Tražilica


Mudre izreke 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 31,1Riječi Lemuela kralja od Mase, kojima ga je učila mati njegova:
Mudre izreke 31,2Što da ti kažem, sine moj? Što, sine utrobe moje? Što, sine zavjeta mojih?
Mudre izreke 31,3Ne daji snage svoje milosnicama i putova svojih kvariteljicama kraljeva!
Mudre izreke 31,4Ne pristoji se kraljevima, da piju vino, ni knezovima ljubav k silovitom piću.
Mudre izreke 31,5Inače bi mogli zaboraviti zakon o piću i izvrnuti pravo nevoljnika.
Mudre izreke 31,6Podajte silovito piće bijedniku i vino tužnima!
Mudre izreke 31,7On neka pije i zaboravi svoje siromaštvo i neka se više ne spominje svoje nevolje!
Mudre izreke 31,8Otvaraj usta svoja za nijemoga, za stvar ostavljenoga!
Mudre izreke 31,9Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravicu bijedniku i siromahu!
Mudre izreke 31,10Ženu vrsnu tko će naći? Vrijedi ona više nego biserje.
Mudre izreke 31,11Oslanja se na nju srce muža njezina, i dobitka neće nikada faliti.
Mudre izreke 31,12Čini mu samo dobro, a ne zlo svega vijeka svojega.
Mudre izreke 31,13Za vunu i lan brine se i radi radosnom rukom.
Mudre izreke 31,14Ona je kao lađa trgovačka: izdaleka donosi sebi kruh svoj.
Mudre izreke 31,15Rano, dok je još noć, ustaje, daje hranu čeljadi svojoj i određuje posao sluškinjama svojim.
Mudre izreke 31,16Hoće da kupi njivu i uzme je, sadi vinograd od zarade ruku svojih,
Mudre izreke 31,17Opasuje snagom bedra svoja i živo miče desnicom.
Mudre izreke 31,18Vidi, kako joj sve napreduje, ne gasi joj se noću svjetiljka.
Mudre izreke 31,19Približi li se ruka njezina preslici, prsti njezini hvataju za vreteno.
Mudre izreke 31,20Ruku svoju otvara siromahu, pruža ruke ubogomu.
Mudre izreke 31,21Ne boji se snijega za kuću svoju, sva čeljad njezina ima po dvoje haljine.
Mudre izreke 31,22Šije sebi pokrivače, bijeli fini lan i grimiz njezino odijelo.
Mudre izreke 31,23Ugledan je muž njezin na vratima, kad sjedi sa starješinama zemaljskim.
Mudre izreke 31,24Haljine pravi i prodaje, i pojase daje trgovcu.
Mudre izreke 31,25Odijelo joj je snaga i ljepota, i smije se danu sutrašnjemu.
Mudre izreke 31,26Usta svoja otvara mudro, i na jeziku joj je nauka blaga.
Mudre izreke 31,27Pazi na red u kući, kruha lijenosti ne jede.
Mudre izreke 31,28Sinovi njezini podižu se i blagoslivlju je, muž njezin, i on je hvali.
Mudre izreke 31,29"Mnoge su se žene pokazale vrsne, ali ti si ih sve nadvisila!"
Mudre izreke 31,30Dragost vara, ljepota prolazi; žena, koja se boji Gospoda zaslužuje pohvalu.
Mudre izreke 31,31Podajte joj da uživa plod ruku svojih i neka je hvale na vratima djela njezina!
Mudre izreke 31,1 Riječ Lemuela, kralja Mase, kojima ga je učila majka njegova.
Mudre izreke 31,2Ne, sine moj! Ne, sine srca mog! Ne, sine zavjeta mojih!
Mudre izreke 31,3Ne daj snage svoje ženama ni putova svojih zatiračima kraljeva.
Mudre izreke 31,4Nije za kraljeve, Lemuele, ne pristaje kraljevima vino piti, ni glavarima piće opojno,
Mudre izreke 31,5da u piću ne zaborave zakona i prevrnu pravo nevoljnicima.
Mudre izreke 31,6Dajte žestoko piće onomu koji će propasti i vino čovjeku komu je gorčina u duši:
Mudre izreke 31,7on će piti i zaboraviti svoju bijedu i neće se više sjećati svoje nevolje.
Mudre izreke 31,8Otvaraj usta svoja za nijemoga i za pravo sviju nesretnika što propadaju.
Mudre izreke 31,9Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravo siromahu i nevoljniku.
Mudre izreke 31,10Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje.
Mudre izreke 31,11Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati.
Mudre izreke 31,12Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg.
Mudre izreke 31,13Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim.
Mudre izreke 31,14Ona je kao lađa trgovačka: izdaleka donosi kruh svoj.
Mudre izreke 31,15Još za noći ona ustaje, hrani svoje ukućane i određuje posao sluškinjama svojim.
Mudre izreke 31,16Opazi li polje, kupi ga; plodom svojih ruku sadi vinograd.
Mudre izreke 31,17Opasuje snagom bedra svoja i živo miče rukama.
Mudre izreke 31,18Vidi kako joj posao napreduje: noću joj se ne gasi svjetiljka.
Mudre izreke 31,19Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno.
Mudre izreke 31,20Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.
Mudre izreke 31,21Ne boji se snijega za svoje ukućane, jer sva čeljad ima po dvoje haljine.
Mudre izreke 31,22Sama sebi šije pokrivače, odijeva se lanom i purpurom.
Mudre izreke 31,23Muž joj je slavan na Vratima, gdje sjedi sa starješinama zemaljskim.
Mudre izreke 31,24Platno tka i prodaje ga i pojase daje trgovcu.
Mudre izreke 31,25Odjevena je snagom i dostojanstvom, pa se smije danu budućem.
Mudre izreke 31,26Svoja usta mudro otvara i pobožan joj je nauk na jeziku.
Mudre izreke 31,27Na vladanje pazi ukućana i ne jede kruha besposlice.
Mudre izreke 31,28Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju, i muž njezin hvali je:
Mudre izreke 31,29"Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih sve nadmašuješ.
Mudre izreke 31,30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.
Mudre izreke 31,31Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina!
Poslovice 31,1Riječi kralja Lemouela. Poduka koju mu utuvi u glavu njegova majka.
Poslovice 31,2Ah! sine moj! Ah! sine utrobe moje! Ah! sine dozvan mojim zavjetima!
Poslovice 31,3Ne izručuj svoju snagu ženama i svoju sudbinu onima koje uništavaju kraljeve.
Poslovice 31,4Kraljevima, Lemuele, kraljevima vino ne odgovara ni prinčevima alkohol.
Poslovice 31,5Jer, ako oni piju, oni će zaboraviti zakone i izdat će stvar malih ljudi.
Poslovice 31,6Nek se radije daje alkohol onome koji će propasti i vina onome koji je utonuo u gorčinu.
Poslovice 31,7On će piti i zaboravit će svoju bijedu i neće se više sjećati muke svoje.
Poslovice 31,8Otvaraj usta u službi nijamog i za stvar svih pobijeđenih od sudbine.
Poslovice 31,9Otvaraj usta za suditi s pravednošću i za stvar poniznih i siromašnih. (Alef )
Poslovice 31,10Jedna karakterna žena, tko će ju naći Ona ima bolju cijenu od koralja. (Bet)
Poslovice 31,11Njen muž ima puno povjerenje u nju, korist mu neće uzmanjkati. (Gimel)
Poslovice 31,12Ona radi za njegovo dobro, a ne za njegovu nesreću svih dana svog života. (Dalet)
Poslovice 31,13Ona brižljivo traži vunu i lan, a njene ruke rade živahno. ( Heå )
Poslovice 31,14Ona je kao trgovačke lađe, ona čini da iz daleka stiže obskrba. ( Waw)
Poslovice 31,15Ona se diže dok je još noć za pripraviti hranu ukućanima i dati zapovijedi svojim sluškinjama. (Zain)
Poslovice 31,16Ona baci oko na jedno polje i kupi ga, s plodom svoga rada ona zasadi jedan vinograd. (Het)
Poslovice 31,17Ona se opasuje snagom i ojačava svoje ruke . (Tet)
Poslovice 31,18Ona smatra da njeni poslovi idu dobro i njena se svjetiljka ne gasi noću. (Jod)
Poslovice 31,19Ona stavi ruku na povjesmo i njeni se prsti zauzmu vretenom. (Kaf)
Poslovice 31,20Ona otvara svoju ruku jadnicima i pruža siromašnima. (Lamed)
Poslovice 31,21Ona se ne boji snijega za svoje jer svi imaju dvostruku odjeću. (Mem)
Poslovice 31,22Ona si načini posteljinu, njena je odjeća od istanjenog lana i purpura. (Nun)
Poslovice 31,23Na sastancima odličnika njen je muž ugledan, kad on sjedi među starješinama mjesta. (Samek)
Poslovice 31,24Ona izrađuje tkaninu za prodaju i pojaseve koje ustupa trgovcu. (Ain)
Poslovice 31,25Snaga i čast ju ogrću ona, misli na budućnost smijući se. (Peå)
Poslovice 31,26Ona otvara usta s mudrošću, a njen jezik ljubazno dijeli poduku. (Sade)
Poslovice 31,27Ona nadgleda stepenište svoje kuće i ne jede lijeno svoj kruh. (Kof)
Poslovice 31,28Njeni sinovi, otvoreno, nju proglaša- vaju sretnom, a njen muž joj čini svoj hvalospjev: (Reš)
Poslovice 31,29` Dosta je djevojaka dokazalo svoj karakter; ali ti, ti ih nadvisuješ sve!` (Šin)
Poslovice 31,30Čar prevari, ljepota ne traje. Žena koja se boji GOSPODA evo one koju se treba hvaliti. (Taw)
Poslovice 31,31Njoj nek je plod njenog rada i nek‘ njena djela objavljuju njen hvalospjev .
Price Solomunove 31,1Riječi cara Lemuila; sabrane riječi, kojima ga je učila mati njegova.
Price Solomunove 31,2Šta, sine moj, šta, sine utrobe moje, i šta, sine zavjeta mojih?
Price Solomunove 31,3Ne daj krijepkosti svoje ženama, ni putova svojih onima što satiru careve.
Price Solomunove 31,4Nije za careve, Lemuilo, nije za careve da piju vino, ni za knezove da piju silovito piće,
Price Solomunove 31,5Da ne bi pijući zaboravio uredbe, i izmijenio pravicu kojemu nevoljniku.
Price Solomunove 31,6Podajte silovito piće onome koji hoće da propadne, i vino onima koji su tužna srca;
Price Solomunove 31,7Neka se napije i zaboravi svoje siromaštvo, i da se više ne sjeća svoje muke.
Price Solomunove 31,8Otvoraj usta svoja za nijemoga, za stvar svijeh namijenjenijeh smrti.
Price Solomunove 31,9Otvoraj usta svoja, sudi pravo, daj pravicu nevoljnome i ubogome.
Price Solomunove 31,10Ko će naći vrsnu ženu? jer vrijedi više nego biser.
Price Solomunove 31,11Oslanja se na nju srce muža njezina, i dobitka neće nedostajati.
Price Solomunove 31,12Čini mu dobro, a ne zlo, svega vijeka svojega.
Price Solomunove 31,13Traži vune i lana, i radi po volji rukama svojim.
Price Solomunove 31,14Ona je kao lađa trgovačka, iz daleka donosi hranu svoju.
Price Solomunove 31,15Ustaje dok je još noć, daje hranu čeljadi svojoj i posao djevojkama svojim.
Price Solomunove 31,16Misli o njivi, i uzme je, od rada ruku svojih sadi vinograd.
Price Solomunove 31,17Opasuje snagom bedra svoja i krijepi mišice svoje.
Price Solomunove 31,18Vidi kako joj je dobra radnja, ne gasi joj se noću žižak.
Price Solomunove 31,19Rukama svojim maša se preslice, i prstima svojima drži vreteno.
Price Solomunove 31,20Ruku svoju otvora siromahu, i pruža ruke ubogome.
Price Solomunove 31,21Ne boji se snijega za svoju čeljad, jer sva čeljad njezina ima po dvoje haljine.
Price Solomunove 31,22Pokrivače sama sebi gradi, tako platno i skerlet odijelo joj je.
Price Solomunove 31,23Zna se muž njezin na vratima kad sjedi sa starješinama zemaljskim.
Price Solomunove 31,24Košulje gradi i prodaje, i pojase daje trgovcu.
Price Solomunove 31,25Odijelo joj je krjepost i ljepota, i osmijeva se na vrijeme koje ide.
Price Solomunove 31,26Usta svoja otvora mudro i na jeziku joj je nauka blaga.
Price Solomunove 31,27Pazi na vladanje čeljadi svoje, i hljeba u lijenosti ne jede.
Price Solomunove 31,28Sinovi njezini podižu se i blagosiljaju je; muž njezin također hvali je;
Price Solomunove 31,29Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve.
Price Solomunove 31,30Ljupkost je prijevarna i ljepota tašta; žena koja se boji Gospoda, ona zaslužuje pohvalu.
Price Solomunove 31,31Podajte joj od ploda ruku njezinijeh, i neka je hvale na vratima djela njezina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje