Tražilica


Psalam 135. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 135,1Aleluja! Hvalite ime Gospodnje, hvalite ga, sluge Gospodnje,
Psalam 135,2Koje stojite u kući Gospodnjoj, u dvorima kuće Boga našega!
Psalam 135,3Hvalite Gospoda, jer je dobar Gospod; svirajte imenu njegovu, jer je on mio!
Psalam 135,4Jer Jakova izabra sebi Gospod, Izraela za posjed svoj.
Psalam 135,5Jest, ja znam: "Gospod je vekik; naš Svemogući nadilazi sve bogove.
Psalam 135,6Štogod se dopada Gospodu, to on čini u nebu i na zemlji, u morima i u svima dubinama:
Psalam 135,7On, koji izvodi oblake od kraja zemlje, munje pretvara u dažd, vjetar izvodi iz odaja njegovih.
Psalam 135,8Koji pobi prvorođence Egipta, od čovjeka do živinčeta.
Psalam 135,9Koji posla znake i čudesa usred tebe, Egipte, proti faraonu i svima slugama njegovim.
Psalam 135,10Koji pobijedi narode mnogobrojne i pogubi kraljeve velemoćne:
Psalam 135,11Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga, i sva kraljevstva kanaanska.
Psalam 135,12On dade zemlju njihovu u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svojemu.
Psalam 135,13Gospode, ime tvoje traje vječno; Gospode, slava je tvoja kroz sve naraštaje.
Psalam 135,14Jer Gospod pribavlja pravo narodu svojemu, slugama svojim iskazuje milosrđe.
Psalam 135,15Idoli su neznabožaca srebro i zlato, djelo ruku čovječjih.
Psalam 135,16Usta imaju, a ne mogu govoriti, dva oka, a ne mogu vidjeti,
Psalam 135,17Dva uha, a ne mogu čuti; i daha nema u ustima njihovim.
Psalam 135,18Koji su ih načinili, neka postanu kao oni, svaki, koji se pouzdao u njih.
Psalam 135,19Kuća Izraelova, blagoslivljajte Gospoda; kuća Aronova, blagoslivljajte Gospoda!
Psalam 135,20Kuća Levijeva, blagoslivljajte Gospoda; koji se bojite Gospoda, blagoslivljajte Gospoda!
Psalam 135,21Blagoslovljen na Sionu Gospod, koji stoluje u Jerusalemu! Aleluja!
Psalam 135,1 Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine
Psalam 135,2koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega!
Psalam 135,3Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!
Psalam 135,4Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu.
Psalam 135,5Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar.
Psalam 135,6Što god se Jahvi svidi, to čini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima.
Psalam 135,7Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.
Psalam 135,8On Egiptu pobi prvorođence, ljude i stoku podjednako.
Psalam 135,9On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih.
Psalam 135,10On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve moćne:
Psalam 135,11Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska.
Psalam 135,12I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom.
Psalam 135,13Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.
Psalam 135,14Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv.
Psalam 135,15Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo:
Psalam 135,16usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Psalam 135,17uši imaju, a ne čuju; i nema daha u ustima njihovim.
Psalam 135,18Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju.
Psalam 135,19Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!
Psalam 135,20Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!
Psalam 135,21Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!
Psalam 135,1Aleluja ! Hvalite ime GOSPODOVO. Hvalite ga, sluge GOSPODOVE,
Psalam 135,2vi koji se nalazite u kući GOSPODOVOJ, u trijemovima kuće naše BOGA.
Psalam 135,3Aleluja! kako je GOSPOD dobar! Opjevavajte njegovo ime, kako je ono ljupko!
Psalam 135,4Jer GOSPOD je izabrao Jakova, on je od Izraela načinio svoj prihod .
Psalam 135,5Da, ja to znam: GOSPOD je velik; naš Gospodin nadmašuje sve bogove.
Psalam 135,6Sve što je htio GOSPOD, to je i učinio, u nebesima i na zemlji, u morima i u svim ponorima.
Psalam 135,7S kraja zemlje, on podiže oblake, on je načinio munje da bi kišilo; on izvlači vjetar iz svoji spremišta.
Psalam 135,8On je taj koji je udario prvorođene Egiptove, od ljudi sve do životinja.
Psalam 135,9U sred tebe, Egipte, on posla znakove i čuda protiv Faraona i svih njegovih slugu.
Psalam 135,10On je taj koji udari brojne narode, i pobi moćne kraljeve:
Psalam 135,11Sihon, kralja Amorita, Oga, kralja Bašana, i sva kraljevstva Kanaanova.
Psalam 135,12Po tome on dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, svom narodu.
Psalam 135,13GOSPODE, uvijek će se govoriti tvoje ime. GOSPODE, spominjat će tebe iz vijeka u vijek.
Psalam 135,14Jer GOSPOD osvećue svoj narod, on se predomislio u korist svojih slugu.
Psalam 135,15Idoli neznabožaca su od srebra i zlata, načinjeni ljudskom rukom.
Psalam 135,16Oni imaju usta, a ne govore; oni imaju oči, a ne vide;
Psalam 135,17oni imaju uši, a ne čuju; ni najmanjeg daha u njihovim ustima !
Psalam 135,18Nek njihovi tvorci njima naliče, i svi oni koji računaju na njih!
Psalam 135,19Kućo Izraelova, blagosiljajte GOSPODA. Kućo Aaronova, blagosiljajte GOSPODA.
Psalam 135,20Kućo Levijeva, blagosiljajte GOSPODA. Vi koji se bojite GOSPODA, blagosiljajte GOSPODA.
Psalam 135,21Na Sionu, blagoslovljen budi GOSPOD koji boravi u Jeruzalemu! :: Aleluja !
Psalam 135,1Hvalite ime Gospodnje, hvalite, sluge Gospodnje,
Psalam 135,2Koji stojite u domu Gospodnjem; u dvorima doma Boga našega.
Psalam 135,3Hvalite Gospoda, jer je dobar Gospod; pojte imenu njegovu, jer je slatko.
Psalam 135,4Jer Jakova izabra sebi Gospod, Izrailja za dostojanje svoje.
Psalam 135,5Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svijeh bogova.
Psalam 135,6Što god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima.
Psalam 135,7Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini usred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh.
Psalam 135,8On pobi prvence u Misiru od čovjeka do živinčeta.
Psalam 135,9Pokaza znake i čudesa usred tebe, Misire, na Faraonu i na svijem slugama njegovijem.
Psalam 135,10Pobi narode velike, i izgubi careve jake:
Psalam 135,11Siona, cara Amorejskoga i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska;
Psalam 135,12I dade zemlju njihovu u dostojanje, u dostojanje Izrailju, narodu svojemu.
Psalam 135,13Gospode! ime je tvoje vječno; Gospode! spomen je tvoj od koljena do koljena.
Psalam 135,14Jer će suditi Gospod narodu svojemu, i na sluge svoje smilovaće se.
Psalam 135,15Idoli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih;
Psalam 135,16Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Psalam 135,17Uši imaju, a ne čuju; niti ima dihanja u ustima njihovijem.
Psalam 135,18Kakvi su oni onaki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Psalam 135,19Dome Izrailjev, blagosiljaj Gospoda; dome Aronov, blagosiljaj Gospoda;
Psalam 135,20Dome Levijev, blagosiljaj Gospoda; koji se bojite Gospoda, blagosiljajte Gospoda.
Psalam 135,21Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu! Aliluja!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje