Tražilica


Izaija 48. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 48,1Čujte ovo, vi od kuće Jakovljeve, koji se zovete imenom Izraelovim i iz vrela Judina izađoste, koji se kunete imenom Gospodnjim i slavite Boga Izraelova, ali ne u istini i pravdi!
Izaija 48,2ni se imenuju po svetom gradu i oslanjaju se na Boga Izraelova, kojemu je ime Gospod nad vojskama.
Izaija 48,3"Prijašnje davno sam već objavio, iz mojih je usta izašlo, ja sam to javio, brzo sam izvršio i dogodilo se je.
Izaija 48,4Jer sam znao, da si tvrdoglav, da je tvoja šija gvozdena žila i da ti je čelo od mjedi,
Izaija 48,5Zato sam ti već davno objavio, prije nego se još zbilo, priopćio sam ti, da ne kažeš: 'Idol je moj izvršio, lik moj rezani, lik moj liveni to je zapovjedio.'
Izaija 48,6čuo si, sad promotri sve, nećete li sad biti svjedoci moji? Od sada ti javljam novo i skriveno, što nijesi znao.
Izaija 48,7Sada se izvršuje, a ne davno. Ništa nijesi o tome čuo prije ovoga dana, da ne kažeš: 'Znao sam to.'
Izaija 48,8Ne, ništa o tom nijesi čuo ni znao, niti se je prije bilo tvoje uho otvorilo, jer sam znao, da si ti vrlo nevjeran, i da su te nazvali otpadnikom od krila materina.
Izaija 48,9Zbog imena svojega sustežem još gnjev svoj, zbog slave svoje svladavam se prema tebi, da te ne istrijebim.
Izaija 48,10Evo, pretalio sam te, ali ne nađoh srebra; prokušao sam te u taoniku nevolje.
Izaija 48,11Zbog sebe, zbog sebe izvršio sam to, jer kako bi se bilo l oskvrnilo moje ime? Časti svoje ne dajem nikome drugom.
Izaija 48,12Čuj me, Jakove, i Izraele, kojega sam pozvao: Ja sam prvi, i ja posljednji.
Izaija 48,13Jer je moja ruka osnovala zemlju, i moja je desnica razapela nebo. Zovnuo sam ih, i svi su zajedno tu stajali.
Izaija 48,14Skupite se svi i čujte! Tko je između njih objavio ovo: 'On, kojega ljubi Gospod, izvršit će volju njegovu na Babilonu i moć njegovu pokazati na Kaldejcima'.
Izaija 48,15Ja, ja sam to objavio i pozvao ga, doveo sam ga ovamo, i on će put svoj i sretno dovršiti.
Izaija 48,16Pristupite k meni, čujte ovo! Od početka nijesam govorio tajno. Otkako sam to započeo, bio sam kod toga, a sada me posla svemogući Gospod s duhom svojim.
Izaija 48,17Ovako veli Gospod, otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov: "Ja, Gospod, Bog tvoj, jesam onaj, koji te je učio da činiš, što ti koristi, koji te je vodio putem, kojim treba da ideš.
Izaija 48,18O, da si pazio na zapovijedi moje! Tada bi mir tvoj bio kao rijeka, sreća tvoja kao valovi morski.
Izaija 48,19Tada bi plemena tvojega bilo kao pijeska, i poroda tijela tvojega kao zrna njegovih: Ime se njihovo ne bi zatrlo ni istrijebilo ispred mene."
Izaija 48,20Otidite iz Babilona, bježite iz Kaldeje! Glasno pjevajući objavljujte to, govorite, razglasujte do na kraj zemlje! Vičite: "Gospod je otkupio svojega slugu Jakova!"
Izaija 48,21Nijesu trpjeli žeđu, kad ih je vodio preko pustinje. Dao je, da im iz hridine proteče voda. Hridinu je rascijepio, i vode su potekle."
Izaija 48,22"Nema mira bezbožnicima", vel i Gospod.
Izaija 48,1 Čujte ovo, kućo Jakovljeva, vi koji se zovete imenom Izraelovim i koji ste izišli iz voda Judinih! Vi koji se Jahvinim imenom kunete i slavite Boga Izraelova, ali ne u istini i pravdi.
Izaija 48,2Jer vi se nazivate po Svetome gradu i oslanjate se na Boga Izraelova, Jahve nad Vojskama njemu je ime.
Izaija 48,3Dogođaje prošle odavna sam navijestio, iz mojih su izišli usta i ja sam ih objavio, učinih brzo, i zbi se.
Izaija 48,4Jer znao sam da si tvrdokoran, da ti je šija žila gvozdena i čelo da ti je mjedeno.
Izaija 48,5Zato sam ti već onda navijestio, javio ti prije nego što se zbilo, da ne bi rekao: "Moj kip učini to, rezani moj lik i ljeveni kip zapovjediše tako!
Izaija 48,6Čuo si i vidio sve to; zar ne priznaješ? A sada navijestit ću ti nešto novo, otajno, što još ne znaš;
Izaija 48,7ovog je trena stvoreno, a ne odavna, o tome dosad nisi ništa čuo, da ne bi rekao: "Znao sam.
Izaija 48,8Nisi o tome čuo ni znao, niti se uho tvoje prije otvorilo, jer znadoh da ćeš se iznevjeriti i da te od utrobe majčine zovu otpadnikom.
Izaija 48,9Radi imena svoga odgađah svoj gnjev, radi časti svoje susprezah se da te ne uništim.
Izaija 48,10Gle, pročistio sam te poput srebra, iskušao te u talioniku nevolje.
Izaija 48,11Sebe radi činih tako, sebe radi! Ta zar da se ime moje obeščasti? Slave svoje drugome ne dam!
Izaija 48,12Čuj me, Jakove, Izraele, koga sam pozvao: Ja jesam, ja sam prvi, ja sam i posljednji.
Izaija 48,13Ruka moja zemlju utemelji, desnica mi razape nebesa. Pozovem ih samo, i odmah dolaze.
Izaija 48,14Saberite se svi i čujte: tko je od njih to prorekao? "Onaj koga Jahve ljubi ispunit će volju moju nad Babilonom i nad potomstvom kaldejskim.
Izaija 48,15Ja rekoh i pozvah ga, vodih ga i pomogoh u naumu.
Izaija 48,16Pristupite k meni i počujte ovo: "Od početka nisam vam govorio tajno, i kad se zbivalo, bijah ondje." - "A sada me Gospod Jahve šalje s duhom svojim.
Izaija 48,17Ovako govori Jahve, otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov: "Ja, Jahve, Bog tvoj, tvojem dobru te učim, vodim te putem kojim ti je ići.
Izaija 48,18O, da si pazio na zapovijedi moje, kao rijeka sreća bi tvoja bila, a pravda tvoja kao morski valovi!
Izaija 48,19Potomstva bi tvojeg bilo kao pijeska, a poroda utrobe tvoje kao njegovih zrnaca! Nikad ti se ime ne bi zatrlo niti izbrisalo preda mnom!
Izaija 48,20Izađite iz Babilona, bježite iz Kaldeje! Glasno kličući, kazujte, objavljujte, do nakraj zemlje razglasite! Govorite: "Jahve je otkupio slugu svoga Jakova!
Izaija 48,21Nisu žeđali dok ih je kroz pustinju vodio; iz stijene je za njih vodu izbio, rascijepio je pećinu i potekla je voda.
Izaija 48,22"Nema mira opakima," kaže Jahve.
Izaija 48,1Slušajte ovo, kućo Jakovljeva, vi koji sebe zovete imenom Izraelovim, vi koji ste potekli iz izvora Judinog, vi koji ste prisegli imenogm GOSPODOVIM i udvostručili svoje pozive Bogu Izraelovu, ali bez iskrenosti i pravednosti:
Izaija 48,2oni se ipak zovu: ”Oni iz Svetog Grada! “, Oni zahtijevaju podršku Boga Izraelovog čije je ime: GOSPOD, svemogući
Izaija 48,3Prvi događaji, od prije dugo vremena ja sam ih najavio, oni su izišli iz mojih usta, ja sam ih dao čuti: iznenadno ja sam učinio i oni su se zbili.
Izaija 48,4kako ja znam da si ti okorio, da je tvoja šija jedna željezna tetiva i da je tvoje čelo od bronce,
Izaija 48,5Ja sam ti najavio događaje prije dugo vremena, prije nego su se zbili; ja sam ti dao njih saznati, da bi izbjegao reći: ”To je moj kipić koji je ovdje na djelu, to je moj idol, moj kip, koji je dao ove zapovijedi.“
Izaija 48,6Vi ste čuli predskazanje: gledajte izvršenje. Nećete li ih vi najaviti u svoje vrijeme? Sada ja ću priopćiti novosti stavljene u pričuvu, koje ti nisi poznavao.
Izaija 48,7Oni su sada stvoreni, a ne prije dugo vremena, u početku ovog dana, a ti ih nikad nisi čuo, da bi izbjegao reći: ” Očevidno! Ja ih poznajem!“
Izaija 48,8Sigurno! ti nisi čuo; sigurno! Ti nisi imao saznanja; sigurno! Tvoje uho nije dugo vremena bilo prije otvoreno, jer ja znam da si ti izdao, opet izdao, i da te se zove ”Pobunjen krila majčina!“
Izaija 48,9To je iz obzira spram mog imena što ja ublažavam svoj gnjev, iz obzira na zahvalnicu koja mi pripada što prema tebi se suzdržavam, da se ne bih oduzimao.
Izaija 48,10Evo sam te pročistio ne u pretopljenom srebruja sam te pročistio u peći poniženja.
Izaija 48,11To sam iz obzira prema sebi, iz obzira prema sebi sam postupio, kako, u stvari, moje ime bi moje ime bilo osramoćeno? Moja slava, nju neću dati drugom?
Izaija 48,12Slušaj me, Jakove, Izraele, ti kojeg ja zovem, ja sam baš takav: ja sam onaj prvi, ja sam također posljednji.
Izaija 48,13Da, to je moja ruka koja je utemeljila zemlju, moja desnica koja je rastegnula nebesa; ja sam ih pozvao, odjednom su se predstavili.
Izaija 48,14Skupite se svi i slušajte! Tko, među inima, je najavio ove događaje: onaj što ga GOSPOD voli izvršit će njegovo zadovoljstvo protiv Babilonije i njegove pasmine, Kaldejaca?
Izaija 48,15To sam ja, to sam ja koji je govorio;da, ja sam pozvao njega, ja sam ga doveo i njegovo će se poduzeće ispuniti!
Izaija 48,16Priđite se k meni, slušajte, ovo: ja nisam nikad, od početka, govorio u skrovištu; od doba kad se ovo zbilo, ja sam tu: konačno to je dakle Gospod BOG poslao mi svoj Duh.
Izaija 48,17Ovako govori GOSPOD koji te otkupio, *Svetac Izraelov: To sam ja, GOSPOD, tvoj Bog, koji te poučava da otud izvučeš korist, koji te stavlja na put kojim putuješ.
Izaija 48,18Ah! h da si posvetio pažnju mojim zapovjedima, tvoj bi mir bio kao jedna rijeka, a tvoja pravda kao valovi morski;
Izaija 48,19tvojeg bi potomstva bilo kao pijeska, njihovi izdanci kao šljunak: nikad njegovo ime ne bi bilo, ispred mene, ni isključeno, ni iskorijenjeno.
Izaija 48,20iziđite iz Babilona! Bježite od Kaldejaca! Jednim zvonkim glasom najavite, dajte to čuti, razglašujte do na kraj svijeta, recite: ” GOSPOD je iskupio svog slugu Jakova !“
Izaija 48,21Oni nisu žeđali na zemlji sasušenoj kamo ih je on odveo. Za njih, iz stijene vode su šiknule, da, on je rascijepio stijenu i vode su potekle!
Izaija 48,22Ali, nigdje mira, rekao je GOSPOD, za zle.
Isaija 48,1Čujte ovo, dome Jakovljev, koji se zovete imenom Izrailjevijem, i iz vode Judine izidoste, koji se kunete imenom Gospodnjim, i Boga Izrailjeva pominjete, ali ne po istini i po pravdi.
Isaija 48,2Jer se imenuju po svetom gradu, oslanjaju se na Boga Izrailjeva, kojemu je ime Gospod nad vojskama.
Isaija 48,3Što je pređe bivalo, kazivah naprijed odavna, i što iz mojih usta izide i objavih, učinih brzo i zbi se.
Isaija 48,4Znao sam da si uporan, i vrat da ti je gvozdena žila, i čelo da ti je od mjedi.
Isaija 48,5I zato ti odavna objavih, prije nego se zbi kazah ti, da ne bi rekao: idol moj učini to, i lik moj rezani i lik moj liveni zapovjediše tako.
Isaija 48,6Čuo si; pogledaj sve to; a vi nećete li objavljivati? otsele ti javljam novo i sakriveno, što nijesi znao;
Isaija 48,7Sada se stvori, i nedavno, i prije ovoga dana nijesi čuo, da ne rečeš: gle, znao sam.
Isaija 48,8Niti si čuo ni znao, i prije ti se uši ne otvoriše, jer znadijah da ćeš činiti nevjeru, i da se zoveš prestupnik od utrobe materine.
Isaija 48,9Imena svojega radi ustegnuću gnjev svoj, i radi hvale svoje uzdržaću se prema tebi, da te ne istrijebim.
Isaija 48,10Evo, pretopiću te, ali ne kao srebro, prebraću te u peći nevolje.
Isaija 48,11Sebe radi, sebe radi učiniću, jer kako bi se hulilo na ime moje? i slave svoje neću dati drugome.
Isaija 48,12Čuj me, Jakove i Izrailju, kojega ja pozvah: ja sam prvi, ja sam i pošljednji.
Isaija 48,13I moja je ruka osnovala zemlju, i moja je desnica izmjerila nebesa peđu; kad ih zovnem, svi dođu.
Isaija 48,14Skupite se svi i čujte: ko je od njih objavio ovo? Gospod ga miluje, on će izvršiti volju njegovu na Vavilonu, i mišica će njegova biti nasuprot Haldejcima.
Isaija 48,15Ja, ja rekoh, i pozvah ga, dovešću ga, i biće srećan na svom putu.
Isaija 48,16Pristupite k meni, čujte ovo: od početka nijesam govorio tajno; otkako to bi, bijah ondje; a sada Gospod Gospod posla me i duh njegov.
Isaija 48,17Ovako veli Gospod, izbavitelj tvoj, svetac Izrailjev: ja sam Gospod Bog tvoj koji te učim da bi napredovao, vodim te putem kojim treba da ideš.
Isaija 48,18O, da si pazio na zapovjesti moje! mir bi tvoj bio kao rijeka, i pravda tvoja kao valovi morski;
Isaija 48,19I sjemena bi tvojega bilo kao pijeska, i poroda utrobe tvoje kao zrna njegovijeh; ime se njihovo ne bi zatrlo ni istrijebilo ispred mene.
Isaija 48,20Izidite iz Vavilona, bježite od Haldejaca; glasno pjevajući objavljujte, kazujte, razglašujte do krajeva zemaljskih; recite: izbavi Gospod slugu svojega Jakova.
Isaija 48,21Neće ožednjeti kad ih povede preko pustinje; vodu iz stijene točiće im, jer će rascijepiti kamen i poteći će voda.
Isaija 48,22Nema mira bezbožnicima veli Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje