Tražilica


Job 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 13,1Eto, sve je to vidjelo oko moje, čulo uho moje i razumjelo.
Job 13,2Koliko vi znate, znam i ja, nijesam manje vrijedan od vas.
Job 13,3Ipak imam da govorim sa Svemoćnim, rado bih da se branim pred Bogom.
Job 13,4A vi ste pravi kovači laži, vi ste svi zaludni liječnici.
Job 13,5O da biste barem šutjeli, to bi na vama još bilo kao mudrost.
Job 13,6Čujte ipak opravdanje moje i poslušajte odgovor usta mojih!
Job 13,7Hoćete li za Boga govoriti laži, ili prijevaru iznijeti za njega?
Job 13,8Hoćete li se zauzeti za njega ili se boriti za Boga?
Job 13,9Hoće li se dobro svršiti, kad vas on presluša? Mislite li ga prevariti, kao što se varaju ljudi?
Job 13,10Strogo će vas kazniti, ako potajno pokažete pristranost.
Job 13,11Neće li vas veličanstvo njegovo uplašiti, i strah pred njim neće li vas spopasti?
Job 13,12Besjede vaše na pepelu su pisane, iz vaših studenaca vadi se samo blato.
Job 13,13Budite tihi i pustite me u miru; ja ću govoriti, pa došlo na me što mu drago!
Job 13,14Zašto bih trgao meso svoje zubima svojim i dušu svoju metao na ruke svoje?
Job 13,15Pa da me i ubije, opet ću se uzdati u njega; samo ću mu dokazati putove svoje oči u oči.
Job 13,16To bi mi već bila pobjeda, jer bezbožnik ne dolazi mu pred oči.
Job 13,17Poslušajte dobro riječ moju, dokaz moj neka prodre u vaše uši!
Job 13,18Eto, spreman sam za parbu, znam, da ću biti u pravu.
Job 13,19Tko će se parbiti s menom, da umuknem i umrem?!
Job 13,20Samo dvoje nemoj mi učiniti, inače bih se morao skriti pred licem tvojim!
Job 13,21Ukloni ruku svoju od mene, i strah tvoj da me ne straši!
Job 13,22Tada me zovi preda se, i ja ću ti odgovarati; ili ja da se tužim, a ti da mi odgovaraš.
Job 13,23Koliko je zlodjela i grijeha mojih? Pokaži mi krivnju moju i grijeh moj!
Job 13,24Zašto skrivaš lice svoje i vidiš u meni neprijatelja svojega?
Job 13,25Zar uvenuli list hoćeš da skršiš i zar ćeš goniti suhu slamku?
Job 13,26Pišeš mi gorčine i računaš mi zlodjela mladosti moje.
Job 13,27Mećeš noge moje u klade, paziš na sve staze moje, ograde stavljaš koracima mojim.
Job 13,28A on se raspada kao trulež, kao haljina, koju žderu moljci.
Job 13,1 Očima svojim sve to ja vidjeh, ušima svojim čuh i razumjeh.
Job 13,2Sve što vi znate znadem to i ja, ni u čemu od vas gori nisam.
Job 13,3Zato, zborit` moram sa Svesilnim, pred Bogom svoj razlog izložiti.
Job 13,4Jer, kovači laži vi ste pravi, i svi ste vi zaludni liječnici!
Job 13,5Kada biste bar znali šutjeti, mudrost biste svoju pokazali!
Job 13,6Dokaze mi ipak poslušajte, razlog mojih usana počujte.
Job 13,7Zar zbog Boga govorite laži, zar zbog njega riječi te prijevarne?
Job 13,8Zar biste pristrano branit` htjeli Boga, zar biste mu htjeli biti odvjetnici?
Job 13,9Zar bi dobro bilo da vas on ispita? Zar biste ga obmanuli k`o čovjeka?
Job 13,10Kaznom preteškom on bi vas pokarao poradi potajne vaše pristranosti.
Job 13,11Zar vas veličanstvo njegovo ne plaši i zar vas od njega užas ne spopada?
Job 13,12Razlozi su vam od pepela izreke, obrana je vaša obrana od blata.
Job 13,13Umuknite sada! Dajte da govorim, pa neka me poslije snađe što mu drago.
Job 13,14Zar da meso svoje sam kidam zubima? Da svojom rukom život upropašćujem?
Job 13,15On me ubit` može: nade druge nemam već da pred njim svoje držanje opravdam.
Job 13,16I to je već zalog mojega spasenja, jer bezbožnik preda nj ne može stupiti.
Job 13,17Pažljivo mi riječi poslušajte, nek` vam prodre u uši besjeda.
Job 13,18Gle: ja sam pripremio parnicu, jer u svoje sam pravo uvjeren.
Job 13,19Tko se sa mnom hoće parničiti? - Umuknut ću potom te izdahnut`.
Job 13,20Dvije mi molbe samo ne uskrati da se od tvog lica ne sakrivam:
Job 13,21digni s mene tešku svoju ruku i užasom svojim ne straši me.
Job 13,22Tada me pitaj, a ja ću odgovarat`; ili ja da pitam, ti da odgovaraš.
Job 13,23Koliko počinih prijestupa i grijeha? Prekršaj mi moj pokaži i krivicu.
Job 13,24Zašto lice svoje kriješ sad od mene, zašto u meni vidiš neprijatelja?
Job 13,25Zašto strahom mučiš list vjetrom progonjen, zašto se na suhu obaraš slamčicu?
Job 13,26O ti, koji mi gorke pišeš presude i teretiš mene grijesima mladosti,
Job 13,27koji si mi noge u klade sapeo i koji bdiš nad svakim mojim korakom i tragove stopa mojih ispituješ!
Job 13,28Život mi se k`o trulo drvo raspada, k`o haljina što je moljci izjedaju!
Job 13,1Da, sve to moje je oko vidjelo; moje je uho to čulo i razumjelo.
Job 13,2Ono što vi znate, i ja to znam, ja također. Ja nisam više lišen no vi.
Job 13,3Ali ja, to je Moćnome što ću ja govoriti, to je protiv Boga da se ja hoću braniti.
Job 13,4Glede vas, žbukači laži, vi svi samo ste lječitelji ništavitelja.
Job 13,5Tko će vas najzad ušutkati? To bi vam služilo da omudrite.
Job 13,6Slušajte dakle moju obranu, u obrambenom govoru moji usana, napregnite uši.
Job 13,7Je li to u ime Božje da vi govorite podlo, u njegovu korist da vi govorite obmane?
Job 13,8Je li to njegova strana koju vi zastupate, je li se to za Boga vi parbite.
Job 13,9Hoće li biti dobro da vas on ispita? Hoćete li se poigravti s njime kao što se pogirava s kakvim mladićem?
Job 13,10On bi vam sigurno predbacio da ste se potajno opredijelili!
Job 13,11Njegovo veličanstvo neće li vas zastrašiti, neće li se njegov užas oboriti na vaš
Job 13,12Vaša blebetanja su samo misli od pepela, vaše pobijanje je postalo od ilovače.
Job 13,13Ušutite! Pustite me! To sam ja koji će govoriti, što god da mi se dogodi.
Job 13,14Hoću li ja tako zgrabiti svoje meso među zube svoje i tako izložiti opasnosti svoj posljednji adut.
Job 13,15Sigurno, on će me ubiti. Ja nemam nade . Ipak, ja ću braniti svoje držanje pred njim.
Job 13,16I to će biti moj spas, jer ni jedan licemjer ne pristupa u : nazočnost njegovu.
Job 13,17Slušajte, slušajte moju riječ, nek moje objašnjenje uđe u vaše uši.
Job 13,18Evo dakle: ja uvodim jednu usrdnu molbu, ja znam da sam ja taj koji će biti opravdan!
Job 13,19Tko dakle hoće parbiti protiv mene? Jer, ja sam već gotov ušutjeti i izdahnuti.
Job 13,20Poštedi me samo dviju stvari i ja ću prestati skrivati se pred tobom.
Job 13,21Udalji kandžu iznad mene. Ne straši me više svojim užasom.
Job 13,22Po tome, pozovi, i ja ću uzvratiti, ili ako ja govorim, odgovori meni.
Job 13,23Koliko ja imam zločina i grjehova? Moja pobuna i moja grješka, daj mi ih upoznati.
Job 13,24Zašto kradeš svoje lice i uzimaš me kao svog neprijatelja?
Job 13,25Hoćeš li ti progoniti jedan list koji odlijeće, proganjati suhu slamu,
Job 13,26da protiv mene sastaviš gorke presude predbacujući mi zločine moje
Job 13,27da staviš moje noge u okove i da vrebaš sve moje postupke ispitujući otiske mojih koraka?
Job 13,28 A ipak čovjek se raspadne kao jedno crvljivo drvo, kao što se raspadne odijelo izjedeno od moljaca.
Jov 13,1Eto, sve je to vidjelo oko moje, čulo uho moje, i razumjelo.
Jov 13,2Što vi znate, znam i ja, nijesam gori od vas.
Jov 13,3Ipak bih govorio sa Svemogućim, i rad sam s Bogom pravdati se.
Jov 13,4Jer vi izmišljate laži, svi ste zaludni ljekari.
Jov 13,5O da biste sasvijem mučali! bili biste mudri.
Jov 13,6Čujte moj odgovor, i slušajte razloge usta mojih.
Jov 13,7Treba li da govorite za Boga nepravdu ili prijevaru da govorite za nj?
Jov 13,8Treba li da mu gledate ko je? treba li da se prepirete za Boga?
Jov 13,9Hoće li biti dobro kad vas stane ispitivati? hoćete li ga prevariti kao što se vara čovjek?
Jov 13,10Zaista će vas karati, ako tajno uzgledate ko je.
Jov 13,11Veličanstvo njegovo neće li vas uplašiti? i strah njegov neće li vas spopasti?
Jov 13,12Spomeni su vaši kao pepeo, i vaše visine kao gomile blata.
Jov 13,13Mučite i pustite me da ja govorim, pa neka me snađe šta mu drago.
Jov 13,14Zašto bih kidao meso svoje svojim zubima i dušu svoju metao u svoje ruke?
Jov 13,15Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati u nj, ali ću braniti putove svoje pred njim.
Jov 13,16I on će mi biti spasenje, jer licemjer neće izaći preda nj.
Jov 13,17Slušajte dobro besjedu moju, i neka vam uđe u uši što ću iskazati.
Jov 13,18Evo, spremio sam parbu svoju, znam da ću biti prav.
Jov 13,19Ko će se preti sa mnom? da sad umuknem, izdahnuo bih.
Jov 13,20Samo dvoje nemoj mi učiniti, pa se neću kriti od lica tvojega.
Jov 13,21Ukloni ruku svoju od mene, i strah tvoj da me ne straši.
Jov 13,22Potom zovi me, i ja ću odgovarati; ili ja da govorim, a ti mi odgovaraj.
Jov 13,23Koliko je bezakonja i grijeha mojih? pokaži mi prijestup moj i grijeh moj.
Jov 13,24Zašto skrivaš lice svoje i držiš me za neprijatelja svojega?
Jov 13,25Hoćeš li skršiti list koji nosi vjetar ili ćeš goniti suhu slamku,
Jov 13,26Kad mi pišeš grčine, i daješ mi u našljedstvo grijehe mladosti moje,
Jov 13,27I mećeš noge moje u klade, i paziš na sve staze moje i ideš za mnom ustopce?
Jov 13,28A on se raspada kao trulina, kao haljina koju jede moljac.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje