Tražilica


Djela apostolska 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 16,1Tada dođe u Derbu i Listru, i gle, ondje je bio neki učenik, po imenu Timotej, sin žene Židovke, koja je vjerovala, i oca neznabošca.
Djela apostolska 16,2Za njega su dobro svjedočila braća, što su bila u Listri i Ikoniju.
Djela apostolska 16,3Ovoga htjede Pavao da uzme sa sobom na put; i uze ga i obreza zbog Židova, koji su bili u onim mjestima; jer su svi znali, da je otac njegov bio neznabožac.
Djela apostolska 16,4A kad su prolazili po gradovima, predavaše im, da drže odluke, koje ustanoviše apostoli i starješine u Jerusalemu.
Djela apostolska 16,5Tako su se crkve utvrđivale u vjeri, i svaki dan bivalo ih je više.
Djela apostolska 16,6A kad prođoše Frigiju i Galaciju, zabrani im Duh Sveti propovijedati riječ u Aziji.
Djela apostolska 16,7Kad dođoše u Miziju, pokušali su da idu u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.
Djela apostolska 16,8A kad prođoše Miziju, siđoše u Troadu.
Djela apostolska 16,9I Pavlu se javi viđenje noću: Jedan čovjek Makedonac stajao, i molio ga, i rekao: "Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!"
Djela apostolska 16,10A kad vidje viđenje, odmah gledasmo da otputujemo u Makedoniju uvjereni, da nas je pozvao Bog, da im propovijedamo evanđelje.
Djela apostolska 16,11A kad otplovismo iz Troade, dođosmo ravno u Samotraku, a sutradan u Neapol.
Djela apostolska 16,12A odanle u Filipe, u prvi grad onoga dijela Makedonije, naseobinu. I u ovom gradu ostadosmo nekoliko dana.
Djela apostolska 16,13A u dan subotni izađosmo izvan gradskih vrata k rijeci, gdje smo mislili da je bogomolja. Sjedosmo i govorismo ženama, koje su se bile, skupile.
Djela apostolska 16,14A sIušala je jedna bogobojazna žena, po imenu Lidija, prodavačica skerleta iz grada Tijatire. I Gospodin otvori srce njezino, da pazi na riječi Pavlove.
Djela apostolska 16,15A kad se pokrsti ona i kuća njezina, zamoli govoreći: "Ako mislite, da sam vjerna Gospodinu, uđite u moju kuću i ostanite! I natjera nas.
Djela apostolska 16,16I dogodi se, kad smo išli u bogomolju, da nas srete jedna ropkinja, koja je imala duha vračarskoga, i vračajući donosila velik dobitak svojim gospodarima.
Djela apostolska 16,17Ona pođe za Pavlom i za nama, i vikala je "Ovi su ljudi sluge Boga svevišnjega, koji vam javljaju put spasenja."
Djela apostolska 16,18I to je činila mnogo dana. A Pavlu to dodija, okrenu se i reče duhu: "Zapovijedam ti u ime Isusa Krista, da izađeš iz nje." I izađe u taj čas.
Djela apostolska 16,19A kad vidješe njezini gospodari, da izađe nada njihova dobitka, uhvatiše Pavla i Silu i odvukoše ih na trg pred poglavarstvo.
Djela apostolska 16,20I dovedoše ih gradskim poglavarima i rekoše: "Ovi ljudi, koji su Židovi, bune naš grad,
Djela apostolska 16,21I propovijedaju običaje, kojih mi ne smijemo ni primiti ni vršiti, jer smo Rimljani."
Djela apostolska 16,22I sleže se narod na njih, i glavari im strgaše haljine i zapovjediše, da ih išibaju.
Djela apostolska 16,23I pošto ih živo izbiše, baciše ih u tamnicu i zapovjediše tamničaru, da ih dobro čuva.
Djela apostolska 16,24Primivši takvu zapovijed on ih baci u najdonju tamnicu i noge im metnu u klade.
Djela apostolska 16,25A u ponoći Pavao i Sila molili su se i slavili pjesmom Boga; a sužnji su ih slušali.
Djela apostolska 16,26A najedanput tako se vrlo potrese zemlja, da se uzdrmaše temelji tamnice. I odmah se otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi.
Djela apostolska 16,27A kad se probudi tamničar i vidje otvorena vrata tamnice, izvadi mač i htjede da se ubije, misleći, da su pobjegli sužnji.
Djela apostolska 16,28A Pavao povika iza glasa: "Ne čini sebi zla nikakva, jer smo mi svi ovdje!"
Djela apostolska 16,29A on zaiska luč, i uleti, drščući pripade k nogama Pavla i Sile.
Djela apostolska 16,30Izvede ih van i reče: "Gospodo, što mi treba činiti, da se spasim?"
Djela apostolska 16,31A oni rekoše: "Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se ti i kuća tvoja."
Djela apostolska 16,32I propovijedali su riječ Gospodnju njemu i svima, koji su bili u kući njegovoj.
Djela apostolska 16,33I on ih uze k sebi u onaj čas noći, i opra im rane; i pokrsti se odmah on i sva kuća njegova.
Djela apostolska 16,34Tada ih uvede u kuću svoju, postavi im stol, i radovao se je sa svom kućom svojom, što vjerova u Boga.
Djela apostolska 16,35A kad bi dan, poslaše glavari sluge govoreći: "Pusti one ljude!"
Djela apostolska 16,36Tamničar reče to Pavlu: "Poslaše glavari, da budete pušteni; sad dakle izađite, i idite s mirom!"
Djela apostolska 16,37Ali im Pavao reče: "Pošto su nas, ljude Rimljane, izbili javno bez istrage, i u tamnicu nas bacili, sada hoće tajno da nas protjeraju. Ne tako, nego sami neka dođu i neka nas izvedu!"
Djela apostolska 16,38Kad sluge javiše ove riječi glavarima, uplašiše se čuvši, da su Rimljani.
Djela apostolska 16,39I dođoše, i umoliše ih, i izvedoše ih moleći, da izađu iz grada,
Djela apostolska 16,40A kad izađoše iz tamnice, dođoše k Lidiji, i vidjevši braću utješiše ih, i odoše.
Djela apostolska 16,1 Stiže tako u Derbu i Listru. Ondje, gle, bijaše učenik neki imenom Timotej, sin neke pokrštene Židovke i oca Grka.
Djela apostolska 16,2Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju.
Djela apostolska 16,3Pavao htjede da on pođe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk.
Djela apostolska 16,4I kako su prolazili gradovima, predavali su im za opsluživanje odredbe koje su apostoli i starješine utvrdili u Jeruzalemu.
Djela apostolska 16,5Tako se Crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao.
Djela apostolska 16,6Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh Sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji.
Djela apostolska 16,7Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.
Djela apostolska 16,8Onda prođoše Miziju i siđoše u Troadu.
Djela apostolska 16,9Noću je Pavao imao viđenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: "Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!
Djela apostolska 16,10Nakon viđenja nastojasmo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im evanđelje.
Djela apostolska 16,11Otplovismo iz Troade i zaputismo se ravno u Samotraku pa sutradan u Neapol,
Djela apostolska 16,12a odande u naseobinu Filipe - grad prvog dijela Makedonije. U tom se gradu zadržasmo nekoliko dana.
Djela apostolska 16,13U dan subotni iziđosmo izvan gradskih vrata k rijeci, gdje smo mislili da će biti bogomolja. Sjedosmo i stadosmo govoriti okupljenim ženama.
Djela apostolska 16,14Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavačica grimiza iz grada Tijatire. Gospodin joj otvori srce, te ona prihvati što je Pavao govorio.
Djela apostolska 16,15Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli: "Ako smatrate da sam vjerna Gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu." I prisili nas.
Djela apostolska 16,16Jednom nas na putu u bogomolju sretne neka ropkinja koja je imala duha vračarskoga i gatajući donosila veliku dobit svojim gospodarima.
Djela apostolska 16,17Pošla je za Pavlom i za nama te vikala: "Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega; navješćuju vam put spasenja.
Djela apostolska 16,18To je činila mnogo dana. Pavlu to napokon dodija pa se okrenu i reče duhu: "Zapovijedam ti u ime Isusa Krista: iziđi iz nje!" I iziđe toga časa.
Djela apostolska 16,19Kad njezini gospodari vidješe da im nesta nade u dobit, pograbiše Pavla i Silu te ih odvukoše na trg pred glavare.
Djela apostolska 16,20Privedoše ih pretorima i rekoše: "Ovi ljudi uznemiruju naš grad. Židovi su
Djela apostolska 16,21te šire običaje kojih mi Rimljani ne smijemo ni prihvatiti ni držati.
Djela apostolska 16,22Nato svjetina nahrupi na njih, a pretori trgoše s njih odijelo i zapovjediše da se išibaju.
Djela apostolska 16,23Pošto ih izudaraše, bace ih u tamnicu i zapovjede tamničaru da ih pomno čuva.
Djela apostolska 16,24Primivši takvu zapovijed, uze ih on i baci u nutarnju tamnicu, a noge im stavi u klade.
Djela apostolska 16,25Oko ponoći su Pavao i Sila molili pjevajući hvalu Bogu, a uznici ih slušali.
Djela apostolska 16,26Odjednom nasta potres velik te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi.
Djela apostolska 16,27Tamničar se prenu oda sna pa kad ugleda tamnička vrata otvorena, trgnu mač i samo što se ne ubi misleći da su uznici pobjegli.
Djela apostolska 16,28Ali Pavao povika iza glasa: "Ne čini sebi nikakva zla! Svi smo ovdje!
Djela apostolska 16,29Onaj nato zaiska svjetlo, uleti i dršćući baci se pred Pavla i Silu;
Djela apostolska 16,30izvede ih i upita: "Gospodo, što mi je činiti da se spasim?
Djela apostolska 16,31Oni će mu: "Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se - ti i dom tvoj!
Djela apostolska 16,32Onda navijestiše riječ Gospodnju njemu i svima u domu njegovu.
Djela apostolska 16,33Te iste noćne ure uze ih, opra im rane pa se odmah krsti - on i svi njegovi.
Djela apostolska 16,34Onda ih uvede u dom, prostre stol te se zajedno sa svim domom obradova što je povjerovao Bogu.
Djela apostolska 16,35Kad se razdani, poslaše pretori liktore s porukom: "Pusti te ljude!
Djela apostolska 16,36Tamničar to priopći Pavlu: "Pretori, reče, poručiše da vas pustim. Iziđite dakle sad i pođite u miru!
Djela apostolska 16,37Nato im Pavao odvrati: "Javno su nas neosuđene išibali, nas rimske građane, i bacili u tamnicu. A sada da nas potajno izbace? Nipošto, nego neka oni sami dođu i izvedu nas!
Djela apostolska 16,38Liktori to jave pretorima. Oni su se uplašili kada doznaše da su Rimljani.
Djela apostolska 16,39Zato dođu da ih nagovore pa ih izvedu i zamole da odu iz grada.
Djela apostolska 16,40Izišavši iz tamnice, oni pođu k Lidiji, pogledaju i obodre braću pa odu.
Apostolska djela 16,1Prolazeći Siriju i Ciliciju, Pavao učvršćivaše crkve i dospije on tako u Derbu i u Listru . Bijaše ondje jedan *učenik imenom Timotej, sin jedne *Židovke postale vjerujućom i jednog oca koji bijaše Grk.
Apostolska djela 16,2Njegov ugled bijaše dobar među Braćo m iz Listre i Ikonijuma.
Apostolska djela 16,3Pavao ga željaše povesti sa sobom; on ga dakle uzme i *obreza ga radi Židova koji se nalaziše u tim krajevima. Oni znaše svi, naime, da njegov otac bijaše Grk.
Apostolska djela 16,4U gradovima kojima su prolazili, Pavao i Silas prenosiše odluke koje bijahu preuzeli od *apostola i starješina u Jeruzalemu i moljaše da se ravnaju prema njima.
Apostolska djela 16,5Crkve postajaše sve jače u vjeri i narastaše u broju iz dana u dan.
Apostolska djela 16,6Pavao i Silas prođoše Frigiju i galatsku oblast, jer Sveti Duh njih bijaše spriječio oglašavati Riječ u Aziji .
Apostolska djela 16,7Kad su stigli na granicu Mizije, oni nastojaše dosegnuti Bitiniju, ali Isusov Duh ih u tome spriječi.
Apostolska djela 16,8Oni tada prođoše Miziju i siđoše u Troadu.
Apostolska djela 16,9Jedne noći, Pavao imade viđenje: jedan Makedonac mu se pojavi, uspravan, koji mu kaza ovu molbu: ` Prijeđi u Makedoniju, dođi nam u pomoći! `
Apostolska djela 16,10Slijedeći to Pavlovo viđenje mi smo smjesta potražili kako poći u Makedoniju, jer bijasmo uvjereni da nas je Bog to pozvao ondje najavljivati dobru vijest.
Apostolska djela 16,11Isplovivši iz Troade, usmjerili smo se ravno prema Samotrakiji; potom, sutradan, k Neapolisu
Apostolska djela 16,12i odatle smo otišli u Filipeju, glavni grad distrikta Makedonije i rimske kolonije. Proveli smo neko vrijeme u tom gradu.
Apostolska djela 16,13U dan *šabata, prošli smo vrata, za dosegnuti, uzduž jedne rijeke, jedno mjesto gdje, mišljasmo mi, trebaše se nalaziti jedno mjesto za molitvu; kad smo sjeli, govorili smo ženama koje su se ondje sastale.
Apostolska djela 16,14Jedna od njih, imenom Lidija, bijaše prodavačica purpura podrijetlom iz mjesta Tiatire, koja veći obožavaše Boga . Ona sve pomno slušaše; jer Gospodin bijaše otvorio njeno *srce za učiniti ju pažljivom spram riječi Pavlovih.
Apostolska djela 16,15Kad bi primila krštenje, ona i njena kuća, ona nas pozva ovim riječima: ` Pošto vi cijenite da ja vjerujem u Gospodina, dođite stanovati kod mene. ` I ona nas prinudi prihvatiti.
Apostolska djela 16,16Jednog dana kad smo stigli na mjesto molitve jedna mlada sluškinja koja imaše jedan vidovnjački duh došla nam je u susret njena proročanstva pribavljala su dobitke njenim gospodarima.
Apostolska djela 16,17Ona nas je pratila, Pavla i nas, vičući: ` Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjeg; oni vam najavljuju put spasenja . `
Apostolska djela 16,18Ona je to ponavljala više dana. Zamoren, Pavao to okonča okrenuvši se i rekavši duhu: ` U *ime Isusa Krista, ja ti zapovijedam: Iziđi iz te žene! ` I, istog časa on iziđe.
Apostolska djela 16,19Njeni gospodari, koji vidješe nestati izgled na dobitke, staviše tada ruku na Pavla i Silasa i odvukoše ih na javni trg pred sudce.
Apostolska djela 16,20Oni ih predstaviše stratezima : `Ovi ljudi, rekoše oni, bacili su nevolju u naš grad; oni su Židovi
Apostolska djela 16,21i propovijedaju pravila ponašanja koja nama nisu dopuštena, nama Rimljanima, prihvatiti ih i slijediti. `
Apostolska djela 16,22I mnoštvo se razbjesni protiv njih; stratezi dadoše strgati im odjeću, izdadoše zapovijed da ih išibaju šibama
Apostolska djela 16,23i, nakon što su izudarani, oni ih baciše u zatvor, zapovijedajući čuvaru da ih nadzire; izbliza
Apostolska djela 16,24budući primio takvu naredbu, on ih baci u najzabačeniju tamnicu i stegnu im noge u okove .
Apostolska djela 16,25Otprilike oko ponoći, Pavao i Silas, u molitvi, pjevaše zahvalnice Bogu, a drugi ih zatvorenici slušaše.
Apostolska djela 16,26Najednom, dogodi se jedan potres tako silovit da temelji zgrade bijahu uzdrmani. Sva se vrata otvoriše istog časa i popadaše okovi sa zatvorenika.
Apostolska djela 16,27Prenut iz svog sna, tamničar vidje vrata na zatvoru pootvarana; misleći da zatvorenici bijahu pobjegli, on dograbi svoj mač i htjede ih pogubiti.
Apostolska djela 16,28Ali, Petar mu viknu snažnim glasom: ` Ne učini ništa kobno po sebe; mi smo svi ovdje. `
Apostolska djela 16,29Tamničar zaiska svjetlost, upade unutra i, sav drhteći, baci se pred noge Pavlu i Silasu.
Apostolska djela 16,30Potom, izvevši ih, reče im: `Gospodo, što trebam učiniti za biti spašen? `
Apostolska djela 16,31Oni mu odgovoriše: ` Vjeruj u Gospodina Isusa i bit ćeš spašen, ti i tvoja kuća. `
Apostolska djela 16,32Oni tada najaviše riječ Gospodinovu njemu i svim onima koji življaše u njegovom boravištu. `
Apostolska djela 16,33U isti čas, u sred noći, tamničar ih odvede za oprati im rane; potom, ne čekavši više, on primi krštenje, on i svi njegovi.
Apostolska djela 16,34Potom on uspne Pavla i Silasa kod sebe, ponudi im objed i radovaše se u obitelji da su povjerovali u Boga.
Apostolska djela 16,35Kad je došao dan, stratezi poslaše liktore reći tamničaru: ` Oslobodi one ljude! `
Apostolska djela 16,36Tamničar priopći ovu novost Pavlu: ` Stratezi su poslali reći da vas se oslobodi! ` U tom slučaju, iziđite dakle i putujte u miru! `
Apostolska djela 16,37Ali, Pavao izjavi: ` Oni su nas javno istukli, bez osude, nas koji smo rimski građani, oni su bacili u zatvor. I sada nas hoće potajice izbaciti van? Ne dolazi u pitanje. Nek oni osobno dođu osloboditi nas! `
Apostolska djela 16,38Liktori izvjestiše to stratezima koje uhvati strah kad su saznali njihov položaj rimskih građana
Apostolska djela 16,39i dođoše im se ispričati; potom ih oslobodiše moleći ih da napuste grad.
Apostolska djela 16,40Kad su izišli iz zatvora, Pavao i Silas odoše naći Lidiju, vidješe braću za ohrabriti ih, potom otputovaše.
Djela apostolska 16,1Dođe pak u Dervu i u Listru, i gle, ondje bješe neki učenik, po imenu Timotije, sin neke žene Jevrejke koja vjerovaše, a oca Grka;
Djela apostolska 16,2Za njega dobro svjedočahu braća koja bijahu u Listri i u Ikoniji.
Djela apostolska 16,3Ovoga namisli Pavle da uzme sa sobom; i uze ga, i obreza Jevreja radi koji bijahu u onijem mjestima: jer svi znadijahu oca njegova da bješe Grk.
Djela apostolska 16,4I kad prolažahu po gradovima, predavaše im da drže uredbe koje urediše apostoli i starješine u Jerusalimu.
Djela apostolska 16,5A crkve se utvrđivahu u vjeri, i svaki dan bivaše ih više.
Djela apostolska 16,6A kad prođoše Frigiju i Galatijsku zemlju, zabrani im Duh sveti govoriti riječ u Aziji.
Djela apostolska 16,7A kad dođoše u Misiju šćadijahu da idu u Vitiniju, i Duh ne dade.
Djela apostolska 16,8A kad prođoše Misiju, siđoše u Troadu.
Djela apostolska 16,9I Pavlu se javi utvara noću: bješe jedan čovjek iz Maćedonije, i stajaše moleći ga i govoreći: dođi u Maćedoniju i pomozi nam.
Djela apostolska 16,10A kad vidje utvaru, odmah gledasmo da iziđemo u Maćedoniju, doznavši da nas Gospod pozva da im propovijedamo jevanđelje.
Djela apostolska 16,11A kad se odvezosmo iz Troade, dođosmo u Samotrak, i sjutradan u Neapolj,
Djela apostolska 16,12A odande u Filibu, koje je prvi grad zemlje Maćedonije, naselje Rimsko; i u onom gradu ostasmo nekoliko dana.
Djela apostolska 16,13A u dan subotni iziđosmo iz grada k vodi gdje bješe bogomolja; i sjedavši govorismo k ženama koje se bijahu sabrale.
Djela apostolska 16,14I jedna bogobojazna žena, po imenu Lidija, iz grada Tijatirskoga, koja prodavaše skerlet, slušaše: i Gospod otvori srce njezino da pazi na riječi Pavlove.
Djela apostolska 16,15A kad se krsti ona i kuća njezina, moljaše nas govoreći: ako mislite da ja vjerujem Gospoda, uđite u moju kuću i živite. I natjera nas.
Djela apostolska 16,16A dogodi se kad iđasmo na molitvu da nas srete jedna robinja koja imaše duh pogađački i vračajući donošaše veliki dobitak svojijem gospodarima.
Djela apostolska 16,17Ova pođe za Pavlom i za nama, i vikaše govoreći: ovi su ljudi sluge Boga najvišega, koji javljaju nama put spasenija.
Djela apostolska 16,18I ovako činjaše mnogo dana. A kad se Pavlu dosadi, okrenu se i reče duhu: zapovijedam ti imenom Isusa Hrista, iziđi iz nje. I iziđe u taj čas.
Djela apostolska 16,19A kad vidješe njezini gospodari da iziđe nad njihova dobitka, uzeše Pavla i Silu i odvukoše ih na pazar ka knezovima.
Djela apostolska 16,20I dovedavši ih k vojvodama, rekoše: ovi su ljudi Jevreji, i mute po našemu gradu,
Djela apostolska 16,21I propovijedaju običaje koje nama ne valja primati ni tvoriti, jer smo Rimljani.
Djela apostolska 16,22I sleže se narod na njih, i vojvode izdriješe im haljine, i zapovjediše da ih šibaju.
Djela apostolska 16,23I pošto ih zdravo izbiše baciše ih u tamnicu, i zapovjediše tamničaru da ih dobro čuva.
Djela apostolska 16,24Primivši takovu zapovijest on ih baci u najdonju tamnicu i noge im metnu u klade.
Djela apostolska 16,25A u ponoći bijahu Pavle i Sila na molitvi i hvaljahu Boga; a sužnji ih slušahu.
Djela apostolska 16,26A ujedanput tako se vrlo zatrese zemlja da se pomjesti temelj tamnički; i odmah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi.
Djela apostolska 16,27A kad se probudi tamničar i vidje otvorena vrata tamnička, izvadi nož i šćaše da se ubije, misleći da su pobjegli sužnji.
Djela apostolska 16,28A Pavle povika zdravo govoreći: ne čini sebi zla nikakva, jer smo mi svi ovdje.
Djela apostolska 16,29A on zaiskavši svijeću uletje i drkćući pripade k Pavlu i Sili;
Djela apostolska 16,30I izvedavši ih napolje reče: gospodo! šta mi treba činiti da se spasem?
Djela apostolska 16,31A oni rekoše: vjeruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj.
Djela apostolska 16,32I kazaše mu riječ Gospodnju, i svima koji su u domu njegovu.
Djela apostolska 16,33I uze ih u onaj sahat noći i opra im rane; i krsti se on i svi njegovi odmah.
Djela apostolska 16,34I uvedavši ih u svoj dom postavi trpezu, i radovaše se sa svijem domom svojijem što vjerova Boga.
Djela apostolska 16,35A kad bi dan, poslaše vojvode pandure govoreći: pustite ova dva čovjeka.
Djela apostolska 16,36A tamničar kaza riječi ove Pavlu: poslaše vojvode da se pustite; sad dakle iziđite i idite s mirom.
Djela apostolska 16,37A Pavle reče njima: izbivši nas pred narodom bez suda, ljude Rimljane, baciše u tamnicu: i sad hoće da nas puste? Nije tako, nego sami neka dođu i izvedu nas.
Djela apostolska 16,38A panduri kazaše vojvodama ove riječi; i uplašiše se kad čuše da su Rimljani;
Djela apostolska 16,39I došavši umoliše ih, i izvedoše moleći da iziđu iz grada.
Djela apostolska 16,40A kad iziđoše iz tamnice, dođoše k Lidiji, i vidjevši braću utješiše ih, i otidoše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje