Tražilica


Estera 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 1,1Bilo je u dane Ahasvera, onoga Ahasvera, koji je vladao od Indije do Etiopije nad što dvadeset i sedam pokrajina.
Estera 1,2Kad je kralj Ahasver sjedio na svojemu kraljevskom prijestolju u prijestolnici Susi,
Estera 1,3Treće godine vladanja svojega učini gozbu svima svojim knezovima i činovnicima, na kojoj se nađoše kod njega vojni zapovjednici Perzijanaca i Medijaca s službenicima i upraviteljima pokrajinskim.
Estera 1,4Pritom je pokazivao svoje bogatstvo, svoju kraljevsku slavu, svoju sjajnu veličinu mnogo dana, sto i osamdeset dana.
Estera 1,5Kad su bili završeni ovi dani, učini kralj i svemu narodu, što ga je bilo u Susi, od velikoga do maloga, svečanu gozbu za sedam dana u trijemu vrta, što je ležao do palače kraljevske.
Estera 1,6Zavjese od bijela pamuka i ljubičasta skerleta bili su obješeni vrpcama od finoga lana i crvena grimiza o karikama srebrnim na stupovima mramornim. Na podu, koji je bio od alabastera, bijela i tamna mramora i od sedefa kamena stajali su zlatni i srebrni jastuci za počinak.
Estera 1,7Piće se davalo u sudovima zlatnim. Svaki je sud bio različan od drugoga. Vina je bilo izobilja po darežljivosti kraljevoj.
Estera 1,8I po naputku kraljevu nitko se nije smio nagoniti na piće, jer je kralj bio zapovjedio svima kućnim upraviteljima svojim, da svakome puste na volju.
Estera 1,9I kraljica Vaštija učini svečanu gozbu za žene u palači kralja Ahasvera.
Estera 1,10Sedmi dan, kad se je bio kralj razveselio od vina, zapovjedi on sedmorici dvorana Mehumanu, Bizeti, Harboni, Bigti, Abagti, Zetaru i Karkasu, koji su dvorili pred kraljem Ahasverom,
Estera 1,11Neka dovedu kraljicu Vašti pred kralja pod kraljevskom krunom, da pokaže narodima i knezovima ljepotu njezinu, jer je bila sjajna pojava.
Estera 1,12Ali kraljica Vaštija ne htjede se pojaviti na zapovijed kraljevu, koju joj donesoše dvorani. Zato se kralj vrlo razgnjevi, i gnjev se njegov raspali u njemu.
Estera 1,13Tada upita kralj mudrace, koji su se razumjeli u povijest, jer je kralj običavao predlagati sve svoje stvari vještacima u zakonu i pravu,
Estera 1,14Koji su mu bili najbliži, a to su bili Karsena, Setar, Admata, Taršiš, Mares, Marsena i Memukan, sedam uglednih Perzijanaca Medijaca, koji su imali slobodan pristup kralju i prvo mjesto u kraljevstvu.
Estera 1,15On ih upita: "Kako se mora po zakonu postupati s kraljicom Vašti, jer nije učinila, što je zapovjedio kralj Ahasver preko dvorana?"
Estera 1,16Memukan odgovori kralju i knezovima: "Nije samo kralju skrivila kraljica Vaštija, nego i svima knezovima i narodima, koji stanuju u pokrajinama kralja Ahasvera.
Estera 1,17Za ponašanje kraljičino doznat će sve žene, i one će prezirati muževe svoje, kad se pripovjedi: Kralj je Ahasver zapovjedio kraljici Vaštiji, da dođe pred njega, a ona nije došla.
Estera 1,18Od onoga će dana kneginje perzijske i medijske, koje čuju, kako se je ponijela kraljica, tako se ponašati prema svima knezovima kraljevim. Tako neće biti kraja prkosu i svađi.
Estera 1,19Ako je ugodno kralju, neka izda nepromjenljivu odredbu kraljevsku i neka je unese u zakonik Perzijanaca i Medijaca Vašti se ne smije više pojaviti pred kraljem Ahasverom. Njezinu čast kao kraljice daje kralj drugoj, koja je bolja od nje.
Estera 1,20Kad se onda ta odredba kraljeva razglasi po svemu tako prostranom kraljevstvu njegovu, tada će sve žene, visoke i niske, iskazivati dužnu čast svojim muževima."
Estera 1,21Ovaj prijedlog dopade se kralju i knezovima, i učini kralj po savjetu Memukanovu.
Estera 1,22On razasla pisma po svim pokrajinama kraljevskim, i to u svaku pokrajinu njezinim pismom i svakomu narodu njegovim jezikom: "Svaki muž ima biti gospodar u svojoj kući, pa govorio on kojigod jezik."
Estera 1,1 Bilo je u vrijeme Ahasvera, onoga Ahasvera koji je vladao nad sto dvadeset i sedam pokrajina od Indije do Etiopije.
Estera 1,2U to vrijeme, dok je kralj Ahasver sjedio na prijestolju svoga kraljevstva u tvrđavi grada Suze,
Estera 1,3treće godine svoga kraljevanja, priredi on gozbu za sve svoje knezove i službenike. Našli su se tako pred njim zapovjednici perzijske i medijske vojske, odličnici i pokrajinski upravitelji.
Estera 1,4Punih sto i osamdeset dana pokazivaše on bogatstvo i slavu kraljevstva svoga i veličanstveni sjaj veličine svoje.
Estera 1,5Kad je prošlo to vrijeme, priredi kralj u vrtnom trijemu svoje palače sedmodnevnu gozbu za sav narod koji se nalazio u tvrđavi grada Suze, od najvišega pa do najnižega.
Estera 1,6Zavjese od najfinijeg lana, vune, ljubičasta skrleta bile su pričvršćene vrpcama od beza i crvena grimiza o srebrne prstenove na stupovima od bijela mramora. Na podu od zelenog i bijelog mramora, sedefa i skupocjenog kamenja, nalazile se postelje od srebra i zlata.
Estera 1,7Za piće su služili zlatni pehari, sve jedan drugačiji od drugoga, a vina je bilo kraljevski obilno, kako i dolikuje kraljevskoj moći.
Estera 1,8Pilo se po nekom pravilu, ali ne prisilno, jer je kralj bio naredio svim nadzirateljima svoga dvora da sa svakim postupaju prema njegovoj želji.
Estera 1,9I kraljica Vašti priredi gozbu za žene u kraljevskoj palači kralja Ahasvera.
Estera 1,10Sedmoga dana, kad srce kraljevo bijaše veselo od vina, naredi Mehumanu, Bizeti, Harboni, Bigti, Abagti, Zetaru i Karkasu, sedmorici eunuha koji su mu služili,
Estera 1,11da dovedu preda nj kraljicu Vašti s kraljevskom krunom, da bi pokazao narodu i knezovima ljepotu njezinu. Ona je uistinu bila privlačna.
Estera 1,12Ali se kraljica Vašti ne htjede odazvati kraljevu pozivu što joj ga prenesoše dvorani. Kralj se tada veoma razbjesni i njegova se srdžba rasplamsa.
Estera 1,13Onda zapita mudrace koji poznaju vremena. Jer svaki se kraljev posao tako proučavao među onima koji su poznavali zakone i pravo.
Estera 1,14Najbliži su mu bili Karsena, Šetar, Admata, Taršiš, Mares, Marsena i Memukan, sedam knezova Perzije i Medije. Oni su smjeli gledati kraljevo lice i zauzimali su najistaknutija mjesta u kraljevstvu.
Estera 1,15Upita ih: "Što treba prema zakonu poduzeti protiv kraljice Vašti, koja se nije pokorila zapovijedi kralja Ahasvera koju su joj saopćili dvorani?
Estera 1,16Memukan tada odgovori pred kraljem i knezovima: "Kraljica je Vašti skrivila ne samo kralju nego i svim poglavarima i svem narodu koji prebiva u svim pokrajinama kralja Ahasvera.
Estera 1,17Jer će za držanje kraljičino doznati sve žene pa će prezirati svoje muževe govoreći: `Kralj je Ahasver naredio da dovedu preda nj kraljicu Vašti, ali ona ne htjede doći.`
Estera 1,18I žene će knezova perzijskih i medijskih, pošto doznaju za kraljičino ponašanje, još danas pripovijedati svim poglavarima kraljevim, pa će biti prkosa i prezira u izobilju.
Estera 1,19Stoga, svidi li se kralju, neka se objavi kraljevska naredba i umetne među zakone Perzije i Medije, tako da se više ne može opozvati, da se Vašti ne smije više pojaviti pred kraljem Ahasverom, a kralj neka preda kraljevsku čast drugoj ženi, boljoj od nje.
Estera 1,20Kad se ta naredba koju će kralj učiniti pročuje po svem kraljevstvu, koje je zaista veliko, sve će žene iskazivati poštovanje svojim muževima, od najvišega pa do najnižega.
Estera 1,21Riječ se svidje i kralju i njegovim knezovima. Stoga on učini kako mu je savjetovao Memukan.
Estera 1,22Uputi pisma u sve kraljevske pokrajine, svakoj pokrajini pismom kojim se ona služila, a svakom narodu njegovim jezikom, da svaki muž bude gospodar u svojoj kući.
Estera 1,1Bijaše to u vrijeme Kserksovo . Taj Kserks vladaše od Indije sve do Etiopije.
Estera 1,2U ono doba, kad kralj Kserks dođe uzeti mjesto na svojem kraljevskom prijestolju u Suza-tvrđi,
Estera 1,3treće godine svoje vladavine, on priredi jednu svečanu gozbu za svoje ministre i sluge. Vojska Perzije i Medije, plemići i ministri provincija dođoše pred njega .
Estera 1,4Dugo vremena, tijekom 180 dana, on pokazivaše bogatstvo svoje kraljevske slave i sjaj svoje velike raskoši.
Estera 1,5Poslije tog razdoblja, za sve ljude koji se nalaziše u Suza-tvrđi, od najvažnijih do najponiznijih, kralj priredi jednu svečanu gozbu od sedam dana, u dvorištu vrta palače.
Estera 1,6Čipke, muslin, purpur bijahu prikačeni konopima od lana i skerleta o kolute od srebra i stubove o alabastera; bijaše tu divana od zlata i srebra na taraci od žada, alabastra,sedefa i crnog jantara .
Estera 1,7Pilo se iz zlatnih kupa, svaka drukčijeg oblika; i vino kraljevstva teklo je u potocima, kraljevski.
Estera 1,8Pravilo je bilo da se pije bez primoravanja, jer kralj bijaše naložio svim natkonobarima da postupaju na ugodu svakome.
Estera 1,9Vasti, kraljica, bijaše jednako priredila jednu gozbu za žene u kraljevskoj palači kralja Kserksa.
Estera 1,10Sedmog dana, kralj bijaše raspoložen, zbog vina. On reče Mehumanu, Biztaju, Harbonaju, Bigtaju i Abagtaju, Zetaru i Karkasu - sedmorici *eunuha u službi kralja Kserksa -
Estera 1,11da dovedu kraljicu Vasti, pred kralja, s kraljevskom dijademom, da pokaže narodima i ministrima svoju ljepotu: kako li ona bijaše lijepa za gledati!
Estera 1,12Ali, kraljica Vasti odbi doći po zapovijedi kraljevoj prenesenoj od eunuha. Tada kralj zapade u veliku srdžbu i razjari se od gnjeva.
Estera 1,13A svaka kraljevska stvar je morala izići pred sve stručnjake za zakon i pravo;
Estera 1,14a bijahu uz kralja Karšena,Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena, Memukan - sedam ministara Perzije i Medije - s dopuštenjem da gledaju kralja i sjede u prvom redu u kraljevstvu.
Estera 1,15Tada, kralj reče zvjezdoznancima2: `Prema zakonu, što učiniti kraljici Vasti, budući da nije izvršila riječ kralja Kserksa prenesenu putem eunuha?`
Estera 1,16Memukan uze tada riječ u nazočnosti kralja i ministara: ` Nije to samo kralj koga je Vasti, kraljica, izvrgla ruglu, već sve ministre i sve narode svih pokrajina kralja Kserksa.
Estera 1,17Jer, ponašanje kraljičino procurit će do sve i jedne žene, podstaknuti ih da preziru svoje muževe govoreći: Kralj Kserks bijaše rekao da se dovede Vasti pred njega, kraljica, ali ona nije došla!
Estera 1,18I od sada žene ministara Perzije i Medije, koje su čule govoriti o ponašanju kraljičinom, počet će uzvraćati svim kraljevim ministrima. I tom prijeziru odgovarat će gnjev.
Estera 1,19Ako to godi kralju, nek iziđe s njegove strane jedna kraljevska naredba, koja će biti upisana u zakone Perzije i Medije i bit će neopoziva, prema kojoj Vasti više neće dolaziti u nazočnost kralja Kserksa, koji će njen naslov dati jednoj drugoj boljoj od nje.
Estera 1,20A nalog koji kralj bude izdao odjeknut će u cijelom kraljevstvu - i on jevelik! Tad će sve žene okružiti pažnjom svoje muževe, od najznačajnijih do najponiznijih.`
Estera 1,21Stvar se dopade kralju i ministrima. Tako kralj i postupi slijedeći riječi Memukanove.
Estera 1,22On posla pisma u sve kraljevske pokrajine, svakoj pokrajini na njenom pismu i svakom puku na njegovom jeziku, da svaki čovjek bude gazda kod sebe da govori jezikom svog naroda .
Jestira 1,1U vrijeme Asvirovo, a taj Asvir carovaše od Indije do Etiopije u sto i dvadeset i sedam zemalja,
Jestira 1,2U to vrijeme, kad sjeđaše car Asvir na prijestolu carstva svojega u Susanu carskom gradu,
Jestira 1,3Treće godine carovanja svojega učini gozbu svijem knezovima svojim i slugama svojim, ta bijaše kod njega sila Persijska i Midska, vlastelji i upravitelji zemaljski;
Jestira 1,4I on pokazivaše bogatstvo i slavu carstva svojega i diku i krasotu veličine svoje mnogo dana, sto i osamdeset dana.
Jestira 1,5I poslije tih dana učini car svemu narodu što ga bijaše u Susanu carskom gradu od maloga do velikoga gozbu za sedam dana u trijemu u vrtu od carskoga dvora.
Jestira 1,6Zavjesi bijeli, zeleni i ljubičasti bijahu obješeni vrvcama bijelijem, lanenijem i skerletnijem o biočuzima srebrnijem na stupovima mramornijem; odri bijahu zlatni i srebrni po podu od zelenoga, bijeloga, žutoga i crvenoga mramora.
Jestira 1,7A piće davahu u sudovima zlatnijem, i to u sudovima drugim i drugim, a vina carskoga bješe izobila, kako može biti u cara.
Jestira 1,8I pićem niko ne navaljivaše po naredbi, jer car bješe zapovjedio svijem pristavima doma svojega da čine kako ko hoće.
Jestira 1,9I carica Astina učini gozbu ženama u carskom dvoru cara Asvira.
Jestira 1,10Sedmi dan kad se car razveseli od vina reče Meumanu, Visati, Arvoni, Vikti, Avakti, Zetaru i Harkasu, sedmorici dvorana koji dvorahu pred carem Asvirom,
Jestira 1,11Da dovedu caricu Astinu pred cara pod carskim vijencem, da pokaže narodima i knezovima ljepotu njezinu, jer bijaše lijepa.
Jestira 1,12Ali carica Astina ne htje doći na riječ carevu, koju joj poruči po dvoranima; zato se car vrlo razgnjevi i gnjev se njegov raspali u njemu.
Jestira 1,13I reče car mudracima koji razumijevahu vremena (jer tako car iznošaše stvari pred sve koji razumijevahu zakon i pravdu,
Jestira 1,14A najbliži do njega bijahu Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena i Memukan, sedam knezova Persijskih i Midskih, koji gledahu lice carevo i sjeđahu na prvijem mjestima u carstvu):
Jestira 1,15Što treba po zakonu činiti s caricom Astinom što nije učinila što je zapovjedio car Asvir preko dvorana?
Jestira 1,16Tada reče Memukan pred carem i knezovima: nije samo caru skrivila carica Astina nego i svijem knezovima i svijem narodima po svijem zemljama cara Asvira.
Jestira 1,17Jer će se djelo caričino razići među sve žene, pa će prezirati muževe svoje govoreći: car Asvir zapovjedi da dovedu preda nj caricu Astinu, a ona ne dođe.
Jestira 1,18I od danas će kneginje Persijske i Midske koje čuju šta je učinila carica tako govoriti svijem knezovima carevijem; te će biti mnogo prkosa i svađe.
Jestira 1,19Ako je ugodno caru, da izide carska zapovijest od njega i da se upiše među zakone Persijske i Midske da je nepromjenito, da Astina ne izlazi više pred cara Asvira i da će car dati njezino carstvo drugoj boljoj od nje.
Jestira 1,20I kad se zapovijest careva koju učini čuje po carstvu njegovu svemu kolikome, sve će žene poštovati svoje muževe od velikoga do maloga.
Jestira 1,21I ovo bi po volji caru i knezovima, i učini car kako reče Memukan.
Jestira 1,22I razasla knjige po svijem zemljama carskim, u svaku zemlju njezinijem pismom i svakomu narodu njegovijem jezikom, da bi svaki muž bio gospodar u svojoj kući; i bi proglašeno jezikom svakoga naroda.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje