Tražilica


Psalam 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 28,1K tebi, Gospode, vičem: hridino moja, ne budi gluh prema meni, ne budi nijem prema meni, inače bih morao ja poći u svijet mrtvih.
Psalam 28,2Čuj glasni vapaj moj: vičem k tebi; dižem ruke prema svetištu tvojem.
Psalam 28,3Nemoj me uzeti sa zlikovcima, s onima, što čine zlo, koji govore prijazno s bližnjim svojim, a u srcu nose lukavstvo.
Psalam 28,4Podaj im po djelima njihovim, po zlobi postupanja njihova! Po djelima ruku njihovih podaj im; plati im po zasluzi!
Psalam 28,5Jer ne paze na djela Gospodnja, na djelo ruku njegovih; zato će ih srušiti i nikada ih više neće podići.
Psalam 28,6Neka je blagoslovljen Gospod, jer on će uslišiti glasni vapaj moj.
Psalam 28,7Gospod je zaštita moja i štit moj; u njega se pouzdalo srce moje on će mi i pomoći; tada ću se od srca obradovati i zahvaljivati mu pjesmom svojom
Psalam 28,8Branik je Gospod narodu svojemu; pomoćnik i zaštitnik pomazaniku svojemu.
Psalam 28,9Pomozi narodu svojemu! Blagoslovi baštinu svoju! Pasi je i nosi dovijeka!
Psalam 28,1 Davidov. K tebi, o Jahve, vapijem, hridino moja, ne ogluši se na me: da neuslišan ne postanem kao oni koji u grob silaze.
Psalam 28,2Čuj moje zazivanje dok tebi vapijem, dok ruke uzdižem svetomu Hramu tvojem.
Psalam 28,3Ne uzmi me s bezbožnicima i s onima koji čine bezakonje, koji govore slatko s bližnjima a u srcu im je pakost.
Psalam 28,4Daj im po djelima njihovim i po zloći njihovih nedjela! Po djelu ruku njihovih plati im, uzvrati im po njihovoj zasluzi!
Psalam 28,5Jer ne mare za čine Jahvine ni za djelo ruku njegovih: nek` ih obori i više ne podigne!
Psalam 28,6Blagoslovljen Jahve što usliša zazivanje moje! Jahve mi je zaklon, on štit je moj.
Psalam 28,7U njega se srce moje pouzdalo i pomoć mi dođe; zato mi kliče srce i pjesmom njega slavim.
Psalam 28,8Jahve je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom pomazaniku.
Psalam 28,9Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi ih dovijeka!
Psalam 28,1Od Davida. GOSPODE, ja tebi činim poziv; Moja stijeno, ne budi tako gluha! Ako za mene ostaneš nijem, Ja ću sličiti onima koji su na umoru.
Psalam 28,2Slušaj moj preklinjući glas kad ja vapim prema tebi, kad ja dignem ruke prema temelju tvog svetišta.
Psalam 28,3Ne povlači me s opakima ni sa zlodjelnicima: drugima oni govore o miru, ali zlo je u srcu njihovom.
Psalam 28,4Postupi s njima prema njihovim činovima i prema njihovim zlodjelima! Postupi s njima prema njihovim djelima, učini im što zaslužuju!
Psalam 28,5Oni ne posvećuju pažnje činovima GOSPODOVIM, ni djelu njegovih ruku: nek ih razori i ne obnovi više!
Psalam 28,6Blagoslovljen budi GOSPOD, jer on je čuo moj glas preklinjući.
Psalam 28,7GOSPOD je moja tvrđava i moj štit; moje srce je računalo na njega i ja sam bio zbrinut. Ja kličem svim svojim srcem i ja mu zahvaljujem pjevajući:
Psalam 28,8GOSPOD je snaga svojeg naroda, tvrđava koja spašava njegovog pomazanika .
Psalam 28,9Spasi svoj narod, blagoslovi svoju baštinu, budi njegov pastir i nosi ga uvijek!
Psalam 28,1K tebi, Gospode, vičem; grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih, ako uzmučiš, bio kao oni koji odlaze u grob.
Psalam 28,2Čuj molitveni glas moj, kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj.
Psalam 28,3Nemoj me zahvatiti s grješnicima, i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojima mirno govore, a u srcu im je zlo.
Psalam 28,4Podaj im, Gospode, po djelima njihovijem, po zlomu postupanju njihovu; po djelima ruku njihovijeh podaj im, podaj im što su zaslužili.
Psalam 28,5Jer ne paze na djela Gospodnja, i na djela ruku njegovijeh. Da ih razori i ne sazida.
Psalam 28,6Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mojega!
Psalam 28,7Gospod je krjepost moja i štit moj; u njega se pouzda srce moje, i on mi pomože. Zato se veseli srce moje, i pjesmom svojom slavim ga.
Psalam 28,8Gospod je krjepost naroda svojega, i obrana koja spasava pomazanika njegova.
Psalam 28,9Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje; spasi ih i uzdiži ih dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje