Tražilica


Jakovljeva 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jakovljeva 4,1Odakle ratovi i raspre među vama? Odakle? Ako li ne od pohlepa vaših, koje se bore u vašim udima?
Jakovljeva 4,2Želite i nemate; ubijate i za vidite, i ne možete postići; borite se i vojujete, i nemate, jer ne molite.
Jakovljeva 4,3Molite, i ne primate, jer zlo molite, da u nasladama svojim trošite.
Jakovljeva 4,4Preljubočinci, ne znate li, da je prijateljstvo ovoga svijeta neprijateljstvo Bogu? Tko dakle hoće da bude prijatelj svijetu, postao je neprijatelj Božji.
Jakovljeva 4,5Ili mislite, da uzalud Pismo govori: Ljubomorno ljubi duh, koji u nama stanuje?
Jakovljeva 4,6A on daje veću milost, jer govori: "Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost."
Jakovljeva 4,7Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavlu, i pobjeći će od vas!
Jakovljeva 4,8Približite se k Bogu, i on će se približiti k vama. Očistite ruke, grješnici, i čistite srca, vi ljudi s dvije duše!
Jakovljeva 4,9Osjećajte svoju bijedu, tugujte i plačite; smijeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost!
Jakovljeva 4,10Ponizite se pred Gospodinom, i uzvisit će vas.
Jakovljeva 4,11Ne klevećite jedan drugoga, braćo, jer tko kleveće brata ili sudi brata svojega, kleveće zakon i su di zakon. A ako zakon sudiš, nijesi i izvršitelj zakona, nego sudac.
Jakovljeva 4,12Jedan je zakonodavac i sudac, koji može spasiti i upropastiti. A ti tko si, da bližnjega sudiš?!
Jakovljeva 4,13Slušajte sad vi, koji govorite: "Danas ili sutra poći ćemo u ovaj i onaj grad, i provest ćemo ondje jednu godinu, i trgovat ćemo, i teći ćemo."
Jakovljeva 4,14Vi, koji ne znate, što će biti sutra, jer što je vaš život? Jer ste dim, koji se zamalo pokaže, i onda, ga nestane.
Jakovljeva 4,15Mjesto da govorite: "Ako Gospodin htjedne, živjet ćemo i učinit ćemo ovo ili ono."
Jakovljeva 4,16A sad se hvalite svojim hvalisanjem. Svaka je hvala takva zla.
Jakovljeva 4,17Jer tko zna dobro činiti i ne čini grijeh mu je.
Jakovljeva 4,1 Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim?
Jakovljeva 4,2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete.
Jakovljeva 4,3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.
Jakovljeva 4,4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega.
Jakovljeva 4,5Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?
Jakovljeva 4,6A daje on i veću milost. Zato govori: Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.
Jakovljeva 4,7Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!
Jakovljeva 4,8Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci!
Jakovljeva 4,9Zakukajte, protužite, proplačite! Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost!
Jakovljeva 4,10Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!
Jakovljeva 4,11Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj nego sudac Zakona.
Jakovljeva 4,12Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?
Jakovljeva 4,13De sada, vi što govorite: "Danas ili sutra otići ćemo u taj i taj grad, provesti ondje godinu, trgovati i zaraditi",
Jakovljeva 4,14a ne znate što će sutra biti. Ta što je vaš život? Dašak ste što se načas pojavi i zatim nestane!
Jakovljeva 4,15Umjesto da govorite: "Htjedne li Gospodin, živjet ćemo i učiniti ovo ili ono",
Jakovljeva 4,16vi se razmećete svojim hvastanjima! Svako je takvo hvastanje opako.
Jakovljeva 4,17Znati dakle dobro činiti, a ne činiti - grijeh je.
Jakovljeva 4,1Otkud dolaze sukobi, otkud dolaze bitke među vama? Nije li to iz vaših užitaka koji vojuju u udovima vašim?
Jakovljeva 4,2Vi hlepite a ne posjedujete; pogubni ste u zavidljivi, a ne možete uspjeti; borite se i vojujete. Vi ne posjedujete jer, niste molitelji;
Jakovljeva 4,3ištete a, ne primate budući da vaše molbe ne ciljaju ničem boljem nego trošku za vaše užitke.
Jakovljeva 4,4Žene nevjerne1 ! Ne znate li vi da prijateljstvo spram *svijeta jest neprijateljstvo spram Boga? Onaj koji hoće biti prijatelj svijetu čini od sebe, dakle, neprijatelja Bogu.
Jakovljeva 4,5Ili pak, mislite li vi da je to za ništa što Pismo kaže: Bog ljubomorno želi duh koji je On nastanio u nama?
Jakovljeva 4,6Ali bolje je pokazati se sklonim; evo zašto Duh kaže: Bog se opire oholima, ali se pokazuje sklon poniznima.
Jakovljeva 4,7Podložite se, dakle, Bogu; ali, oduprite se *đavolu i on će daleko pobjeći od vas.
Jakovljeva 4,8Očistite sve ruke, grješnici, i pročistite svoja *srca, dvolični ljudi!
Jakovljeva 4,9Priznajte svoju bijedu, preuzmite žalost, plačite; nek se vaš smijeh u žalost preobrati i vaša radost u utučenost!
Jakovljeva 4,10Ponizite se pred Gospodinom i On će vas podići.
Jakovljeva 4,11Ne ogovarajte jedni druge, Braćo. Onaj koji ogovara jednog brata ili sudi o svom bratu ocrnjuje jedan *zakon i sudi o jednom zakonu; ali, ako ti sudiš o jednom zakonu, ti postupaš kao sudac, a ne kao izvršitelj zakona.
Jakovljeva 4,12No, samo je jedan zakonodavac i sudac: onaj koji može spasiti i pogubiti. Tko si, ti, za suditi bližnjem svom?
Jakovljeva 4,13Dakle, vi koji kažete: ` Danas, - ili sutra -, ići ćemo u jedan određeni grad, provest ćemo ondje godinu dana, trgovat ćemo, zaradit ćemo novac `,
Jakovljeva 4,14a da sami ne znate, slijedećeg dana, što će biti s vašim životom, jer vi ste jedna para, koja se na čas pojavi i potom nestaje!
Jakovljeva 4,15Umjesto da kažete: ` Ako to Gospodin hoće, živjet ćemo i učinit ćemo ovo ili ono `,
Jakovljeva 4,16vi izvlačite oholost iz svojih hvalisanja. Svaki ponos te vrste loš je.
Jakovljeva 4,17Tko dakle zna učiniti dobro, a ne učini ga tovari sebi jedan grijeh.
Jakov 4,1Otkuda ratovi i raspre među nama? Ne otuda li, od slasti vašijeh, koje se bore u vašijem udima?
Jakov 4,2Želite i nemate; ubijate i zavidite, i ne možete da dobijete; borite se i vojujete, i nemate, jer ne ištete.
Jakov 4,3Ištete, i ne primate, jer zlo ištete, da u slastima svojijem trošite.
Jakov 4,4Preljubočinci i preljubočinice! ne znate li da je prijateljstvo ovoga svijeta neprijateljstvo Bogu? Jer koji hoće svijetu prijatelj da bude, neprijatelj Božij postaje.
Jakov 4,5Ili mislite da pismo uzalud govori: duh koji u nama živi mrzi na zavist?
Jakov 4,6A on daje veću blagodat. Jer govori: Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat.
Jakov 4,7Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu i pobjeći će od vas.
Jakov 4,8Približite se k Bogu, i on će se približiti k vama. Očistite ruke, grješnici, popravite srca svoja, nepostojani.
Jakov 4,9Budite žalosni i plačite i jaučite: smijeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost.
Jakov 4,10Ponizite se pred Gospodom, i podignuće vas.
Jakov 4,11Ne opadajte jedan drugoga, braćo; jer ko opada brata ili osuđuje brata svojega opada zakon i osuđuje zakon, a ako zakon osuđuješ, nijesi tvorac zakona, nego sudija.
Jakov 4,12Jedan je zakonodavac i sudija, koji može spasti i pogubiti; a ti ko si što drugoga osuđuješ?
Jakov 4,13Slušajte sad vi koji govorite: danas ili sjutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad, i sjedećemo ondje jednu godinu, i trgovaćemo i dobijaćemo.
Jakov 4,14VI koji ne znate šta će biti sjutra. Jer šta je vaš život? On je para, koja se zamalo pokaže, a potom nestane.
Jakov 4,15Mjesto da govorite: ako Gospod htjedbude, i živi budemo učinićemo ovo ili ono.
Jakov 4,16A sad se hvalite svojijem ponosom. Svaka je hvala takova zla.
Jakov 4,17Jer koji zna dobro činiti i ne čini, grijeh mu je.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje