Tražilica


Ezekiel 38. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 38,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 38,2"Sine čovječji, upravi lice svoje na Goga u zemlji Magogu, velikog kneza Mešeku i Tubalu! Prorokuj proti njemu
Ezekiel 38,3I reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću izaći proti tebi, Gog, veliki kneže Mešeku i Tubalu!
Ezekiel 38,4Primamit ću te i stavit ću ti kuke u čeljusti. Dovest ću ovamo tebe i svu vojsku tvoju, konje i konjanike, sve dobro opremljene, veliku četu sa štitovima i štitićima, sve, koji se bore mačem.
Ezekiel 38,5Perzijanci, Kuš (Etiopija) i Put (Libija) među kojima su, svi sa štitom i šljemom.
Ezekiel 38,6Gomer i sve ćete njegove, kuća Togarmina, skrajni sjever i sve čete njegove, mnogi su narodi s tobom.
Ezekiel 38,7Drži se spreman i naoružaj se, ti i sve čete tvoje, što su se skupile oko tebe! Stoj mi spreman na uslugu!
Ezekiel 38,8Iza mnogo dana dobit ćeš zapovijed. Na svršetku godina doći ćeš na jednu zemlju, koja je oslobođena od sile mača i skupljena iz mnogih naroda na gore Izraelove, što su bile dugo puste. Bila je izvedena iz naroda. Sada u njoj svi stanuju u sigurnosti.
Ezekiel 38,9Ti ćeš se podignuti kao bura, doći ćeš kao oblak, da pokriješ zemlju, ti i sve čete tvoje i mnogi narodi s tobom.
Ezekiel 38,10Ovako veli svemogući Gospod: 'U onaj dan podignut će se zle misli u tvojemu srcu, i smišljat ćeš lošu osnovu.
Ezekiel 38,11Mislit ćeš: "Uzaći ću u zemlju, koja je otvorena i neutvrđena. Doći ću k onima, koji živu sigurno i mirno, koji svi stanuju bez zidova i nemaju ni prijevornica ni vrata,
Ezekiel 38,12Da naplijenim plijena i nagrabim grabeža, da stavim ruku svoju na ruševine, što su opet naseljene, na narod, koji je bio opet skupljen iz naroda, opet sebi stekao imanje i dobro, koji prebiva u središtu zemlje."
Ezekiel 38,13Šeba i Dedan i trgovci taršiški i svi prodavci njihovi reknut će ti: "Dolaziš zacijelo, da plijeniš plijen. Sigurno si skupio vojsku svoju, da grabiš grabež, da uzmeš srebro i zlato, da odneseš imanje i dobro, ukratko, da naplijeniš bogat plijen".'
Ezekiel 38,14Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu: Ovako veli svemogući Gospod: 'Zaista, u ono vrijeme, kad će moj narod Izrael stanovati mirno, ti ćeš se podignuti.
Ezekiel 38,15I iz svojega mjesta na skrajnom sjeveru doći ćeš i mnogi narodi s tobom, svi jašući na konjima, velika četa, silna vojska
Ezekiel 38,16Podignut ćeš se na moj narod Izraela kao oblak, da pokriješ zemlju. Na svršetku dana dogodit će se, da te dovedem proti zemlji svojoj, da me spoznaju narodi, kad se pred očima njihovim pokažem kao svet na tebi, Gog!
Ezekiel 38,17Ovako veli svemogući Gospod: "li si onaj, o kojemu sam govorio u prošle dane preko sluga svojih, proroka Izraelovih, koji su prorokovali u one dane i godine, da ću te dovesti proti njima.
Ezekiel 38,18U onaj dan, u koji dođe Gog proti zemlji Izraelovoj, govori svemogući Gospod, planut će u meni gnjev moj.
Ezekiel 38,19U revnosti gnjeva svojega, u ognju jarosti svoje velim: Doista, u onaj će dan doći potres velik na zemlju Izraelovu.
Ezekiel 38,20Pred mojim će licem zadrhtati ribe morske, ptice nebeske, životinje poljske i sve, što gmiže po zemlji, i svi ljudi, što živu na zemlji. Gore će se rasprsnuti, hridine će se srušiti i svi će zidovi popadati na zemlju.
Ezekiel 38,21Dozvat ću proti njemu mač po svim gorama svojim, govori svemogući Gospod. Svaki će okrenuti svoj mač proti drugomu.
Ezekiel 38,22Sudit ću mu kugom i krvlju, pljuskom i kamenjem od tuče. Oganj i sumpor pustit ću na njega i na čete njegove i na mnoge narode, koji su s njim.
Ezekiel 38,23Tako ću se pokazati velik i svet i objaviti se pred očima mnogih naroda. Tada će spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 38,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 38,2"Sine čovječji, okreni lice ka Gogu, u zemlji Magogu, velikom knezu Mešeka i Tubala, prorokuj protiv njega.
Ezekiel 38,3Reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Evo me na te, Gože, veliki kneže Mešeka i Tubala!
Ezekiel 38,4Namamit ću te i metnut ću ti žvale u čeljusti, izvest ću tebe i svu tvoju vojsku - konje i konjanike, silno mnoštvo u potpunoj opremi - sve u oklopima i sa štitovima, sve vične maču.
Ezekiel 38,5S njima je i Perzija, Etiopija i Put - svi sa štitovima i pod kacigama;
Ezekiel 38,6zatim Gomer i sve čete njegove, Bet Togarma s krajnjega sjevera i sve čete njezine - silan narod s tobom!
Ezekiel 38,7Dobro se spremi ti i sve mnoštvo što se oko tebe skupilo i stani mu na čelo!
Ezekiel 38,8Poslije mnogo dana dobit ćeš zapovijed; poslije mnogo godina navalit ćeš na zemlju, izbavljenu od mača i skupljenu iz mojih naroda, na gore Izraelove, nekoć zadugo puste: otkako ih izvedoh iz naroda, svi spokojno žive.
Ezekiel 38,9Dići ćeš se, doći kao nevrijeme, kao oblak što prekrije zemlju, ti i tvoje čete, a s vama sila naroda!`
Ezekiel 38,10Ovako govori Jahve Gospod: `U onaj će ti se dan misli rojiti u srcu i skovat ćeš zao naum.
Ezekiel 38,11Reći ćeš: `Hajde da se dignem na zemlju nebranjenu, da navalim na miran narod koji spokojno živi bez zidina i bez prijevornica i bez vrata:
Ezekiel 38,12pa da se plijena naplijenim i pljačke napljačkam - da ruku stavim na razvaline opet napučene i na narod iz narÄodÄa sakupljen, koji se bavi stadima i imanjem i živi u središtu zemlje.`
Ezekiel 38,13Šeba, Dedan i trgovci taršiški i svi njihovi lavići pitat će te: `Zar zato dolaziš plijeniti? I zar si radi pljačke toliku gomilu skupio da odneseš srebro i zlato, da otmeš stoku i imanje i da se plijena velikoga naplijeniš?`
Ezekiel 38,14Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu: `Ovako govori Jahve Gospod: U onaj dan kad narod moj izraelski bude spokojno živio, ti ćeš se podići!
Ezekiel 38,15Doći ćeš iz svoga sjedišta, s krajnjega sjevera, ti i s tobom mnogo naroda, sve samih konjanika, silno mnoštvo, golema vojska.
Ezekiel 38,16Navalit ćeš na Izraela, narod moj, kao oblak kad pokrije zemlju. U posljednje dane dovest ću te na svoju zemlju da me narodi upoznaju, kad na tebi, Gože, njima naočigled, pokažem svetost svoju.`
Ezekiel 38,17Ovako govori Jahve Gospod: `Nisi li ti onaj o kome sam govorio, u davne dane, preko slugu svojih, proroka Izraelovih, koji u ono vrijeme prorokovaše da ću te na njih dovesti?
Ezekiel 38,18U onaj dan kad Gog navali na zemlju Izraelovu - riječ je Jahve Gospoda - gnjev će mi iz nosa planuti.
Ezekiel 38,19U ljubomori svojoj i u ognju jarosti svoje odlučih: U onaj dan bit će silan potres u zemlji Izraelovoj.
Ezekiel 38,20I trest će se poda mnom ribe morske i ptice nebeske, poljske zvijeri i gmazovi što gmižu po zemlji i svi ljudi što žive na njoj. Planine će se razvaliti, vrleti popadati i sve se zidine porušiti!
Ezekiel 38,21I po svim svojim gorama pozvat ću na njega mač - riječ je Jahve Gospoda - s mačem će se brat na brata dići!
Ezekiel 38,22Sudit ću mu kugom i krvlju. I spustit ću silan pljusak, i kamenje tuče, oganj i sumpor na nj, na njegove čete i na mnogi narod koji bude s njime.
Ezekiel 38,23I uzveličat ću se, posvetiti i objaviti pred svim narodima, i znat će da sam ja Jahve.`
Ezekiel 38,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 38,2” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema Gogu, u zemlji Magogovoj, velikog princa Mešekova i Tubalova; izgovori jedno proročanstvo protiv njih.
Ezekiel 38,3Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv tebe, Gože, veliki prinče Mešekov i Tubalov,
Ezekiel 38,4i ja ću te razglaviti, stavit ću ti kuke u tvoje čeljusti, ja ću te izvesti sa svom tvojom vojskom: konjima, konjanicima prekrasno odjevenim, ogromnim postrojbama koje nose veliki i mali štit, koji vješto rukuju mačem.
Ezekiel 38,5Perzija, Nubija, Put bit će s njima svi imat će kacigu i štit
Ezekiel 38,6Gomer i svi njegovi eskadroni, BetTogarma na krajnjem sjeveru, sa svim svojim eskadronima: brojni narodi bit će s tobom.
Ezekiel 38,7Pripremi se dobro, ti i sav zbor koji si ujedinio kod sebe; ti ćeš biti njihova zaštita.
Ezekiel 38,8Od prije dosta dana, trebalo je nastupiti protiv tebe! To će doći na kraju godina, u jednoj zemlji čije pučanstvo bilo je premješteno poslije prolaska mača. Koji je došao iz zemlje veoma napučene, ono će biti sakupljeno na planinama Izraelovim koji bijaše bio dugo vremena u ruševinama. Ovo pučanstvo je bilo povučeno iz naroda i cjelokupno stanovat će u sigurnosti.
Ezekiel 38,9Ti ćeš se uspeti, ti ćeš doći u oluji, ti ćeš biti kao jedan oblak koji prekriva zemlju, ti, svi tvoji eskadroni i brojni narodi koji su s tobom.
Ezekiel 38,10Ovako govori Gospodin BOG: U onaj dan, brojni naumi popet će ti se u *srce, ti ćeš smisliti jedan štetni plan,
Ezekiel 38,11ti ćeš reći: Ja ću se uspeti protiv jedne zemlje bez obrane, ja ću stići kod mirnih ljudi, koji žive u sigurnosti: oni svi stanuju u gradovima bez zidova, oni nemaju ni vrata ni zasuna.
Ezekiel 38,12Ti ćeš doći za nagomilati plijen, za opljačkati i okrenuti svoju ruku protiv nanovo napučenih ruševina, protiv jednog naroda sakupljenog između naroda koji se bave svojom stokom i svojim dobrima, i stanuju u pupku zemlje .
Ezekiel 38,13Šaba, Dedan, prijevoznici iz Tarzisa i svi njegovi lavići će ti reći: Je li to za nagomilati plijen što si ti došao? Za uzeti srebro i zlato, za uzeti stoku i dobra, za nagomilati jedan veliki plijen?
Ezekiel 38,14To je zašto, izgovori jedno proročanstvo, sine čovjekov, ti ćeš reći Gogu: Ovako govori Gospodin BOG: Dan kad moj narod Izraela bude stanovao u sigurnosti, ne ćeš li ti spoznati ?
Ezekiel 38,15Ti ćeš doći iz svoje zemlje, s krajnjeg sjevera, ti i brojni narodi s tobom; svi jašući na svojim konjima, vi ćete tvoriti jedan veliki zbor, jednu ogromnu vojsku.
Ezekiel 38,16Ti ćeš se uspeti protiv mog naroda Izraela, tako da ćeš prekriliti zemlju kao jedan oblak. To će se dogoditi na kraju vremena; ja ću te dovesti protiv moje zemlje, da bi me narodi spoznali kad, pred njihovim očima, o Gože, ja budem pokazao svoju *svetost o tvom trošku.
Ezekiel 38,17Ovako govori Gospodin BOG: To si zaista ti o kome sam ja govorio u staro vrijeme preko svojih slugu *proroka Izraelovih koji izgovarahu proročanstva onih dana tijekom godina to si ti koga ću dovesti protiv njih.
Ezekiel 38,18U onaj dan, dan kad Gog će stići na tlo izraelovo proročanstvo Gospodina BOGA ti ćeš mi popeti gnjev na lice.
Ezekiel 38,19U svojoj ljubomori, u ognju svoje jarosti, ja ovo kažem: da, onog dana, bit će jedan veliki potres zemlje na tlu Izraela.
Ezekiel 38,20Ribe iz mora, ptice iz neba, divlje zvijeri, sve što gmiže zemljom i sva ljudska bića na površini zemlje drhtat će preda mnom; planine će se srušiti, stijene kamene će se strovaliti, svi će zidovi pasti na zemlju .
Ezekiel 38,21Na svim mojim planinama, ja ću pozvati mač protiv Goga proročanstvo Gospodina BOGA; svatko će okrenuti mač protiv svog brata.
Ezekiel 38,22Ja ću izvršiti suđenje protiv njega kugom i krvlju; ja ću dati kišiti nad njim, nad njegovim eskadronima i nad brojnim poganima, koji će biti s njim, jednu potopnu kišu, sugradicu, vatru i sumpor.
Ezekiel 38,23Ja ću pokazati svoju veličinu i svoju svetost, ja ću se obznaniti u očima brojnih naroda. Tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD.
Jezekilj 38,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 38,2Sine čovječji, okreni lice svoje prema Gogu u zemlji Magogu, knezu i glavi u Mesehu i Tuvalu; i prorokuj na nj;
Jezekilj 38,3I reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na tebe, Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu;
Jezekilj 38,4I vratiću te natrag, i metnuću ti žvale u čeljusti, i izvešću tebe i svu vojsku tvoju, konje i konjike, sve dobro odjevene, zbor veliki sa štitovima i štitićima, sve koji mačem mašu,
Jezekilj 38,5S njima Persijance, Etiopljane i Puteje, sve sa štitovima i pod šljemovima,
Jezekilj 38,6Gomera i sve čete njegove, dom Togarmin sa sjevernoga kraja i sve čete njegove, mnoge narode s tobom.
Jezekilj 38,7Pripravi sve i spremi se ti i sve ljudstvo tvoje, što se sabralo kod tebe, i budi im stražar.
Jezekilj 38,8Poslije mnogo vremena bićeš pohođen, i pošljednjih godina doći ćeš u zemlju izbavljenu od mača i sabranu iz mnogih naroda, u gore Izrailjeve, koje bjehu jednako puste, a oni će izvedeni iz naroda svi živjeti bez straha.
Jezekilj 38,9I podignućeš se, i doći ćeš kao bura, bićeš kao oblak da pokriješ zemlju ti i sve čete tvoje i mnogi narodi s tobom.
Jezekilj 38,10Ovako veli Gospod Gospod: i tada će ti doći u srce stvari, i smišljaćeš zle misli.
Jezekilj 38,11I reći ćeš: idem na zemlju gdje su sela, i udariću na mirni narod koji živi bez straha, koji svi žive u mjestima bez zidova i nemaju ni prijevornica ni vrata,
Jezekilj 38,12Da naplijeniš plijena i nagrabiš grabeža, da posegneš rukom svojom na pustinje naseljene i na narod sabrani iz naroda, koji se bavi stokom i imanjem, i živi usred zemlje.
Jezekilj 38,13Sava i Dedan i trgovci Tarsiski i svi lavići njegovi kazaće ti: jesi li došao da plijeniš plijen? jesi li skupio ljudstvo svoje da grabiš grabež? da odneseš srebro i zlato, da uzmeš stoku i trg, da naplijeniš mnogo plijena?
Jezekilj 38,14Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu: ovako veli Gospod Gospod: u ono vrijeme, kad će moj narod Izrailj živjeti bez straha, nećeš li znati?
Jezekilj 38,15I doći ćeš iz svoga mjesta, sa sjevernoga kraja, ti i mnogi narodi s tobom, svi jašući na konjma, mnoštvo veliko i vojska velika.
Jezekilj 38,16I podignućeš se na moj narod Izrailja kao oblak da pokriješ zemlju; u pošljednje vrijeme dovešću te na zemlju svoju da me poznadu narodi kad se posvetim u tebi pred njima, Gože!
Jezekilj 38,17Ovako veli Gospod Gospod: nijesi li ti onaj o kom govorih u staro vrijeme preko sluga svojih, proroka Izrailjevijeh, koji prorokovaše u ono vrijeme godinama da ću te dovesti na njih.
Jezekilj 38,18A kad dođe Gog na zemlju Izrailjevu, govori Gospod Gospod, onda će se podignuti jarost moja u gnjevu mom.
Jezekilj 38,19I u revnosti svojoj, u ognju gnjeva svojega govoriću: doista, tada će biti drhat veliki u zemlji Izrailjevoj.
Jezekilj 38,20I ribe morske i ptice nebeske i zvijeri poljske i sve što gamiže po zemlji, i svi ljudi po zemlji zadrhtaće od mene, i gore će se razvaliti i vrleti popadati, i svi će zidovi popadati na zemlju.
Jezekilj 38,21I dozvaću na nj mač po svijem gorama svojim, govori Gospod Gospod: mač će se svakoga obratiti na brata njegova.
Jezekilj 38,22I sudiću mu pomorom i krvlju; i pustiću na nj i na čete njegove i na mnoge narode, koji budu s njim, silan dažd, kamenje od grada, oganj i sumpor.
Jezekilj 38,23I proslaviću se i posvetiću se i biću poznat pred mnogim narodima, i poznaće da sam ja Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje