Tražilica


Mudre izreke 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 22,1Dobro ime bolje je nego veliko, bogatstvo; omiljelost više vrijedi nego srebro i zlato.
Mudre izreke 22,2Bogati i siromašni živu jedni uz druge; Gospod ih je sve stvorio.
Mudre izreke 22,3Pametan čovjek vidi zlo unaprijed i skrije se; ludi idu dalje i imaju štetu.
Mudre izreke 22,4Plaća poniznosti, straha Božjega, jest bogatstvo, čast i život.
Mudre izreke 22,5Trnje i zamke leže na putu i himbenika; tko hoće da očuva život svoj, drži se daleko od njih.
Mudre izreke 22,6Odgoj dijete prema putu, kojim ima ići, pa neće odstupiti od njega ni u starosti.
Mudre izreke 22,7Bogat gospodari nad siromasima; tko uzaima, sluga je vjerovnika
Mudre izreke 22,8Tko sije nepravdu i zlodjela, bijedu će žeti; sva muka njegova propada.
Mudre izreke 22,9Tko je dobrotvoran, ima blagoslov; jer daje siromahu od svojega kruha.
Mudre izreke 22,10Otjeraj podsmjevača, onda odlazi s njim i raspra, i prestaje svađa i pogrda.
Mudre izreke 22,11Tko ljubi čistoću srca, i čije usne prijatno govore, njemu je kralj prijatelj. '
Mudre izreke 22,12Oči Gospodnje čuvaju mudroga; osnove nevjernoga on poništava.
Mudre izreke 22,13Lijenčina govori: "Lav je vani; mogao bih na ulici biti razderan."
Mudre izreke 22,14Duboka su jama usta bludnica; na koga se gnjevi Gospod, u nju će pasti.
Mudre izreke 22,15Ludost hvata korijen u srcu djeteta; a šiba je ukloni od njega.
Mudre izreke 22,16Tko tlači siromaha, koristi mu; tko daje bogatome, škodi mu.
Mudre izreke 22,17Prigni uho svoje i slušaj riječi mudrih ljudi i pazi na pouku moju!
Mudre izreke 22,18Jer je milina jedna, ako ih čuvaš u srcu svojemu. O, da bi sve bile spremne na usnama tvojim!
Mudre izreke 22,19Da se uzdanje tvoje utemelji na Gospodu, upućujem te danas na putove njegove.
Mudre izreke 22,20Jest, trideset sam ti ih napisao sa savjetima i naukama,
Mudre izreke 22,21Da ti priopćim istinu, pouzdane riječi, te mogneš pravo odgovoriti onome, koji te zapita.
Mudre izreke 22,22Ne otimaj siromahu; jer on je siromašan i ne pritiskuj pred sudom siromaha;
Mudre izreke 22,23Jer će Gospod braniti njegovu stvar, i otet će život onima, koji njemu otimaju.
Mudre izreke 22,24Ne druži se s čovjekom srditim; ne idi za čovjekom jedljivim,
Mudre izreke 22,25Da se ne navikneš na putove njegove, i da život tvoj ne dođe u opasnost!
Mudre izreke 22,26Ne pripadaj k onima, koji podaju ruku, k onima, koji jamče za dugove!
Mudre izreke 22,27Ako ne možeš platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe?
Mudre izreke 22,28Ne pomiči prastare međe, koju su postavili već djedovi tvoji!
Mudre izreke 22,29Vidiš li čovjeka, koji je vješt u svojemu poslu: pred kraljevima on će još stajati; on ne treba služiti prostacima.
Mudre izreke 22,1 Dobro je ime bolje od velika bogatstva, i bolja je naklonost od srebra i zlata.
Mudre izreke 22,2Bogataš se i siromah sreću: obojicu ih Jahve stvori.
Mudre izreke 22,3Pametan čovjek vidi zlo i skrije se, a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu.
Mudre izreke 22,4Nagrada je poniznosti strah Gospodnji, bogatstvo, čast i život.
Mudre izreke 22,5Trnje i zamke su na putu varalici: tko čuva život svoj, daleko je od oboga.
Mudre izreke 22,6Upućuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega.
Mudre izreke 22,7Bogataš vlada nad siromasima, a dužnik je sluga vjerovniku.
Mudre izreke 22,8Tko sije nepravdu, žanje nesreću, i šiba njegova gnjeva udarit će njega samog.
Mudre izreke 22,9Milostivo se oko blagoslivlje, jer daje od svog kruha siromahu.
Mudre izreke 22,10Otjeraj podsmjevača i prestat će svađe i nestat će nesloga i pogrda.
Mudre izreke 22,11Jahve ljubi čisto srce, i tko je ljubeznih usana, kralj mu je prijatelj.
Mudre izreke 22,12Pogled Jahvin čuva znanje, Jahve pomućuje riječi bezbožnika.
Mudre izreke 22,13Lijenčina veli: "Lav je vani, nasred trga poginuo bih.
Mudre izreke 22,14Duboka jama usta su preljubnice, i na koga se Jahve srdi, pada onamo.
Mudre izreke 22,15Ludost prianja uza srce djetinje: šiba pouke otklanja je od njega.
Mudre izreke 22,16Tko tlači siromaha, taj mu koristi; tko daje bogatašu, samo mu šteti.
Mudre izreke 22,17Riječi mudraca: Prigni uho svoje i čuj riječi moje i upravi svoje srce mojem znanju,
Mudre izreke 22,18jer milina je ako ih čuvaš u nutrini svojoj, i kad ti budu sve spremne na usnama tvojim.
Mudre izreke 22,19Da bi uzdanje tvoje bilo u Jahvi, upućujem danas i tebe.
Mudre izreke 22,20Napisah ti trideset što savjeta što pouka
Mudre izreke 22,21da te poučim riječima istine, da uzmogneš pouzdanim riječima odgovoriti onomu tko te zapita.
Mudre izreke 22,22Nemoj pljačkati siromaha zato što je siromah i ne gazi ubogoga na sudu.
Mudre izreke 22,23Jer će Jahve parbiti parbu njihovu i otet će život onima koji ga njima otimlju.
Mudre izreke 22,24Ne druži se sa srditim i ne idi s čovjekom jedljivim
Mudre izreke 22,25da se ne bi privikao na staze njegove i namjestio zamku duši svojoj.
Mudre izreke 22,26Ne budi među onima koji daju ruku, koji jamče za dugove:
Mudre izreke 22,27ako nemaš čime nadoknaditi, zašto da ti oduzmu i postelju ispod tebe?
Mudre izreke 22,28Ne pomiči prastare međe koju su postavili oci tvoji.
Mudre izreke 22,29Jesi li vidio čovjeka vična poslu svom: takav ima pristup kraljevima i ne služi prostacima.
Poslovice 22,1Dobar ugled vrijedi bolje nego veliko bogatstvo, naklonost je bolja od srebra i zlata.
Poslovice 22,2Bogati i siromašni se sastanu, GOSPOD ih je obojicu stvorio.
Poslovice 22,3Vidi li dolaziti nesreću razborit čov- jek se skrije, ali zvekan prijeđe prijeko i donese muku.
Poslovice 22,4Posljedica poniznosti, to je strah od GOSPODA, bogatstvo, čast i život .
Poslovice 22,5Trnje, zamke leže na cesti podmuklih, tko hoće sačuvati svoj život bolje je udaljiti se od nje.
Poslovice 22,6Podaj dobre navade mladom čovjeku odmah u početku; čak i kad se postane star, ne napušta ih se.
Poslovice 22,7Bogati nadvisuje sirote, a dužnik je rob svojeg vjerovnika.
Poslovice 22,8Tko sije nepravdu žanje poharu; žaoka njegove strasti će otupjeti .
Poslovice 22,9Tko ima dobrohotan pogled bit će blagoslovljen zato što je dao kruha siromahu.
Poslovice 22,10Potjeraj sprdača i svađa će otići: nema više svađe ni uvreda!
Poslovice 22,11Onaj koji voli čovjeka čistog srca i čije su riječi dobrohotne, kralj je njegov prijatelj.
Poslovice 22,12Oči GOSPODOVE bdiju nad znanjem; on smućuje riječi podmuklom.
Poslovice 22,13Lijeni kaže: `Ima jedan lav napolju, na sred ulice! ja ću biti ubijen!`
Poslovice 22,14Usta razvratne žene duboka su jama; onaj koga GOSPOD osudi tu upada.
Poslovice 22,15Ludost je privezana srcu mladih ljudi, štap koji kažnjava njih otud udaljuje.
Poslovice 22,16Iskorištava se nejaki: konačno on izlazi velik; daje se bogatom: konačno to je samo osiromašenje .
Poslovice 22,17Napni uši za slušati mudračeve riječi i posveti svoju pažnju mom iskustvu;
Poslovice 22,18imat ćeš zadovoljstvo čuvati ih na dnu svoga bića, one će biti sve zajedno spremne na tvojim usnama.
Poslovice 22,19Da tvoje pouzdanje bude u ja ću te obučiti već danas, tebe također.
Poslovice 22,20Evo sam ja za tebe napisao 30 mudrih izreka glede savjeta i
Poslovice 22,21da ti spoznaš stvarnost riječi istine, i da ti priopćiš riječi, u punoj
Poslovice 22,22Ne guli nejake: to je nejaki ! I ne gazi čovjeka niskog podrijetla u pravdi;
Poslovice 22,23jer, GOSPOD će braniti njihovu stvar i oduzeti njihovim otimačima.
Poslovice 22,24Ne postani prijateljem jednom i ne idi s naprasitim,
Poslovice 22,25da se ne navikneš njegovoj nesmot- renosti i ne pustiš uhvatiti svoj život u zamku.
Poslovice 22,26Ne budi od onih koji plješću u ruku, koji jamče za jedan zajam;
Poslovice 22,27jer ti nećeš možda imati čime vratiti! Zašto bi trebalo oteti tvoj krevet kad si ti odozgo ?
Poslovice 22,28Ne premještaj stare međe koju su tvoji očevi postavili.
Poslovice 22,29Jesi li ti opazio nekog vještog u onom što čini? On će se moći pojaviti pred kraljem umjesto da ostanemeđu mračnim ljudima.
Price Solomunove 22,1Bolje je ime nego veliko bogatstvo, i milost je bolja nego srebro i zlato.
Price Solomunove 22,2Bogat i siromah sretaju se; obojicu je Gospod stvorio.
Price Solomunove 22,3Pametan čovjek vidi zlo i skloni se, a ludi idu dalje i plaćaju.
Price Solomunove 22,4Smjernosti i strahu Gospodnjem plata je bogatstvo i slava i život.
Price Solomunove 22,5Trnje i zamke su na putu opakoga; ko čuva dušu svoju, biće daleko od toga.
Price Solomunove 22,6Uči dijete prema putu kojim će ići, pa neće otstupiti od njega ni kad ostari.
Price Solomunove 22,7Bogat gospodari nad siromasima, i ko uzima u zajam biva sluga onomu koji daje.
Price Solomunove 22,8Ko sije bezakonje žeće muku, i pruta gnjeva njegova nestaće.
Price Solomunove 22,9Blago oko biće blagosloveno, jer daje hljeba svojega ubogomu.
Price Solomunove 22,10Otjeraj potsmjevača, i otići će raspra i prestaće svađa i sramota.
Price Solomunove 22,11Ko ljubi čisto srce, i čije su usne ljubazne, njemu je car prijatelj.
Price Solomunove 22,12Oči Gospodnje čuvaju znanje, a poslove bezakonikove obara.
Price Solomunove 22,13Ljenivac govori: lav je napolju; nasred ulice poginuo bih.
Price Solomunove 22,14Usta su tuđih žena jama duboka; na koga se gnjevi Gospod, onamo će pasti.
Price Solomunove 22,15Bezumlje je privezano djetetu na srce; prut kojim se kara ukloniće ga od njega.
Price Solomunove 22,16Ko čini krivo siromahu da umnoži svoje, i ko daje bogatome, zacijelo će osiromašiti.
Price Solomunove 22,17Prigni uho svoje i slušaj riječi mudrijeh ljudi, i srce svoje privij k nauci mojoj.
Price Solomunove 22,18Jer će ti biti milina ako ih složiš u srce svoje, ako sve budu poređane na usnama tvojim.
Price Solomunove 22,19Da bi ti uzdanje bilo u Gospoda, kazujem ti ovo danas, a ti tako čini.
Price Solomunove 22,20Nijesam li ti napisao znamenite stvari za savjete i znanje,
Price Solomunove 22,21Da bih ti pokazao tvrđu istinitijeh riječi da bi mogao istinitijem riječima odgovarati onima koji pošlju k tebi?
Price Solomunove 22,22Ne otimaj siromahu zato što je siromah, i ne zatiri nevoljnoga na vratima.
Price Solomunove 22,23Jer će Gospod braniti njihovu stvar, i oteće dušu onima koji njima otimaju.
Price Solomunove 22,24Ne druži se s čovjekom gnjevljivijem i ne idi sa žestokim,
Price Solomunove 22,25Da se ne bi navikao na putove njegove i metnuo zamke na dušu svoju.
Price Solomunove 22,26Ne budi od onijeh koji ruku daju, koji se jamče za dugove.
Price Solomunove 22,27Ako nemaš čim platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe?
Price Solomunove 22,28Ne pomiči stare međe, koju su postavili oci tvoji.
Price Solomunove 22,29Jesi li vidio čovjeka ustaoca na poslu? Taki će pred carevima stajati, a neće stajati pred prostacima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje