Tražilica


Ponovljeni zakon 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 18,1Svećenici levitski i sve pleme Levijevo neka nemaju dijela ni baštine u Izraelu! Neka živu od žrtava Gospodnjih i od onoga, što pripada njemu!
Ponovljeni zakon 18,2Neka nemaju baštine među zemljacima svojim: "Gospod je baština njihova, kao što im je obećao.
Ponovljeni zakon 18,3To je pravo, koje neka imaju svećenici prema narodu, to jest onome, koji prinosi goveče ili ovcu kao žrtvu: neka se dadne svećeniku pleće, obje vilice i želudac!
Ponovljeni zakon 18,4Nadalje imaš mu dati prvine svojega žita, vina i ulja i prvine od striženja ovaca svojih.
Ponovljeni zakon 18,5Jer njega izabra Gospod, Bog tvoj, između svih plemena tvojih, da on i sinovi njegovi uvijek obavljaju svetu službu u ime Gospodnje.
Ponovljeni zakon 18,6Zaputi li koji Levit iz kojegagod od tvojih mjesta u svemu Izraelu, gdje boravi, i dođe sa svom željom srca svojega na mjesto, koje izabra Gospod.
Ponovljeni zakon 18,7Smije obavljati službu u ime Gospoda, Boga svojega, kao sva braća njegova, Leviti, koji tamo stoje u službi Gospodnjoj.
Ponovljeni zakon 18,8Neka on tada jede jednak dio kao ori, osim onoga, što dobije od prodaje svojih očinskih dobara.
Ponovljeni zakon 18,9Kad dođeš u zemlju, koju će ti dati Gospod, Bog tvoj, ne uči se činiti gnusobe onih naroda!
Ponovljeni zakon 18,10Neka se ne nađe kod tebe nitko, koji bi pustio da sin njegov ili kći njegova idu kroz oganj, nitko, koji bi vračao, ili koji bi gatao, ni koji bi čarao ili bajao,
Ponovljeni zakon 18,11Nitko, koji bi gonio duhove, nitko, koji bi pitao duha mrtvaca ili duha vračarskog ili se obraćao na mrtve!
Ponovljeni zakon 18,12Jer je gnusoba Gospodu, tkogod se tim bavi. Zbog tih gnusoba protjerat će ih ispred tebe Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 18,13A ti budi potpuno sav Gospoda, Boga svojega!
Ponovljeni zakon 18,14Jer ti narodi, što ćeš ih protjerati iz posjeda njihova, slušaju gatare i vračare. A tebi Gospod, Bog tvoj, tako što ne dopušta.
Ponovljeni zakon 18,15Proroka iz sredine tvoje, između braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Gospod, Bog tvoj. Njega slušajte!
Ponovljeni zakon 18,16Upravo za to na dan sastanka na Horebu molio si Gospoda, Boga svojega, kad si tražio: Ne mogu više da dulje slušam glas Gospoda, Boga svojega, i da više gledam taj silni oganj. Inače moram umrijeti.
Ponovljeni zakon 18,17Tada mi reče Gospod: Pravo je, što rekoše.
Ponovljeni zakon 18,18Podignut ću im proroka između braće njihove, kao što si ti. Riječi svoje stavit ću u usta njegova, da im kaže sve, što mu zapovjedim.
Ponovljeni zakon 18,19A tko ne posluša riječi mojih, što će ih govoriti u ime moje, toga ću ja sam povući za to na odgovornost.
Ponovljeni zakon 18,20A prorok, koji se usudi govoriti što u ime moje, što mu nijesam naložio da govori, i koji govori u ime drugih bogova: takav prorok neka se pogubi!
Ponovljeni zakon 18,21Ako li pomisliš: Kako ću znati, koju riječ nije Gospod rekao?
Ponovljeni zakon 18,22Onda znaj: Ako se ono, što prorok govori u ime moje, ne zbude i ne ispuni, to je riječ, koje nije rekao Gospod. Drsko ju je izgovorio prorok. Ništa ga se ne boj!
Ponovljeni zakon 18,1 Svećenici Levijevci - sve pleme Levijevo - neka nemaju udjela ni baštine s Izraelom; neka žive od žrtava paljenih Jahvi i od njegove baštine.
Ponovljeni zakon 18,2Neka, dakle, nemaju baštine među svojom braćom: Jahve je njihova baština, kako im je i rekao.
Ponovljeni zakon 18,3Ovo neka bude svećenička pristojba od naroda - od onih koji žrtve prinose, bilo to goveče ili što od sitne stoke: svećeniku treba dati pleće, vilice i želudac.
Ponovljeni zakon 18,4Davaj mu i prvine od svoga žita, od svoga vina, od svoga ulja i prvine od vune svojih ovaca,
Ponovljeni zakon 18,5jer je njega odabrao Jahve, Bog tvoj, od svih tvojih plemena; njega i njegove sinove, da zauvijek stoje pred Jahvom, Bogom tvojim, te da obavljaju službu i blagoslivljaju u ime Jahve.
Ponovljeni zakon 18,6Ako bi koji levit što boravi u nekom tvome gradu, bilo gdje u Izraelu, svom dušom zaželio da dođe u mjesto što ga Jahve odabere,
Ponovljeni zakon 18,7može tu službovati u ime Jahve, Boga svoga, kao i druga njegova braća Levijevci koji stoje ondje pred Jahvom.
Ponovljeni zakon 18,8Neka jede jednak dio kao i drugi, bez obzira na prodanu očevinu.
Ponovljeni zakon 18,9Kad uđeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda.
Ponovljeni zakon 18,10Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom;
Ponovljeni zakon 18,11nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike.
Ponovljeni zakon 18,12Jer tko god takvo što čini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 18,13Budi posve vjeran Jahvi, Bogu svome.
Ponovljeni zakon 18,14Narodi koje ćeš naskoro otjerati s posjeda slušaju vračare i gatare, ali tebi to Jahve, Bog tvoj, ne dopušta.
Ponovljeni zakon 18,15Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Jahve, Bog tvoj: njega slušajte!
Ponovljeni zakon 18,16Posve onako kako si i tražio od Jahve, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kada si govorio: `Neću više da slušam glas Jahve, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!`
Ponovljeni zakon 18,17Nato mi reče Jahve: `Pravo su rekli.
Ponovljeni zakon 18,18Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim.
Ponovljeni zakon 18,19A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom.
Ponovljeni zakon 18,20A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.`
Ponovljeni zakon 18,21Možda ćeš reći u svome srcu: `Kako ćemo raspoznati riječ koju Jahve nije izrekao?`
Ponovljeni zakon 18,22Kad prorok govori u ime Jahve pa to ne bude i riječ se ne ispuni, onda je to riječ koje Jahve nije kazao. U drskosti je taj prorok govorio. Nemoj od njega strahovati.
Deuteronom 18,1Svećenici *leviti, sve pleme Levijevo, neće imati ni dijela niti baštine s Izraelom: za hraniti se, oni će imati jela GOSPODOVA i njegovu baštinu.
Deuteronom 18,2*Levit nema baštine u sred svoje braće : GOSPOD je njegova baština, kako mu je to i obećao.
Deuteronom 18,3Evo što će biti prava svećenika nad narodom i nad onima koji zakolju kao žrtvu jedno govedo ili jednu ovcu: svećeniku će se dati plećka, bokovi i trbušina.
Deuteronom 18,4*Prvijenci tvojeg žita, novog vina tvog i tvog ulja, kao i one od runa tvoje sitne stoke, ti ćeš ih njemu dati.
Deuteronom 18,5Jer ona je taj kojeg je GOSPOD Bog tvoj izabrao sa sinovima njegovim između svih plemena za stajati ondje svakog dana, služeći u ime GOSPODOVO.
Deuteronom 18,6Ako jedan od *levita dođe iz tvojih gradova gdje stanuje, bilo gdje u Izraelu, da dođe kad on to želi na mjesto koje GOSPOD bude izabrao:
Deuteronom 18,7on će služiti u ime GOSPODA Boga svojeg kao i sva njegova braća *leviti koji se nalaze ondje pred GOSPODOM.
Deuteronom 18,8Za hraniti se, oni će imati svi jedan jednak dio, osim onog što svaki će moći izvući iz prodaje očinskih dobara .
Deuteronom 18,9Kad ti budeš stigao u zemlju koju ti GOSPOD Bog tvoj daje, ti nećeš naučiti postupati na gnusni način onudašnjih naroda:
Deuteronom 18,10neće se kod tebe naći nitko tko će kroz vatru provesti sina svog ili kćer svoju, tražiti savjet proročišta, primijenjivati čini, gatanja, čaranja
Deuteronom 18,11čarolije, ispitivati duhove ili mrtve iskati za savjet.
Deuteronom 18,12Jer svaki čovjek koji to čini je jedna gnusoba za GOSPODA, i radi tih gnusnosti GOSPOD je izvlastio te narode pred tobom.
Deuteronom 18,13Ti ćeš potpuno biti privržen GOSPODU svojem Bogu.
Deuteronom 18,14Ti narodi koje ćeš ti izvlastiti slušat će slušaju one koji primijenjuju bajanje i traže savjete proročišta. Ali za tebe, GOSPOD Bog tvoj nije htio ništa slično:
Deuteronom 18,15to je jedan *prorok poput mene koga će GOSPOD podići iz sred tebe, između braće tvoje; to je onaj koga ćete vi slušati.
Deuteronom 18,16To je ondje na Horebu bilo kad si ti pitao GOSPODA Boga svoga, kad si rekao: ` Ja neću početi slušati glas GOSPODA Boga svoga, ja neću više gledati tu veliku vatru: ja neću umrijeti ! `
Deuteronom 18,17Tad mi GOSPOD reče: ` Oni su dobro učinili kazavši to.
Deuteronom 18,18Jednog ću im proroka kao što si ti podići iz sred njihove braće; ja ću stavljati svoje riječi njemu u usta, a on će im govoriti ono što ću mu ja zapovjediti.
Deuteronom 18,19A, ako netko ne posluša riječi mojih, one koje prorok bude rekao u moje ime, tad ću mu ja sam zatražiti da položi račun.
Deuteronom 18,20Ali ako prorok, on, bude ohol te ne bude kazao ono što mu ja budem zapovjedio, ili to kaže u ime drugih bogova, tad je prorok taj koji će umrijeti. `
Deuteronom 18,21Možda ćeš se ti zapitati: ` Kako ćemo mi prepoznati da to nije riječ kazana po GOSPODU? `
Deuteronom 18,22Ako to što prorok bude kazao u ime GOSPODA ne bude se zbilo, ako se to ne dogodi, tada to nije riječ kazana po GOSPODU, to je utvaranje onog što je prorok rekao. Ti se ne trebaš toga plašiti!
5. Mojsijeva 18,1Sveštenici Leviti i sve pleme Levijevo da nemaju dijela ni našljedstva s ostalijem sinovima Izrailjevijem; neka jedu ognjene žrtve Gospodnje i njegovo našljedstvo.
5. Mojsijeva 18,2Našljedstva dakle da nemaju među braćom svojom: Gospod je našljedstvo njihovo, kao što im je kazao.
5. Mojsijeva 18,3Ali ovo pripada sveštenicima od naroda, od onijeh koji prinesu žrtvu, bilo vola ili jagnje: da se daje svešteniku pleće i obje vilice i želudac.
5. Mojsijeva 18,4Prvine od žita svojega, od vina svojega i od ulja svojega, i prvine od vune s ovaca svojih podaj mu.
5. Mojsijeva 18,5Jer njega izabra Gospod Bog tvoj između svih plemena tvojih da stoji i služi u ime Gospodnje on i sinovi njegovi dovijeka.
5. Mojsijeva 18,6I kad dođe koji Levit iz kojega god mjesta tvojega iz svega Izrailja, gdje nastava, kad dođe po želji duše svoje u mjesto koje izabere Gospod,
5. Mojsijeva 18,7Neka služi u ime Gospoda Boga svojega kao i druga braća njegova Leviti, koji ondje stoje pred Gospodom.
5. Mojsijeva 18,8Neka jedu jednak dio, osim onoga što bi koje prodao u porodici otaca svojih.
5. Mojsijeva 18,9Kad uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna djela onijeh naroda.
5. Mojsijeva 18,10Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvijezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik,
5. Mojsijeva 18,11Ni bajač, ni koji se dogovara sa zlijem duhovima, ni opsjenar ni koji pita mrtve.
5. Mojsijeva 18,12Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za take gadove tjera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.
5. Mojsijeva 18,13Drži se sasvijem Gospoda Boga svojega.
5. Mojsijeva 18,14Jer ti narodi koje ćeš naslijediti, slušaju gatare i vračare; a tebi to ne dopušta Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 18,15Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte,
5. Mojsijeva 18,16Po svemu što si iskao od Gospoda Boga svojega na Horivu na dan sabora svojega govoreći: da više ne čujem glasa Gospoda Boga svojega i da više ne gledam ognja toga velikoga, da ne poginem.
5. Mojsijeva 18,17Zato mi reče Gospod: dobro rekoše što rekoše.
5. Mojsijeva 18,18Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti, i metnuću riječi svoje u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovjedim.
5. Mojsijeva 18,19A ko god ne bi poslušao riječi mojih, koje će govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti.
5. Mojsijeva 18,20Ali prorok koji bi se usudio govoriti što u moje ime što mu ja ne zapovijedim da govori, ili koji bi govorio u ime drugih bogova, taki prorok da se pogubi.
5. Mojsijeva 18,21Ako li rečeš u srcu svojem: kako ćemo poznati riječ koje nije Gospod rekao?
5. Mojsijeva 18,22Što bi prorok rekao u ime Gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se, to je riječ koje nije rekao Gospod; nego je iz oholosti rekao onaj prorok, ne boj ga se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje