Tražilica


Izaija 61. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 61,1Duh svemogućega Gospoda počiva la meni, jer me je pomazao Gospod, poslao me, da donesem poniznima veselu vijest. On me je poslao, da iscijelim slomljena srca, da navijestim zarobljenima slobodu, vezanima otkupljenje,
Izaija 61,2Da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga našega, da utješim sve žalosne,
Izaija 61,3Da žalosnima u Sionu kao dar dadnem na glavu nakit mjesto pepela, ulje radosti mjesto odjeće žalosti, hvalospjev mjesto plašljivosti? "Hrastovi pravednosti" zvat će se oni, "nasad Gospodnji za slavu njegovu".
Izaija 61,4Oni će sazidati prastara mjesta razorena, podignut će opet, što je bilo opustošeno u vrijeme praotaca. Ponovit će gradove puste, što su ležali porušeni kroz mnoga pokoljenja.
Izaija 61,5Tuđini se postavljaju kao pastiri vaših stada, stranci su vaši ratari i vaši vinogradari.
Izaija 61,6A vi ćete se zvati "svećenici Gospodnji", "sluge Boga našega" nazivat će vas. Uživat ćete dobra naroda i hvalit ćete se bogatstvom njihovim.
Izaija 61,7Sramota će se dvostruko nadoknaditi. Mjesto sramote oni će pjevati nad sudbinom svojom. Tako će dobiti dvojinom posjed u zemlji njihovoj. Imat će vječnu radost.
Izaija 61,8Jer ja, Gospod, ljubim pravicu, mrzim na grabež bezbožan. Tako ću im vjerno dati plaću i vječan zavjet učinit ću s njima.
Izaija 61,9Potomci njihovi bit će poznati među poganima, naraštaji njihovi među narodima. Tko ih god vidi, prepoznat će: oni su pokoljenje, što ga je blagoslovio Gospod.
Izaija 61,10Glasno ću se veseliti u Gospodu. Duša se moja raduje u Bogu mojemu, jer mo je obukao u haljinu spasenja, zaogrnuo me plaštem pravednosti kao zaručnika, koji sebi svečano namješta na glavu nakit, kao zaručnicu, koja na sebe meće svoj ures.
Izaija 61,11Jer kao što iz zemlje raste bilje i u vrtu niče što se posije, tako će svemogući Gospod učiniti da nikne pravednost i slava pred očima svih naroda."
Izaija 61,1 Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima;
Izaija 61,2da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu
Izaija 61,3i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna. I zvat će ih Hrastovima pravde, Nasadom Jahvinim - na slavu njegovu.
Izaija 61,4Oni će nanovo dići drevne razvaline, sazdati opet mjesta poharana, ruševine prošlih pokoljenja.
Izaija 61,5Tuđinci će doći da vam stada pasu, stranci će vam biti ratari i vinogradari.
Izaija 61,6A vas će zvati "Svećenici Jahvini", nazivat će vas "Službenici Boga našega". Uživat ćete bogatstva naroda, blagom se njihovim dičiti.
Izaija 61,7Dvostruka bijaše njihova sramota - rug i prezir bijahu im baština - zato će u zemlji svojoj baštinit` dvostruko, njihova će biti radost vječita.
Izaija 61,8Jer ja, Jahve, ljubim pravdu, a mrzim grabež nepravedni. Vjerno ću ih nagraditi i sklopiti s njima Savez vječni.
Izaija 61,9Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima. Tko god ih vidi, prepoznat će da su sjeme što ga Jahve blagoslovi.
Izaija 61,10Radošću silnom u Jahvi se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi il` nevjesta kad se uresi nakitom.
Izaija 61,11Kao što zemlja tjera svoje klice, kao što u vrtu niče sjemenje, učinit će Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.
Izaija 61,1Duh Gospodina Boga je na meni: GOSPOD, u stvari, načinio je od mene *spasitelja, on me poslao donijeti radosnu poruku poniženima, izvidati one čije je srce skršeno, proglasiti zarobljenicima izbavljenje, zatvorenicima radosno zablještenje,
Izaija 61,2proglasiti godinu milosti GOSPODOVE, dan osvete našeg Boga, okrijepiti sve ožalošćene,
Izaija 61,3staviti ožalošćenima krunu *Siona, da, dati im tu krunu a ne pepeo, jedan mirisni namaz oduševljenja, a ne žalosti, jedno odijelo primjereno pohvali, a ne čamotinji. Zvat će ih se ”Smrdljike pravde, nasad GOSPODOV, određen pokazati njegov sjaj.“
Izaija 61,4Oni će obnoviti porušeno iz prošlosti, ožalošćenja dodijeljena precima, oni će ih skinuti, oni će obnoviti porušene gradove, pustoš što se vuče iz pokoljenja u pokoljenje.
Izaija 61,5Ljudi svih podrijetala pazit će i napasati vašu sitnu stoku, sinovi strančevi bit će za vas orači i vinogradari.
Izaija 61,6Glede vas, vi ćete biti nazvani ” Svećenici GOSPODOVI“, zvat će vas se ”Službenici našeg Boga “; vi ćete jesti imovinu naroda i sebi čestitati da ste njihovu slavu zarobili.
Izaija 61,7Umjesto da vaš sram bude udvostručen i da uvrede nanesene od ljudi budu vaš dio, vi ćete baštiniti od njihove zemlje dvostruki dio i slavlje davnašnje bit će vama dar.
Izaija 61,8Jer ja, GOSPOD, ja volim pravdu, ja mrzim krađu uvijenu u podmuklost, ja ću dati vjerno vašu nagradu: ja ću za uvijek sklopiti *savez u vašu korist.
Izaija 61,9Vaše potomstvo bit će poznato među narodima, vaši potomci bit će poznati u sred naroda; svi oni koji će njih gledati priznat će ih kao jedno potomstvo koje je GOSPOD blagoslovio.
Izaija 61,10Ja sam zanesena, da, zanesena, zbog GOSPODA, moja duša kliče zbog mog Boga, jer me on ogrnuo mantijom spasenja, on me ogrnuo plaštem pravde, kao kakav zaručnik koji, kao jedan svećenik, nosi dijademu, kao jedna nevjesta koja se kiti nakitom svojim.
Izaija 61,11Da, kao zemlja što daje da izbijaju klice njene i u jednom vrtu klija njegovo sjemenje, tako GOSPOD daje klijati pravdi i pohvali pred licem svih naroda.
Isaija 61,1Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica.
Isaija 61,2Da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga našega, da utješim sve žalosne,
Isaija 61,3Da učinim žalosnima u Sionu i dam im nakit mjesto pepela, ulje radosti mjesto žalosti, odijelo za pohvalu mjesto duha tužnoga, da se prozovu hrastovi pravde, sad Gospodnji za slavu njegovu.
Isaija 61,4I oni će sazidati davnašnje pustoline, podignuće stare razvaline i ponoviće gradove puste, što leže razvaljeni od mnogo naraštaja.
Isaija 61,5I tuđini će stajati i pasti stada vaša, i inostranci će biti vaši orači i vinogradari.
Isaija 61,6A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji, sluge Boga našega govoriće vam se, blago naroda ješćete i slavom njihovom hvalićete se.
Isaija 61,7Za dvostruku sramotu vašu, i što se pjevaše: rug je dio njihov, zato će u zemlji njihovoj naslijediti dvojinom i imaće vječnu radost.
Isaija 61,8Jer ja Gospod ljubim pravdu i mrzim na grabež sa žrtvom paljenicom, i daću im platu uistinu, i vječan zavjet učiniću s njima.
Isaija 61,9I sjeme će se njihovo znati u narodima i natražje njihovo među plemenima; ko ih god vidi poznaće ih da su sjeme koje je blagoslovio Gospod.
Isaija 61,10Veoma ću se radovati u Gospodu, i duša će se moja veseliti u Bogu mojem, jer me obuče u haljine spasenja i plaštem pravde ogrte me kao kad ženik namjesti nakit i kao kad se nevjesta uresi uresom svojim.
Isaija 61,11Jer kao što iz zemlje raste bilje i u vrtu niče što se posije, tako će Gospod Bog učiniti da nikne pravda i pohvala pred svijem narodima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje