Tražilica


Izaija 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 14,1Jer će se Gospod smilovati Jakovu, opet će izabrati Izraela i povesti ih u zemlju njihovu. Stranci se priključuju njima, pridružuju se kući Jakovljevoj.
Izaija 14,2Narodi ih prate u zemlju njihovu. I kuća Izraelova u zemlji Gospodnjoj učinit će ih sebi slugama i sluškinjama, tako da zarobe one, koji su njih zarobili i odveli, i da budu gospodari svojim nasilnicima.
Izaija 14,3dim te onda smiri Gospod od tvoje nevolje i muke i od ljutoga ropstva tvojega, kojim si bio pritisnut:
Izaija 14,4Zapjevaj ovu podsmjevačku pjesmu na kralja babilonskoga i reci: "Kako je ipak dokrajčio silnik, dokrajčila muka!
Izaija 14,5Slomi Gospod šibu bezbožnicima, štap silnicima,
Izaija 14,6Koji je ljuto udarao narode udarcima beskrajnim, narode gnjevno gazio, progonio neštedice.
Izaija 14,7Sada se odmara i počiva sav svijet, pjeva iza glasa.
Izaija 14,8I čempresi se raduju s tebe i cedri libanonski: 'kako si pao, ne uzlazi nitko ovamo, da nas siječe'.
Izaija 14,9Zbog tebe buči svijet mrtvih dolje, očekujući tvoj dolazak. Zbog tebe probudi on sjene, sve knezove zemaljske, diže s prijestolja njihovih sve kraljeve naroda.
Izaija 14,10Oni svi koliki progovaraju i dovikuju tebi: I ti si postao jadan kao mi, s nama si se izjednačio.
Izaija 14,11U podzemni svijet spustio se je sjaj tvoj, žamor harfa tvojih. Prostrt je poda te trulež, crvi su ti pokrivač.
Izaija 14,12Kako si pao s neba, Svjetlonošo, sine Zorin! Kako si razmrskan na zemlji, ti koji oslabljuješ narode!
Izaija 14,13Mislio si u sebi: 'Penjem se na nebo, više zvijezda Božjih podižem prijestolje svoje na gori skupštine bogova naseljavam se na skrajnjem sjeveru.
Izaija 14,14Uzlazim u visine nad oblake, hoću da budem jednak Svevišnjemu!'
Izaija 14,15Ali si srušen u podzemni svijet, u najdonji jaz.
Izaija 14,16Koji te vide, gledaju na te, gledaju te i misle: "To li je onaj, koji je tresao svijet, koji je drmao kraljevstva?
Izaija 14,17Koji je zemlju obraćao u pustinju, gradove razarao? Koji nije zarobljenika otpuštao kući"
Izaija 14,18Svi kraljevi naroda počivaju u časti, svaki u svojoj kući.
Izaija 14,19A ti si izbačen bez groba, kao prezren ogranak. Pokriven si pobijenima, mačem probodenima, koji su pobacali u jamu kamenu kao pogažena strvina.
Izaija 14,20Nećeš se združiti s njima u grobu; jer si opustošio zemlju svoju, ubijao narod svoj. Tako neka se više dovijeka ne spominje rod zlikovački.
Izaija 14,21Za sinove njegove postavite klaonicu zbog zlodjela otaca njihovih, da se ne podignu više, da osvajaju svijet, i da ne napune nadzemaljski svijet gradovima!"
Izaija 14,22Ustat ću na njih", - govori Gospod nad vojskama, - "i zatrt ću Babilonu ime i ostatak, izdanak i mladicu", - govori Gospod.
Izaija 14,23"Načinit ću od njega stan ježevima, baruštinu, izmest ću ga metlom uništenja", - govori Gospod nad vojskama.
Izaija 14,24Gospod nad vojskama zakleo se je ovako govoreći: "Zaista, kako sam smislio, tako se zbiva; kako sam zasnovao, tako se svršava:
Izaija 14,25Potrt ću Asiriju u zemlji svojoj, izgazit ću ga na gorama svojim. Jaram će se njegov skinuti s njih, breme njegovo s pleća njihovih."
Izaija 14,26To je odluka, što je odlučena za svu zemlju, i to je ruka pružena na sve narode.
Izaija 14,27Jer je Gospod nad vojskama to zaključio - tko će to razbiti? Ruka je njegova pružena - tko će je odvratiti?
Izaija 14,28U godini smrti kralja Ahaza izašla je ova riječ:
Izaija 14,29Ne raduj se, sva kolika zemljo filistejska, što se je slomio štap, koji te je udarao, jer iz korijena zmije proizlazi guja ljutica, a plod je njezin zmaj krilati.
Izaija 14,30Najoskudniji bit će opskrbljeni; u sigurnosti počivaju siromasi. Ali ću leglo tvoje umoriti gladu; ostatak će se tvoj pobiti."
Izaija 14,31Jaučite, vrata! Viči, grade! Očajavaj, sva kolika zemljo filistejska, jer sa sjevera dolazi dim; od četa se njegovih ne odvaja nitko.
Izaija 14,32Što će se odgovoriti glasnicima neznabožačkim? "Tvrdo je utemeljio Gospod Sion. Tamo su zaklonjeni siromasi naroda njegova."
Izaija 14,1 Da, smilovat će se Jahve Jakovu i opet izabrati Izraela, dati mu da počine u svojoj zemlji. Pridružit će im se došljak i priključiti se domu Jakovljevu.
Izaija 14,2Sami će narodi po njih doći i odvesti ih u njihov kraj, a njih će Dom Izraelov baštiniti u Jahvinoj zemlji kao sluge i sluškinje. I zarobit će one koji njih bijahu zarobili i gospodovat će nad svojim tlačiteljima.
Izaija 14,3U dan kad ti Jahve dade da počineš od svojih stradanja, nemira i teškog robovanja kojima te pritisnuše,
Izaija 14,4zapjevat ćeš ovu rugalicu kralju babilonskom: Kako nestade silnika? Kako nestade tlačenja?
Izaija 14,5Jahve slomi štap zlikovački i žezlo vladarsko
Izaija 14,6što je bijesno b§ilo narode udarcima bez kraja i konca, što je gnjevno vladalo narodima progoneć` ih nemilice.
Izaija 14,7Počiva, miruje sva zemlja kličući od radosti.
Izaija 14,8Nad tobom se raduju čempresi i cedri libanonski: "Otkako si pao, ne dolaze nas više sjeći!
Izaija 14,9Zbog tebe se uzbudi Podzemlje da te dočeka kada dođeš. U tvoju čast ono budi sjene, sve zemaljske mogućnike, ono diže s prijestolja sve kraljeve naroda.
Izaija 14,10Svi ti oni progovaraju: "I ti si skršen k`o i mi, nama si sličan postao.
Izaija 14,11Oholost se tvoja sruši u Podzemlje i buka tvojih harfa; pod tobom je ležaj od truleži, a crvi tvoj su pokrivač.
Izaija 14,12Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda?
Izaija 14,13U svom si srcu govorio: `Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru.
Izaija 14,14Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.`
Izaija 14,15A sruši se u Podzemlje, u dubine provalije!
Izaija 14,16Koji te vide, motre te i o tebi razmišljaju: "Je li to čovjek koji je zemljom tresao i drmao kraljevstvima,
Izaija 14,17koji je u pustinju svijet obraćao i sa zemljom sravnjivao gradove, koji sužnjeva svojih nikad nije kući otpuštao?
Izaija 14,18Kraljevi naroda svi u časti počivaju, svaki u svojoj grobnici.
Izaija 14,19A ti si iz groba izbačen kao smeće odvratno, pokriven poklanima, mačem probodenima, koji su na ploče grobne pobacani k`o strvina zgažena!
Izaija 14,20Nećeš se združiti s njima u grobu, jer si zemlju svoju uništio i narod svoj poklao. I nikad se više neće spominjati pleme zlikovačko.
Izaija 14,21Spremite pokolj djeci za bezakonje otaca njihovih, da se više ne dignu da osvajaju zemlju i da ne pokriju lice svijeta!
Izaija 14,22Ustat ću na njih - riječ je Jahve nad Vojskama - i zatrt ću Babilonu ime i ostatak, rod i porod - riječ je Jahvina.
Izaija 14,23Dat ću ga u posjed ježevima i močvarama. Pomest ću ga metlom zatornom - riječ je Jahve nad Vojskama.
Izaija 14,24Zakleo se Jahve nad Vojskama: "Što zamislih, zbit će se, što naumih, izvršit će se!
Izaija 14,25Skršit ću Asur u svojoj zemlji, zgazit ću ga na svojim gorama. Jaram njegov s njih će spasti, spast će im s pleća breme njegovo.
Izaija 14,26Takva je odluka stvorena protiv čitave zemlje; takva je ruka pružena protiv svih naroda!
Izaija 14,27A kad Jahve nad Vojskama odluči, tko da se usprotivi? Kada ruku ispruži, tko da je odvrati?
Izaija 14,28One godine kad je umro kralj Ahaz, bi objavljeno ovo proroštvo:
Izaija 14,29Ne raduj se, sva Filistejo, što se slomi štap koji te udarao, jer će iz korijena zmijinjeg izaći ljutica što će izleći zmaja krilatoga.
Izaija 14,30Ubogi će pasti na mojim pašnjacima i u pouzdanju počivati siromasi; glađu ću pomoriti rod tvoj i pobiti što od tebe ostane.
Izaija 14,31Kukajte, vrata! Zapomaži, grade! Strepi, sva Filistejo! Jer sa sjevera dim dolazi i čete njegove ne napušta nitko!
Izaija 14,32Što će se tad odgovoriti glasnicima naroda? "Jahve zasnova Sion, i u njem su zaštićeni siromasi njegova naroda.
Izaija 14,1GOSPOD će imati milosti za Jakova, on će opet izabrati Izrael. On će ih smjestiti na njihovoj zemlji. Stranci će se pridružiti njima i bit će bliski kući Jakovljevoj.
Izaija 14,2Narodi će ih primati i uvoditi u svoju domovinu. Nad zemljom GOSPODOVOM, kuća Izraelova uzet će posjed, kao sluge i kao sluškinje, ona će učiniti zarobljenicima one koji su nju držali zarobljenicima i podjarmit će svoje ugnjetače.
Izaija 14,3U dan kad ti GOSPOD bude dao odmor, poslije tvoje muke, tvoje nevolje i mučnog robstva kojem si ti bio podvrgnut,
Izaija 14,4ti ćeš zapjevati ovu pjesmu o kralju Babilonije: Kako je završio, ugnjetavač? Kako je završila njegova nabusitost ?
Izaija 14,5GOSPOD je slomio batinu zlobnicima, toljagu gospodarima,
Izaija 14,6koji udaraše narod s bijesom, koji udaraše bez odmora, podjarmljujući narode u svojem gnjevu, proganjajući bezobzirno njih.
Izaija 14,7Sva zemlja se najzad odmara spokojna. Sve ječi od krikova radosti.
Izaija 14,8čak se i čempresi raduju zbog tebe i, otkad si se ispružio, cedrovi libanski govore: ” On neće više uzlaziti, onaj koji nas dolaziše ubijati. “
Izaija 14,9Donji svijet . se potresa zbog tebe na vijest o tvojem dolasku. Za tebe, on budi pokojnike, sve velikane zemaljske, on diže s njihovih prijestolja sve kraljeve naroda.
Izaija 14,10Svi, oni počinju govoriti i kažu tebi: ”Ti također, evo te od sada bez snage, poput nas, ti san postao sličan.
Izaija 14,11Tvoja Visost je morala sići pod zemlju uz zvuke tvojih lira. Pod tobom, jedan madrac od purpura, a crvi su tvoj pokrivač.“
Izaija 14,12Kako si ti pao s neba, Zvijezdo sjajna, Sine Zore? Kako si se ti sunovratio na zemlju, ti koji si srozavao narode,
Izaija 14,13ti koji si govorio: ” Ja ću se uspeti u nebesa, ja ću uzvisiti prijestol moj iznad zvijezda Božjih, ja ću stolovati nad planinom božanskog sabora na krajnjem sjeveru,
Izaija 14,14ja ću se uspeti na vrh oblaka, ja ću biti kao Sve-Višnji.“
Izaija 14,15Ali ti si morao sići pod zemlju u najveću dubinu Jame .
Izaija 14,16Oni koji te vide upiru u tebe pogled svoj i pažljivo te mjerkaju: ”Je li to tamo čovjek onaj koji je činio da drhti zemlja i koji je činio da se ruše kraljevstva,
Izaija 14,17Koji mijenjaše svijet u pustinju, razarao gradove i nije vraćao zatvorenika ognjištima njihovim?“
Izaija 14,18Svi kraljevi naroda, bez izuzetka, počivaju s čašću; svaki u svojem grobu.
Izaija 14,19Ali ti, ti si bio bačen daleko od svoje grobnice kao jedno ružno nedonošče . pokriven ubijenim ljudima, probijenim mačem, sišlim na kamenje jamekao jedan zgaženi lješ.
Izaija 14,20Ti nećeš biti pridružen k njima u jednoj grobnici, jer ti si uništio svoju zemlju, jer ti si ubio svoj narod: rasa zlih neće bit više nikada imenovana.
Izaija 14,21Pripremite pokolj sinova za zločine njihovih otaca . iz straha da se oni ne dignu i ne dočepaju se zemlje, da ne prekriju gradovima lice svijeta.
Izaija 14,22Ja ću se uspraviti protiv njih proročanstvo GOSPODA, sve-mogućegBabiloniji ja ću uništiti ime i trag, nasljedstvo i potomstvo .
Izaija 14,23Ja ću ga načiniti močvarom, područjem ježeva, ja ću pomesti Babiloniju jednom metlom koja će sve zatrati proročanstvo GOSPODA, svemogućeg.
Izaija 14,24GOSPOD, svemogući, dao je ovu prisegu: ” To što sam ja riješio zbit će se, to što sam ja odlučio ispunit će se.
Izaija 14,25Ja ću skršiti Asiriju u mojoj zemlji, ja ću ju zgaziti na mojim planinama. Onima koji ga nosiše, njegov *jaram bit će skinut, njegov će teret biti odložen s njihovih leđa. “
Izaija 14,26Takva je odluka donesena na suprot cijeloj zemlji. Takava je ruka ispružena protiv svim narodima.
Izaija 14,27Kad GOSPOD, svemogući, je donio takvu odluku, tko bi ju mogao slomiti? Kad on ispruži ruku, tko će mu ju povući?
Izaija 14,28U godini smrti kralja Akhaza, ovo bi proglašeno:
Izaija 14,29Ne radujte se, Filistini potpuno, zato što je toljaga koja te tukla bila polomljena, jer, iz loze zmije izići će nova guja i od nje jedan leteći zmaj .
Izaija 14,30Najsirotiji imat će jedno ispasište, siromasi počivat će u sigurnosti, ali ja ću pogubiti glađu tvoj korijen, a ono što će ostati od tebe bit će pobijeno.
Izaija 14,31Vrata, plačite, grade, pusti krikove! Filistina u cijelosti se stropoštala: jer jedan dim napreduje sa Sjevera, nitko se ne odjeljuje u njihovim postrojbama.
Izaija 14,32I što odgovara izaslanicima taj narod? Da je GOSPOD utemeljio *Sion i da su ponizni njegovog naroda tu su u sigurnosti.
Isaija 14,1Jer će se smilovati Gospod na Jakova, i opet će izabrati Izrailja, i namjestiće ih u zemlji njihovoj, i prilijepiće se k njima došljaci i pridružiće se domu Jakovljevu.
Isaija 14,2Jer će ih uzeti narodi i odvesti na mjesto njihovo, i naslijediće ih Izrailjci u zemlji Gospodnjoj da im budu sluge i sluškinje, i zarobiće one koji ih bjehu zarobili, i biće gospodari svojim nasilnicima.
Isaija 14,3I kad te smiri Gospod od truda tvojega i muke i od ljutoga ropstva u kom si robovao,
Isaija 14,4Tada ćeš izvoditi ovu priču o caru Vavilonskom i reći ćeš: kako nesta nastojnika, nesta danka?
Isaija 14,5Slomi Gospod štap bezbožnicima, palicu vladaocima,
Isaija 14,6Koja je ljuto bila narode bez prestanka, i gnjevno vladala nad narodima, i gonila nemilice.
Isaija 14,7Sva zemlja počiva i mirna je; pjevaju iza glasa.
Isaija 14,8Vesele se s tebe i jele i kedri Livanski govoreći: otkako si pao, ne dolazi niko da nas siječe.
Isaija 14,9Pakao dolje uskoleba se tebe radi da te srete kad dođeš, probudi ti mrtvace i sve knezove zemaljske, diže s prijestola njihovijeh sve careve narodne.
Isaija 14,10Svi će progovoriti i reći tebi: i ti li si iznemogao kao mi? izjednačio se s nama?
Isaija 14,11Spusti se u pakao ponos tvoj, zveka psaltira tvojih; prostrti su poda te moljci, a crvi su ti pokrivač.
Isaija 14,12Kako pade s neba, zvijezdo danice, kćeri zorina? kako se obori na zemlju koji si gazio narode?
Isaija 14,13A govorio si u srcu svom: izaći ću na nebo, više zvijezda Božijih podignuću prijesto svoj, i sješću na gori zbornoj na strani sjevernoj;
Isaija 14,14Izaći ću u visine nad oblake, izjednačiću se s višnjim.
Isaija 14,15A ti se u pakao svrže, u dubinu grobnu.
Isaija 14,16Koji te vide pogledaće na te, i gledaće te govoreći: to li je onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao carstva,
Isaija 14,17Koji je vasiljenu obraćao u pustinju, i gradove njezine raskopavao? roblje svoje nije otpuštao kući?
Isaija 14,18Svi carevi narodni, svikoliki, leže slavno, svaki u svojoj kući.
Isaija 14,19A ti se izbaci iz groba svojega, kao gadna grana, kao haljina pobijenijeh, mačem probodenijeh, koji slaze u jamu kamenu, kao pogažen strv.
Isaija 14,20Nećeš se združiti s njima pogrebom, jer si zemlju svoju zatro, narod si svoj ubio; neće se spominjati sjeme zlikovačko dok je vijeka.
Isaija 14,21Pripravite pokolj sinovima njegovijem za bezakonje otaca njihovijeh da se ne podignu i ne naslijede zemlje i ne napune vasiljene gradovima.
Isaija 14,22Jer ću ustati na njih, govori Gospod nad vojskama, i zatrću ime Vavilonu i ostatak, i sina i unuka, govori Gospod.
Isaija 14,23I načiniću od njega stan ćukovima i jezera vodena, i omešću ga metlom pogibli, govori Gospod nad vojskama.
Isaija 14,24Zakle se Gospod nad vojskama govoreći: doista, biće kako sam smislio, i kako sam naumio izvršiće se.
Isaija 14,25Potrću Asirca u zemlji svojoj, na gorama svojim izgaziću ga; tada će se skinuti s njih jaram njegov, i breme njegovo s pleća njihovijeh skinuće se.
Isaija 14,26To je namišljeno svoj zemlji, i to je ruka podignuta na sve narode.
Isaija 14,27Jer je Gospod nad vojskama naumio, ko će razbiti? i njegovu ruku podignutu ko će odvratiti?
Isaija 14,28Godine koje umrije car Ahaz bi objavljeno ovo breme:
Isaija 14,29Nemoj se radovati, zemljo Filistejska svakolika, što se slomi prut onoga koji te je bio; jer će iz korijena zmijinjega niknuti zmija vasilinska, i plod će mu biti zmaj ognjeni krilati.
Isaija 14,30I prvenci siromaški nahraniće se, i ubogi će počivati bez straha; a tvoj ću korijen umoriti glađu, i ostatak tvoj on će pobiti.
Isaija 14,31Ridajte, vrata; viči, grade; rastopila si se, sva zemljo Filistijska, jer sa sjevera ide dim i niko se neće osamiti u zborovima njegovijem.
Isaija 14,32I šta će se odgovoriti poslanicima narodnijem? Da je Gospod osnovao Sion i da će u nj utjecati nevoljnici naroda njegova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje