Tražilica


Psalam 72. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 72,1Bože, daj kralju sud svoj i pravednost svoju sinu kraljevu!
Psalam 72,2Da pravedno vlada narodom tvojim i ubogima tvojim po pravici.
Psalam 72,3Neka bi gore donijele narodu mir i humovi pravdu!
Psalam 72,4Ubogima u narodu neka on pribavi pravicu, djeci ubogih neka pribavi pomoć, a nasilnika neka satire,
Psalam 72,5Dok je sunca i mjeseca kroz sve naraštaje!
Psalam 72,6Neka dođe kao dažd na poljane, kao kaplje, što rose zemlju!
Psalam 72,7U dane njegove neka procvate pravica i obilje mira, dokle teče mjeseca!
Psalam 72,8Neka vlada od mora do mora, od rijeke do krajeva zemlje!
Psalam 72,9Pred njim neka popadaju stanovnici pustinje, neprijatelji njegovi neka se prignu do zemlje!
Psalam 72,10Kraljevi taršiški i otoci neka donesu darove; kraljevi od Šebe i Sebe neka dadnu danak!
Psalam 72,11Svi kraljevi neka se prignu pred njim, svi narodi neka mu služe!
Psalam 72,12Ser će spasiti ubogoga, koji vapije, potlačenoga i onoga, koji nema pomoćnika.
Psalam 72,13On se smiluje slabima i ubogima i spasava život jadnima.
Psalam 72,14iz pritiska i nasilja otkupljuje život njihov: "u očima je njegovim dragocjena krv njihova.
Psalam 72,15Neka bi dugo živio i darivao ih zlatom iz Šebe! A oni neka se svagda mole za njega i neka mu uvijek prose blagoslov!
Psalam 72,16U zemlji će biti izobilja žita, pa i na visinama gorskim; žito njezino šumi kao Libanon, žetva njezina raste kao trava na polju.
Psalam 72,17U vijeke neka traje ime njegovo! Dok sunce sjaje, neka ime njegovo traje! Sva pokoljenja zemlje neka se blagoslivljaju u njemu, svi narodi neka ga slave!
Psalam 72,18Blagoslovljen neka je Bog Gospod, Bog Izraelov, koji čini čudesa, on jedini!
Psalam 72,19I blagoslovljeno neka je slavno ime njegovo u vijeke! Sav svijet neka je pun slave njegove! Amen! Amen!
Psalam 72,20Kraj molitvama Davida sina Jesejeva.
Psalam 72,1 Salomonov. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu.
Psalam 72,2Nek` puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici!
Psalam 72,3Nek` bregovi narodu urode mirom, a brežuljci pravdom.
Psalam 72,4Sudit će pravo ubogim pučanima, djeci siromaha donijet će spasenje, a tlačitelja on će smrviti.
Psalam 72,5I živjet će dugo kao sunce i kao mjesec u sva pokoljenja.
Psalam 72,6Sići će kao rosa na travu, kao kiša što natapa zemlju!
Psalam 72,7U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca.
Psalam 72,8I vladat će od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta.
Psalam 72,9Dušmani će njegovi preda nj kleknuti i protivnici lizati prašinu.
Psalam 72,10Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi.
Psalam 72,11Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti.
Psalam 72,12On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema;
Psalam 72,13smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku:
Psalam 72,14oslobodit će ih nepravde i nasilja, jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.
Psalam 72,15Stog` neka živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, nek` mole za njega svagda i neka ga blagoslivljaju!
Psalam 72,16Nek` bude izobila žita u zemlji, po vrhuncima klasje neka šušti k`o Libanon! I cvjetali stanovnici gradova kao trava na livadi.
Psalam 72,17Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, živjelo mu ime! Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, svi narodi nazivali blaženima!
Psalam 72,18Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji jedini tvori čudesa!
Psalam 72,19I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka! Sva se zemlja napunila slave njegove! Tako neka bude. Amen!
Psalam 72,20Time se završavaju molitve Jišajeva sina Davida.
Psalam 72,1Od Solomona. Bože, povjeri tvoje presude kralju, tvoju pravdu sinovima kraljevim.
Psalam 72,2Nek vlada tvojim narodom s pravdom, i tvojoj sirotinji prema pravici.
Psalam 72,3Milošcu pravde, nek planine i brda donose napredak puku!
Psalam 72,4Nek čini pravo sirotinji iz naroda, nek bude spas sirotima, nek skrši izrabljivača!
Psalam 72,5Nek te se plaši, toliko koliko sunce i mjesec budu sijali, sve do posljednjeg od stoljeća!
Psalam 72,6Nek siđe, kao dažd na priplod, kao kiša koja natapa zemlju!
Psalam 72,7Tijekom svoje vladavine, nek pravednik bude napredan, i velik u napretku, sve do kraja mjesečevih mijena!
Psalam 72,8Nek gospodari od jednog mora do drugog, i od Rijeke sve do kraja zemlje !
Psalam 72,9Nomadi će se priginjati pred njim, njegovi će neprijatelji lizati prašinu.
Psalam 72,10Kralju Tarsisa i Otokâ slat će darove; kraljevi Sabe i Seba plaćat će danak.
Psalam 72,11Svi će se kraljevi klanjati pred njim, svi će mu pogani služiti.
Psalam 72,12Da, on će osloboditi sirotog koji ga pozove, i ponižene lišene potpore.
Psalam 72,13On će skrbiti za sirote i nejake; siromašnima, on će spasiti život:
Psalam 72,14On će ih braniti protiv okrutnosti i nasilnosti, on će dati dragocjenost njihovom životu .
Psalam 72,15živ bio! Dat će mu zlato iz Sabe molit će se za njega bez odmora, blagosiljat će se cijelog dana!
Psalam 72,16Da bude u zemlji, i to sve do vrhova planina, jedno prostranstvo polja, čije će se klasje lelujati kao Liban a iz grada, neće se vidjeti drugo do do jedna zemlja zelenila .
Psalam 72,17Nek si stvori jedno vječno ime, ne ga širi pod suncem, da bi se blagoslovili jedan drugog nazivajući ga i nek svi pogani ga zovu blaženim.
Psalam 72,18Blagoslovljen budi GOSPOD Bog, Bog Izraelov, jedini koji čini čuda!
Psalam 72,19Blagoslovljeno budi zauvijek njegovo ime slavno! Nek sva zemlja bude ispunjena slavom njegovom! Amen i amen !
Psalam 72,20Završetak molitava Davida sina Jeseova . :: T R E ĆA K NJ I G A :: ( PS 73 -89 )
Psalam 72,1Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevu:
Psalam 72,2On će suditi narodu tvojemu po pravdi, i nevoljnicima tvojim po pravici.
Psalam 72,3Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.
Psalam 72,4On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,
Psalam 72,5Bojaće se tebe dok je sunca i mjeseca, od koljena do koljena.
Psalam 72,6Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju.
Psalam 72,7Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca.
Psalam 72,8Vladaće od mora do mora, i od rijeke do krajeva zemaljskih.
Psalam 72,9Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati.
Psalam 72,10Carevi Tarsiski i ostrvljani donijeće dare, carevi Šavski i Savski daće danak.
Psalam 72,11Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni.
Psalam 72,12Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.
Psalam 72,13Biće milostiv ništemu i ubogom, i duše će jadnima spasti.
Psalam 72,14Od prijevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima.
Psalam 72,15Oni će dobro živjeti, i donijeće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati.
Psalam 72,16Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelujaće se klasje njezino kao Livanska šuma, i po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji.
Psalam 72,17Ime će njegovo biti uvijek; dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim.
Psalam 72,18Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa!
Psalam 72,19I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek! slave njegove napuniće se sva zemlja. Aman i amin.
Psalam 72,20Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje