Tražilica


Ezekiel 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 22,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 22,2"Sine čovječji, hoćeš li izreći presudu, hoćeš li izreći presudu gradu, koji je pun krvnih djela? Kaži mu sve gadove njegove
Ezekiel 22,3I reci: Ovako veli svemogući Gospod: "O grade, koji si prolijevao krv u sredini svojoj, da se približi vrijeme tvoje, i koji si pravio sebi idole i stim se oskvrnio!
Ezekiel 22,4Krvlju, što si je prolio, nanio si sebi krivnju, i idolima, što si ih pravio, oskvrnio si sebe. Učinio si, le se približiše dani tvoji, i došao si do godina svojih. Zato ću učiniti od tebe ruglo među narodima i podsmijeh po svim zemljama.
Ezekiel 22,5Koji su blizu tebe i koji su daleko od tebe, podsmijevat će ti se, tebi, čiji je glas okaljan, koji si bogat pometnjom.
Ezekiel 22,6Evo, knezovi Izraelovi stavljaju svaki svoju jakost u to, da prolijevaju krv u tebi.
Ezekiel 22,7Oca i mater preziru u tebi. Stranca pritiskuju usred tebe. Udovice i sirote zlostavljaju se u tebi.
Ezekiel 22,8Što je meni sveto, prezireš, i subote moje skvrniš.
Ezekiel 22,9U tebi su ljudi, koji kleveću, da prolijevaju krv. Na gorama u tebi jedu meso žrtveno i čine grdila usred tebe.
Ezekiel 22,10Golotinju oca otkrivaju u tebi, siluju u tebi žene u vrijeme njihovo.
Ezekiel 22,11Jedan čini zlo sa ženom drugoga, drugi skvrni snahu svoju, treći siluje u tebi svoju vlastitu sestru, kćer oca svojega.
Ezekiel 22,12Mito primaju u tebi, da prolijevaju krv. Uzimaš kamatu i lihvu, globiš druge i zaboravio si mene,' govori svemogući Gospod.
Ezekiel 22,13'Ali evo, pljeskam rukama svojim nad grabežem, što si ga počinio, i nad krvnim djelima, što su se dogodila usred tebe.
Ezekiel 22,14Hoće li se održati srce tvoje, hoće li ruka tvoja ostati jaka u dane, kad dođem na te? Ja, Gospod, rekao sam to i učinit ću to.
Ezekiel 22,15Razasut ću te među narode i odagnati u zemlje i istrijebit ću nečistoću tvoju iz tebe.
Ezekiel 22,16U svojoj vlastitoj zemlji pred očima naroda bit ćeš obeščašćen, da spoznaš, da sam ja Gospod."
Ezekiel 22,17Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 22,18"Sine čovječji, kuća Izraelova sva kolika postala mi je troska od mjedi, kositra, gvožđa i olova i srebrna troska."
Ezekiel 22,19Zato veli svemogući Gospod: "Jer ste svi postali troska, zato ću vas skupiti usred Jerusalema.
Ezekiel 22,20Iako se skuplja srebro, mjed, gvožđe, olovo i kositar u taoniku, te se pod njim raspali oganj, da se to rastopi, tako ću vas skupiti u gnjevu svojemu i u jarosti svojoj i metnuti vas unutra i rastopiti vas.
Ezekiel 22,21Jest, skupit ću vas i raspaliti oganj jarosti svoje proti vama, da se rastopite u njemu.
Ezekiel 22,22Iako se topi srebro u taoniku, tako ćete se vi rastopiti u njemu, da spoznate, da sam ja, Gospod, izlio jarost svoju na vas.
Ezekiel 22,23Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 22,24"Sine čovječji, kaži joj: 'Ti si zemlja, koja se neće očistiti i neće pasti na nju dažd u an gnjeva,
Ezekiel 22,25I knezovi su njezini u njoj kao lavovi, koji riču i grabe plijen. Oni žderu ljude, grabe imanje i dobro, umnožavaju udovice usred nje.
Ezekiel 22,26Svećenici njezini prestupaju zakon moj i skvrne, što mi je sveto. Ne razlikuju sveto od prostote; ne uče razliku nečistoga i čistoga. Zatvaraju oči od subota mojih, i bivam oskvrnjen među njima.
Ezekiel 22,27Knezovi su njezini usred nje kao vuci pohlepni za plijenom, koji prolijevaju krv, kvare duše, da ugrabe dobit.
Ezekiel 22,28Proroci njezini mažu je krečem, viđaju varku, gataju im laž i govore: "Tako veli svemogući Gospod", premda nije govorio Gospod.
Ezekiel 22,29Narod u zemlji čini nasilje i otima. Pritiskuje siromaha i ubogoga i tlači stranca proti svakom pravu.
Ezekiel 22,30Tražio sam među njima jednoga, koji bi zid ozidao i preda me stao u prolom za tu zemlju, da je ne uništim; ali ne nađoh nikoga.
Ezekiel 22,31l tako moram izliti na njih gnjev svoj i uništiti ih u ognju jarosti svoje. Put njihov platit ću im sada na vlastitom tijelu, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 22,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 22,2"Sine čovječji, hoćeš li suditi, hoćeš li suditi gradu krvničkom? Pokaži mu sve gnusobe njegove!
Ezekiel 22,3Reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Grade što u sebi krv toliku prolijevaš i što svuda sebi kumire praviš da se okaljaš, kucnu čas tvoj:
Ezekiel 22,4krvlju što je proli ti sagriješi i kumirima koje napravi ti se okalja, skrativši tako dane svoje i ubrzavši svoje godine. I zato ću te sada učiniti sramotom među narodima, ruglom po svim zemljama.
Ezekiel 22,5I koji su ti blizu i koji su ti daleko, podrugivat će se tebi: `O sramotno ime, grade pokvareni!`
Ezekiel 22,6Eto, knezovi izraelski - svaki na svoju ruku - u tebi krv prolijevaju.
Ezekiel 22,7I u tebi se više ne poštuje ni otac ni majka, došljake tlače, siročad i udovice u tebi zlostavljaju!
Ezekiel 22,8Svetinje moje prezireš, subote oskvrnjuješ.
Ezekiel 22,9U tebi su klevetnici zbog kojih se krv prolijeva; u tebi se po gorama blaguje, posred tebe čine sramote.
Ezekiel 22,10U tebi se raskriva sramota očeva, u tebi siluju žene dok su nečiste.
Ezekiel 22,11Jedan čini gadost sa ženom susjeda svoga, drugi djelom sramotnim oskvrnjuje snahu svoju, a treći u tebi siluje sestru, kćerku oca svoga.
Ezekiel 22,12Ima ih koji i mito primaju da krv proliju. Uzimaš ujam i pridatak, od bližnjega silom otimaš, a mene zaboravljaš - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 22,13Zato, evo, ja rukama plješćem nad plijenom što ga ti napljačka i nad krvlju što se lije u tebi.
Ezekiel 22,14Jer, hoće li srce tvoje izdržati i hoće li ruke tvoje odoljeti u dane kad ja na te ustanem? Ja, Jahve, rekoh i učinit ću!
Ezekiel 22,15Zato ću te raspršiti među narode, rasijat` te po zemljama, da uklonim iz tebe svu nečistoću!
Ezekiel 22,16I bit ćeš opet moja baština naočigled naroda. I znat ćeš da sam ja Jahve!`
Ezekiel 22,17Dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 22,18"Sine čovječji, dom Izraelov troska mi postade: bakar, srebro, kositar, željezo i olovo u peći - svi su oni troska!
Ezekiel 22,19Stoga ovako govori Jahve Gospod: `Jer mi troska postadoste, skupit ću vas, evo, u Jeruzalemu.
Ezekiel 22,20Kao što se skuplja srebro, bakar, željezo, olovo i kositar u peći te se okolo oganj potpiri da se sve rastali, tako ću i ja vas skupiti u svojem gnjevu i u svojoj jarosti, složiti vas i rastaliti.
Ezekiel 22,21Jest, skupit ću vas i potpiriti oko vas oganj svoje jarosti da se usred grada rastalite.
Ezekiel 22,22Kao što se srebro u peći topi, tako ćete se i vi u njemu rastopiti. I znat ćete da ja, Jahve, gnjev svoj na vas izlijevam!`
Ezekiel 22,23Dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 22,24"Sine čovječji, reci još: `Ti si zemlja još neočišćena, koju još ne opra kiša dana jarosnoga!
Ezekiel 22,25Knezovi njezini, poput lavova što riču i plijen razdiru, ljude proždiru, otimlju im blago i dragocjenosti, množeći udovice usred nje.
Ezekiel 22,26Svećenici njezini ne poštuju mog Zakona i oskvrnjuju moje svetinje, ne razlikujući sveto od nesvetoga, ne učeći se lučiti nečisto od čistoga. Zanemarili su subote moje, bez časti sam u njihovoj sredini.
Ezekiel 22,27Starješine njezine, poput vukova što plijen razdiru i krv prolijevaju, upropašćuju ljude, lakomi na dobitak.
Ezekiel 22,28A proroci njezini sve to premazuju bjelilom i prekrivaju ispraznim viđenjima i lažnim proricanjima zboreći: `Ovako govori Jahve Gospod!` - a Jahve to ne reče.
Ezekiel 22,29Imućnici pak čine svakojaka nasilja i otimačine, siromaha i bijednika ugnjetavaju, a došljaka bespravno tlače.
Ezekiel 22,30Tražio sam među njima nekoga da podigne zidine i stane na proboje preda me u obranu zemlje, da je ne zatrem, i ne nađoh nikoga.
Ezekiel 22,31I zato izlih na njih gnjev svoj pa ih zatrijeh ognjem svoje jarosti; putove im njihove na glavu oborih` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 22,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 22,2” Slušaj, sine čovjekov, ne trebam li ja suditi, da, suditi krvoločni grad i dati mu spoznati sve njegove gnusnosti?
Ezekiel 22,3Ti ćeš reći: To je jedan grad koji prosipa krv u svojoj sredini, koji proizvodi svoje idole kod sebe, ako je dobro uprljan!
Ezekiel 22,4Krvlju koju si ti prolio, okrivio si sebe; idolima koje si načinio, ti si se zaprljao; tako si ti dao primaknuti svoj dan, ti si prišao kraju svojih godina. To je zašto, ja pravim od tebe jedan predmet srama za narode, i predmet poruge za sve zemlje.
Ezekiel 22,5Blizu ili udaljeni, oni će se smijati tebi, jer tvoje je ime zaprljano, a tvoja razuzdanost preobilna.
Ezekiel 22,6Kod tebe, prinčevi Izraelovi prolijevaju krv, svaki prema snazi svoje ruke.
Ezekiel 22,7Kod tebe, preziru se otac i majka; u sred tebe, čini se nasilje nad izbjeglicom; kod tebe iskorištava se siroče i udovica.
Ezekiel 22,8Ti prezireš moje svetinje, ti skrnaviš moje *šabate.
Ezekiel 22,9Kod tebe, ima klevetnika koji nagovaraju prolijevati krv; kod tebe, jede se na svim planinama; u sred tebe, počinjavaju se sramote.
Ezekiel 22,10Kod tebe, otkriva se očeva golotinja; kod tebe, zloupotrebljava se žena u stanju *nečistoće.
Ezekiel 22,11Jedan počinjava gnusnost sa ženom bližnjega svoga; drugi bludom prlja snahu i kod tebe, jedan drugi zloupotrebljava sestru svoju, kćer oca svoga.
Ezekiel 22,12Kod tebe, prihvaća se poklon za proliti krv; ti primaš lihvu kaišarenja; ti se koristiš nasiljem protiv bližnjega svoga; a mene, ti zaboravljaš! proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 22,13Evo kako ja lupam rukama, zbog dobiti koju si napravio, i zločina počinjenih u sredini svojoj.
Ezekiel 22,14Hoće li tvoje srce izdržati, hoće li tvoje ruke ostati krjepka, u dane kad ja budem vodio spor tvoj? Ja, GOSPOD, ja govorim i ja ispunjavam.
Ezekiel 22,15Ja ću te raspršiti među narodima i razasuti po zemljama; ja ću staviti kraj na nečistoću koja je kod tebe.
Ezekiel 22,16Ti si se uprljao sam u očima naroda, ali ti ćeš spoznati da sam ja GOSPOD.“
Ezekiel 22,17Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 22,18” Sine čovjekov, kuća Izraelova je postala za mene kao zgura . Svi, oni da su od srebra, bronce, kositra, željeza, olova, postali su zgura u sred talionice.
Ezekiel 22,19To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Budući da ste svi vi postali zgura, eh dobro, ja ću vas sakupiti u sred Jeruzalema:
Ezekiel 22,20gomila srebra, bronce, željeza, olova, kositra, u sred talionica, da podjari vatra, sve do točke taljenja; isto u mojem gnjevu, ja ću vas sakupiti, ja ću vas staviti u talionicu i dat ću vas istaliti.
Ezekiel 22,21Ja ću vas sakupiti i duhnut ću na vas vatru svoje jarosti; ja ću vas istaliti u sred Jeruzalema.
Ezekiel 22,22Kao što se srebro tali u sred talionice, tako ću ja vas istaliti u sred Jeruzalema; tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD koji sasipa na vas svoj gnjev. “
Ezekiel 22,23Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 22,24” Sine čovjekov, reci Jeruzalemu da je on jedna zemlja koja nije bila očišćena, koja nije primila kišu u dan gnjeva.
Ezekiel 22,25Ima jedna urota njegovih *proroka u sred njega. Kao jedan ričuči lav koji rastrgava svoju žrtvu, ždere se ljude; uzima ju se blaga i bogatstva; umnažaju se udovice u gradu.
Ezekiel 22,26Njegovi su svećenici prekršili moj zakon, oskvrnuli moje svetinje; oni nisu odijelili sveto od bezbožnog; oni nisu dali spoznati razliku između čistog i nečistog; oni su zatvrili oči pred mojim šabatima i ja bijah oskvrnjen u sred njih.
Ezekiel 22,27Njegovi poglavari u sred njega kao vukovi su što rastrgavaju jednu žrtvu, spremni proliti krv, uništavati ljude za izvući korist iz tog.
Ezekiel 22,28Njegovi proroci premazuju ih žbukom; oni imaju viđenja ništavna i lažna predskazanja: oni kažu: Ovako govori Gospodin BOG, a da GOSPOD nije govorio.
Ezekiel 22,29Ljudi u zemlji vrše nasilje, počinjavaju grabeže; iskorištava se nesretne i sirote; čini se nasilje nad izbjeglicom, krši se njegovo pravo.
Ezekiel 22,30Ja sam među njima tražio jednog čovjeka koji bi ponovo podigao zid, koji bi opstao preda mnom, na breši, za dobro zemlje: nisam ga našao.
Ezekiel 22,31Tada sam na njih sasuo svoju srdžbu; ja sam opteretio njihovu glavu njihovim ponašanjem proročanstvo Gospodina BOGA.
Jezekilj 22,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 22,2A ti, sine čovječji, hoćeš li suditi, hoćeš li suditi gradu krvničkom? i hoćeš li mu pokazati sve gadove njegove?
Jezekilj 22,3Reci: ovako veli Gospod Gospod: ide vrijeme gradu koji proljeva krv u sebi i gradi gadne bogove sebi da se skvrni.
Jezekilj 22,4Skrivio si krvlju koju si prolio, i oskvrnio si se o gadne bogove svoje koje si načinio; i učinio si te se približiše dani tvoji, i došao si do godina svojih, zato ću učiniti od tebe rug među narodima i potsmijeh po svijem zemljama;
Jezekilj 22,5Koje su blizu tebe i koje su daleko potsmijevaće ti se, gadni imenom, veliki smetnjom!
Jezekilj 22,6Gle, knezovi Izrailjevi u tebi dadoše se da proljevaju krv svaki svom silom svojom.
Jezekilj 22,7Oca i mater preziru u tebi, čine krivo inostrancu usred tebe, siroti i udovici čine nasilje u tebi;
Jezekilj 22,8Svete stvari moje prezireš, i subote moje skvrniš.
Jezekilj 22,9U tebi su opadači da proljevaju krv, i na gorama jedu u tebi, grdila čine usred tebe.
Jezekilj 22,10Golotinju očinu otkrivaju u tebi, liježu u tebi sa ženom za nečistote njezine.
Jezekilj 22,11I jedan čini gad sa ženom bližnjega svojega; a drugi skvrni snahu svoju grdilom; a drugi siluje sestru svoju, kćer oca svojega, u tebi.
Jezekilj 22,12Mito primaju u tebi da proljevaju krv; ujam i pridavak uzimaš, i tražiš dobitak od bližnjih svojih prijevarom, a mene si zaboravio, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 22,13Zato, evo, pljeskam rukama svojim radi tvojega nepravednoga dobitka, koji dobijaš, i radi krvi što je u tebi.
Jezekilj 22,14Hoće li se održati srce tvoje, ili ruke tvoje hoće li biti jake u one dane kad stanem raditi s tobom? Ja Gospod rekoh, i učiniću.
Jezekilj 22,15Jer ću te rasijati po narodima i razasuti po zemljama, i istrijebiću nečistotu tvoju iz tebe.
Jezekilj 22,16I bićeš skvrnavan sobom pred narodima, i poznaćeš da sam ja Gospod.
Jezekilj 22,17Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 22,18Sine čovječji, dom Izrailjev posta mi droždina; svi su mjed i kositer i gvožđe i olovo u peći; droždina od srebra postaše.
Jezekilj 22,19Zato ovako veli Gospod Gospod: što svi vi postaste droždina, zato, evo, ja ću vas skupiti u Jerusalim.
Jezekilj 22,20Kako se skuplja srebro i mjed i gvožđe i olovo i kositer usred peći, te se raspali oganj oko njega da se istopi, tako ću vas skupiti gnjevom svojim i jarošću, i složivši rastopiću vas.
Jezekilj 22,21Da, skupiću vas, i raspaliću oko vas oganj gnjeva svojega, i istopićete se usred njega.
Jezekilj 22,22Kako se topi srebro u peći, tako ćete se vi istopiti u njemu, i poznaćete da sam ja Gospod izlio gnjev svoj na vas.
Jezekilj 22,23Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 22,24Sine čovječji, kaži joj: ti si zemlja koja se nijesi očistila; neće pasti na te dažd u dan gnjeva.
Jezekilj 22,25Proroci njezini složiše se u njoj, kao lav su, koji riče i grabi plijen, žderu duše, otimaju blago i dragocjene stvari, umnožavaju udovice usred nje.
Jezekilj 22,26Sveštenici njezini prestupaju zakon moj i skvrne moje svete stvari, ne razlikuju sveto od oskvrnjenoga, i nečisto od čistoga ne raspoznaju, kriju oči svoje od subota mojih, i bivam oskvrnjen među njima.
Jezekilj 22,27Knezovi su njezini usred nje kao vuci, koji grabe plijen, proljevajući krv, gubeći duše sramotnoga dobitka radi.
Jezekilj 22,28I proroci njezini mažu je nevaljalijem krečem, viđaju taštinu i gataju im laž govoreći: tako reče Gospod Gospod; a Gospod ne reče.
Jezekilj 22,29Narod zemaljski vara i otima, i siromahu i ubogome čini nasilje, i došljaku čini krivo.
Jezekilj 22,30I tražih među njima koji bi opravio ogradu i stao na prolomu preda me za tu zemlju, da je ne zatrem; ali ne nađoh nikoga.
Jezekilj 22,31Zato ću izliti na njih gnjev svoj, ognjem jarosti svoje istrijebiću ih, put njihov obratiću im na glavu, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje