Tražilica


2. Timoteju 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Timoteju 4,1Zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve, dolaskom njegovim i kraljevstvom njegovim!
2. Timoteju 4,2Propovijedaj riječ, nastoj oko toga u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, opominji, zaprijeti sa svom strpljivošću i naukom!
2. Timoteju 4,3Jer će biti vrijeme, kad zdrave nauke neće podnositi, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, jer ih uši svrbe.
2. Timoteju 4,4I odvratit će uši od istine, a okrenut će se k bajkama.
2. Timoteju 4,5A ti budi razborit u svemu, trpi zlo, učini djelo evanđelista, službu svoju izvrši potpuno!
2. Timoteju 4,6Jer ja se već žrtvujem, i vrijeme moje smrti blizu je.
2. Timoteju 4,7Dobar sam boj vojevao, trku svršio, vjeru očuvao.
2. Timoteju 4,8Uostalom, meni je pripravljen vijenac pravde, koji će mi dati Gospodin u dan onaj, pravedni sudac; a ne samo meni, nego i svima, koji su ljubili dolazak njegov,
2. Timoteju 4,9Požuri se da dođeš brzo k meni!
2. Timoteju 4,10Jer me Dema ostavi iz ljubavi k sadašnjemu svijetu i otide u Solun, Crescent u Galaciju, Tito u Dalmaciju. Luka je sam kod mene.
2. Timoteju 4,11Marka uzmi i dovedi sa sobom; jer mi je koristan za službu.
2. Timoteju 4,12A Tihika sam poslao u Efez.
2. Timoteju 4,13Kad dođeš, donesi mi kabanicu, koju sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito pergamene!
2. Timoteju 4,14Aleksandar, kovač bakra, mnogo mi je zla zadao; platit će mu Gospodin po djelima njegovim.
2. Timoteju 4,15Čuvaj se i ti njega, jer se je vrlo protivio našim riječima.
2. Timoteju 4,16Za prve moje obrane nije mi nitko pomogao, nego su me svi ostavili; neka im se to ne uračuna!
2. Timoteju 4,17Ali mi je Gospodin pomogao i ojačao me, da se po meni izvrši propovijedanje, i da čuju svi narodi, i bio sam izbavljen se od usta lavovih.
2. Timoteju 4,18I Gospodin će me izbaviti od svakoga zla djela, i spasit će me u kraljevstvo svoje nebesko. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen.
2. Timoteju 4,19Pozdravi Prisku i Akvilu, i Oneziforovu kuću!
2. Timoteju 4,20Erast je ostao u Korintu. A Trofima sam ostavio u Miletu bolesna.
2. Timoteju 4,21Požuri se da dođeš prije zime! Pozdravljaju te Eubul i Pudencije, i Lino i Klaudija, i braća sva.
2. Timoteju 4,22Gospodin Isus Krist s duhom tvojim! Milost s vama! Amen.
2. Timoteju 4,1 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim:
2. Timoteju 4,2propovijedaj Riječ, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.
2. Timoteju 4,3Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima;
2. Timoteju 4,4od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati.
2. Timoteju 4,5Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni!
2. Timoteju 4,6Jer ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska.
2. Timoteju 4,7Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.
2. Timoteju 4,8Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.
2. Timoteju 4,9Nastoj što prije doći k meni!
2. Timoteju 4,10Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun; Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju.
2. Timoteju 4,11Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi sa sobom jer mi je koristan za služenje.
2. Timoteju 4,12Tihika sam poslao u Efez.
2. Timoteju 4,13Kabanicu koju ostavih u Troadi kod Karpa, kada dođeš, donesi. I knjige, osobito pergamene.
2. Timoteju 4,14Aleksandar kovač nanio mi je mnogo zla. Uzvratio mu Gospodin po njegovim djelima!
2. Timoteju 4,15Njega se i ti čuvaj jer se veoma usprotivio našim riječima.
2. Timoteju 4,16Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne uračunalo im se!
2. Timoteju 4,17Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih.
2. Timoteju 4,18Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!
2. Timoteju 4,19Pozdravi Prisku i Akvilu i Oneziforov dom!
2. Timoteju 4,20Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Miletu bolesna.
2. Timoteju 4,21Nastoj doći prije zime. Pozdravlja te Eubul, Pudencije, Lino, Klaudija i sva braća.
2. Timoteju 4,22Gospodin s duhom tvojim. Milost s vama!
2. Timoteju 4,1Ja te zaklinjem u nazočnosti Boga i Krista Isusa, koji će doći suditi živima i mrtvima, u ime njegovog pojavljivanja i njegove *vladavine:
2. Timoteju 4,2proglašavaj Riječ, ustrajavaj u zgodno i nezgodno vrijeme, prijeti, nagovaraja, uvijek strpljiv i brižan u poučavanju.
2. Timoteju 4,3Doći će vrijeme, naime, kad stanoviti neće više podnositi najzdraviju nauku, već, po volji svojih vlastitih želja i svog svrbećeg uha, okruživat će se mnogižinom učitelja.
2. Timoteju 4,4Oni će okretati svoje uši od istine, prema izmišljotinama oni će se okretati.
2. Timoteju 4,5Ali ti međutim, budi suzdržljiv u svim stvarima, podnosi patnju, obavljaj djelo *evanđeliste, ispuni svoje *služništvo.
2. Timoteju 4,6Za mene, evo ja sam već ponuđen u libaciju i vrijeme mog odlaska je stiglo.
2. Timoteju 4,7Ja sam bojevao lijepi boj, završio sam svoju utrku, sačuvao sam vjeru.
2. Timoteju 4,8Od sada pripravljena mi je kruna pravednosti koju će mi za uzvrat dati Gospodin, u onaj *Dan, on pravedni sudac; i ne samo meni, već svima onima koji budu voljeli njegovo pojavljivanje.
2. Timoteju 4,9Trudi se doći pridružiti mi se što brže.
2. Timoteju 4,10Jer, Demas me napustio za ljubav nazočnog svijeta. On je otišao u Solun, Krescencije za Galaciju, Tit u Dalmaciju.
2. Timoteju 4,11Luka je jedini sa mnom. Uzmi Marka i dovedi ga sa sobom, on mi je dragocijen za *služenje.
2. Timoteju 4,12Poslao sam Tihika u Efez.
2. Timoteju 4,13Ogrtač koji sam stavio u Troadi kod Karposa, donesi ga u dolasku, kao i knjige, naročito pergamente.
2. Timoteju 4,14Aleksandar, livac pokazao je mnogo opakosti spram mene. Gospodin će mu vratiti prema djelima njegovim.
2. Timoteju 4,15Ti također, pazi se njega, jer je žestoko suprotstavljen našim riječima.
2. Timoteju 4,16Prvi put kad sam ja iznio svoju obranu, nitko mi nije pomagao, svi su me napustili. Nek im to ne bude uzeto za zlo.
2. Timoteju 4,17Gospodin, on, pomogao mi je; ogrnuo me snagom, da putem mene poruka bude potpuno proglašena i da bude saslušna od svih *pogana. I ja sam bio oslobođen lavljih čeljusti!
2. Timoteju 4,18Gospodin će me izbaviti svakog izopačenog poduzeća i spasiti me za svoje *Kraljevstvo nebesko. Njemu slava u *vijeke vjekova! *Amen.
2. Timoteju 4,19Pozdravi Prisku i Akvilu, kao i Oneziforovu obitelj.
2. Timoteju 4,20Erast je ostao u Korintu. Ja sam Trofima ostavio bolesnog u Miletu.
2. Timoteju 4,21Potrudi se doći prije zime. Imaš pozdrav od Eubula, Pudencija, Lina, Klaudija i sve braće.
2. Timoteju 4,22Gospodin budi s tvojim duhom. Milost budi s vama svima.
2. Timotiju 4,1Zaklinjem te dakle pred Bogom i Gospodom našijem Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom njegovijem i carstvom njegovijem:
2. Timotiju 4,2Propovijedaj riječ, nastoj u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, umoli sa svakijem snošenjem i učenjem;
2. Timotiju 4,3Jer će doći vrijeme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojijem željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,
2. Timotiju 4,4I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.
2. Timotiju 4,5A ti budi trijezan u svačemu, trpi zlo, učini djelo jevanđelista, službu svoju svrši.
2. Timotiju 4,6Jer ja se već žrtvujem, i vrijeme mojega odlaska nasta.
2. Timotiju 4,7Dobar rat ratovah, trku svrših, vjeru održah.
2. Timotiju 4,8Dalje dakle meni je pripravljen vijenac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju njegovu dolasku.
2. Timotiju 4,9Postaraj se da dođeš brzo k meni;
2. Timotiju 4,10Jer me Dimas ostavi, omiljevši mu sadašnji svijet, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene.
2. Timotiju 4,11Marka uzmi i dovedi ga sa sobom; jer mi je dobar za službu.
2. Timotiju 4,12A Tihika poslao sam u Efes.
2. Timotiju 4,13Kad dođeš donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito kožne.
2. Timotiju 4,14Aleksandar kovač mnogo mi zla učini. Da mu Gospod plati po djelu njegovu.
2. Timotiju 4,15Čuvaj se i ti od njega; jer se vrlo protivi našijem riječima.
2. Timotiju 4,16U prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Da im se ne primi!
2. Timotiju 4,17Ali Gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroza me svrši propovijedanje, i da čuju svi neznabošci; i izbavih se od usta lavovijeh.
2. Timotiju 4,18I Gospod će me izbaviti od svakoga zla djela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kojemu slava va vijek vijeka. Amin.
2. Timotiju 4,19Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom.
2. Timotiju 4,20Erast osta u Korintu. A Trofima ostavih u Miletu bolesna.
2. Timotiju 4,21Postaraj se da dođeš prije zime. Pozdravlja te Euvul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva.
2. Timotiju 4,22Gospod Isus Hristos sa duhom tvojijem. Blagodat s vama. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje