Tražilica


Ezekiel 48. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 48,1Ovo su imena plemenima: Na skrajnom sjeveru od mora u Hetlon do ondje, gdje se ide u Hamat, do u Hasar-Enon - područje Damaska ostaje prema sjeveru - uz Hamat od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Dan plemensko područje!
Ezekiel 48,2Uz područje Danovo i od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ašer plemensko područje.
Ezekiel 48,3Uz područje Ašerovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Naftali plemensko područje.
Ezekiel 48,4Uz područje Naftalijevo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Manaseh plemensko područje.
Ezekiel 48,5Uz područje Manasehovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Efraim plemensko područje.
Ezekiel 48,6Uz područje Efraimovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ruben plemensko područje.
Ezekiel 48,7Uz plemensko područje Rubenovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Juda plemensko područje.
Ezekiel 48,8Uz područje Judino od istočne strane do zapadne strane ležat će sveto zemljište, koje posvećujete Gospodu, dvadeset i pet tisuća lakata u širinu i u dužinu kao drugi plemenski dijelovi od istočne strane do zapadne strane. U sredini njegovoj stajat će svetište.
Ezekiel 48,9Sveto zemljište, koje ćete posvetiti Gospodu, neka bude dvadeset i pet tisuća lakata dugo i deset tisuća lakata široko!
Ezekiel 48,10Sveto će zemljište pripadati ovima: Pripast će svećenicima na sjevernoj strani komad od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, na zapadnoj strani od deset tisuća lakata u širinu, na istočnoj strani od deset tisuća lakata u širinu i na južnoj strani od dvadeset i pet tisuća lakata u širinu. Usred njega stajat će svetište Gospodnje.
Ezekiel 48,11Svećenicima posvećenim, sinovima Sadokovim, koji su činili moju službu i nijesu zastranili, kao leviti, kad su zastranili Izraelci,
Ezekiel 48,12Njima će pripasti posvećeni komad, najsvetiji dio posvećenoga zemljišta uz područje Levita.
Ezekiel 48,13Levitima će pripasti komad što odgovara području svećenika dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća lakata u širinu, sve skupa dužina od dvadeset i pet tisuća lakata i širina od deset tisuća lakata.
Ezekiel 48,14Oni ne smiju ništa od toga prodati ni zamijeniti, niti ne smiju prenijeti ovaj posvećeni dio zemlje u tuđe ruke; jer je svet Gospodu.
Ezekiel 48,15Pet tisuća lakta, što još preostane od širine uz dvadeset i pet tisuća lakata, nije sveto, nego je određeno za grad kao prebivalište i slobodan prostor. Usred toga neka stoji grad!
Ezekiel 48,16Ovo su mjere njegove: Sjeverna strana ima četiri tisuće; pet stotina lakata, južna strana četiri tisuće i pet stotina, istočna strana četiri tisuće i pet stotina, zapadna strana četiri tisuće i pet stotina.
Ezekiel 48,17Slobodni prostor grada iznosit će sa sjevera dvjesta i pedeset lakata, s juga dvjesta i pedeset s istoka dvjesta i pedeset i sa so pada dvjesta i pedeset
Ezekiel 48,18što još preostane od dužine uz sveto zemljište, naime deset tisuća lakata na istoku i deset tisuća lakata na zapadu, neka služi za uzdržavanje stanovnika u gradu!
Ezekiel 48,19Stanovnici grada bit će iz svih plemena Izraelovih.
Ezekiel 48,20Sve posvećeno zemljište iznosit će dvadeset i pet tisuća lakata u četvorini, naime posvećeno zemljište s posjedom gradskim.
Ezekiel 48,21. Što ostane pripast će knezu s obje strane posvećenog zemljišta i gradskog vlasništva uz dvadeset i pet tisuća lakata do istočne međe i sa zapada uz dvadeset i pet tisuća lakata do zapadne međe prema plemenskim dijelovima. To neka pripadne knezu, i usred toga neka budu posvećeno zemljište i hramsko svetište!
Ezekiel 48,22I od posjeda Levita i od posjeda grada, što su usred onoga, što pripada knezu, ima sve, što je između područja Judina i područja Benjaminova, pripasti knezu.
Ezekiel 48,23Ovo su ostala plemena: Od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Benjamin plemensko područje
Ezekiel 48,24Uz područje Benjaminovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Simeon plemensko, područje.
Ezekiel 48,25Uz područje Simeonovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Isakar plemensko područje.
Ezekiel 48,26Uz područje Isakarovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Zebulun plemensko područje.
Ezekiel 48,27Uz područje Zebulunovo od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Gad plemensko područje.
Ezekiel 48,28Uz područje Gadovo s južne strane, na jug, ima ići međa od Tamara do Meraba Kadeša, onda do na potok i do velikoga mora
Ezekiel 48,29"To je zemlja, koju ćete ždrijebom razdijeliti među plemena Izraelova kao baštinski posjed, i to imaju biti baštinski dijelovi njihovi, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 48,30Ovo su izlazi grada: sa sjeverne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata,
Ezekiel 48,31- Vrata gradska nazvana su po imenima plemena Izraelovih - nalaze se troja vrata sa sjevera: vrata Rubenova, vrata Judina, vrata Levijeva.
Ezekiel 48,32S istočne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja vrata: "vrata Josipova, vrata Benjaminova, vrata Danova.
Ezekiel 48,33S južne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja rata: vrata Simeonova, vrata Isakarova, vrata Zebulunova.
Ezekiel 48,34Zapadna strana, koja je duga četiri tisuće i pet stotina lakata, imaju troja vrata: vrata Gadova, vrata Ašerova, vrata Naftalijeva.
Ezekiel 48,35Opseg iznosi osamnaest tisuća lakata. Ime će gradu ubuduće biti: "Gospod je ovdje."
Ezekiel 48,1 A ovo su imena plemenÄa: od krajnjega sjevera put Hetlona prema Ulazu u Hamat i Haser Enon, od damaščanskoga kraja na sjeveru duž Hamata, od istoka do zapada - dio Danov.
Ezekiel 48,2Uz područje Danovo, od istoka do zapada - dio Ašerov.
Ezekiel 48,3Uz područje Ašerovo, od istoka do zapada - dio Naftalijev.
Ezekiel 48,4Uz područje Naftalijevo, od istoka do zapada - dio Manašeov.
Ezekiel 48,5Uz područje Manašeovo, od istoka do zapada - dio Efrajimov.
Ezekiel 48,6Uz područje Efrajimovo, od istoka do zapada - dio Rubenov.
Ezekiel 48,7Uz područje Rubenovo, od istoka do zapada - dio Judin.
Ezekiel 48,8Uz područje Judino, od istoka do zapada neka bude pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti: dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u dužinu kao svaki drugi dio, od istoka do zapada. U sredini neka bude Svetište.
Ezekiel 48,9To pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti neka bude dugačko dvadeset i pet tisuća lakata, široko deset tisuća.
Ezekiel 48,10To sveto, prineseno područje za svećenike neka bude na sjeveru dvadeset i pet tisuća lakata; prema zapadu široko deset tisuća, prema istoku široko deset tisuća; prema jugu dugačko dvadeset i pet tisuća. U sredini neka bude Jahvino Svetište.
Ezekiel 48,11A posvećenim svećenicima, potomcima Sadokovim, koji su mi vjerno služili i nisu, kao leviti, zastranili kad su ono zastranili sinovi Izraelovi:
Ezekiel 48,12njima će pripasti dio od toga najsvetijeg područja zemlje, uz područje levitsko.
Ezekiel 48,13A levitima, baš kao i području svećeničkom: dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu - ukupno dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća u širinu.
Ezekiel 48,14Od toga se ništa ne smije prodati ni zamijeniti; ne smije se ni na koga prenijeti ta prvina zemlje, jer je Jahvi posvećena.
Ezekiel 48,15Pet tisuća lakata u širinu, što ostane od onih dvadeset i pet tisuća, neka bude opće područje: za grad, za naselje i za čistinu. Grad neka bude u sredini.
Ezekiel 48,16Evo mjerÄa: sa sjevera četiri tisuće i pet stotina lakata; s juga četiri tisuće i pet stotina; s istoka četiri tisuće i pet stotina; sa zapada četiri tisuće i pet stotina.
Ezekiel 48,17A čistina oko grada: dvije stotine i pedeset lakata prema sjeveru, dvije stotine i pedeset prema jugu, dvije stotine i pedeset prema istoku, dvije stotine i pedeset prema zapadu.
Ezekiel 48,18Što ostane u dužinu, duž svetoga područja - deset tisuća lakata prema istoku i deset tisuća prema zapadu, duž svetoga područja - to neka bude za uzdržavanje onih koji služe gradu.
Ezekiel 48,19Ti koji služe gradu uzimat će se iz svih plemena Izraelovih.
Ezekiel 48,20Sve, dakle, pridržano područje - dvadeset i pet tisuća lakata sa dvadeset i pet tisuća, u četverokut - prinijet ćete Jahvi: i sveto područje i posjed gradski.
Ezekiel 48,21Knezu pripada što preostane: s obje strane svetoga područja i posjeda gradskoga - prema istoku dvadeset i pet tisuća lakata, prema istočnoj strani, i prema zapadu dvadeset i pet tisuća lakata, prema zapadnoj strani, usporedo s drugim područjima - sve je to kneževo. A u sredini je sveto područje i Svetište Doma.
Ezekiel 48,22Od levitskoga posjeda i od posjeda gradskoga - koje je usred kneževa - i između Judina i Benjaminova područja: kneževo je.
Ezekiel 48,23Ostala plemena: od istoka do zapada - dio Benjaminov.
Ezekiel 48,24Uz područje Benjaminovo, od istoka do zapada - dio Šimunov.
Ezekiel 48,25uz područje Šimunovo, od istoka do zapada - dio Jisakarov.
Ezekiel 48,26Uz područje Jisakarovo, od istoka do zapada - dio Zebulunov.
Ezekiel 48,27Uz područje Zebulunovo, od istoka do zapada - dio Gadov.
Ezekiel 48,28Uz područje Gadovo, na južnoj strani, prema jugu, ide granica od Tamara do Meripskih voda i Kadeša, pa potokom prema Velikome moru.
Ezekiel 48,29To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti u baštinu plemenima Izraelovim, to su njihovi dijelovi - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 48,30[30a] A ovo su gradska vrata
Ezekiel 48,31[31a] koja će se zvati po Izraelovim plemenima. [30b] Na sjevernoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - [31b] troja vrata: Vrata Rubenova, Vrata Judina, Vrata Levijeva.
Ezekiel 48,32Na istočnoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Josipova, Vrata Benjaminova, Vrata Danova.
Ezekiel 48,33Na južnoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Šimunova, Vrata Jisakarova, Vrata Zebulunova.
Ezekiel 48,34Sa zapadne strane - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Gadova, Vrata Ašerova, Vrata Naftalijeva.
Ezekiel 48,35Sve uokolo: osamnaest tisuća lakata. A ime će gradu unapredak biti: `Jahve je ovdje.`
Ezekiel 48,1” Evo imena plemenima: od krajnjeg sjevera, uzduž ceste od Hetlona, prema Hamatu, Hasar-Einon, područje Damaska koje je na sjeveru, sa strane Hamata, s jednim rubom na istoku, i more: za Dan, jedan dio .
Ezekiel 48,2Na granici Dana, od istočnog ruba do do morskog ruba: za Ašera, jedan dio.
Ezekiel 48,3Na granici Ašerovoj, na istočnom rubu mora, za Neftalija jedan dio.
Ezekiel 48,4Na granici neftalijevoj od istočnog do morskog ruba, za Manaseja, jedan dio.
Ezekiel 48,5Na granici Manasejevoj, od istočnog ruba do morskog ruba: za Efraima, jedan dio.
Ezekiel 48,6Na granici Efraimovoj, od istočnog ruba do morskog ruba: za Rubena, jedan dio.
Ezekiel 48,7Na granici Rubenovoj, od istočnog ruba do morskog ruba: za Judu, jedan dio.
Ezekiel 48,8” Na granici Jude, s istočne obale mora, bit će dio koji ćete vi predujmiti: 25.000 lakata u širinu i, u duljinu, toliko koliko jedan od dijelova, to jest: od od istočnog ruba do obale mora; *svetište bit će u njegovoj sredini.
Ezekiel 48,9Dio koji ćete vi predujmiti za GOSPODA imat će, u duljinu, 25.000 lakata i, u širinu, 10.000.
Ezekiel 48,10Za svećenike, bit će tu jedan *sveti dio; na sjeveru, 25.000 lakata; prema moru, u širinu, 10.000; prema istoku, u širinu, 10.000; prema Negevu, u duljinu, 25.000. Svetište GOSPODOVO bit će u sredini.
Ezekiel 48,11Svećenicima, posvećenim sinovima Sadokovim koji su čuvali moje zapovijedi, koji nisu zapali u grijehove sinova Izraelovih, nasuprot onome što su činili *leviti,
Ezekiel 48,12pripast će jedan dio od zone predujmljene od zemlje, veoma sveti dio, blizu područja levitskog.
Ezekiel 48,13što se tiče levita, njihovo područje bit će jednako onom svećeničkom: 25.000 lakata u duljinu, i u širinu, 10.000. Posvuda duljina bit će 25.000 lakata a širina 10.000.
Ezekiel 48,14Ne će se od tog ništa moći prodati: ne će se razmjenjivati, ne će se otuđivati prvine zemlje, jer one su posvećene GOSPODU.
Ezekiel 48,15Pet tisuća lakata koji ostanu u širinu, uzduž 25.000, tvorit će svjetovnu zonu grada: područje gradnje i pašnjaci, grad je u sredini.
Ezekiel 48,16A evo razmjera: sjeverna strana: 4.500 lakata; strana prema Negevu, 4.500, istočna strana, 4.500 i morska strana, 4.500.
Ezekiel 48,17Pašnjaci grada bit će: prema sjeveru, 250 lakata; prema Negevu, 250; prema istoku, 250 i prema moru, 250.
Ezekiel 48,18Ono što ostane, u širinu, unutar tog *svetog dijela, imat će 10.000 lakata prema istoku i 10.000 prema moru; njegov prihod hranit će službenike grada.
Ezekiel 48,19Osoblje grada koje će ga obrađivati dolazit će iz svih plemena Izraelovih.
Ezekiel 48,20Zbroj dijela imat će 25.000 lakata na 25.000. Vi ćete predujmiti jedan dio od tog svetog dijela za gradsko područje.
Ezekiel 48,21Ostatak bit će za princa, s obje strane svetog dijela i vlasništva grada: uzduž 25.000 lakata predujmljenog sve do istočne granice i, prema moru, uzduž 25.000 lakata, sve do krajina morskih. Za princa, jedan dio istovjetan drugim dijelovima. Bit će dakle, u središtu, sveti dio sa *svetištem Kuće.
Ezekiel 48,22Područje *levita i područje grada bit će između granice Jude i granice Benjaminove, usred onoga što će pripadati princu.
Ezekiel 48,23Ostatak plemena: od istočne obale do obale mora : za Benjamina, jedan dio.
Ezekiel 48,24Na ganici Benjaminovoj, od istočne obale do obale mora: za Simeona, jedan dio.
Ezekiel 48,25Na granici Simeonovoj, od istočne obale do obale mora: za Isakara, jedan dio.
Ezekiel 48,26Na granici Isakarovoj, od istočne obale do obale mora: za Zabulona, jedan dio.
Ezekiel 48,27Na granici Zabulonovoj, od istočne obale do obale mora: za Gada, jedan dio.
Ezekiel 48,28Na granici Gada, sve do obale Negeva, na jugu, granica bit će: od Tamara, voda od Meribe Kadeške, Nahala prema velikom moru.
Ezekiel 48,29Takva je zemlja koju ćete vi ždrijebati, u baštinu plemena Izraelovih, i takvi bit će njihovi dijelovi proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 48,30” Evo izlaza iz grada. Sa sjeverne strane 4.500 lakata ®
Ezekiel 48,31Vrata grada bit će imenovana prema plemenima Izraelovim. Troja vrata na sjeveru: vrata Rubenova, vrata Judina, vrata Levijeva.
Ezekiel 48,32Na istočnoj strani od 4.500 lakata troja vrata: Josipova vrata, Benjaminova vrata, Danova vrata.
Ezekiel 48,33Sa strane Negeva od 4.500 lakata troja vrata: Simeonova vrata, Isakarova vrata, Zabulonova vrata.
Ezekiel 48,34Morska strana od 4.500 lakata troja vrata: Gadova vrata, Ašerova vrata, Neftalijeva vrata.
Ezekiel 48,35Obodnica: 18.000 lakata. ” Počev od ovog dana, ime grada bit će: JHWH šama GOSPOD-JE-OVDJE . “Daniel
Jezekilj 48,1A ovo su imena plemenima. Od kraja prema sjeveru, uz put Etlonski kako se ide u Emat i Asarenan, na među Damaštansku na sjever pokraj Emata, od istočne strane do zapadne, Danovo, jedno.
Jezekilj 48,2A uz među Danovu, od istočne strane do zapadne, Asirovo, jedno.
Jezekilj 48,3A uz među Asirovu, od istočne strane do zapadne, Neftalimovo, jedno.
Jezekilj 48,4A uz među Neftalimovu, od istočne strane do zapadne, Manasijino, jedno.
Jezekilj 48,5A uz među Manasijinu, od istočne strane do zapadne, Jefremovo, jedno.
Jezekilj 48,6A uz među Jefremovu, od istočne strane do zapadne, Ruvimovo, jedno.
Jezekilj 48,7A uz među Ruvimovu, od istočne strane do zapadne, Judino, jedno.
Jezekilj 48,8A uz među Judinu, od istočne strane do zapadne, neka bude prinos što ćete prinijeti, dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u dužinu kao koji drugi dio, od istočne strane do zapadne, i svetinja da bude usred njega.
Jezekilj 48,9Prinos koji ćete prinijeti Gospodu, neka bude od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i od deset tisuća u širinu.
Jezekilj 48,10I taj će sveti prinos biti sveštenicima, sa sjevera dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, a sa zapada deset tisuća u širinu, i s istoka deset tisuća u širinu, a s juga dvadeset i pet tisuća u dužinu; i svetinja Gospodnja da bude usred njega.
Jezekilj 48,11To će biti sveštenicima posvećenijem između sinova Sadokovijeh koji držaše što sam naredio da se drži i ne zađoše kao drugi Leviti, kad zađoše sinovi Izrailjevi.
Jezekilj 48,12Njihov će biti sveti prinos od zemlje, svetinja nad svetinjama, uz međe Levitske.
Jezekilj 48,13A Leviti da imaju uz međe svešteničke dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, i deset tisuća u širinu; sva dužina da bude dvadeset i pet tisuća, a širina deset tisuća.
Jezekilj 48,14A od toga ništa da ne prodaju ni promijenjuju, ni da prenose prvina zemaljskih, jer je svetinja Gospodu.
Jezekilj 48,15A pet tisuća lakata što ostaje u širinu prema dvadeset i pet tisuća biće mjesto posvećeno, za grad, za naselje, i za podgrađa, i grad da bude usred njega.
Jezekilj 48,16A ovo da mu je mjera: sa sjeverne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i s južne strane četiri tisuće i pet stotina, i s istočne strane četiri tisuće i pet stotina, i sa zapadne strane četiri tisuće i pet stotina.
Jezekilj 48,17I podgrađe će biti dvjesta i pedeset lakata sa sjevera, i dvjesta i pedeset s juga, i dvjesta i pedeset s istoka, i dvjesta i pedeset sa zapada.
Jezekilj 48,18A što ostane u dužinu prema svetom prinosu, deset tisuća lakata na istok i deset tisuća na zapad prema svetom prinosu, od toga dohodak neka bude hrana slugama gradskim.
Jezekilj 48,19A sluge koje će služiti gradu biće iz svijeh plemena Izrailjevijeh.
Jezekilj 48,20Sav ovaj prinos, dvadeset i pet tisuća lakata uz dvadeset i pet tisuća, četvrtast, prinijeće u prinos sveti za dostojanje gradu.
Jezekilj 48,21A što ostane s obje strane svetom prinosu i dostojanju gradskom, prema dvadeset i pet tisuća lakata prinosa do međe istočne, i sa zapada prema dvadeset i pet tisuća lakata duž zapadne međe prema dijelovima, to da je kneževo; tako će sveti prinos i svetinja doma biti u srijedi.
Jezekilj 48,22A od dostojanja Levitskoga i od dostojanja gradskoga, usred onoga što je kneževo, između međe Judine i međe Venijaminove, da je kneževo.
Jezekilj 48,23A ostala plemena biće: od istočne strane do zapadne strane, Venijaminovo, jedno;
Jezekilj 48,24A uz među Venijaminovu, od istočne strane do zapadne, Simeunovo, jedno;
Jezekilj 48,25A uz među Simeunovu, od istočne strane do zapadne, Isaharovo, jedno;
Jezekilj 48,26A uz među Isaharovu, od istočne strane do zapadne, Zavulonovo, jedno;
Jezekilj 48,27A uz među Zavulonovu, od istočne strane do zapadne, Gadovo, jedno;
Jezekilj 48,28A uz među Gadovu s južne strane, na jug, međa je od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikoga mora.
Jezekilj 48,29To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti plemenima Izrailjevijem u našljedstvo, i to su im dijelovi, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 48,30A ovo su krajevi gradu: sa sjeverne strane četiri tisuće i pet stotina lakata da bude mjera;
Jezekilj 48,31A vrata gradska da se nazovu imenima plemena Izrailjevijeh, troja vrata sa sjevera; jedna vrata Ruvimova, jedna vrata Judina, jedna vrata Levijeva;
Jezekilj 48,32I s istočne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Josifova, jedna vrata Venijaminova, jedna vrata Danova;
Jezekilj 48,33I s južne strane četiri tisuće i pet stotina lakata da bude mjera, i troja vrata: jedna vrata Simeunova, jedna vrata Isaharova, jedna vrata Zavulonova;
Jezekilj 48,34Sa zapadne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Gadova, jedna vrata Asirova, jedna vrata Neftalimova.
Jezekilj 48,35Unaokolo će biti osamnaest tisuća lakata, a ime će gradu od toga dana biti: Gospod je tu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje