Tražilica


Psalam 33. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 33,1Radujte se Gospodu, pravednici! Čestitima dolikuje hvaliti ga.
Psalam 33,2Pjevajte hvalu Gospodu uz citaru, svirajte mu na harfu od deset žica!
Psalam 33,3Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući!
Psalam 33,4Jer je riječ Gospodnja pouzdana, i u svemu djelovanju svojem on je vjeran.
Psalam 33,5On ljubi pravdu i pravo; dobrote je Gospodnje puna zemlja:
Psalam 33,6Riječju Gospodnjom nebesa su stvorena, sva vojska njihova dahom usta njegovih.
Psalam 33,7Kao u stog skupi on vode mora, kao u spreme metnu bezdane.
Psalam 33,8Mora se bojati Gospoda sva zemlja, strepiti moraju pred njim svi stanovnici zemlje:
Psalam 33,9Jer on reče, i postade; on zapovjedi, i pokaza se.
Psalam 33,10Gospod razbija osnovu neznabošcima, uništava pomisli narodima.
Psalam 33,11Odluka Gospodnja ostaje dovijeka, kroz sve naraštaje misli srca njegova,
Psalam 33,12Blagoslovljen je narod, kojemu je Bog Gospod! Narodu, što ga je izabrao sebi za svojinu!
Psalam 33,13S neba gleda Gospod dolje, vidi svu djecu čovječju.
Psalam 33,14S mjesta, na kojem stoluje, gleda na sve stanovnike zemlje,
Psalam 33,15On, koji je načinio svima srce njihovo, pazi na sva djela njihova.
Psalam 33,16Ne pobjeđuje kralj jakošću vojske, ne spasava se junak veličinom snage.
Psalam 33,17Ne dovodi konj do pobjede, uza svu jakost svoju ne donosi on spasenja.
Psalam 33,18Gle, oko Gospodnje počiva na štovateljima svojim, na onima, koji se ufaju u milost njegovu,
Psalam 33,19Da duše njihove izbavi od smrti, da ih uzdrži u životu u vrijeme gladi!
Psalam 33,20Duša naša čeka Gospoda: "on nam je pomoćnik i zaštitnik!
Psalam 33,21Jer se srce naše veseli u njemu, mi se uzdamo u sveto ime njegovo
Psalam 33,22Neka vlada, Gospode, nad nama milost tvoja, kao što se uzdamo u tebe!
Psalam 33,1 Pravednici, Jahvi kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Psalam 33,2Slavite Jahvu na harfi, na liri od deset žica veličajte njega!
Psalam 33,3Pjesmu novu zapjevajte njemu i glazbala skladna popratite poklicima.
Psalam 33,4Jer prava je riječ Jahvina i vjernost su sva djela njegova.
Psalam 33,5On ljubi pravdu i pravo: puna je zemlja dobrote Jahvine.
Psalam 33,6Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
Psalam 33,7Vodu morsku on sabire kao u mješinu i bezdane stavlja u spremišta.
Psalam 33,8Zemlja sva neka pred Jahvom strepi, neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
Psalam 33,9Jer on reče - i sve postade, naredi - i sve se stvori.
Psalam 33,10Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima.
Psalam 33,11Naum Jahvin dovijeka ostaje i misli srca njegova od koljena do koljena.
Psalam 33,12Blago narodu kojemu je Jahve Bog, Narodu koji on odabra sebi za baštinu!
Psalam 33,13Gospodin motri s nebesa i gleda sve sinove čovječje.
Psalam 33,14Iz svoga prebivališta motri sve stanovnike zemaljske:
Psalam 33,15on je svima srca stvorio i pazi na sva djela njihova.
Psalam 33,16Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, ne spasava velika sila junaka.
Psalam 33,17Isprazno se od konja nadati spasenju, jačina njegova ne izbavlja.
Psalam 33,18Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
Psalam 33,19da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.
Psalam 33,20Naša se duša Jahvi nada, on je pomoć i zaštita naša.
Psalam 33,21Srce nam se u njemu raduje, u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
Psalam 33,22Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama, kao što se mi u tebe uzdamo!
Psalam 33,1Pravedni, kličite GOSPODU! Pohvala priliči ljudima pravim!
Psalam 33,2Zahvaljujte GOSPODU uz kitaru; uz harfu na deset struna, svirajte za njega!
Psalam 33,3Pjevajte za njega jednu pjesmu novu, svirajte najbolje što znate tijekom slavljenja.
Psalam 33,4Jer riječ je GOSPODOVA pravedna, i sve je njegovo djelo sigurno.
Psalam 33,5On voli pravdu i pravednost; zemlja je puna vjernosti GOSPODOVE.
Psalam 33,6Svojom riječju, GOSPOD je stvorio nebesa, i svu njihovu vojsku dahom svojih usta.
Psalam 33,7On skuplja i ograđuje vode morske; u svoje pričuve on stavlja oceane.
Psalam 33,8Nek se sva zemlja plaši GOSPODA, nek svi stanovnici svijeta strahuju od njega:
Psalam 33,9to je on koji je govorio, i to se dogodi; on koji je zapovjedio, i to postade .
Psalam 33,10GOSPOD je slomio naum neznabožaca, on je uništio nacrte naroda.
Psalam 33,11Naum GOSPODOV postoji oduvijek i nacrti njegovog srca, iz doba u doba.
Psalam 33,12Sretan narod koji ima GOSPODA za Boga! Sretan narod kojeg si je on izabrao za naslijeđe!
Psalam 33,13Iz nebesa, GOSPOD promatra i vidi sve ljude.
Psalam 33,14S mjesta gdje on sjedi, on osmatra sve stanovnike zemlje,
Psalam 33,15on koji im oblikuje jedno isto srce, on koji je pažljiv na sva njihova djela.
Psalam 33,16Ne spašava kralja jedna velika vojska, nit junaka velika snaga oslobađa.
Psalam 33,17Za pobijediti, konj je samo utvara, sva njegova snaga ne dopušta izmaknuti.
Psalam 33,18Ali GOSPOD bdije nad onima koji ga se boje, nad onima koji se pouzdaju u njegovu vjernost,
Psalam 33,19za osloboditi ih od smrti i sačuvati u životu tijekom gladi.
Psalam 33,20Mi, mi očekujemo GOSPODA: Naša pomoć i naš štit, to je on!
Psalam 33,21Radost našeg srca dolazi od njega, i naše pouzdanje je u njegovo ime presveto.
Psalam 33,22Nek tvoja vjernost, GOSPODE, bude nad nama, kao naša nada što je u tebe.
Psalam 33,1Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
Psalam 33,2Slavite Gospoda guslama, udarajte mu u psaltir od deset žica.
Psalam 33,3Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući;
Psalam 33,4Jer je prava riječ Gospodnja, i svako djelo njegovo istinito.
Psalam 33,5On ljubi pravdu i sud, dobrote je Gospodnje puna zemlja.
Psalam 33,6Riječju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta njegovijeh sva vojska njihova.
Psalam 33,7Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme.
Psalam 33,8Nek se boji Gospoda sva zemlja, i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj;
Psalam 33,9Jer on reče, i postade; on zapovjedi, i pokaza se.
Psalam 33,10Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima.
Psalam 33,11Namjera je Gospodnja tvrda dovijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno.
Psalam 33,12Blago narodu, kojemu je Bog Gospod, plemenu, koje je on izabrao sebi za naslijeđe.
Psalam 33,13S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske;
Psalam 33,14S prijestola, na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji.
Psalam 33,15On je stvorio sva srca njihova, on i zna sva djela njihova.
Psalam 33,16Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga;
Psalam 33,17Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga; neće izbaviti.
Psalam 33,18Gle, oko je Gospodnje na onima koji ga se boje, i na onima koji čekaju milost njegovu.
Psalam 33,19On će dušu njihovu izbaviti od smrti, i prehraniti ih u gladne godine.
Psalam 33,20Duša se naša uzda u Gospoda; on je pomoć naša i štit naš.
Psalam 33,21O njemu se veseli srce naše; jer se u sveto ime njegovo uzdamo.
Psalam 33,22Da bude milost tvoja, Gospode, na nama, kao što se uzdamo u tebe.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje