Tražilica


Psalam 118. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 118,1Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer dovijeka traje milosrđe njegovo.
Psalam 118,2Neka pjeva Izrael: "Dovijeka traje milosrđe njegovo."
Psalam 118,3Neka pjeva kuća Aronova: "Dovijeka traje milosrđe njegovo."
Psalam 118,4Neka pjevaju svi, koji se boje Gospoda: "Dovijeka traje milosrđe njegovo."
Psalam 118,5Kad povikah u tjeskobi: Gospode, usliši me Gospod, te postadoh slobodan.
Psalam 118,6Kad je Gospod za me, ne bojim se ništa; što mi može učiniti čovjek?
Psalam 118,7Kad je Gospod za me kao pomoćnik moj, doživjet ću pobjedu nad mrziteljima svojim.
Psalam 118,8Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.
Psalam 118,9Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.
Psalam 118,10Svi me narodi opkoliše: u ime Gospodnje ja ih uništavam.
Psalam 118,11Opkoliše me, stegnuše me: u ime Gospodnje ja ih uništavam.
Psalam 118,12Kao roj pčela opkoliše me: ugasiše se kao oganj u trnju; u ime Gospodnje ja ih uništavam.
Psalam 118,13Otisnuše me opako, da padnem; ali mi Gospod pomože.
Psalam 118,14Gospod mi je pobjeda i pjesma, jer mi postade spasitelj.
Psalam 118,15"Čuj! Glas pobjede odjekuje u šatorima pravednika: "desnica Gospodnja pokazala je snagu.
Psalam 118,16Desnica Gospodnja uzvisila se; desnica Gospodnja pokazala je snagu."
Psalam 118,17Nijesam umro; ja živim i navješćivat ću djela Gospodnja.
Psalam 118,18Teško me kazni Gospod, ali me ne predade smrti.
Psalam 118,19Otvorite mi vrata pravde: ući ću na njih, zahvalit ću Gospodu
Psalam 118,20Ovo su vrata, što vode Gospodu; tko je pravedan, smije ući na njih:
Psalam 118,21Zahvaljujem ti; jer si me uslišio, i postao si mi spasenje.
Psalam 118,22Kamen, koji odbaciše graditelji, postade kamen ugaoni.
Psalam 118,23To se dogodi od Gospoda; to je čudo pred očima našim.
Psalam 118,24Ovo je dan, što ga učini Gospod; radujmo se i veselimo se na njemu!
Psalam 118,25Gospode, donesi nam pomoć! Gospode, daruj nam sreću!
Psalam 118,26Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslivljamo vas iz kuće Gospodnje.
Psalam 118,27Bog je Gospod, on nas obasja; vežite užetima žrtve blagdanske sve do rogova žrtvenika!
Psalam 118,28Ti si Bog moj, tebe ću slaviti; ti si Bog moj, tebe ću dičiti.
Psalam 118,29Hvalite Gospoda jer je dobar; dovijeka traje milosrđe njegovo.
Psalam 118,1 Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Psalam 118,2Neka rekne dom Izraelov: "Vječna je ljubav njegova!
Psalam 118,3Neka rekne dom Aronov: "Vječna je ljubav njegova!
Psalam 118,4Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vječna je ljubav njegova!
Psalam 118,5Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi.
Psalam 118,6Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može?
Psalam 118,7Jahve je sa mnom, pomoć moja, i zbunjene gledam dušmane.
Psalam 118,8Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat` u čovjeka.
Psalam 118,9Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat` u mogućnike.
Psalam 118,10Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih.
Psalam 118,11Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih.
Psalam 118,12Opkoliše me poput pčela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih.
Psalam 118,13Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože.
Psalam 118,14Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.
Psalam 118,15Čuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica,
Psalam 118,16Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica!
Psalam 118,17Ne, umrijeti neću nego živjeti i kazivat ću djela Jahvina.
Psalam 118,18Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda.
Psalam 118,19Otvorite mi širom vrata pravde: ući ću, Jahvi zahvalit`!
Psalam 118,20"Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!
Psalam 118,21Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj.
Psalam 118,22Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.
Psalam 118,23Jahvino je to djelo: kakvo čudo u očima našim!
Psalam 118,24Ovo je dan što ga učini Jahve: kličimo i radujmo se njemu!
Psalam 118,25O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreću nam daj!
Psalam 118,26Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!
Psalam 118,27Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika.
Psalam 118,28Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Psalam 118,29Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Psalam 118,1Slavite GOSPODA, jer on je dobar, a njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 118,2Nek Izrael ovo ponavlja: ”Njegova vjernost je za uvijek!“
Psalam 118,3Nek kuća Aaronova ovo ponavlja: ”Njegova vjernost je za uvijek!“
Psalam 118,4Nek oni koji se boje GOSPODA to ponove: ”Njegova vjernost je za uvijek!“
Psalam 118,5Kad ja bijah opsjednut, ja sam pozvao GOSPODA; GOSPOD mi je odgovorio stavljajući me u slobodu.
Psalam 118,6GOSPOD je za mene, ja se ničeg ne bojim, što bi mi mogli učiniti ljudi ?
Psalam 118,7GOSPOD je za mene, on me dolazi okrjepiti, a ja mjerkam neprijatelje.
Psalam 118,8Bolje vrijedi zakloniti se kod GOSPODA nego računati na ljude!
Psalam 118,9Bolje vrijedi zakloniti se kod GOSPODA nego računati na prinčeve!
Psalam 118,10Svi me pogani bijahu opkolili: u ime GOSPODOVO ja njih raspolovih .
Psalam 118,11Oni su me opkolili: u ime GOSPODOVO ja njih raspolovih.
Psalam 118,12Oni su me opkolili kao ose; oni su se ugasili kao jedna vatra od trnja, u ime GOSPODOVO ja njih raspolovih.
Psalam 118,13Ti si me bio prevrnuo za ubiti me, ali GOSPOD mi je pomogao.
Psalam 118,14”Moja snaga i moj bojni poklič, to je On! ”Ja njemu dugujem pobjedu!“
Psalam 118,15Vika radosti i pobjede u šatorima pravednika: ”Desnica je GOSPODOVA načinila podvig!
Psalam 118,16Desnica se GOSPODOVA podigla! Desnica je GOSPODOVA načinila podvig!
Psalam 118,17Ne, ja neću umrijeti, ja ću živjeti za pričati djela GOSPODOVA:
Psalam 118,18Sigurno GOSPOD me je ispravio, ali on me nije izručio smrti.
Psalam 118,19Otvorite mi vrata pravde, ja ću ući slaviti GOSPODA.
Psalam 118,20- To su vrata GOSPODOVA; nek pravednici uđu!
Psalam 118,21Ja te slavim jer ti si mi odgovorio, i tebi ja dugujem pobjedu.
Psalam 118,22Kamen kojeg zidari odbaciše postao je ugaonim kamenom.
Psalam 118,23To dolazi od GOSPODA: to je jedno čudo pred našim očima!
Psalam 118,24Evo dana što ga GOSPOD stvori: nek bude naša sreća i naša radost!
Psalam 118,25Daj, GOSPODE, daj pobjedu ! Daj, GOSPODE, daj pobjedu!
Psalam 118,26Blagoslovljen budi onaj koji ulazi, u ime GOSPODA! - Mi vas blagosiljamo iz kuće GOSPODOVE.
Psalam 118,27GOSPOD je Bog i on nam je dao svjetlost: Poredajte pratnju, grane u ruke, sve do rogova oltara .
Psalam 118,28- Ti si moj Bog! I ja te slavim, moj Bože, ja tebi kličem.
Psalam 118,29Slavite GOSPODA, jer on je dobar a njegova je vjernost za uvijek.
Psalam 118,1Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova.
Psalam 118,2Neka reče Izrailj da je dovijeka milost njegova;
Psalam 118,3Neka reče dom Aronov da je dovijeka milost njegova;
Psalam 118,4Neka reku svi koji se boje Gospoda da je dovijeka milost njegova.
Psalam 118,5Iz tjeskobe povikah ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mjesto Gospod.
Psalam 118,6Gospod je sa mnom, ne bojim se; šta će mi učiniti čovjek?
Psalam 118,7Gospod mi je pomoćnik: slobodno ću gledati u neprijatelje svoje.
Psalam 118,8Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čovjeka;
Psalam 118,9Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove.
Psalam 118,10Svi me narodi opkoliše; ali ih u ime Gospodnje razbih.
Psalam 118,11Optekoše, opkoliše me; ali ih u ime Gospodnje razbih.
Psalam 118,12Opkoliše me kao pčele sat, i ulasiše se kao oganj u trnju: u ime ih Gospodnje razbih.
Psalam 118,13Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati.
Psalam 118,14Gospod je hvala moja i pjesma; on mi postade spasitelj.
Psalam 118,15Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim: "desnica Gospodnja daje silu;
Psalam 118,16Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu."
Psalam 118,17Neću umrijeti, nego ću živ biti, i kazivati djela Gospodnja.
Psalam 118,18Karajući pokara me Gospod; ali me smrti ne dade.
Psalam 118,19Otvorite mi vrata od pravde, ući ću na njih, slaviću Gospoda.
Psalam 118,20"Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici!"
Psalam 118,21Hvalim te, što si me uslišio, i postao mi spasitelj.
Psalam 118,22Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla.
Psalam 118,23To bi od Gospoda i divno je u našim očima.
Psalam 118,24Evo dan, koji stvori Gospod! Radujmo se i veselimo se u nj!
Psalam 118,25O Gospode, pomozi! o Gospode, daj da bude u napredak!
Psalam 118,26Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Psalam 118,27Gospod je Bog krjepak, i on nas obasja; žrtvu prazničnu, vezanu vrvcama, vodite k rogovima žrtveniku.
Psalam 118,28Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem.
Psalam 118,29Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je milost njegova dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje