Tražilica


Hebrejima 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 13,1Ljubav bratinska ne kao stane!
Hebrejima 13,2Gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer njom neki ne znajući pogostiše anđele!
Hebrejima 13,3Sjećajte se sužanja, kao da ste s njima zasužnjeni; onih, koje zlostavljaju, kao da ste i sami u tijelu!
Hebrejima 13,4Ženidbu neka drže svi u časti, i postelja ženidbena neka bude čista, jer bludnicima i preljubočincima sudit će Bog.
Hebrejima 13,5Ne budite lakomci, budite zadovoljni s onim, što imate, jer on reče: "Neću te ostaviti, niti ću te napustiti."
Hebrejima 13,6Zato možemo B pouzdanjem govoriti: "Gospodin je moj pomoćnik, i neću se bojati; što će mi činiti čovjek?"
Hebrejima 13,7Sjećajte se svojih predstojnika, koji su vam govorili riječ Božju; gledajte na svršetak njihova življenja, ugledajte se na vjeru njihovu!
Hebrejima 13,8Isus Krist je isti, jučer i danas i u vijeke.
Hebrejima 13,9Ne dajte se zavesti različnim i tuđim naukama, jer je bolje milošću utvrđivati srce, negoli jelima, od kojih ne imadoše koristi oni, koji su živjeli u njima.
Hebrejima 13,10Imamo žrtvenik, od kojega ne smiju jesti, koji služe šatoru.
Hebrejima 13,11Jer se tjelesa onih životinja, kojih krv za grijeh unosi velik; svećenik u Svetinju nad svetinjama, spaljuju izvan tabora.
Hebrejima 13,12Zato je i Isus, da posveti narod krvlju svojom, trpio izvan vrata.
Hebrejima 13,13Iziđimo dakle k njemu izvan tabora, noseći njegovu sramotu!
Hebrejima 13,14Jer ovdje nemamo grada, koji će ostati, nego tražimo onaj, koji će doći.
Hebrejima 13,15Po njemu dakle prinosimo svagda Bogu žrtvu zahvalnu, to jest, plod usana, koje priznaju ime njegovo!
Hebrejima 13,16A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu!
Hebrejima 13,17Slušajte predstojnike svoje i budite im podložni, jer oni bdiju nad dušama vašim kao oni, koji će dati račun, da to s radošću čine, a ne uzdišući, jer vam to ne pomaže!
Hebrejima 13,18molite se za nas, jer se uzdamo, da imamo dobru savjest, jer nastojimo da se u svemu dobro vladamo.
Hebrejima 13,19A još većma vas molim, da činite ovo, da bih se što brže vratio k vama.
Hebrejima 13,20A Bog mira, koji uskrsnu od mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zavjeta vječnoga, Gospodina našega Isusa,
Hebrejima 13,21Neka vas usavrši u svakome dobru, da činite volju njegovu, čineći u vama, što je ugodno pred njim, po Isusu Kristu, kojemu slava u vijeke vjekova! Amen.
Hebrejima 13,22A molim vas, braćo, primite dobro ovu riječ opominjanja; jer sam vam ukratko pisao.
Hebrejima 13,23Znajte, da je oslobođen brat naš Timotej; s njim ću vas, ako brzo dođe, vidjeti.
Hebrejima 13,24Pozdravite sve predstojnike svoje i sve svete! Pozdravljaju vas braća iz Italije.
Hebrejima 13,25Milost sa svima vama! Amen.
Hebrejima 13,1 Bratoljublje neka je trajno!
Hebrejima 13,2Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele!
Hebrejima 13,3Sjećajte se uznika kao suuznici; zlostavljanih - ta i sami ste u tijelu!
Hebrejima 13,4Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.
Hebrejima 13,5U življenju ne budite srebroljupci, zadovoljni onim što imate! Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.
Hebrejima 13,6Zato možemo pouzdano reći: Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem: što mi tko može?
Hebrejima 13,7Spominjite se svojih glavara koji su vam nevješćivali riječ Božju: promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru.
Hebrejima 13,8Isus Krist jučer i danas isti je - i uvijeke.
Hebrejima 13,9Ne dajte se zanijeti različitim tuđim naucima! Jer bolje je srce utvrđivati milošću nego jelima, koja nisu koristila onima što su ih obdržavali.
Hebrejima 13,10Imamo žrtvenik s kojega nemaju pravo jesti služitelji Šatora.
Hebrejima 13,11Jer tijela životinja, kojih krv veliki svećenik unosi za grijeh u Svetinju, spaljuju se izvan tabora.
Hebrejima 13,12Zato i Isus, da bi vlastitom krvlju posvetio narod, trpio je izvan vrata.
Hebrejima 13,13Stoga iziđimo k njemu izvan tabora noseći njegovu muku
Hebrejima 13,14jer nemamo ovdje trajna grada, nego onaj budući tražimo.
Hebrejima 13,15Po njemu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo.
Hebrejima 13,16Dobrotvornosti i zajedništva ne zaboravljajte jer takve su žrtve mile Bogu!
Hebrejima 13,17Poslušni budite svojim glavarima i podložni jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će polagati račun; neka to čine s radošću, a ne uzdišući jer vam to ne bi bilo korisno.
Hebrejima 13,18Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.
Hebrejima 13,19Usrdnije vas pak molim: učinite to kako bih vam se što brže vratio.
Hebrejima 13,20A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa,
Hebrejima 13,21osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen.
Hebrejima 13,22Molim vas, braćo, podnesite ovu riječ ohrabrenja: ta samo vam ukratko napisah!
Hebrejima 13,23Znajte: naš je brat Timotej oslobođen. Ako uskoro stigne, s njime ću vas pohoditi.
Hebrejima 13,24Pozdravite sve svoje glavare i sve svete! Pozdravljaju vas ovi iz Italije.
Hebrejima 13,25Milost sa svima vama!
Hebrejima 13,1Nek ljubav bratska opstane!
Hebrejima 13,2Ne zaboravite gostoljubivost, jer, zahvaljujući njoj, sigurno, a da se i nije znalo, primalo se *anđele.
Hebrejima 13,3Sjetite se onih koji su u zatvoru, kao da vi sami bijaste uznici s njima, onih koji su zlostavljani, budući da i vi također, imate tijelo.
Hebrejima 13,4Nek svadba bude štovana od svih i postelja bračna bez prljavštine, jer razvratnosti i preljubništva bit će suđeni od Boga.
Hebrejima 13,5Nek ljubav za novcem ne nadahne vaše ponašanje; zadovoljite se onim što imate, jer Gospodin sam rekao je: Ne, ja te neću ostaviti, ja te neću napustiti!
Hebrejima 13,6Tako da u punoj pouzdanosti mi možemo reći: Gospodin je moja zaštita, Ja se ničeg neću uplašiti; Što mi može čovjek učiniti ?
Hebrejima 13,7Sjetite se svojih poglavara, koji su vam najavljivali riječ Božju; promotrite kako je njeihov život završio i oponašajte njihovu vjeru.
Hebrejima 13,8Isus Krist je isti, jučer i danas, on će to biti i za vječnost.
Hebrejima 13,9Ne pustite se zavesti po svim vrstama tuđih nauka. Jer, dobro je da *srce bude ojačano milošću a, ne živežima, koja nikad nisu koristila onima koji su od njih pravili pitanje zakonitosti.
Hebrejima 13,10Mi imamo jedan *oltar s kojeg služitelji šatora nemaju pravo pribavljati svoju hranu.
Hebrejima 13,11Jer, tijela životinja kojih *veliki svećenik nosi *krv u *svetište za okajanje grijehova, spaljivana su izvan tabora.
Hebrejima 13,12To je razlog zbog kojeg Isus, za *posvetiti narod svojom vlastitom krvlju, trpio je izvan vrata.
Hebrejima 13,13Iziđimo dakle u susret mu izvan tabora, noseći svoje poniženje.
Hebrejima 13,14Jer, ovdje dolje mi nemamo stalnog grada, već smo u potrazi za budućim gradom.
Hebrejima 13,15Putem njega, nudimo bez prekida Bogu jednu *žrtvu zahvalnicu, što će reći plod usana koje ispovijedaju njegovo *ime.
Hebrejima 13,16Ne zaboravljajte dobročinstvo i uzajamno ispomaganje, jer to su one žrtve kakve gode Bogu.
Hebrejima 13,17Pokoravajte se svojim upraviteljima i budite im poslušni; jer, oni osobno bdiju nad vašim dušama, budući da će oni polagati račun. Tako moći će oni s radošću to činiti, a ne uzdišući, što ne bi okrenulo na vašu korist.
Hebrejima 13,18Molite za nas, jer mi smo uvjerenja da imamo čistu savjest s voljom za dobro nas voditi u svakoj prilici.
Hebrejima 13,19Činite to, ja vas to molim uporno, da bih vam bio što brže vraćen .
Hebrejima 13,20Nek Bog mira koji je uspeo između mrtvih, po *krvi jednog vječnog *saveza, velikog pastira ovaca,
Hebrejima 13,21našeg Gospodina Isusa, učini vas sposobnima za sve što je dobro za izvršiti njegovu volju; nek ostvari u nama ono što je njemu ugodno, po Isusu Kristu, kojem da bude slava u vijeke vjekova. *Amen!
Hebrejima 13,22Braćo, ja vas obvezujem podnijeti ovu opomenu! Uostalom, šaljem vam samo nekoliko riječi.
Hebrejima 13,23Znajte da je naš brat Timotej bio oslobođen. Ako ubrzo dođe, ići ću vas posjetiti s njim.
Hebrejima 13,24Pozdravite sve svoje upravitelje i sve *svete. Ovi iz Italije vas pozdravljaju.
Jevrejima 13,1Ljubav bratinska da ostane među vama.
Jevrejima 13,2Gostoljubivosti ne zaboravljajte; jer neki ne znajući iz gostoljubivosti primiše anđele na konak.
Jevrejima 13,3Opominjite se sužnja kao da ste s njima svezani, onijeh kojima se nepravda čini kao da ste i sami u tijelu.
Jevrejima 13,4Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog.
Jevrejima 13,5Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onijem što imate. Jer on reče: neću te ostaviti, niti ću od tebe otstupiti;
Jevrejima 13,6Tako da smijemo govoriti: Gospod je moj pomoćnik, i neću se bojati; šta će mi učiniti čovjek?
Jevrejima 13,7Opominjite se svojijeh učitelja koji vam kazivaše riječ Božiju; gledajte na svršetak njihova življenja, i ugledajte se na vjeru njihovu.
Jevrejima 13,8Isus Hristos juče je i danas onaj isti i vavijek.
Jevrejima 13,9U nauke tuđe i različne ne pristajte; jer je dobro blagodaću utvrđivati srca, a ne jelima, od kojijeh ne imaše koristi oni koji življaše u njima.
Jevrejima 13,10Imamo pak oltar od kojega oni ne smiju jesti koji služe skiniji.
Jevrejima 13,11Jer kojijeh životinja krv unosi poglavar sveštenički u svetinju za grijehe, onijeh se tjelesa spaljuju izvan okola.
Jevrejima 13,12Zato Isus, da osveti narod krvlju svojom, izvan grada postrada.
Jevrejima 13,13Zato dakle da izlazimo k njemu izvan okola, noseći njegovu sramotu.
Jevrejima 13,14Jer ovdje nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći.
Jevrejima 13,15Kroz njega dakle, da svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje priznaju ime njegovo.
Jevrejima 13,16A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte; jer se takovijem žrtvama ugađa Bogu.
Jevrejima 13,17Slušajte učitelje svoje i pokoravajte im se, jer se oni staraju za duše vaše, kao koji će dati odgovor, da to s radošću čine, a ne uzdišući; jer vam ovo ne pomaže.
Jevrejima 13,18Molite se Bogu za nas. Jer se nadamo da imamo dobru savjest, starajući se u svemu dobro da živimo.
Jevrejima 13,19A odviše molim činite ovo, da bih se prije vratio k vama.
Jevrejima 13,20A Bog mira, koji izvede iz mrtvijeh velikoga pastira ovcama, krvlju zavjeta vječnoga, Gospoda našega Isusa Hrista,
Jevrejima 13,21Da vas savrši u svakome djelu dobrom, da učinite volju njegovu, čineći u vama što je ugodno pred njim, kroz Isusa Hrista, kojemu slava va vijek vijeka. Amin.
Jevrejima 13,22Molim vas pak, braćo, primite riječ poučenja; jer ukratko napisah i poslah vam.
Jevrejima 13,23Znajte da je otišao naš brat Timotije, s kojijem, ako skoro dođe, vidjeću vas.
Jevrejima 13,24Pozdravite sve učitelje svoje i sve svete. Pozdravljaju vas braća, koja su iz Talijanske.
Jevrejima 13,25Blagodat sa svima vama. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje