Tražilica


Psalam 119. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 119,1Blagoslovljeni su oni, koji su čista života, koji idu po zakonu Gospodnjem.
Psalam 119,2Blagoslovljeni su oni, koji čuvaju svjedočanstva njegova, koji ga traže svim srcem,
Psalam 119,3Koji ne čine zlodjela, nego idu putovima njegovim!
Psalam 119,4Ti si sam dao naredbe svoje, da se drže vjerno.
Psalam 119,5O kad bi putovi moji bili upravljeni, da držim naredbe tvoje!
Psalam 119,6Onda se ne bih nikada postidio pazeći na sve zapovijedi tvoje.
Psalam 119,7Slavim te s pravim srcem, kad upoznajem pravedni zakon tvoj.
Psalam 119,8Držim točno naredbe tvoje: nemoj me ostaviti sasvim!
Psalam 119,9Kako mladić drži čist život svoj? Ako točno obdržava riječ tvoju.
Psalam 119,10Svim srcem svojim tražim te, ne daj mi, da zađem od zapovijedi tvojih!
Psalam 119,11U srcu svojemu krijem riječi tvoje, da nikada ne pogriješim proti tebi.
Psalam 119,12Blagoslovljen si, Gospode, nauči me naredbama svojim!
Psalam 119,13Ustima svojim brojim sve naputke usta tvojih.
Psalam 119,14Više se radujem življenju po naredbama tvojim, negoli bogatstvu mnogome.
Psalam 119,15Razmišljat ću o propisima tvojim i gledati na putove tvoje.
Psalam 119,16Nalazim nasladu u naredbama tvojim, ne zaboravljam riječi tvojih.
Psalam 119,17Daj slugi svojemu, da živim, i držat ću riječi tvoje!
Psalam 119,18Otvori mi oči, da vidim čudesa nauke tvoje!
Psalam 119,19Tuđin sam na zemlji, ne skrivaj od mene zapovijedi svojih!
Psalam 119,20Gine duša moja od čežnje za naredbama tvojim u svako doba.
Psalam 119,21Ti prijetiš oholicama, prokletnicima, koji ostaviše zapovijedi tvoje
Psalam 119,22Uzmi od mene porugu i prezir; jer čuvam svjedočanstva tvoja!
Psalam 119,23Makar knezovi sjede, da vijećaju proti meni, sluga tvoj razmišlja o naredbama tvojim.
Psalam 119,24Jer su svjedočanstva tvoja našla da moja, savjetnici moji.
Psalam 119,25U prahu leži duša moja, oživi me riječju svojom!
Psalam 119,26Pripovijedao sam stanje svoje, i ti si me slušao; uči me naredbama svojim!
Psalam 119,27Pokaži mi put propisa svojih, da razmišljam o čudesima tvojim!
Psalam 119,28U suzama je duša moja od tuge, okrijepi me riječima svojim!
Psalam 119,29Put laži drži daleko od mene, iskaži mi milost naukom svojom!
Psalam 119,30Put vjernosti izabrah, i naputaka tvojih ne zaboravih nikada.
Psalam 119,31Prianjam za svjedočanstva tvoja, nemoj me osramotiti, Gospode!
Psalam 119,32Putem zapovijedi tvojih idem, jer raširuješ srce moje.
Psalam 119,33Pokaži mi, Gospode, put naredaba svojih, da ga se držim do kraja!
Psalam 119,34Prosvijetli me, da čuvam zakon tvoj i da ga držim svim srcem!
Psalam 119,35Prati me na stazi zapovijedi svojih, jer na njoj nalazim slast svoju!
Psalam 119,36Prikloni srce moje k svjedočanstvima svojim, a ne k lakomosti!
Psalam 119,37Odvrati oči moje, da ne gledaju ispraznost; daj mi, da nađem život na putovima tvojim!
Psalam 119,38Drži slugi svojemu riječ svoju, da te se boji!
Psalam 119,39Odvrati od mene porugu, koje se plašim, jer su upute tvoje krasne!
Psalam 119,40Eto, čeznem za propisima tvojim, oživi me u dobroti svojoj!
Psalam 119,41Gospode, neka dođe na me milost tvoja, spasenje tvoje po riječi tvojoj!
Psalam 119,42Tada imam odgovor onima, koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.
Psalam 119,43Ne uzimaj posve ustima mojim riječi istine, jer se uzdam u odluke tvoje!
Psalam 119,44I čuvat ću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka.
Psalam 119,45l hodit ću na prostoru širokom, jer sam nastojao oko propisa tvojih.
Psalam 119,46Pred kraljevima priznavat ću svjedočanstva tvoja, i neću se stidjeti.
Psalam 119,47Imam veselje na propisima tvojim, ja ih ljubim.
Psalam 119,48K propisima tvojim, koje volim, dižem ruke svoje, i razmišljam o naredbama tvojim,
Psalam 119,49Spomeni se riječi svoje slugi svojemu, na koju si oslonio ufanje moje!
Psalam 119,50To je utjeha moja u nevolji mojoj, što me riječ tvoja oživljava.
Psalam 119,51Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega.
Psalam 119,52Pomislio sam na stare naputke tvoje, Gospode, i bio sam utješen.
Psalam 119,53Obuze me srdžba zbog bezbožnika, koji ostavljaju zakon tvoj.
Psalam 119,54Naredbe tvoje postaše mi pjesme na mjestu putovanja mojega.
Psalam 119,55Noću sam se spominjao imena tvojega, Gospode, i držao sam zakon tvoj.
Psalam 119,56To je dio moj: da držim propise tvoje.
Psalam 119,57Dio moj, Gospode, - tako ja govorim - jest, da čuvam riječi tvoje.
Psalam 119,58Molim ti se iz svega srca, budi mi milostiv po riječi svojoj!
Psalam 119,59Razmotrio sam putove svoje i obratio nogu svoju k svjedočanstvima tvojim.
Psalam 119,60Hitim i ne oklijevam, da držim zapovijedi tvoje.
Psalam 119,61Užeta opakih drže me uhvaćena, ali ne zaboravih zakona tvojega.
Psalam 119,62U po noći dižem se, da te slavim za pravedni zakon tvoj.
Psalam 119,63Prijatelj sam svima onima, koji te se boje i drže propise tvoje.
Psalam 119,64Zemlja je, Gospode, puna dobrote tvoje, naredbama svojim nauči me!
Psalam 119,65Učinio si dobro slugi svojemu, Gospode, po riječi svojoj!
Psalam 119,66O, nauči me dobrome običaju i znanju, jer sam se pouzdao u propise tvoje!
Psalam 119,67Prije nego moradoh podnijeti kaznu, lutao sam; ali sada pazim brižno na riječ tvoju.
Psalam 119,68Ti si tako dobar i dobrostiv: "nauči me naredbama svojim!
Psalam 119,69Oholi pletu na mene laž, ali se ja svim srcem držim propisa tvojih.
Psalam 119,70Bešćutno je srce njihovo kao salo, a ja se radujem nauci tvojoj.
Psalam 119,71Na spasenje je meni, što moram trpjeti, da upoznam naredbe tvoje.
Psalam 119,72Zakon usta tvojih veće mi je dobro, negoli tisuće komada zlata i srebra.
Psalam 119,73Ruke su me tvoje stvorile i načinile, prosvijetli me, da naučim propise tvoje!
Psalam 119,74Koji se boje tebe, vide me i raduju se, jer se pouzdah u riječ tvoju.
Psalam 119,75Znam, Gospode, sudiš li pravo i da me u vjernosti ponizuješ!
Psalam 119,76Neka mi milost tvoja bude na utjehu po riječi tvojoj slugi tvojemu!
Psalam 119,77Neka dođe na me milosrđe tvoje, da ozdravim, jer je zakon tvoj naslada moja!
Psalam 119,78Oholi neka jadno propadnu, jer me nepravedno pritisnuše, a ja razmišljam o zapovijedima tvojim!
Psalam 119,79Neka se pridruže meni, koji se boje tebe, i koji znadu svjedočanstva tvoja!
Psalam 119,80Srce moje neka bude savršeno u naredbama tvojim, da ne moradnem propasti sramotno!
Psalam 119,81Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam.
Psalam 119,82Čeznu oči moje za riječju tvojom; mislim: "Kad ćeš mi napokon donijeti utjehu?"
Psalam 119,83Ako i postadoh kao mijeh u dimu, ipak ne zaboravih naredaba tvojih.
Psalam 119,84Kako su mnogobrojni dani sluge tvojega! Kad ćeš suditi onima, koji me progone?
Psalam 119,85Oholi mi iskopaše jame, oni, koji preziru naputak tvoj.
Psalam 119,86Sve su zapovijedi tvoje istina, prijevarno me progone, o pomozi mi!
Psalam 119,87Umalo da me nijesu bili ubili na zemlji, ali ja ne odstupih od propisa tvojih.
Psalam 119,88U dobroti svojoj daj mi da nađem život, da čuvam svjedočanstvo usta tvojih!
Psalam 119,89Riječ tvoja traje dovijeka, Gospode, tvrdo stoji kao nebo.
Psalam 119,90Kroz sve naraštaje traje istina tvoja, utemeljio si zemlju, i ona stoji.
Psalam 119,91Do danas stoje po naredbi tvojoj, jer je tebi sve podvrgnuto.
Psalam 119,92Kad zakon tvoj ne bi bio slast moja, davno bih poginuo u nevolji svojoj.
Psalam 119,93Zapovijedi tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer si mi po njima život darovao.
Psalam 119,94Tvoj sam ja, pomozi mi; jer istražujem propise tvoje.
Psalam 119,95Vrebaju me bezbožnici, da me upropaste, ali ja pazim na svjedočanstva tvoja.
Psalam 119,96Na svemu velikom vidim granicu, samo je zapovijed tvoja beskrajno velika,
Psalam 119,97Kako sam zavolio zakon tvoj: povazdan mislim o njemu.
Psalam 119,98Zapovijed tvoja čini me mudrijim negoli neprijatelji moji, jer je ona uvijek moja.
Psalam 119,99Postajem razumniji od svih učitelja svojih, jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
Psalam 119,100Više razboritosti zadobih, negoli starci, jer sačuvah zapovijedi tvoje.
Psalam 119,101Od svakoga zla puta zaustavih nogu, da sačuvam riječ tvoju.
Psalam 119,102Ne odstupih od naputaka tvojih jer si me ti obučavao.
Psalam 119,103Kako su slatke grlu mojemu riječi tvoje, mnogo slađe od meda ustima mojim!
Psalam 119,104Od propisa tvojih zadobih razboritost, zato mrzim na svaki put lažni.
Psalam 119,105Riječ je tvoja svjetionica nozi mojoj, svjetlo na stazi mojoj.
Psalam 119,106Zakleh se i hoću to držati, da slijedim pravedni zakon tvoj,
Psalam 119,107Poništen sam veoma, Gospode, po riječi tvojoj daj mi da nađem život!
Psalam 119,108Primi milostivo žrtve usta mojih, Gospode, i nauči me poznavati naputke tvoje!
Psalam 119,109Život svoj nosim uvijek u ruci svojoj, ali zakona tvojega nikada ne zaboravih.
Psalam 119,110Bezbožnici mi metnuše zamke, ali ja ne odstupih od zapovijedi tvojih.
Psalam 119,111Baština su moja zauvijek svjedočanstva tvoja, jer su samo ona slast srcu mojemu.
Psalam 119,112Prignuh srce svoje, da vršim naredbe tvoje dovijeka, bez kraja.
Psalam 119,113Nestalni su mi mrski, a ja nauku tvoju zavoljeh.
Psalam 119,114Ti si mio brana i štit, čekam riječ tvoju.
Psalam 119,115Odstupite od mene, zločinci, jer hoću da držim zapovijedi Boga svojega.
Psalam 119,116Podupri me po riječi svojoj, da živim, i nemoj me osramotiti u nadanju mojem!
Psalam 119,117O, pomozi mi, da se spasim i da se vazda veselim naredbama tvojim!
Psalam 119,118Odbacuješ sve, koji ostavljaju naredbe tvoje, jer je mišljenje njihovo isprazno.
Psalam 119,119Kao troske držiš sve bezbožnike na zemlji, zato volim svjedočanstva tvoja.
Psalam 119,120Od straha pred tobom dršće tijelo moje; sudova tvojih bojim se.
Psalam 119,121Činio sam, što je pravo i pošteno, zato me nemo; predati neprijateljima mojim!
Psalam 119,122Zauzmi se za slugu svojega na dobro njegovo, i ne daj, da me ikada pritisnu oholi!
Psalam 119,123Oči moje čeznu za pomoću tvojom, za obećanjem spasenja tvojega
Psalam 119,124Učini slugi svojemu po milosti svojoj, i naredbama svojim nauči me!
Psalam 119,125Ja sam sluga tvoj; prosvijetli me, da razumijem svjedočanstva tvoja!
Psalam 119,126Vrijeme je da se radi Gospode, prelomiše zakon tvoj.
Psalam 119,127Zato zavoljeh propise tvoje daleko više nego zlato i drago kamenje.
Psalam 119,128Zato se držim zapovjedi tvojih, mrzim na svaku stazu lažnu.
Psalam 119,129Divna su veoma svjedočanstva tvoja; zato ih dobro čuva duša moja.
Psalam 119,130Svjetlo daje objava riječi tvojih, čini mudrima malene.
Psalam 119,131Pun žudnje otvaram usta svoja, čeznem za propisima tvojim.
Psalam 119,132Okreni se meni i budi mi milostiv, kako to zaslužiše, koji ljube ime tvoje!
Psalam 119,133Učini korake moje čvrste u riječi svojoj, i ne daj, da išta zlo ovlada s menom!
Psalam 119,134Izbavi me od nasilja ljudskoga, i držat ću zapovijedi tvoje!
Psalam 119,135Daj da lice tvoje obasja slugu tvojega, i nauči me poznavati naredbe tvoje!
Psalam 119,136Iz očiju se mojih spuštaju potoci zbog onih, koji ne drže zakona tvojega.
Psalam 119,137Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji!
Psalam 119,138Svjedočanstva svoja izdao si u pravdi i punoj istini.
Psalam 119,139Revnost moja jede me, jer tlačitelji moji zaboravljaju riječ tvoju.
Psalam 119,140Riječ je tvoja veoma čista, sluga je tvoj zavolje.
Psalam 119,141Ja sam malen i prezren, ali propisa tvojih ne zaboravljam.
Psalam 119,142Pravda je tvoja pravda vječna, i zakon je tvoj istina.
Psalam 119,143Tjeskoba i nevolja snađoše me, ali propisi tvoji slast su moja.
Psalam 119,144Pravedna su svjedočanstva tvoja u vijeke, prosvijetli me, da mogu živjeti!
Psalam 119,145Vičem iz svega srca: "Gospode, usliši me: držim naredbe tvoje!"
Psalam 119,146Prizivam te: "Spasi me," da čuvam svjedočanstva tvoja!
Psalam 119,147U rano već jutro dođoh i zavapih, riječ tvoju čekam.
Psalam 119,148Još prije jutra bdjele su oči moje, da razmišljam o riječi tvojoj.
Psalam 119,149Čuj glas moj, Gospode, po milosti svojoj, po pravdi svojoj daj mi da nađem život!
Psalam 119,150Približuju se oni, koji idu za opačinom, koji su daleko udaljeni od nauke tvoje.
Psalam 119,151Ti si blizu, Gospode, i svi su propisi tvoji istina!
Psalam 119,152Od početka znam iz svjedočanstva tvojih, da si ih izdao za u vijeke.
Psalam 119,153Pogledaj nevolju moju i spasi si me, jer ne zaboravih nauke tvoje!
Psalam 119,154Brani pravo moje, izbavi me, po riječi svojoj daj mi da nađem život!
Psalam 119,155Daleko je od bezbožnika udaljeno spasenje, jer ne pitaju ništa za naredbe tvoje.
Psalam 119,156Milosrđe je tvoje, Gospode, veoma veliko; po pravdi svojoj daj mi da nađem život!
Psalam 119,157Mnogo je tlačitelja i progonitelja mojih; ja ne odstupam od svjedočanstva tvojih.
Psalam 119,158Vidim bezbožnike, i žao mi je, da se ne brinu za naputke tvoje.
Psalam 119,159Eto, ja ljubim zapovijedi tvoje, Gospode, po dobroti svojoj daj mi da nađem život!
Psalam 119,160Prvo je na riječi tvojoj stalnost, vječno traje svaka pravedna zapovijed od tebe.
Psalam 119,161Knezovi me pritiskuju ni za što, ali srce moje dršće samo pred riječima tvojim.
Psalam 119,162Radujem se riječima tvojim kao onaj, koji zadobije bogat plijen.
Psalam 119,163Mrzim i gadi mi se laž, a zavoljeh zakon tvoj.
Psalam 119,164Sedam puta na dan hvalim te za pravedni zakon tvoj.
Psalam 119,165Tko ljubi zakon tvoj, velik mir ima, i u njega više nema spoticanja.
Psalam 119,166čekam spasenje tvoje, Gospode, i izvršujem propise tvoje.
Psalam 119,167Držim se svjedočanstva tvojih, ljubim ih veoma.
Psalam 119,168Držim propise tvoje i svjedočanstva tvoja; jer su svi putovi moji tebi dobro poznati.
Psalam 119,169Neka prodre vapaj moj do tebe, Gospode, po riječi svojoj prosvijetli me!
Psalam 119,170Neka dođe moljenje moje pred lice tvoje, po riječi svojoj daj mi da nađem spasenje!
Psalam 119,171Usta će moja pjevati hvalu tebi, jer me učiš poznavati naredbe svoje.
Psalam 119,172Neka jezik moj pjeva o naputku tvojemu, jer su propisi tvoji svi pravedni!
Psalam 119,173Neka bude spremna ruka tvoja da mi pomogne, jer odabrah propise tvoje!
Psalam 119,174Čeznem, Gospode, za spasenjem tvojim, i nauka je tvoja naslada moja.
Psalam 119,175Neka živi duša moja, da te slavi, daj da mi upute tvoje pomognu!
Psalam 119,176Lutam naokolo kao ovca izgubljena; traži slugu svojega, jer zapovijedi tvojih ne zaboravih.
Psalam 119,1 $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!
Psalam 119,2Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže;
Psalam 119,3koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.
Psalam 119,4Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.
Psalam 119,5O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!
Psalam 119,6Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.
Psalam 119,7Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje.
Psalam 119,8Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada! $BET
Psalam 119,9Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.
Psalam 119,10Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.
Psalam 119,11U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.
Psalam 119,12Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima.
Psalam 119,13Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih.
Psalam 119,14Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu.
Psalam 119,15Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat`.
Psalam 119,16Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit`. $GIMEL
Psalam 119,17Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam.
Psalam 119,18Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!
Psalam 119,19Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!
Psalam 119,20Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama.
Psalam 119,21Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.
Psalam 119,22Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise.
Psalam 119,23Pa nek` se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.
Psalam 119,24Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET
Psalam 119,25Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život.
Psalam 119,26Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči.
Psalam 119,27Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim razmišljat`.
Psalam 119,28Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!
Psalam 119,29Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!
Psalam 119,30Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje.
Psalam 119,31Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!
Psalam 119,32Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE
Psalam 119,33Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja.
Psalam 119,34Pouči me da se tvoga držim Zakona i čuvat ću ga svim srcem.
Psalam 119,35Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam.
Psalam 119,36Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!
Psalam 119,37Odvrati moje oči da ne vide ništavost, život mi čuvaj na putu svojemu!
Psalam 119,38Ispuni svom sluzi obećanje koje si onima dao što te se boje.
Psalam 119,39Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.
Psalam 119,40Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. $VAU
Psalam 119,41Nek` milost tvoja, o Jahve, dođe na mene i spasenje tvoje po tvom obećanju.
Psalam 119,42Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.
Psalam 119,43Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje.
Psalam 119,44Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka.
Psalam 119,45Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem.
Psalam 119,46Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit` i zbunit` se neću.
Psalam 119,47U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.
Psalam 119,48Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. $ZAJIN
Psalam 119,49Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu.
Psalam 119,50U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja.
Psalam 119,51Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.
Psalam 119,52Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi.
Psalam 119,53Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju.
Psalam 119,54Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.
Psalam 119,55Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon.
Psalam 119,56Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe. $HET
Psalam 119,57Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje čuvam riječi.
Psalam 119,58Svim srcem lice tvoje ganuti hoću: smiluj mi se po svom obećanju.
Psalam 119,59Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge.
Psalam 119,60Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje čuvam.
Psalam 119,61Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.
Psalam 119,62U ponoći ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.
Psalam 119,63Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje čuvaju naredbe.
Psalam 119,64Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim. $TET
Psalam 119,65Učinio si dobro svom sluzi, Jahve, po riječi svojoj.
Psalam 119,66Nauči me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.
Psalam 119,67Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ.
Psalam 119,68Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim.
Psalam 119,69Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.
Psalam 119,70Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom Zakonu.
Psalam 119,71Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila.
Psalam 119,72Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika. $JOD
Psalam 119,73Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.
Psalam 119,74Štovatelji tvoji videć` me vesele se, jer se u riječ tvoju ja pouzdah.
Psalam 119,75Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.
Psalam 119,76Tvoja ljubav nek` mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom.
Psalam 119,77Nek` dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada.
Psalam 119,78Nek` se smetu oholi, jer me tlače nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat`.
Psalam 119,79Nek` mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.
Psalam 119,80Nek` mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen. $KAF
Psalam 119,81Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam.
Psalam 119,82Oči mi čeznu za tvojom besjedom: kad ćeš mi donijeti utjehu?
Psalam 119,83Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.
Psalam 119,84Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš suditi progonitelje moje?
Psalam 119,85Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu.
Psalam 119,86Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.
Psalam 119,87Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.
Psalam 119,88Po svojoj me milosti poživi i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta. $LAMED
Psalam 119,89Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.
Psalam 119,90od koljena do koljena tvoja je vjernost; učvrstio si zemlju i ona stoji.
Psalam 119,91Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi.
Psalam 119,92Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj.
Psalam 119,93Naredaba tvojih neću zaboravit` dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš.
Psalam 119,94Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe.
Psalam 119,95Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.
Psalam 119,96Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM
Psalam 119,97O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.
Psalam 119,98Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vječito.
Psalam 119,99Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
Psalam 119,100Razumniji sam i od staraca jer tvoje čuvam naredbe.
Psalam 119,101Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam.
Psalam 119,102Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio.
Psalam 119,103Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim.
Psalam 119,104Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. $NUN
Psalam 119,105Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.
Psalam 119,106Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: pravedne ću tvoje slijedit` odluke.
Psalam 119,107U nevolji sam velikoj, Jahve, po riječi me svojoj poživi.
Psalam 119,108Prinose usta mojih primi, Jahve, uči me sudovima svojim.
Psalam 119,109Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
Psalam 119,110Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skrećem od tvojih naredaba.
Psalam 119,111Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, ona su radost mome srcu.
Psalam 119,112Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK
Psalam 119,113Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.
Psalam 119,114Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam.
Psalam 119,115Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga.
Psalam 119,116Podrži me po svom obećanju i živjet ću; nemoj da se u svojoj nadi postidim.
Psalam 119,117Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.
Psalam 119,118Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova.
Psalam 119,119K`o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise.
Psalam 119,120Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN
Psalam 119,121Činim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim.
Psalam 119,122Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice!
Psalam 119,123Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.
Psalam 119,124Učini sluzi svom po svojoj dobroti i nauči me pravilima svojim.
Psalam 119,125Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.
Psalam 119,126Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.
Psalam 119,127Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo.
Psalam 119,128Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE
Psalam 119,129Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja.
Psalam 119,130Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.
Psalam 119,131Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer čeznem za zapovijedima tvojim.
Psalam 119,132Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.
Psalam 119,133Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne ovlada mnome.
Psalam 119,134Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ću čuvati.
Psalam 119,135Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim!
Psalam 119,136Potoci suza potekoše mi iz očiju jer se Zakon tvoj ne čuva. $SADE
Psalam 119,137Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.
Psalam 119,138Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.
Psalam 119,139Revnost me moja izjeda jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.
Psalam 119,140Tvoje su riječi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.
Psalam 119,141Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.
Psalam 119,142Pravda je tvoja pravda vječita i Zakon tvoj sama istina.
Psalam 119,143Tjeskoba me i nevolja snađe, al` tvoje su zapovijedi uživanje moje.
Psalam 119,144Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva, prosvijetli me i živjet ću. $KOF
Psalam 119,145Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ću pravila čuvati.
Psalam 119,146K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat` svjedočanstva.
Psalam 119,147Pretječem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam.
Psalam 119,148Oči moje straže noćne pretječu da razmišljam o besjedi tvojoj.
Psalam 119,149Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me.
Psalam 119,150Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.
Psalam 119,151A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Psalam 119,152Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $REŠ
Psalam 119,153Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.
Psalam 119,154Parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me!
Psalam 119,155Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.
Psalam 119,156Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me.
Psalam 119,157Mnogi me progone i tlače, od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.
Psalam 119,158Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih riječi ne čuvaju.
Psalam 119,159Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me.
Psalam 119,160Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje. $ŠIN
Psalam 119,161Mogućnici me progone nizašto, al` samo pred tvojim riječima srce mi dršće.
Psalam 119,162Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.
Psalam 119,163Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.
Psalam 119,164Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.
Psalam 119,165Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.
Psalam 119,166Pomoć tvoju čekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam.
Psalam 119,167Moja duša čuva propise tvoje i ljubi ih veoma.
Psalam 119,168Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. $TAU
Psalam 119,169Vapaj moj, Jahve, nek` do tebe dopre, po svojoj me riječi prosvijetli.
Psalam 119,170Nek` molitva moja dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi.
Psalam 119,171Usne moje nek` zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me naučio pravilima svojim.
Psalam 119,172Nek` mi pjeva jezik o riječi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.
Psalam 119,173Nek` mi ruka tvoja na pomoć bude jer odabrah tvoje naredbe.
Psalam 119,174Jahve, za tvojim spasenjem čeznem, uživam u tvom Zakonu.
Psalam 119,175Nek` živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek` mi na pomoć budu!
Psalam 119,176K`o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.
Psalam 119,1Sretni oni čije je ponašanje pošteno i koji slijede Zakon GOSPODOV.
Psalam 119,2Sretni oni koji štuju njegove ukaze, svim srcem oni ga traže.
Psalam 119,3Oni nisu počinili zločina, oni su slijedili njegove putove.
Psalam 119,4Ti si taj koji je obznanio svoje propise da ih se pazi brižljivo.
Psalam 119,5Nek se moje držanje učvrsti za čuvati tvoje propise;
Psalam 119,6tada ja neću biti razočaran duboko ponirući u sve tvoje zapovijedi.
Psalam 119,7Ja ću te slaviti jednim jednim pravim srcem proučavajući tvoje pravedne odluke.
Psalam 119,8Tvoje naredbe, ja ih pazim, ne napuštaj me potpuno!
Psalam 119,9Kako će jedan mlad čovjek imati čisto ponašanje? To je uzimajući držanje prema tvojoj riječi.
Psalam 119,10Svim svojim srcem ja sam te tražio, ne ostavi me lutati daleko od tvojih zapovijedi.
Psalam 119,11U svom srcu ja čuvam tvoje zapovijedi da ne bih zgriješio protiv tebe.
Psalam 119,12Blagoslovljen budi ti, GOSPODE! pouči me tvojim odredbama.
Psalam 119,13Moje su usne govorile sve odluke iz tvojih usta.
Psalam 119,14U slijeđenju tvojih ukaza, ja sam našao radost kao vrhunac sreće.
Psalam 119,15Tvoje propise, ja ću ih promišljati i duboko ponirati u tvoje putove.
Psalam 119,16Ja se oduševljavam tvojim propisima, ja ne zaboravljam tvoju riječ.
Psalam 119,17Djeluj u korist svoga sluge: ja ću živjeti i čuvat ću tvoju riječ.
Psalam 119,18Ja ću otvoriti svoje oči, i vidjet ću čuda tvog Zakona.
Psalam 119,19Ja sam jedan stranac na zemlji, ne skrivaj mi svojih zapovjedi.
Psalam 119,20Strastveno volim tvoje zapovijedi svakog časa.
Psalam 119,21Ti si zaprijetio tim prokletnicima oholim koji blude daleko od tvojih zapovijedi.
Psalam 119,22Oslobodi me uvrjeda i prijezira, jer ja sam čuvao ukaze tvoje.
Psalam 119,23čak i da prinčevi sjede za raspravljati protiv mene, tvoj sluga promišlja tvoje propise.
Psalam 119,24Tvoji ukazi sami čine moje slasti, oni su moji savjetnici.
Psalam 119,25Evo me slijepljenog o prašinu, prema svojoj riječi, oživi me.
Psalam 119,26Ja sam ti opisao svoje putove i ti si mi odgovorio, pouči me tvojim propisima.
Psalam 119,27Daj mi razlikovati put svojih propisa i ja ću proučavati tvoja čuda.
Psalam 119,28Tuga je dala poteći mojim suzama; uzdigni me prema svojoj riječi.
Psalam 119,29Odstrani od mene put laži i podijeli mi milost svojeg Zakona.
Psalam 119,30Ja sam odabrao put odanosti, ja sam se svrstao uz tvoje odluke.
Psalam 119,31Uz tvoje ukaze, ja se držim priljubljen; GOSPODE, učini da ne budem razočaran.
Psalam 119,32Ja idem putom tvojih zapovijedi jer ti si mi otvorio duh.
Psalam 119,33GOSPODE, naznači mi put svojih odredbi, a moja će naknada biti da ih se pridržavam .
Psalam 119,34Učini me razboritim, ja ću paziti tvoj Zakon i ja ću ga čuvati svim srcem.
Psalam 119,35Izvedi me na stazu svojih zapovijedi, jer u njima uživam.
Psalam 119,36Nagni moje srce k tvojim ukazima, a ne prema koristi.
Psalam 119,37Odvrati moje oči od utvara, oživi me na svojim putovima.
Psalam 119,38Da tvoj sluga ostvaruje tvoje zapovjedi, i da te se boji.
Psalam 119,39Odvrati uvrede od kojih strahujem, jer tvoje su odluke dobre.
Psalam 119,40Da, ja volim tvoje propise; svojom pravdom oživi me.
Psalam 119,41Nek dođu na mene tvoje dobrote, GOSPODE, spas suglasan tvojim zapovjedima.
Psalam 119,42A ja ću imati jednu riječ za onog tko me vrijeđa, jer ja računam na tvoju riječ.
Psalam 119,43Ne ukloni s mojih usta svaku riječ istine, jer ja se uzdam u tvoje odluke.
Psalam 119,44Ja ću čuvati neprekidno tvoj Zakon, i zauvijek.
Psalam 119,45Ja ću ići sa zadovoljstvom, jer ja tražim tvoje propise.
Psalam 119,46Pred kraljevima ja ću govoriti o tvojim ukazima, i neću imati stida.
Psalam 119,47Ja se radujem tvojim zapovjedima koje toliko volim.
Psalam 119,48Ja dižem ruke prema tvojim zapovjedima koje toliko volim, i promišljat ću tvoje propise.
Psalam 119,49Podsjeti se riječi rečene sluzi svome, u koju si mi dao za ufati se.
Psalam 119,50To je moja utjeha u jadu, jer su me tvoje zapovijedi oživjele.
Psalam 119,51Oholi su se dobrano sprdali mnome, ali ja nisam zastranio od tvojeg Zakona.
Psalam 119,52Ja se podjećam uvijek tvojih odluka, GOSPODE, oni su moja utjeha.
Psalam 119,53Bijes me obuzeo pred nevjernicima koji napuštaju tvoj Zakon.
Psalam 119,54Tvoji propisi su postali moji hvalospjevi u kući gdje samo prođem.
Psalam 119,55Noću, ja se podsjećam tvog imena, GOSPODE, za čuvati tvoj Zakon.
Psalam 119,56Ono što meni pripada, to je paziti tvoje propise.
Psalam 119,57Moj dio, GOSPODE, rekoh, to je čuvati tvoje riječi.
Psalam 119,58Ja sam stavio sve svoje srce za razvedriti tvoje lice, smiluj mi se prema tvojim zapovjedima.
Psalam 119,59Ja sam razmislio o svojem ponašanju i usmjeravam svoje korake prema tvojim ukazima.
Psalam 119,60Ni časa ne gubeći ja sam pohitio čuvati tvoje zapovijedi.
Psalam 119,61Konopi nevjernika su me svezali, tvoj Zakon, ja ga nisam zaboravio.
Psalam 119,62U pola noći ja ustajem tebe slaviti zbog tvojih pravednih odluka.
Psalam 119,63Ja sam se združio sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju tvoje propise.
Psalam 119,64Tvojom vjernošću, GOSPODE, zemlja je ispunjena; poučavaj me svojim propisima.
Psalam 119,65Ti si načinio sreću svojeg sluge, prema svojoj riječi, GOSPODE.
Psalam 119,66Pouči me dobročinstvima suđenja i znanosti, jer ja se uzdam u tvoje zapovjedi.
Psalam 119,67Prije no što budem ponižen, ja sam zalutao; sada ja čuvam tvoje zapovjedi.
Psalam 119,68Ti si dobar i dobrotvoran, pouči me svojim propisima.
Psalam 119,69Oholi su me uprljali svojim lažima, ja, svim svojim srcem, ja pazim tvoje propise.
Psalam 119,70Njihovo se srce zguznulo kao od masnoće; a ja se oduševljavam tvojim Zakonom.
Psalam 119,71Bi mi dobro biti poniženim, za proučavati tvoje propise.
Psalam 119,72Zakon izišao s tvojih usta vrijedi za mene bolje nego milijuni u zlatu i srebru.
Psalam 119,73Tvoje su me ruke stvorile i učvrstile; učini me razboritim i ja ću proučavati tvoje zapovjedi.
Psalam 119,74Videći me, oni koji se tebe boje raduju se, jer ja se uzdam u tvoju riječ
Psalam 119,75Ja priznajem, GOSPODE, da su tvoje odluke pravedne, i da si ti imao razloga poniziti me.
Psalam 119,76Nek me tvoja vjernost utješi, kao što si ti to zapovjedio za slugu svoga.
Psalam 119,77Nek me tvoje milosrđe prožme i ja ću ponovo živjeti, jer tvoj Zakon čini slasti moje.
Psalam 119,78Sram oholima koji su me opteretili lažima; ja promišljam tvoje propise.
Psalam 119,79Nek se vrate k meni oni koji se tebe boje, oni će upoznati tvoje ukaze.
Psalam 119,80Da ja slijedim savršeno tvoje propise, za ne iskusiti srama.
Psalam 119,81Ja sam usahnuo čekajući tvoj spas, ja sam se uzdao u tvoju riječ.
Psalam 119,82Moje su se oči istrošile istražujući tvoje zapovjedi, i ja kažem: ” Kad ćeš me ti utješiti?“
Psalam 119,83Ja bijah jednak jednoj skorjeloj mješini, ali ja nisam zaboravio tvojih propisa.
Psalam 119,84Koliko li će trajati ovi dani za tvog slugu? Kad ćeš ti donijeti jednu odluku protiv mojih progonitelja?
Psalam 119,85Protiv mene oholice su izdubile jamu, prezrjevši Zakon tvoj.
Psalam 119,86Sve tvoje zapovjedi su vjernost; progone me drsko, spasi me.
Psalam 119,87Istrošen i gotovo uništen, ja nisam napustio tvoje propise.
Psalam 119,88Prema svojoj vjernosti, oživi me, i ja ću čuvati ono što tvoja usta zapovjede.
Psalam 119,89Za uvijek, GOSPODE, tvoja riječ se uzdigla u nebesima.
Psalam 119,90Tvoja vjernost traje iz vijeka u vijek: ti si postavio zemlju, i ona se drži;
Psalam 119,91prema tvojim odlukama, sve se to drži do ovog dana, jer svemir je tvoj sluga.
Psalam 119,92Da tvoj Zakon nije bio mojim slastima, ja bih bio propao u bijedi.
Psalam 119,93Nikad ja neću zaboraviti tvoje propise, po njima ti si učinio da ponovo živim.
Psalam 119,94Ja sam tvoj! spasi me, jer ja istražujem tvoje propise.
Psalam 119,95Nevjernici su se ponadali da ću ja izgubiti, a ja, ja ostajem pažljiv na tvoje ukaze.
Psalam 119,96Svemu savršenom vidio sam jednu granicu, ali tvoja zapovjed je od jedne beskrajne obilnosti.
Psalam 119,97Koliko ja volim tvoj Zakon, svakog dana ja ga promišljam.
Psalam 119,98Tvoja zapovjed me čini mudrijim no neprijatelje moje, ja nju prisvajam za zauvijek.
Psalam 119,99Ja sam razboritiji no svi moji učitelji, jer ja sam promišljao ukaze tvoje.
Psalam 119,100Ja imam više razbora no starješine, jer ja sam pazio tvoje propise.
Psalam 119,101Ja sam izbjegao sve puteve zla da bih čuvao riječ tvoju.
Psalam 119,102Ja se nisam okrenuo od tvojih odluka, jer ti si taj koji me poučio.
Psalam 119,103što su slatke tvoje zapovjedi na mom nepcu, više no med u mojim ustima.
Psalam 119,104Zahvaljujući tvojim propisima, ja sam mogao rasuđivati, tako ja mrzim sve putove laži.
Psalam 119,105Tvoja je riječ jedna svjetiljka koracima mojim, jedna svjetlost stazi mojoj.
Psalam 119,106Ja sam prisegao, i ja to potvrđujem, čuvati tvoje pravedne odluke.
Psalam 119,107Ja sam zaista dobro ponižen, GOSPODE, oživi me ponovo prema tvojoj riječi.
Psalam 119,108Primi, GOSPODE, milodar mojih molitava, pouči me odlukama svojim.
Psalam 119,109U stalnom propadanju mog života ja nisam zaboravio tvoj Zakon.
Psalam 119,110Nevjernici su mi rastegli jednu zamku ali ja nisam lutao daleko od tvojih propisa.
Psalam 119,111Tvoji ukazi zauvijek su moja baština; oni su radost srcu mome.
Psalam 119,112Ja marljivo primijenjujem tvoje propise; to je za uvijek moja naknada.
Psalam 119,113Ja se gnušam dvojnog srca i ja volim Zakon.
Psalam 119,114Moj zaklon i moj štit, to si ti! Ja se uzdam u tvoju riječ.
Psalam 119,115Opaki, okrenite se od mene, i ja ću paziti zapovjedi svog Boga.
Psalam 119,116Prema svojim zapovjedima, budi moja potpora i ja ću živjeti; ne razočaraj moje očekivanje.
Psalam 119,117Podupri me, i ja ću biti spašen, i ja neća izgubiti iz vida tvoje zapovijedi.
Psalam 119,118Ti si odbacio sve one koji su zabludjeli daleko od tvojih zapovijedi jer njihova okolišanja bijahu sama laž.
Psalam 119,119Ti si sveo na zguru sve nevjernike u zemlji tako ja volim tvoje ukaze.
Psalam 119,120Moje tijelo drhti od užasa pred tobom i od straha pred tvojim odlukama.
Psalam 119,121Ja sam postupao prema pravu i pravdi; ne izručuj me tlačiteljima mojim.
Psalam 119,122Zajamči sreću sluzi svome; nek me oholice ne potlače.
Psalam 119,123Moje su oči istrošene u očekivanju tvog spasenja i istraživanja zapovjedi pravde tvoje.
Psalam 119,124Postupi s vjernošću prema sluzi svom i pouči me svojim naredbama.
Psalam 119,125Ja sam tvoj sluga; daj mi razbora, i ja ću priznati tvoje ukaze.
Psalam 119,126Za GOSPODA, vrijeme je djelovati : prekršen je tvoj Zakon.
Psalam 119,127Tako ja volim tvoje zapovjedi više ne zlato, čak i ono najfinije.
Psalam 119,128Također ja nalazim ispravno u svim točkama svih tvojih propisa; ja mrzim sve putove laži.
Psalam 119,129Tvoji su ukazi čuda, tako ja njih pazim.
Psalam 119,130Otkriće tvojih riječi osvjetljava, ono daje razboritost priprostima.
Psalam 119,131Usta širom otvorenih, ja dišem, žudan tvojih zapovjedi.
Psalam 119,132Okreni se prema meni i smiluj mi se, kao što je odlučeno za one koji vole tvoje ime.
Psalam 119,133Učvrsti moje korake svojim zapovijedima i ne pusti nikakvom zlu svladati me.
Psalam 119,134Oslobodi me potlačivanja ljudi, i ja ću čuvati tvoje zapovijedi.
Psalam 119,135Tvojem sluzi nek se tvoje lice rasvijetli; pouči me svojim zapovijedima.
Psalam 119,136Suze su potekle iz mojih očiju, jer se ne čuva Zakon tvoj.
Psalam 119,137GOSPODE, ti si pravedan, i odluke su tvoje pravedne.
Psalam 119,138Ti si obznanio svoje ukaze, to je pravda i potpuna vjernost.
Psalam 119,139Moja me gorljivot izjedala kad moji protivnici zaboravljahu tvoje riječi.
Psalam 119,140Tvoje zapovijedi su pouzdane, i tvoj ih sluga ljubi.
Psalam 119,141čak i slabašan i prezren ja nisam zaboravljao tvojih propisa.
Psalam 119,142Tvoja pravda je vječna pravda, i tvoj Zakon je istina.
Psalam 119,143Tjeskoba i zebnja su me obuzele, ali tvoje zapovjedi moje su slasti.
Psalam 119,144Tvoji ukazi vječna su pravda; daj mi razboritost i ja ću živjeti.
Psalam 119,145Ja sam pozvao svim srcem, odgovori mi, GOSPODE; ja ću paziti tvoje zapovijedi .
Psalam 119,146Ja sam te zazvao, spasi me i ja ću čuvati tvoje ukaze.
Psalam 119,147Ja sam pretekao zoru i vičem; ja se uzdam u tvoje riječi.
Psalam 119,148Prije vremena sam otvorio oči za promišljati tvoje zapovjedi.
Psalam 119,149Prema svojoj vjernosti slušaj moj glas; GOSPODE, prema svojim odlukama, oživi mene.
Psalam 119,150Primiču se ti besramni progonitelji koji se udaljuju od Zakona tvoga.
Psalam 119,151Ti, blizu si, GOSPODE, i sve tvoje zapovjedi istina su.
Psalam 119,152Tvoji ukazi, ja znam već dugo vremena da si ih ti uspostavio za uvijek.
Psalam 119,153Vidi moju bijedu i oslobodi me, jer ja nisam zaboravio tvoj Zakon.
Psalam 119,154Podrži moj predmet i brani me; svojim zapovjedima oživi me.
Psalam 119,155Spas je daleko nevjernicima, jer oni nisu istraživali tvojih zapovijedi.
Psalam 119,156GOSPODE, tvoja su milosrđa brojna, prema svojim odlukama, oživi mene.
Psalam 119,157Brojni su moji progonitelji i moji protivnici, ali ja se nisam udaljio od tvojih ukaza.
Psalam 119,158Ja sam vidio izdajnike i smučilo mi se, jer oni nisu čuvali zapovjedi tvojih.
Psalam 119,159Vidi koliko ja volim tvoje propise, prema svojoj vjernosti, GOSPODE, oživi mene.
Psalam 119,160Načelo tvoje riječi, to je istina; svaka odluka tvoje pravde vječna je.
Psalam 119,161Prinčevi su me progonili bez razloga, moje se srce boji samo tvojih riječi.
Psalam 119,162Ja se radujem tvojim zapovjedima kao onaj koji nađe jedno veliko bogatstvo.
Psalam 119,163Ja mrzim laž, ja je se gnušam, To je tvoj zakon što ja volim.
Psalam 119,164Sedam puta na dan ja te hvalim za tvoje pravedne odluke.
Psalam 119,165Velik je mir onih koji vole tvoj zakon: za njih nema više prepreke!
Psalam 119,166GOSPODE, ja sam čekao spas od tebe i ispunjavao tvoje zapovjedi.
Psalam 119,167Ja sam čuvao tvoje ukaze, ja ih uistinu volim.
Psalam 119,168Ja sam čuvao tvoje propise i tvoje ukaze, svi moji putovi pred tobom su.
Psalam 119,169Nek moj krik dopre u tvoju nazočnost, GOSPODE, daj mi razboritost prema tvojoj riječi!
Psalam 119,170Nek moje preklinjanje dospije u tvoju nazočnost; prema svojim zapovjedima oslobodi me!
Psalam 119,171Nek moje usne propovijedaju hvalospjev tvoj, jer ti me poučavaš svojim odredbama!
Psalam 119,172Nek moj hvalospjev pjeva tvoje zapovjedi, jer tvoje su naredbe pravda.
Psalam 119,173Nek mi tvoja ruka dođe u pomoć, jer ja sam izabrao tvoje propise.
Psalam 119,174Od tebe, GOSPODE, ja želim spas, i tvoj zakon čini moje slasti.
Psalam 119,175Nek ja mogu živjeti za tebe hvaliti, i tvoje će mi odluke doći u pomoć.
Psalam 119,176Ja sam lutajući kao jedna izgubljena ovca: potraži slugu svog, jer ja nisam zaboravio zapovijedi tvojih.
Psalam 119,1Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem.
Psalam 119,2Blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga;
Psalam 119,3Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem!
Psalam 119,4Ti si dao zapovijesti svoje, da se čuvaju dobro.
Psalam 119,5Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje!
Psalam 119,6Onda se ne bih postidio, pazeći na zapovijesti tvoje;
Psalam 119,7Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednijem zakonima tvojim.
Psalam 119,8Čuvaću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sasvijem.
Psalam 119,9Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po tvojim riječima.
Psalam 119,10Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih.
Psalam 119,11U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju, da ti ne griješim.
Psalam 119,12Blagosloven si, Gospode! nauči me naredbama svojim.
Psalam 119,13Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih.
Psalam 119,14Na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo.
Psalam 119,15O zapovijestima tvojim razmišljam, i pazim na putove tvoje.
Psalam 119,16Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje.
Psalam 119,17Učini milost sluzi svojemu, da bih živio i čuvao riječ tvoju.
Psalam 119,18Otvori oči moje, da bih vidio čudesa zakona tvojega;
Psalam 119,19Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovijesti svojih.
Psalam 119,20Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje.
Psalam 119,21Ti si strašan prokletim oholicama, koje zastranjuju od zapovijesti tvojih.
Psalam 119,22Odvrati od mene rug i sramotu, jer čuvam otkrivenja tvoja.
Psalam 119,23Sjede knezovi i dogovaraju se na mene; a sluga tvoj razmišlja o naredbama tvojim.
Psalam 119,24Otkrivenja su tvoja utjeha moja, savjetnici moji.
Psalam 119,25Duša moja leži u prahu; oživi me po riječi svojoj.
Psalam 119,26Kazujem putove svoje, i čuješ me; nauči me naredbama svojim.
Psalam 119,27Urazumi me o putu zapovijesti svojih, i razmišljaću o čudesima tvojim.
Psalam 119,28Suze proliva duša moja od tuge, otkrijepi me po riječi svojoj.
Psalam 119,29Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi.
Psalam 119,30Put istini izbrah, zakone tvoje tražim.
Psalam 119,31Prionuh za otkrivenja tvoja, Gospode; nemoj me osramotiti.
Psalam 119,32Putem zapovijesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje.
Psalam 119,33Pokaži mi, Gospode, put naredaba svojih, da ga se držim do kraja.
Psalam 119,34Urazumi me, i držaću se zakona tvojega, i čuvati ga svijem srcem.
Psalam 119,35Postavi me na stazu zapovijesti svojih, jer mi je ona omiljela.
Psalam 119,36Previj srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu.
Psalam 119,37Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojim oživi me.
Psalam 119,38Ispuni sluzi svojemu riječ svoju da te se boji.
Psalam 119,39Ukloni rug moj, kojega se plašim; jer su sudovi tvoji blagi.
Psalam 119,40Mile su mi zapovijesti tvoje, pravdom svojom oživi me.
Psalam 119,41Neka dođe na me milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj.
Psalam 119,42I ja ću odgovoriti onome koji me ruži; jer se uzdam u riječ tvoju.
Psalam 119,43Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje.
Psalam 119,44I čuvaću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka.
Psalam 119,45Hodiću slobodno, jer tražim zapovijesti tvoje.
Psalam 119,46Govoriću o otkrivenjima tvojim pred carevima, i neću se stidjeti.
Psalam 119,47Tješiću se zapovijestima tvojim, koje ljubim.
Psalam 119,48Ruke svoje pružam k zapovijestima tvojim, koje ljubim, i razmišljam o naredbama tvojim.
Psalam 119,49Opomeni se riječi svoje k sluzi svojemu, na koju si mi zapovjedio da se oslanjam.
Psalam 119,50U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava.
Psalam 119,51Oholi mi se rugaju veoma; ali ja ne otstupam od zakona tvojega.
Psalam 119,52Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se.
Psalam 119,53Gnjev me obuzima na bezbožnike, koji ostavljaju zakon tvoj.
Psalam 119,54Naredbe su tvoje pjesma moja u putničkom stanu mojem.
Psalam 119,55Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj.
Psalam 119,56To je moje, da čuvam zapovijesti tvoje.
Psalam 119,57Dio moj ti si, Gospode; naumio sam čuvati riječi tvoje.
Psalam 119,58Molim ti se iz svega srca, smiluj se na me po riječi svojoj.
Psalam 119,59Razmatram putove svoje, i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim.
Psalam 119,60Hitim, i ne zatežem se čuvati zapovijesti tvoje.
Psalam 119,61Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam.
Psalam 119,62U po noći ustajem da te slavim za pravedne sudove tvoje.
Psalam 119,63U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovijesti tvoje.
Psalam 119,64Dobrote je tvoje, Gospode, puna sva zemlja; naredbama svojim nauči me.
Psalam 119,65Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj.
Psalam 119,66Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovijestima tvojim vjerujem.
Psalam 119,67Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju.
Psalam 119,68Ti si dobar, i dobro činiš; nauči me naredbama svojim.
Psalam 119,69Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovijesti tvojih.
Psalam 119,70Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim.
Psalam 119,71Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim.
Psalam 119,72Miliji mi je zakon usta tvojih nego tisuće zlata i srebra.
Psalam 119,73Ruke tvoje stvorile su me i načinile me; urazumi me, i naučiću se zapovijestima tvojim.
Psalam 119,74Koji se tebe boje, vidjeće me, i radovaće se što se uzdam u tvoju riječ.
Psalam 119,75Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni, i po pravdi me karaš.
Psalam 119,76Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu.
Psalam 119,77Neka dođe k meni milosrđe tvoje, i oživim; jer je zakon tvoj utjeha moja.
Psalam 119,78Nek se postide oholi; jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovijestima tvojim.
Psalam 119,79Nek se obrate k meni koji se tebe boje, i koji znadu otkrivenja tvoja.
Psalam 119,80Srce moje neka bude savršeno u naredbama tvojim, da se ne postidim.
Psalam 119,81Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam.
Psalam 119,82Čeznu oči moje za riječju tvojom; govorim: kad ćeš me utješiti?
Psalam 119,83Postadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredaba ne zaboravih.
Psalam 119,84Koliko će biti dana sluge tvojega? Kad ćeš suditi onima koji me gone?
Psalam 119,85Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu tvojemu.
Psalam 119,86Sve su zapovijesti tvoje istina; bez krivice me gone, pomozi mi.
Psalam 119,87Umalo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovijesti tvojih.
Psalam 119,88Po milosti svojoj oživi me, i čuvaću otkrivenja usta tvojih.
Psalam 119,89Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima,
Psalam 119,90Od koljena do koljena istina tvoja; ti si postavio zemlju, i stoji.
Psalam 119,91Po tvojoj naredbi sve stoji sad; jer sve služi tebi.
Psalam 119,92Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj.
Psalam 119,93Zapovijesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš.
Psalam 119,94Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje.
Psalam 119,95Bezbožnici gledaju da me ubiju; a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima.
Psalam 119,96Svemu savršenome vidjeh kraj; ali je zapovijest tvoja veoma široka.
Psalam 119,97Kako ljubim zakon tvoj! Vas dan mislim o njemu.
Psalam 119,98Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih; jer je sa mnom uvijek.
Psalam 119,99Razumniji postah od svijeh učitelja svojih; jer razmišljam o tvojim otkrivenjima.
Psalam 119,100Mudriji sam od staraca; jer zapovijesti tvoje čuvam.
Psalam 119,101Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju.
Psalam 119,102Od naredaba tvojih ne otstupam; jer si me ti naučio.
Psalam 119,103Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima!
Psalam 119,104Od zapovijesti tvojih postadoh razuman; toga radi mrzim na svaki put lažni.
Psalam 119,105Riječ je tvoja žižak nozi mojoj, i vidjelo stazi mojoj.
Psalam 119,106Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje, i izvršiću.
Psalam 119,107Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj.
Psalam 119,108Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih, i sudovima svojim nauči me.
Psalam 119,109Duša je moja u ruci mojoj neprestano u nevolji; ali zakona tvojega ne zaboravljam.
Psalam 119,110Bezbožnici su mi metnuli zamku; ali od zapovijesti tvojih ne zastranih.
Psalam 119,111Prisvojih otkrivenja tvoja zavavijek; jer su radost srcu mojemu.
Psalam 119,112Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje navijek, do kraja.
Psalam 119,113Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim.
Psalam 119,114Ti si zaklon moj i štit moj; riječ tvoju čekam.
Psalam 119,115Idite od mene, bezakonici! I čuvaću zapovijesti Boga svojega.
Psalam 119,116Ukrijepi me po riječi svojoj i biću živ, i nemoj me osramotiti u nadanju mom.
Psalam 119,117Utvrdi me, i spašću se, i razmišljaću o naredbama tvojim bez prestanka.
Psalam 119,118Obaraš sve koji otstupaju od naredaba tvojih; jer su pomisli njihove laž.
Psalam 119,119Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji; toga radi omilješe mi otkrivenja tvoja.
Psalam 119,120Drkće od straha tvojega tijelo moje, i sudova tvojih bojim se.
Psalam 119,121Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone.
Psalam 119,122Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi.
Psalam 119,123Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje.
Psalam 119,124Učini sluzi svojemu po milosti svojoj, i naredbama svojim nauči me.
Psalam 119,125Ja sam sluga tvoj; urazumi me, i poznaću otkrivenja tvoja.
Psalam 119,126Vrijeme je da Gospod radi; oboriše zakon tvoj.
Psalam 119,127Toga radi ljubim zapovijesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje.
Psalam 119,128Toga radi zapovijesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim.
Psalam 119,129Divna su otkrivenja tvoja; zato ih čuva duša moja.
Psalam 119,130Riječi tvoje kad se jave, prosvjetljuju i urazumljuju proste.
Psalam 119,131Otvoram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovijesti tvojih.
Psalam 119,132Pogledaj na me i smiluj se na me, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje.
Psalam 119,133Tvrdi stope moje u riječi svojoj, i ne daj nikakome bezakonju da oblada mnom.
Psalam 119,134Izbavi me od nasilja ljudskoga, i čuvaću zapovijesti tvoje.
Psalam 119,135Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega, i nauči me naredbama svojim.
Psalam 119,136Oči moje liju potoke, zato što ne čuvaju zakona tvojega.
Psalam 119,137Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji.
Psalam 119,138Javio si pravdu u otkrivenjima svojim, i istinu cijelu.
Psalam 119,139Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje.
Psalam 119,140Riječ je tvoja veoma čista, i sluga je tvoj veoma ljubi.
Psalam 119,141Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam.
Psalam 119,142Pravda je tvoja pravda vječna, i zakon tvoj istina.
Psalam 119,143Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja.
Psalam 119,144Vječna je pravda u otkrivenjima tvojim; urazumi me, i biću živ.
Psalam 119,145Vičem iz svega srca: usliši me, Gospode; sačuvaću naredbe tvoje.
Psalam 119,146Prizivam te, pomozi mi; držaću se otkrivenja tvojih.
Psalam 119,147Pretječem svanuće, i vičem; riječ tvoju čekam.
Psalam 119,148Pretječu oči moje jutrenju stražu, da bih razmišljao o riječi tvojoj.
Psalam 119,149Čuj glas moj po milosti svojoj, Gospode; po sudu svojemu oživi me.
Psalam 119,150Prikučuju se koji ljube bezakonje; udaljili su se od zakona tvojega.
Psalam 119,151Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina.
Psalam 119,152Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio zavavijek.
Psalam 119,153Pogledaj nevolju moju, i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega.
Psalam 119,154Primi se stvari moje, i odbrani me; po riječi svojoj oživi me.
Psalam 119,155Daleko je od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih.
Psalam 119,156Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko; po pravome sudu svom oživi me.
Psalam 119,157Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih; ali ja ne otstupam od otkrivenja tvojih.
Psalam 119,158Vidim odmetnike, i mrsko mi je; jer ne čuvaju riječi tvoje.
Psalam 119,159Gledaj, kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj oživi me.
Psalam 119,160Osnova je riječi tvoje istina, i vječan je svaki sud pravde tvoje.
Psalam 119,161Knezovi me gone ni za što, ali se srce moje boji riječi tvoje.
Psalam 119,162Radujem se riječi tvojoj kao onaj koji zadobije velik plijen.
Psalam 119,163Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj.
Psalam 119,164Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje.
Psalam 119,165Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj, i u njih nema spoticanja.
Psalam 119,166Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem.
Psalam 119,167Duša moja čuva otkrivenja tvoja, i ja ih ljubim veoma.
Psalam 119,168Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja; jer su svi putovi moji pred tobom.
Psalam 119,169Neka izađe tužnjava moja preda te, Gospode! Po riječi svojoj urazumi me.
Psalam 119,170Neka dođe moljenje moje preda te! Po riječi svojoj izbavi me.
Psalam 119,171Usta će moja pjevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim.
Psalam 119,172Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne.
Psalam 119,173Neka mi bude ruka tvoja u pomoći; jer mi omilješe zapovijesti tvoje;
Psalam 119,174Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja.
Psalam 119,175Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoji neka mi pomogu.
Psalam 119,176Zađoh kao ovca izgubljena: traži slugu svojega; jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje