Tražilica


Amos 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 8,1Ovo mi dade svemogući Gospod da gledam: "Gle, tu je bila košarica sa zrelim voćem.
Amos 8,2I on me upita, što vidiš, Amose? Ja odgovorih: "Košaricu sa zrelim voćem." Tada mi reče Gospod: "Dolazi kraj mojemu narodu Izraelu. Neću ga više štedeći prolaziti.
Amos 8,3Pjesme u palači bit će ridanje u onaj dan," govori svemogući Gospod. "Velik će biti broj mrtvih tjelesa. Svuda će se pobacati, tiho!"
Amos 8,4Čujte ovo, koji gazite siromaha, upropašćujete maloga čovjeka!
Amos 8,5Kažete: "Kada će napokom proći mlađak, da prodajemo žito! Kada subota, da možemo otvoriti žitnice? Mi bismo smanjili mjeru, povećali uteg i varajući krivotvorili mjerila.
Amos 8,6Kupovat ćemo siromaha za novce, ubogoga za par opanaka. Htjeli bismo prodavati otražak od žita.
Amos 8,7Ali se je Gospod zakleo slavom Jakovljevom: "Nikada neću zaboraviti nijednoga djela njihova."
Amos 8,8Ne mora li se zemlja potresti od toga, ne moraju li protužiti si stanovnici njezini, tako da se ona posvuda podigne kao Nil i uskipi i padne kao Nil u Egiptu?
Amos 8,9"U onaj će se dan dogoditi," govori svemogući Gospod, "i učinit ću da sunce iščezne u podne i pomračit ću zemlju za bijela dana.
Amos 8,10Pretvorit ću blagdane vaše u žalost, sve pjesme vaše u naricanje za mrtvim. Metnut ću odjeću žalosti oko svih bedara, učinit ću ćelavom svaku glavu. Rsplakat ću zemlji kao za sinom jedincem. Gorak dan bit će joj kraj."
Amos 8,11"Gle, doći će dani," govori svemogući Gospod, "kad ću poslati glad u zemlji, ne glad kruha ni žeđ vode, nego slušanja riječi Gospodnjih.
Amos 8,12Tada će se potucati od mora do mora, trčat će od sjevera do istoka, da traže riječ Gospodnju, ali je neće naći.
Amos 8,13U ono će vrijeme obamirati s lijepe djevojke i ginut će mladići od žeđi:
Amos 8,14Oni, koji se sada kunu idolima samarijskim i govore: 'Tako da je živ bog tvoj, Dane! Tako da je živ bog tvoj, Beer-Šebo! Oni će pasti i neće više ustati.
Amos 8,1 Evo što mi pokaza Jahve Gospod: gle, kotarica zrela ploda:
Amos 8,2"Što vidiš, Amose?" - upita me. "Kotaricu zrela ploda", rekoh. Tada mi Jahve reče: "Moj narod izraelski dozreo je za propast; neću ga više štedjeti.
Amos 8,3I hramske će pjevačice jaukati toga dana - riječ je Jahve Gospoda - bit će mnoštvo trupla, svuda će se bacati.
Amos 8,4Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji!
Amos 8,5Kažete: "Kad li će mlađak proći, da prodamo žito, i subota, da tržimo pšenicu. Smanjujuć` efu, povećavajući šekel, da varamo krivim mjerama:
Amos 8,6da kupimo siromaha za novac, potrebita za sandale, i da prodajemo otražak od žita.
Amos 8,7Zakle se Jahve Ponosom Jakovljevim: "Dovijeka neću zaboraviti nijednoga vašeg djela.
Amos 8,8Neće l` se od toga zemlja potresti, protužiti svi njeni stanovnici, neće li se sva podići kao Nil, spustiti kao Rijeka egipatska?

Amos 8,9"Toga ću dana - riječ je Jahve Gospoda - učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
Amos 8,10Okrenut ću svetkovine vaše u kuknjavu i sve vaše pjevanje u tužaljku; obući ću u kostrijet svako bedro, oćelavit ću svaku glavu. Bit će kao kad se tuži za jedincem, i što ostane, bit će kao dan gorčine.
Amos 8,11"Evo, dani dolaze - riječ je Jahve Gospoda - kad ću poslati glad na zemlju, ne glad kruha ni žeđ vode, već slušanja riječi Jahvine.
Amos 8,12Tumarat će od mora do mora, od sjevera do istoka potucati se ištući riječ Jahvinu, ali je neće naći.
Amos 8,13U onaj će dan obamirati od žeđi lijepe djevojke i mladići.
Amos 8,14Koji se kunu Grijehom samarijskim i zaklinju se: `Tako živ bio bog tvoj, Dane!` i: `Tako živ bio Ljubimac tvoj, Beer Šebo!` oni će pasti i nikad ustati neće.
Amos 8,1Evo što mi dade vidjeti Gospodin, moj BOG: bijaše to jedna korpa plodova s kraja ljeta.
Amos 8,2On reče: ” što vidiš ti, Amose?“ Ja rekoh: ” Jednu korpu plodova s kraja ljeta.“ GOSPOD mi reče: ” Kraj je stigao za Izrael moj narod; za njega, ja neću više ni jedanput proći. 3 Polja templa cviljet će, onog dana proročanstvo Gospodinovo, mog BOGA; brojni bit će lješevi, posvuda vlada tišina.“
Amos 8,4Slušajte ovo, vi koji bjesnite na sirote za uništiti ponizne u zemlji,
Amos 8,5vi koji kažete: ”Kad će dakle mlad mjesec završiti, da možemo prodavati žito, i *šabat, da možemo otvoriti vreće s pšenicom, smanjujući efu, povećavajući sikal, krivotvoreći vagu lažljivu,
Amos 8,6kupujući uboge za srebro i sirote za jedan par sandala? Mi ćemo prodavati šak mekinje pšenišne! “
Amos 8,7GOSPOD ovo priseže po ponosu Jakovljevom : Nikad ja neću zaboraviti nijedan od njihovih šinova;
Amos 8,8zbog toga, zemlja neće li zajecati i svi njeni stanovnici pasti u žalost? Ona će se napuhnuti, sva, kao rijeka, ona će se naduti i svaliti se kao rijeka egipatska.
Amos 8,9Dogodit će se, u onaj dan proročanstvo Gospodinovo, mog BOGA kad ću ja dati da zađe sunce u sred podneva i zamrašit ću zemlju u pol dana;
Amos 8,10ja ću preokrenuti u žalost vaša hodočašćenja, u jadikovke sve vaše pjesme; ja ću staviti na sva križa jednu *kostrijet, ja ću obrijati sve glave; ja ću vam dati da ga nosite kao za sinom jedincem, a ono što će slijediti slišit će danu gorčine.
Amos 8,11Evo dolaziti dana proročanstvo Gospodina, mog BOGA kad ću ja razasuti glad po zemlji, ne glad za kruhom, ni žeđ za vodom, već onu za slušanjem riješi GOSPODOVE, a ona se više pronaći neće!
Amos 8,13U onaj dan, djevice u svojoj ljepoti i mladi ljudi propadat će od žeđi;
Amos 8,14oni koji prisežu grijehom Samarije i koji kažu: ” živ tvoj Bog, Dane! živjela Sila Beršebe past će i neće se više dignuti.
Amos 8,1Ovo mi pokaza Gospod: gle, kotarica ljetnoga voća.
Amos 8,2I reče: što vidiš, Amose? A ja rekoh: kotaricu ljetnoga voća. A Gospod mi reče: dođe kraj narodu mojemu Izrailju, neću ga više prolaziti.
Amos 8,3I pjesme će crkvene biti ridanje u onaj dan, govori Gospod; biće mnoštvo mrtvijeh tjelesa, koja će se svuda pobacati mučeći.
Amos 8,4Čujte ovo, koji proždirete uboge i satirete siromahe u zemlji,
Amos 8,5Govoreći: kad će proći mladina da prodajemo žito? i subota da otvorimo pšenicu? umaljujući efu i povećavajući sikal i varajući lažnijem mjerilima;
Amos 8,6Da kupujemo siromahe za novce i ubogoga za jedne opanke, i da prodajemo očinke od pšenice.
Amos 8,7Zakle se Gospod slavom Jakovljevom: neću nigda zaboraviti nijednoga djela njihova.
Amos 8,8Neće li se zemlja potresti od toga, i protužiti svaki koji živi na njoj? i neće li se sva razliti kao rijeka? i neće li se odnijeti i potopiti kao od rijeke Misirske?
Amos 8,9I u onaj dan, govori Gospod Gospod, učiniću da sunce zađe u podne, i pomračiću zemlju za bijela dana.
Amos 8,10I pretvoriću praznike vaše u žalost i sve pjesme vaše u plač, i metnuću kostrijet oko svijeh bedara, i učiniću da svaka glava oćelavi i da bude žalost kao za jedincem, i kraj će joj biti kao gorak dan.
Amos 8,11Gle, idu dani, govori Gospod Gospod, kad ću pustiti glad na zemlju, ne glad hljeba ni žeđ vode, nego slušanja riječi Gospodnjih.
Amos 8,12I potucaće se od mora do mora, i od sjevera do istoka trčaće tražeći riječ Gospodnju, i neće je naći.
Amos 8,13U to će vrijeme obamirati lijepe djevojke i mladići od žeđi,
Amos 8,14Koji se kunu krivicom Samarijskom i govore: tako da je živ Bog tvoj, Dane, i tako da je živ put u Virsaveju. I pašće, i neće više ustati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje