Tražilica


Djela apostolska 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 20,1A pošto se stišala buna, dozva Pavao učenike i opomenuvši ih oprosti se, i zaputi, da ide u Makedoniju.
Djela apostolska 20,2I kad je prošao one krajeve i opominjao ih mnogim riječima, dođe u Grčku.
Djela apostolska 20,3Proboravio je tamo tri mjeseca. Kad je htio da otplovi u Siriju, stadoše mu Židovi raditi o glavi, te namisli da se vrati preko Makedonije.
Djela apostolska 20,4A pratio ga je Sopater Pirov iz Bereje, Aristarh, i Sekund IZ Soluna, i Gaj iz Derbe, i Timotej i Tihik, i Trofim iz Azije.
Djela apostolska 20,5Ovi odoše naprijed i čekali su nas u Troadi.
Djela apostolska 20,6A mi otplovismo poslije dana beskvasnih kruhova iz Filipa, i dođosmo k njima u Troadu za pet dana, i ondje ostadosmo sedam dana.
Djela apostolska 20,7A u prvi dan sedmice, kad se skupismo da lomimo kruh, govorio im je Pavao, jer je htio sutradan da otputuje, i produljio je govor do ponoći.
Djela apostolska 20,8I bile su mnoge svjetiljke u gornjoj sobi, gdje smo se bili skupili.
Djela apostolska 20,9A sjedio je na prozoru jedan mladić po imenu Eutih, nadvladan od tvrdoga sna; i kad je Pavao govorio dugo, nagnu se u snu i pade dolje s trećega kata, i digoše ga mrtva.
Djela apostolska 20,10A Pavao sišavši pade na njega, i zagrlivši ga reče: "Ne uznemirujte se, jer je duša njegova u njemu!"
Djela apostolska 20,11Onda uzađe, i prelomivši kruh okusi i govorio je još dugo sve do zore, i onda je otputovao.
Djela apostolska 20,12A mladića dovedoše živa, i utješiše se ne malo.
Djela apostolska 20,13A mi ušavši u lađu otplovismo u Asos, da odanle uzmemo Pavla, jer je bio tako odredio, hoteći sam da ide kopnom.
Djela apostolska 20,14I kad se sastade s nama u Asosu, uzesmo ga i dođosmo u Mitilenu.
Djela apostolska 20,15I odanle otplovivši dođosmo sutradan prema Hiosu, a drugi dan pristadosmo u Samosu i sutradan dođosmo u Milet,
Djela apostolska 20,16Jer je bio Pavao odlučio, da prođemo mimo Efez, da se ne bi zadržao u Aziji; jer je htio, ako mu bude moguće, da bude na Duhove u Jerusalemu.
Djela apostolska 20,17A iz Mileta posla u Efez i dozva starješine crkve.
Djela apostolska 20,18I kad dođoše k njemu, i kad su bili skupa, reče im: "Vi znate, od pravoga dana, kad dođoh u Aziju, kako sam bio s vama jednako,
Djela apostolska 20,19Služeći Gospodinu sa svom poniznosti i sa suzama i kušnjama, koje me snađoše od zasjeda židovskih;
Djela apostolska 20,20Kako nijesam ništa propustio reći, što je korisno, nego sam javno i po kućama učio,
Djela apostolska 20,21Zaklinjući Židove i neznabošce, da se obrate k Bogu i vjeruju u Gospodina našeg Isusa Krista.
Djela apostolska 20,22I sada evo sili me duh, da idem u Jerusalem, ne znajući što će mi se u njemu dogoditi,
Djela apostolska 20,23Osim da mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči, da me u Jerusalemu čekaju okovi i nevolje.
Djela apostolska 20,24Ali ja svega se toga ne bojim i ne marim za svoj život, samo da svršim trku svoju i službu, koju primih od Gospodina Isusa, da posvjedočim evanđelje milosti Božje.
Djela apostolska 20,25I evo sad znam, da više nećete vidjeti mojega lica vi svi, kroz koje sam prolazio propovijedajući kraljevstvo Božje.
Djela apostolska 20,26Zato vam svjedočim na današnji dan, da sam čist od krvi sviju;
Djela apostolska 20,27Jer nijesam propustio da vam javim svu odluku Božju.
Djela apostolska 20,28Pazite na sebe i na sve stado, u kojem vas Duh Sveti postavi predstojnicima, da upravljate crkvom Božjom, koju je stekao krvlju svojom.
Djela apostolska 20,29Ja znam, da će poslije odlaska mojega ući među vas vuci grabežljivi, koji neće štedjeti stada.
Djela apostolska 20,30I između vas samih ustat će ljudi, koji će govoriti iskrivljenu nauku, da povuku učenike za sobom.
Djela apostolska 20,31Zato bdijte sjećajući se, da tri godine noć i dan nijesam prestajao sa suzama opominjati svakoga od vas.
Djela apostolska 20,32I sad vas preporučujem Gospodinu i riječi milosti njegove, koji može izgraditi i dati baštinu među svima posvećenima.
Djela apostolska 20,33Srebra i zlata ili ruha nijesam poželio ni od koga.
Djela apostolska 20,34Sami znate, što je trebalo meni i onima, koji su bili sa mnom da su priskrbile ove ruke.
Djela apostolska 20,35Sve vam pokazah, da se tako valja truditi i zauzimati za nemoćne i sjećati se riječi Gospodina Isus, jer on reče: 'Mnogo je više blagoslovljeno davati, negoli primati.'
Djela apostolska 20,36I kad je ovo rekao, klekne na koljena svoja i pomoli se sa svima njima.
Djela apostolska 20,37A sviju stade velik plač; i pali su oko vrata Pavlova i cjelivali ga.
Djela apostolska 20,38Žalosni najviše za riječ, koju reče, da više neće vidjeti lica njegova, I otpratiše ga do na lađu.
Djela apostolska 20,1 Kad se sleže metež, posla Pavao po učenike, ohrabri ih, pozdravi i otputova u Makedoniju.
Djela apostolska 20,2Prešavši one krajeve, hrabreći braću besjedom mnogom, dođe u Grčku
Djela apostolska 20,3i provede ondje tri mjeseca. Upravo kad je htio otploviti u Siriju, postaviše mu Židovi zasjedu pa odluči vratiti se preko Makedonije.
Djela apostolska 20,4Pratili su ga: Sopater Pirov, Berejac, Solunjani Aristarh i Sekund, Gaj Derbanin, Timotej i Azijci Tihik i Trofim.
Djela apostolska 20,5Oni odoše prije te nas dočekaše u Troadi.
Djela apostolska 20,6Mi pak nakon dana Beskvasnih kruhova otplovismo iz Filipa i nakon pet dana dođosmo k njima u Troadu gdje proboravismo sedam dana.
Djela apostolska 20,7U prvi dan tjedna, kad se sabrasmo lomiti kruh, Pavao im govoraše i kako je sutradan kanio otputovati, probesjedi sve do ponoći.
Djela apostolska 20,8U gornjoj sobi gdje smo se sabrali bijaše dosta svjetiljaka.
Djela apostolska 20,9Na prozoru je sjedio neki mladić imenom Eutih. Kako je Pavao dulje govorio, utone on u dubok san. Svladan snom, pade s trećeg kata dolje. Digoše ga mrtva.
Djela apostolska 20,10Pavao siđe, nadnese se nad dječaka, obujmi ga i reče: "Ne uznemirujte se! Duša je još u njemu!
Djela apostolska 20,11Zatim se pope pa pošto razlomi kruh i blagova, dugo je još zborio, sve do zore. Tad otputova.
Djela apostolska 20,12Mladića odvedoše živa, neizmjerno utješeni.
Djela apostolska 20,13Mi pak pođosmo naprijed lađom: otplovismo u As. Odande smo imali povesti Pavla - tako je odredio kad se spremao poći pješice.
Djela apostolska 20,14Kad nam se u Asu pridruži, uzesmo ga i stigosmo u Mitilenu.
Djela apostolska 20,15Odande odjedrismo sutradan i stigosmo nadomak Hija, prekosutra krenusmo u Sam, a idućeg dana stigosmo u Milet.
Djela apostolska 20,16Jer Pavao je odlučio mimoići Efez da se ne bi zadržao u Aziji: žurio se da, uzmogne li, na dan Pedesetnice bude u Jeruzalemu.
Djela apostolska 20,17Ipak iz Mileta posla u Efez po starješine Crkve.
Djela apostolska 20,18Kad stigoše, reče im: "Vi znate kako sam se sve vrijeme, od prvog dana kada stupih u Aziju, ponašao među vama:
Djela apostolska 20,19služio sam Gospodinu sa svom poniznošću u suzama i kušnjama koje me zadesiše zbog zasjeda židovskih;
Djela apostolska 20,20ništa korisno nisam propustio navijestiti vam i naučiti vas - javno i po kućama;
Djela apostolska 20,21upozoravao sam Židove i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega Isusa.
Djela apostolska 20,22"A sad, evo, okovan Duhom idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam,
Djela apostolska 20,23osim što mi Duh Sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje.
Djela apostolska 20,24Ali ni najmanje mi nije do života, samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za evanđelje milosti Božje.
Djela apostolska 20,25"I sad, evo, znam: nećete više vidjeti lica moga, svi vi posred kojih prođoh propovijedajući Kraljevstvo.
Djela apostolska 20,26Zato vam u ovaj dan današnji jamčim: čist sam od krvi sviju
Djela apostolska 20,27jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božjega.
Djela apostolska 20,28"Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da pasete Crkvu Božju koju steče krvlju svojom.
Djela apostolska 20,29"Ja znam da će nakon mog odlaska među vas uljesti vuci okrutni koji ne štede stada,
Djela apostolska 20,30a između vas će samih ustati ljudi koji će iskrivljavati nauk da bi odvukli učenike za sobom.
Djela apostolska 20,31Zato bdijte imajući na pameti da sam tri godine bez prestanka noću i danju suze lijevajući urazumljivao svakoga od vas.
Djela apostolska 20,32"I sada vas povjeravam Bogu i Riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima.
Djela apostolska 20,33"Ni za čijim srebrom, zlatom ili ruhom nisam hlepio.
Djela apostolska 20,34Sami znate: za potrebe moje i onih koji su sa mnom zasluživale su ove ruke.
Djela apostolska 20,35U svemu vam pokazah: tako se trudeći treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi Gospodina Isusa jer on reče: `Blaženije je davati nego primati.`
Djela apostolska 20,36Kada to doreče, klekne te se zajedno sa svima njima pomoli.
Djela apostolska 20,37Tad svi briznuše u velik plač, obisnuše Pavlu oko vrata i stadoše ga cjelivati,
Djela apostolska 20,38ražalošćeni nadasve riječju koju im reče: da više neće vidjeti lica njegova. Zatim ga ispratiše na lađu.
Apostolska djela 20,1Kad se metež stiša, Pavao dade dovesti *učenike i ohrabri ih. Potom im reče zbogom i pođe put Makedonije.
Apostolska djela 20,2Kad je prešao ta područja i dobrano ohrabrio braću, on stiže u Grčku gdje provede tri mjeseca. U času kad polažaše na more, kako *Židovi urotiše se protiv njega, on odluči ponovo proći Makedonijom.
Apostolska djela 20,4On imaše kao pratitelje : Sopatrosa, sina Pirusova, iz Bereje; Aristarka i Sekundusa, iz Soluna; Gajan, iz Derbe, i Timoteja, kao i Tihika i Trofima, iz pokrajine Azije.
Apostolska djela 20,5Ta grupa, koja bijaše otišla naprijed, nas je čekala, u Troadi.
Apostolska djela 20,6Što se tiče nas, budući pošli iz Filipa nakon dana *beskvasnih kruhova, mi smo se ukrcali da bi njih sustigli, pet dana kasnije, u Troadi, gdje smo načinili stanku od jednog tjedna.
Apostolska djela 20,7Prvog dana u tjednu, tada kad bijasmo sastali se za razlomiti kruh, Pavao, koji trebaše sutradan otputovati, uputi riječ braći i produži sastanak sve do ponoći.
Apostolska djela 20,8Svjetiljaka ne manjkaše u gornjoj sobi gdje se mi bijasmo sastali.
Apostolska djela 20,9Jedan mladići, zvan Eutih, koji bijaše sjedio na rubu prozora, pade u dubok san, sve dok Pavao ne završi govor. Pod utjecajem sna, on padne s trećeg kata i, kad su ga htjeli podići, on bijaše mrtav.
Apostolska djela 20,10Pavao tada siđe, sunovrati se k njemu i uze ga u svoje ruke: ` Ne mičite se! On je živ! `
Apostolska djela 20,11Kad se uspeo, Pavao razlomi kruh i pojede: potom on produži sastanak sve do zore i tada ode.
Apostolska djela 20,12Što se tiče mladića, odvedoše ga živog i to bi jedno neizmjerno okrjepljenje.
Apostolska djela 20,13Odmaknuvši, mi smo se tada ukrcali na lađu u smjeru Asosa, gdje trebasmo preuzeti Pavla, koji trebaše tu se nalaziti na putu, kao što bijaše odlučio.
Apostolska djela 20,14Kad nam se pridružio u Asosu, mi smo ga uzeli u lađu za stići u Mitilenu.
Apostolska djela 20,15Otuda smo odjedrili sutradan sve do u visinu Hioa; prekosutradan, prošli smo Samos i 24 sata kasnije, nakon jednog izlaska u Trogijonu, stigli smo u Milet.
Apostolska djela 20,16Pavao bijaše naime, odlučio izbjeći izlazak u Efezu, da ne gubi vrijeme u Aziji . Imao je samo jednu hitnju: biti u Jeruzalemu ako je moguće, za dan *Pedesetnice.
Apostolska djela 20,17Iz Mileta, Pavao dade pozvati *starješine crkve iz Efeza.
Apostolska djela 20,18Kad se ini sastadoše, on im izjavi: ` Vi znate kakvo je uvijek bilo moje držanje glede vas od dana mog dolaska u Aziju.
Apostolska djela 20,19Ja sam služio Gospodina u svoj poniznosti, u suzama u sred iskušenja koja su mi donijele urote židovske.
Apostolska djela 20,20Ja nisam ništa zanemario od onoga što bi moglo vama biti od koristi; naprotiv, ja sam propovijedao, ja sam vas poučio, javno kao i privatno;
Apostolska djela 20,21moje svjedočenje pozivaše i *Židove i Grke obratiti se Bogu u vjerovati u našeg Gospodina Isusa.
Apostolska djela 20,22` Sada, zatvorenik Duha, evo me na cesti za Jeruzalem; ja ne znam koja će ondje biti moja sudbina,
Apostolska djela 20,23ali, u svakom slučaju, Sveti Duh mi ju je potvrđivao iz grada u grad, lanci i nevolje me tu čekaše.
Apostolska djela 20,24Ja, uostalom ne pridajem nikakvu vrijednost mom vlastitom životu; moj cilj, jest k dobru voditi moju trku i službu koju mi je Gospodin Isus povjerio: posvjedočiti *Evanđelju milosti Božje.
Apostolska djela 20,25` Od sada, ja to dobro znam, evo, vi nećete više vidjeti lica mog, vi svi među kojima sam prošao proglašavajući Kraljevanje .
Apostolska djela 20,26Ja to dakle, mogu danas potvrditi pred vama: ja sam čist od svake krvi .
Apostolska djela 20,27Ja, nisam, zaista, ništa zanemario: naprotiv, to je naum Božji, u cijelosti, što sam vam ja oglašavao.
Apostolska djela 20,28Pazite na sebe i sve stado kojem vas je Sveti duh namjestio čuvarima, budite pastiri Crkve Božje koju si je stekao putem svoje vlastite *krvi.
Apostolska djela 20,29` Ja znam dobro da nakon mog odlaska uvest će se među vas nemilosrdni vukovi koji neće štedjeti stada;
Apostolska djela 20,30iz vaših vlastitih redova iskrsnut će ljudi izopačenih riječi koji će odvući *učenike u svoju sljedbu.
Apostolska djela 20,31Budite dakle pozorni, podsjećajući se da, noću i danju tijekom tri godine, ja nisam prestajao, u suzama, opominjati svakog od vas.
Apostolska djela 20,32I sada, ja vas predajem bogu i njegovoj riječi milosti, koji ima moći izgraditi zgradu i osigurati baštinu svima *posvećenima.
Apostolska djela 20,33` Ja nisam hlepio srebra, zlata ili odjeće ničije.
Apostolska djela 20,34Evo ruku, vi to znate sami, koje su opskrbljivale moje potrebe i one mojih drugova.
Apostolska djela 20,35Ja sam to uvijek pokazivao, na taj način mučeći se treba doći u pomoći slabima i sjetiti se onih riječi koje Gospodin Isus sam bijaše izgovorio: Ima više sreće u davanju, no u primanju . `
Apostolska djela 20,36Nakon tih riječi, on se spusti na koljena s njima svima i pomoli se.
Apostolska djela 20,37Sav svijet tada zajeca i baci se o vrat Pavlov da bi ga zagrlio
Apostolska djela 20,38njihova tuga potjecaše naročito od rečenice u kojoj on bijaše rekao da neće više vidjeti lica njegovog, potom ispratiše ga sve do lađe.
Djela apostolska 20,1A pošto se utiša buna, dozva Pavle učenike, i utješivši ih oprosti se s njima, i iziđe da ide u Maćedoniju.
Djela apostolska 20,2I prošavši one zemlje, i svjetovavši ih mnogijem riječima, dođe u Grčku.
Djela apostolska 20,3Poživljevši pak onamo tri mjeseca stadoše mu Jevreji raditi o glavi kad šćaše da se odveze u Siriju, i namisli da se vrati preko Maćedonije.
Djela apostolska 20,4I pođe s njim do Azije Sosipatar Pirov iz Verije, i Aristarh i Sekund iz Soluna, i Gaj iz Derve i Timotije, i Tihik i Trofim iz Azije.
Djela apostolska 20,5Ovi otišavši naprijed čekahu nas u Troadi.
Djela apostolska 20,6A mi se odvezosmo poslije dana prijesnijeh hljebova iz Filibe, i dođosmo k njima u Troadu za pet dana, i ondje ostasmo sedam dana.
Djela apostolska 20,7A u prvi dan nedjelje, kad se sabraše učenici da lome hljeb, govoraše im Pavle, jer šćaše sjutradan da pođe, i proteže besjedu do ponoći.
Djela apostolska 20,8I bijahu mnoge svijeće gore u sobi gdje se bijasmo sabrali.
Djela apostolska 20,9A sjeđaše na prozoru jedno momče, po imenu Evtih, nadvladano od tvrdoga sna, i kad Pavle govoraše mnogo, naže se u snu i pade dolje s trećega poda, i digoše ga mrtva.
Djela apostolska 20,10A Pavle sišavši pade na nj, i zagrlivši ga reče: ne bunite se, jer je duša njegova u njemu.
Djela apostolska 20,11Onda iziđe gore, i prelomivši hljeb okusi, i dovoljno govori do same zore, i tako otide.
Djela apostolska 20,12A momče dovedoše živo, i utješiše se ne malo.
Djela apostolska 20,13A mi došavši u lađu odvezosmo se u As, i odande šćasmo da uzmemo Pavla; jer tako bješe zapovjedio, hoteći sam da ide pješice.
Djela apostolska 20,14A kad se sasta s nama u Asu, uzesmo ga, i dođosmo u Mitilinu.
Djela apostolska 20,15I odande odvezavši se dođosmo sjutradan prema Hiju; a drugi dan odvezosmo se u Sam, i noćismo u Trigiliju; i sjutradan dođosmo u Milit.
Djela apostolska 20,16Jer Pavle namisli da prođemo mimo Efes da se ne bi zadržao u Aziji; jer hićaše, ako bude moguće, da bude o Trojičinu dne u Jerusalimu.
Djela apostolska 20,17Ali iz Milita posla u Efes i dozva starješine crkvene.
Djela apostolska 20,18I kad dođoše k njemu, reče im: vi znate od prvoga dana kad dođoh u Aziju kako s vama jednako bih
Djela apostolska 20,19Služeći Gospodu sa svakom poniznosti i mnogijem suzama i napastima koje mi se dogodiše od Jevreja koji mi rađahu o glavi;
Djela apostolska 20,20Kako ništa korisno ne izostavih da vam ne kažem i da vas naučim pred narodom i po kućama,
Djela apostolska 20,21Svjedočeći i Jevrejima i Grcima pokajanje k Bogu i vjeru u Gospoda našega Isusa Hrista.
Djela apostolska 20,22I sad evo ja svezan Duhom idem u Jerusalim ne znajući šta će mi se u njemu dogoditi;
Djela apostolska 20,23Osim da Duh sveti po svijem gradovima svjedoči, govoreći da me okovi i nevolje čekaju.
Djela apostolska 20,24Ali se ni za što ne brinem, niti marim za svoj život, nego da svršim tečenje svoje s radošću i službu koju primih od Gospoda Isusa: da posvjedočim jevanđelje blagodati Božije.
Djela apostolska 20,25I evo sad znam da više nećete vidjeti mojega lica, vi svi po kojima prolazih propovijedajući carstvo Božije.
Djela apostolska 20,26Zato vam svjedočim u današnji dan da sam ja čist od krvi sviju;
Djela apostolska 20,27Jer ne izostavih da pokažem volju Božiju.
Djela apostolska 20,28Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;
Djela apostolska 20,29Jer ja ovo znam da će po odlasku mome ući među vas teški vuci koji neće štedjeti stada;
Djela apostolska 20,30I između vas samijeh postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom.
Djela apostolska 20,31Zato gledajte i opominjite se da tri godine dan i noć ne prestajah učeći sa suzama svakoga od vas.
Djela apostolska 20,32I sad vas, braćo, predajem Bogu i riječi blagodati njegove, koji može nazidati i dati vam našljedstvo među svima osvećenima.
Djela apostolska 20,33Srebra, ili zlata, ili ruha ni u jednoga ne zaiskah.
Djela apostolska 20,34Sami znate da potrebi mojoj i onijeh koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje.
Djela apostolska 20,35Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima, i opominjati se riječi Gospoda Isusa koju on reče: mnogo je blaženije davati negoli uzimati.
Djela apostolska 20,36I ovo rekavši kleče na koljena svoja sa svima njima i pomoli se Bogu.
Djela apostolska 20,37A sviju stade veliki plač i zagrlivši Pavla cjelivahu ga,
Djela apostolska 20,38Žalosni najviše za riječ koju reče da više neće vidjeti lica njegova; i otpratiše ga u lađu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje