Tražilica


Levitski zakonik 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 24,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 24,2"Naloži sinovima Izraelovim, da ti donesu ulja čista iz maslina studenih za svijećnjak, da se svaki dan mogu prisluživati svjetionice,
Levitski zakonik 24,3Izvan zavjese pred kovčegom sa zakonom u Šatoru sastanka ima ga Aron spremati, da gori stalno od večera do jutra pred Gospodom. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše.
Levitski zakonik 24,4Na svijećnjaku od zlata ima on opremati svjetionice,
Levitski zakonik 24,5Uzmi onda bijeloga brašna i ispeci od njega dvanaest kolača. Dvije desetine neka dođu na svaki kolač.
Levitski zakonik 24,6Postavi ih tada u dva reda, po hest u jedan red, na zlatnom stolu pred Gospodom.
Levitski zakonik 24,7Svaki red okadi čistim kadom, da bude mirisni dio kruhu, a žrtva ognjena Gospodu.
Levitski zakonik 24,8Redovito svake subote neka se tako postavljaju pred Gospodom. Ova obveza veže sinove Izraelove za sva vremena.
Levitski zakonik 24,9Oni imaju pripasti Aronu i sinovima njegovim, koji ih moraju pojesti na svetom mjestu, jer presveti darovi od žrtava ognjenih Gospodnjih idu njemu kao vječno valjano pravo."
Levitski zakonik 24,10Jednoga dana umiješa se sin jedne Izraelke, čiji je otac bio Egipćanin, među sinove Izraelove, i tako se posvadiše sin Izraelke i neki Izraelac.
Levitski zakonik 24,11Pritom sin Izraelke pohuli i opsova ime Gospodnje. Dovedoše ga zato k Mojsiju. Mati mu se je zvala Šelomita i bila je kći Dibrijeva od plemena Dana.
Levitski zakonik 24,12Metnuše ga međutim u zatvor, dok im onaj ne presudi po riječi Gospodnjoj.
Levitski zakonik 24,13I Gospod zapovjedi Mojsiju:
Levitski zakonik 24,14"Izvedi psovača van pred tabor, i svi, koji su čuli, neka metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga kamenuje sva zajednica.
Levitski zakonik 24,15A sinovima Izraelovim kaži: Ako netko pohuli Boga svojega, ima se kazniti za grijeh svoj.
Levitski zakonik 24,16Tko opsuje ime Gospodnje, ima se kazniti smrću; sva zajednica neka ga kamenuje. Stranac i domaći neka se pogubi, ako opsuje ime Gospodnje.
Levitski zakonik 24,17Ako netko ubije čovjeka, ima se kazniti smrću.
Levitski zakonik 24,18Tko ubije živinče, ima ga nadoknaditi, živinče za živinče.
Levitski zakonik 24,19Nanese li netko bližnjemu svojemu štetu tjelesnu, neka mu se učini isto tako, kao što je on učinio:
Levitski zakonik 24,20Rana za ranu, oko za oko, zub za zub. Ista šteta tjelesna, što ju je on nanio drugome, neka se i njemu nanese.
Levitski zakonik 24,21Tko ubije živinče, neka ga nadoknadi; tko ubije čovjeka, neka ga se pogubi.
Levitski zakonik 24,22Jednako pravo neka bude u vas za stranca kao za domaćega, jer ja sam Gospod, Bog vaš."
Levitski zakonik 24,23Kad je to bio objavio Mojsije, izvedoše psovača van pred ta bor i kamenovaše ga. Učiniše sinovi Izraelovi tako, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Levitski zakonik 24,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 24,2"Naredi Izraelcima da ti za svijećnjak donose čistoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo.
Levitski zakonik 24,3Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od večeri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom Svjedočanstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima.
Levitski zakonik 24,4Neka Aron neprekidno održava svjetlila na čistome svijećnjaku pred Jahvom.
Levitski zakonik 24,5"Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest pogača. Neka u svakoj pogači budu dvije desetine efe.
Levitski zakonik 24,6Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na čistome stolu što je pred Jahvom.
Levitski zakonik 24,7Na svaki red stavi čistoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen - paljena žrtva Jahvi.
Levitski zakonik 24,8Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vječnoga Saveza.
Levitski zakonik 24,9Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posvećenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba.
Levitski zakonik 24,10A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipćanin, iziđe među Izraelce i zametne u taboru svađu s nekim Izraelcem.
Levitski zakonik 24,11Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kći Dibrijeva iz plemena Danova. -
Levitski zakonik 24,12Stave ga u zatvor dok im se ne očituje volja Jahvina.
Levitski zakonik 24,13Onda Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 24,14"Izvedi psovača iz tabora. Potom svi oni koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje.
Levitski zakonik 24,15Poslije toga ćeš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju;
Levitski zakonik 24,16tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.
Levitski zakonik 24,17Ako čovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti.
Levitski zakonik 24,18Tko usmrti živinče mora ga nadomjestiti: život za život.
Levitski zakonik 24,19Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se učini kako je on učinio:
Levitski zakonik 24,20lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.
Levitski zakonik 24,21Tko usmrti živinče mora ga nadoknaditi, ali tko ubije čovjeka mora umrijeti.
Levitski zakonik 24,22Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 24,23Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovača izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Učine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.
Levitik 24,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 24,2` Zapovjedi sinovima Izraelovim da ti pribave za svjetiljku maslinovog ulja, bistrog i procijeđenog, da bi jedna lampa bila neprekidno upaljena,
Levitik 24,3ispred vela *isprave, u *šatoru susretanja. Aaron će ju udesiti tako da gori od večeri do jutra pred GOSPODOM, vječito. To je jedan nepromjenjiv zakon za vas iz doba u doba.
Levitik 24,4Na čistom svijećnjaku, on će udesiti lampe koje će gorjeti pred GOSPODOM, vječito.
Levitik 24,5` Uzet ćeš brašna; stavit ćeš peći dvanaest kolača, svaki kolač da je napravljen od dvije desetine efa brašna;
Levitik 24,6stavit ćeš ih u dvije uspravno složene hrpe od po šest na čist stol, pred GOSPODA;
Levitik 24,7stavit ćeš na svaku hrpu *čistog tamjana; on će služiti kao podsjetnik umjesto kruha; to će biti jedno spaljeno jelo za GOSPODA;
Levitik 24,8svaki dan *šabata, raspoređivat će ih se pred GOSPODOM, vječito, sa strane sinova Izraelovih; to je jedan vječni *savez.
Levitik 24,9To će pripasti Aaronu i njegovim sinovima; oni će jesti taj kruh na jednom *svetom mjestu, jer to je za njih jedna presveta stvar uzeta od spaljenih jela GOSPODOVIH; to je jedna obveza za uvijek. `
Levitik 24,10Sin jedne Izraelitkinje, ali koji bijaše sin jednog Egipćanina, približi se između sinova Izraelovih, usred tabora, pošakaše se, on, taj sin Izraelitkinje, i jedan drugi čovjek, koji bijaše Izraelit;
Levitik 24,11sin žene Izraelitkinje *pohuli Ime i uvrijedi ga; odmah ga odvedoše pred Mojsija. - Njegova se majka zove Šelomit, kćer Divrijeva, iz plemena Danovog –
Levitik 24,12staviše ga pod dobru pričuvu čekajući točnu zapovijed od GOSPODA.
Levitik 24,13Tad GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 24,14` Izvedi iz tabora onog koji je uvrijedio; nek svi oni koji su to čuli *polože ruke na njegovu glavu, i nek ga čitava zajednica kamenuje.
Levitik 24,15A ti ćeš ovako govoriti sinovima Izraelovim: Ako jedan čovjek uvrijedi svojeg Boga, on mora podnijeti teret svojeg grijeha;
Levitik 24,16tako onaj koji huli ime GOSPODOVO bit će osuđen na smrt: sva će ga zajednica kamenovati; useljenik ili domaći, bit će osuđen na smrt za huljenje Imena.
Levitik 24,17Ako li jedan čovjek smrtno udari jedno ljudsko biće koje god da jest, bit će on osuđen na smrt.
Levitik 24,18Ako smrtno udari jednu životinju, nadoknadit će, - život za život.
Levitik 24,19Ako jedan čovjek izazove jednu bolest kod jednog sunarodnika, napravit će mu se ono što je on napravio:
Levitik 24,20lom za lom, oko za oko, zub za zub; izazvat će se kod njega ista slabost koju je on izazvao kod drugog.
Levitik 24,21Tko udari jednu životinju mora nadoknaditi; tko ubije čovjeka osuđen je na smrt.
Levitik 24,22Imat će te samo jedno zakonodavstvo: isto za useljenike i za domaće; jer sam ja GOSPOD, koji je vaš Bog. `
Levitik 24,23Tako reče Mojsije sinovima Izraelovim. On izvede tada iz tabora onoga koji bijaše uvrijedio i kamenovaše ga. Sinovi Izraelovi izvršiše tako ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
3. Mojsijeva 24,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 24,2Zapovjedi sinovima Izrailjevim neka ti donesu ulja maslinova čista, cijeđena, za vidjelo, da žišci gore vazda.
3. Mojsijeva 24,3Pred zavjesom svjedočanstva u šatoru od sastanka Aron će ih namještati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom vječnim od koljena do koljena.
3. Mojsijeva 24,4Na svijetnjak čisti namještaće žiške pred Gospodom vazda.
3. Mojsijeva 24,5I uzmi bijeloga brašna, i ispeci dvanaest kolača, svaki kolač da bude od dvije desetine efe.
3. Mojsijeva 24,6I postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom.
3. Mojsijeva 24,7I na svaki red metni kada čistoga, da bude za svaki hljeb spomen, žrtva ognjena Gospodu.
3. Mojsijeva 24,8Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda uzimajući od sinova Izrailjevih zakonom vječnim.
3. Mojsijeva 24,9I biće Aronovi i sinova njegovijeh, koji će jesti na mjestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenijeh žrtava Gospodnjih zakonom vječnim.
3. Mojsijeva 24,10A izađe sin jedne Izrailjke, kojemu je otac bio Misirac, među sinove Izrailjeve, i svadi se u okolu sin žene Izrailjke s nekim Izrailjcem.
3. Mojsijeva 24,11I psujući sin žene Izrailjke pohuli na ime Božije, te ga dovedoše k Mojsiju; a mati mu bješe po imenu Salomita, kći Davrijina, od plemena Danova.
3. Mojsijeva 24,12I metnuše ga u zatvor dokle im se kaže šta će činiti s njim po riječi Gospodnjoj.
3. Mojsijeva 24,13A Gospod reče Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 24,14Izvedi toga psovača napolje iz okola, i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga sav narod zaspe kamenjem.
3. Mojsijeva 24,15A sinovima Izrailjevim kaži i reci: ko bi god pohulio Boga svojega, nosiće grijeh svoj.
3. Mojsijeva 24,16Ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem; i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi.
3. Mojsijeva 24,17I ko ubije čovjeka, da se pogubi.
3. Mojsijeva 24,18A ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče.
3. Mojsijeva 24,19I ko rani bližnjega svojega, kako učini tako da mu bude:
3. Mojsijeva 24,20Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub; kako ošteti tijelo čovjeku, onako da mu se učini.
3. Mojsijeva 24,21Ko ubije živinče, da vrati drugo; ali ko ubije čovjeka, da se pogubi.
3. Mojsijeva 24,22Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rođenom u zemlji. Jer sam ja Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 24,23I Mojsije kaza sinovima Izrailjevim, a oni izvedoše psovača napolje iz okola, i zasuše ga kamenjem; i učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovjedi Mojsiju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje