Tražilica


Matej 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 13,1U onaj dan izađe Isus iz kuće i sjede kraj mora.
Matej 13,2Mnogi se je narod skupio oko njega. Zato je ušao u lađicu i sjeo u njoj, a narod je sav stajao na obali.
Matej 13,3On im je govorio mnogo u prispodobama i rekao: "Izađe sijač da sije.
Matej 13,4I kad je sijao, nekoje zrno pade na put, i dođoše ptice i pozobaše ga.
Matej 13,5Drugo pade na kamenito tlo, gdje nije imalo mnogo zemlje. Ono brzo izniknu, jer nije ležalo duboko u zemlji.
Matej 13,6Ali kad obasja sunce, uvenu, i jer nije imalo korijena usahnu.
Matej 13,7Opet drugo pade među trnje. Uzraste zajedno trnje i uguši ga.
Matej 13,8Drugo pade na zemlju dobru, i donosilo je rod stostruk, šezdesetostruk, tridesetostruk.
Matej 13,9Tko ima uši, neka čuje!"
Matej 13,10Tada pristupiše učenici njegovi i upitaše ga: "Zašto im govoriš u prispodobama?"
Matej 13,11On odgovori: "Vama je dano, da razumijete tajne kraljevstva nebeskoga a onima nije dano.
Matej 13,12Jer tko ima, još će mu se dati i imat će izobilja; a tko nema, i njemu će se još oduzeti, što ima.
Matej 13,13Zato im govorim u prispodobama, jer otvorenim očima ne vide i otvorenim ušima ne čuju i ne razumiju.
Matej 13,14Tako se ispunja na njima proročanstvo Izaije, koje glasi: "Slušat ćete, a nećete ipak razumjeti, vidjet ćete, a nećete ipak vidjeti.
Matej 13,15Otvrdnulo je srce naroda ovoga. Uši su njegove gluhe, oči su njegove zatvorene. Očima neće da vidi, ušima neće da čuje, srcem neće da razumije, niti da se obrati, da ga iscijelim.,
Matej 13,16A blagoslovljene su oči vaše, što vide, i ušima vašim, što čuju!
Matej 13,17Jer zaista kažem vam: "Mnogi proroci i pravednici željeli su vidjeti, što vi vidite, i ne vidješe, i čuti, što vi čujete, i ne čuše.
Matej 13,18Vi dakle shvatite prispodobu o sijaču!
Matej 13,19Svakome, koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zlobni i grabi, što je bilo posijano u srce njegovo. Njemu je sjeme posijano na put.
Matej 13,20Što je bilo posijano na kamenito tlo, to je onaj, koji sluša riječ i prima je odmah s radošću.
Matej 13,21Ali ne uhvati korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi navali nevolja ili progonstvo, odmah zaluta.
Matej 13,22Što je bilo posijano među trnje, to je onaj, koji sluša riječ. Ali brige svjetske i bogatstvo varavo zaguše riječ, tako te ostane bez roda.
Matej 13,23Što je bilo posijano na zemlju dobru, to je onaj, koji sluša riječ i razumije, te donosi rod: "stostruk, šezdesetostruk i tridesetostruk.
Matej 13,24Drugu prispodobu iznese im: "Kraljevstvo je nebesko kao čovjek, koji posija dobro sjeme na njivi svojoj.
Matej 13,25Dok je sve spavao, dođe neprijatelj njegov, posija kukolj po pšenici i otide.
Matej 13,26Kad onda uzraste usjev i uhvati se rod, pokaza se i kukolj.
Matej 13,27Tada dođoše sluge domaćinove i rekoše mu: "Gospodaru, nijesi li ti dobro sjeme posijao na njivu svoju? Odakle joj dakle kukolj?
Matej 13,28On im odgovori: "Neprijatelj to učini. Tada sluge upitaše: "Moramo li otići i skupiti ga?
Matej 13,29On odgovori: "Ne! Inače biste morali skupljajući kukolj počupati zajedno s njim i pšenicu.
Matej 13,30Ostavite samo da zajedno oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću tada žeteocima: "Skupite najprije kukolj i svežite ga u snoplje da se spali. A pšenicu nosite u žitnicu moju."
Matej 13,31Drugu im još prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao zrno gorušično, što ga uze čovjek i posija na njivu svoju.
Matej 13,32Ono je istina manje od svih drugih sjemena. Ali kad izraste, veće je od drugoga povrća. Ono bude drvo, tako da ptice nebeske dolaze i stanuju na njegovim granama."
Matej 13,33Još im iznese daljnu prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kvasac, što ga uze žena i pomiješa u tri mjere brašna dok sve ne ukisa."
Matej 13,34Sve je ovo govorio Isus u prispodobama mnoštvu naroda, i bez prispodoba nije im govorio.
Matej 13,35Tako se je imala ispuniti riječ proroka: "Otvorit ću usta svoja u prispodobama, objavit ću, što je bilo skriveno od postanja svijeta."
Matej 13,36Tada on otpusti mnoštvo naroda i otide kući. Onda pristupiše k njemu učenici njegovi i rekoše: "Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi!"
Matej 13,37On reče: "Koji sije dobro sjeme, jest Sin čovječji.
Matej 13,38Njiva je svijet. Dobro sjeme jesu djeca kraljevstva; kukolj su djeca zloga.
Matej 13,39Neprijatelj, koji ga je posijao, jest đavao. Žetva je svršetak svijeta. Žeteoci su anđeli.
Matej 13,40Kao što se dakle kukolj skuplja i u ognju spaljuje, tako će biti i na svršetku svijeta.
Matej 13,41Sin čovječji izaslat će anđele svoje, i oni će skupiti sve zavoditelje i zlotvore iz kraljevstva njegova
Matej 13,42I baciti ih u peć ognjenu. Ondje će biti jauk i škrgut zuba.
Matej 13,43Tada će pravednici sjati kao sunce u kraljevstvu Oca svojega. Tko ima uši, neka čuje!
Matej 13,44Kraljevstvo je nebesko kao blago, što leži skriveno u polju. Čovjek nađe blago i skrio ga. Tada otide pun radosti za to i prodade sve imanje svoje i kupi polje.
Matej 13,45Nadalje je kraljevstvo nebesko kao trgovac, koji je tražio plemenite bisere.
Matej 13,46Kad nađe jedan dragocjen biser, otide, prodade sve imanje svoje i kupi ga.
Matej 13,47Još je kraljevstvo nebesko kao mreža, što se baci u more i zahvati od svake ruke ribe.
Matej 13,48Kad se napuni, izvukoše je na obalu, sjedoše i skupiše dobre u posude, a zle baciše.
Matej 13,49Tako će biti i na svršetku svijeta. Anđeli će izaći i odijelit će zle od pravednih
Matej 13,50I bacit će ih u peć ognjenu. Ondje će biti jauk i škrgut zuba.
Matej 13,51Razumjeste li sve ovo? Odgovoriše mu: "Da, Gospodine!"
Matej 13,52Tada on nastavi: "Zato je svaki učitelj, koji je vješt u nauci kraljevstva nebeskoga, kao domaćin, koji iznosi iz blaga svojega novo i staro."
Matej 13,53Iza kako je Isus bio svršio prispodobe ove, otide odanle.
Matej 13,54Dođe u svoj zavičaj, i učio je u sinagogi njihovoj Puni udivljenja pitali su: "Odakle ovome ta mudrost i moć čudesna?
Matej 13,55Nije li ovo sin tesarov? Ne zove li se majka njegova Marija, i braća njegova Jakov, Josip, Simon i Juda?
Matej 13,56Sestre njegove nijesu li sve kod nas? Odakle dakle njemu sve to?"
Matej 13,57Tako su se sablažnjavali o njega Tada im Isus reče: "Prorok ne vrijedi nigdje manje nego u svojemu zavičaju i u domu svojemu."
Matej 13,58Zbog nevjerstva njihova učinio je ondje samo malo čudesa.
Matej 13,1 Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more.
Matej 13,2I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali.
Matej 13,3I zborio im je mnogo u prispodobama: "Gle, iziđe sijač sijati.
Matej 13,4I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga.
Matej 13,5Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje.
Matej 13,6A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se.
Matej 13,7Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga.
Matej 13,8Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk.
Matej 13,9"Tko ima uši, neka čuje!
Matej 13,10I pristupe učenici pa ga zapitaju: "Zašto im zboriš u prispodobama?
Matej 13,11On im odgovori: "Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano.
Matej 13,12Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima.
Matej 13,13U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.
Matej 13,14"Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti!
Matej 13,15Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim.
Matej 13,16A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju.
Matej 13,17Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.
Matej 13,18"Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču.
Matej 13,19Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan.
Matej 13,20A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima,
Matej 13,21ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba.
Matej 13,22Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda.
Matej 13,23Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.
Matej 13,24Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi.
Matej 13,25Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode.
Matej 13,26Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj.
Matej 13,27Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: `Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?`
Matej 13,28On im odgovori: `Neprijatelj čovjek to učini.` Nato mu sluge kažu: `Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?`
Matej 13,29A on reče: `Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu.
Matej 13,30Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.`
Matej 13,31I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi.
Matej 13,32Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.
Matej 13,33I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.
Matej 13,34Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba -
Matej 13,35da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.
Matej 13,36Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.
Matej 13,37On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji.
Matej 13,38Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga.
Matej 13,39Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli.
Matej 13,40Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.
Matej 13,41Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike
Matej 13,42i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.
Matej 13,43Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." "Tko ima uši, neka čuje!
Matej 13,44"Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.
Matej 13,45"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem:
Matej 13,46pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.
Matej 13,47"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe.
Matej 13,48Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace.
Matej 13,49Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih
Matej 13,50i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.
Matej 13,51"Jeste li sve ovo razumjeli?" Odgovore mu: "Jesmo.
Matej 13,52A on će im: "Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.
Matej 13,53Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.
Matej 13,54I dođe u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: "Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile?
Matej 13,55Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda?
Matej 13,56I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?
Matej 13,57I sablažnjavahu se o njega. A Isus im reče: "Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.
Matej 13,58I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.
Matej 13,1U onaj dan, Isus iziđe iz kuće i sjede na obalu mora .
Matej 13,2Veliko se mnoštvo okupi oko njega, tako da se on uspe u jednu barku gdje sjedne; sve mnošto držaše se na obali.
Matej 13,3On im reče mnoge stvari u *prispodobama. Kad evo sijač iziđe sijati.
Matej 13,4Kako on sijaše, jedna zrna padala su na rub puta; a ptice nebeske došle bi i sve pojele.
Matej 13,5Druga su pala na kamenita mjesta, gdje nisu imala mnogo zemlje; ona su odmah izrasla, jer nije bilo mnogo zemlje u dubini;
Matej 13,6kad je sunce izišlo, ona bijahu spržena i, zbog nedostatka korijenja, ona su se sasušila.
Matej 13,7Druga su pala u trnje; trnje je izraslo i ona bijahu zagušena.
Matej 13,8Druga su pala na dobru zemlju i dala plod, jedna stotinu, druga 60, treća 30.
Matej 13,9Slušaj tko ima uši! ` (Mk 4.10-12; Lk 10.9-10 )
Matej 13,10Učenici mu priđoše i rekoše: `Zašto im ti govoriš u prispodobama? `
Matej 13,11On odgovori: ` Zato što je vama dano poznavati tajne *nebeske, dok onima tamo to nije dano.
Matej 13,12Jer onome tko ima bit će dano u izobilju; ali, onome tko nema, čak i ono što ima bit će uzeto.
Matej 13,13Eto zašto ja njima govorim u prispodobama: jer oni gledaju ne videći i slušaju ne videći niti razumijevajući;
Matej 13,14a, za njih se ispunjava proročanstvo Izaijino, koji kaže: Vi ćete čuti, nećete razumjeti; gledat ćete, vidjeti nećete.
Matej 13,15Jer, srce ovog naroda je otupjelo, postali su tvrdih ušiju, zapušili su si oči, za ne vidjeti očima svojim, za ne čuti ušima svojim, za ne razumijevati *srcem svojim, i za ne obratiti se. I ja ću ih izliječiti!
Matej 13,16Ali vi, sretne vaše oči, jer one vide, i vaše uši, jer čuju.
Matej 13,17Uistinu, ja vam to kažem, mnogi od *proroka, mnogi od pravednika imaju želju vidjeti ono što vi vidite a, oni nisu vidjeli, čuti ono što vi čujete a, oni nisu čuli. (Mk 4.13-20; Lk 8.11-15 )
Matej 13,18Vi dakle, slušajte prispodobu od sijaču.
Matej 13,19Kad čovjek čuje riječ o *Kraljevstvu a, ne razumije, to je stoga što Opaki dolazi i dočepa se onoga što bijaše posijano u njegovom srcu; takvo je ono zasijano na rubu puta.
Matej 13,20Ono koje bijaše zasijano na kamenitim mjestima, to je onaj koji, čuvši Riječ, primi ju odmah s radošću;
Matej 13,21ali, nema u njemu korijena, i on je čovjek od jednog časka: čim dođe nevolja ili proganjanje zbog Riječi, on padne.
Matej 13,22Ono koje je bilo zasijano u trnju, to je onaj koji čuje Riječ, ali brige svijeta i zavodljivost bogatstava zaguši Riječ, i on ostane bez ploda .
Matej 13,23Ono koje je bilo zasijana na dobroj zemlji, to je onaj koji čuje Riječ i razumije: tada, donese plod i proizvede, jedan stotinu, drugi 60, treći 30. `
Matej 13,24On im predloži jednu drugu *prispodobu: ` S *Kraljevstvom je kao i s jednim čovjekom koji posije dobra zrna u svom polju.
Matej 13,25Za vrijeme dok ljudi spavaju, njegov neprijatelj dođe; preko posijanog, on je posijao kukolj u sred žita, i zatim otiđe.
Matej 13,26Kad bilje bi izniklo i dalo klasje, tad se pojavi i kukolj.
Matej 13,27Sluge gospodara k uće dođu mu reći: Gospodine, nije li ono bilo dobro zrnevlje koje koje si ti posijao u svom polju? Otkud, dakle, dolazi onaj kukolj koji se tu nalazi?
Matej 13,28On im reče: To je jedan neprijatelj koji je to učinio. - Sluge mu kažu: Tada, hoćeš li ti da mi odemo njega pokupiti?
Matej 13,29Ne, reče on, iz straha da skupljaj ući kukolj ne iščupate i dobro žito s njim.
Matej 13,30Pustite jedno i drugo rasti zajedno sve do žetve, a u vrijeme žetve ja ću reći žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u rukoveti; što se tiče žita, sakupite ga u moju žitnicu. ` (Mk 4.30-32; Lk 13.18-19)
Matej 13,31On im predloži jednu drugu *prispodobu: ` *Kraljevstvo nebesko prospodobivo je jednom zrnu gorušice koje čovjek zasije u svom polju.
Matej 13,32To je sigurno najmanje od svih sjemena; ali, kad ona iznikne, ona je najviša od vrtnih biljaka: ona postane jedno stablo, takvo da ptice nebeske dolaze svijati svoja gnijezda u njenim granama. ` ( Lk 13.20-21 )
Matej 13,33On im reče jednu drugu *prispodobu: ` Kraljevstvo je nebesko prispodobivo *kvascu kojeg jedna žena uzme i umiješa u tri *mjere brašna, tako da sva količina uskvasa. ` (Mk 4.33-34 )
Matej 13,34Sve ovo, Isus reče mnoštvu u *prispodobama, i ništa im on ne reče bez prispodobljavanja,
Matej 13,35da bi se ispunilio ono što bi rečeno putem proroka: ` Ja ću otvoriti usta za govoriti prispodobe, ja ću govoriti stvari skrivene od postanka svijeta.
Matej 13,36Tada, napustivši mnoštvo,on dođe u kuću, a njegovi mu učenici priđoše i rekoše: ` Objasni nam prispodobu o kukolju u polju. `
Matej 13,37On im odgovori: ` Onaj koji sije dobro zrnevlje, to je *Sin čovjekov;
Matej 13,38polje, to je svijet; dobro zrnevlje, to su odani Kraljevstvu: kukolj to su odani Opakom;
Matej 13,39neprijatelj koji ga sije, to je *đavao; sjetva, to je kraj svijeta; žeteoci, to su *anđeli.
Matej 13,40Isto kao što se skuplja kukolj za spaliti ga u vatri, tako će biti na svršetku svijeta:
Matej 13,41Sin čovjekov poslat će svoje anđele, oni će sakupiti za staviti van iz njegovog kraljevstva, sve uzroke pada i sve one koji počinjavaju nepravednosti,
Matej 13,42i bacit će ih oni u ložište vatre; ondje bit će plačevi i škrgutanja zubima.
Matej 13,43Dok pravednici zasjat će kao sunce u *kraljevstvu svojeg Oca. Slušaj tko ima uši! `
Matej 13,44Kraljevstvo je nebesko prispodobivo jednom blagu koje bijaše skriveno u polju i koje je jedan čovjek otkrio: on ga ponovo sakrije i, u radosti svojoj, ode, stavi na prodaju sve što ima, i kupi to polje.
Matej 13,45Kraljevstvo nebesko još je usporedivo jednom trgovcu koji traži blistave bisere.
Matej 13,46Budući našao jedan biser po visokoj cijeni, on je otišao rasprodati sve što bijaše imao, i tad ga on kupi.
Matej 13,47Kraljevstvo je nebesko još prispodobivo jednoj mreži koja se baca u more i koja donosi razne vrste riba.
Matej 13,48Kad je puna, izvuče se na obalu, potom, sjedne se, skupi se sve što je dobro u košare, a odbaci se ono što ne vrijedi ništa.
Matej 13,49Tako će biti na svršetku svijeta: *anđeli će doći i odvojit će opake od pravednika,
Matej 13,50i bacit će ih u ložište peći; ondje bit će plačevi i škrgutanje zubima.
Matej 13,51` Jeste li vi sve ovo razumjeli? ` - ` Da` odgovore mu oni.
Matej 13,52A on im reče: ` Tako dakle, svaki *pismoznanac poučen o *kreljevstvu nebeskom prispodobiv je jednom gospodaru kuće koji izvlači iz svoje riznice novo i staro. ` (Mk 6.1-6; Lk 4.16-24)
Matej 13,53A, kad Isus završi s tim *prispodobljivanjem, on pođe odatle.
Matej 13,54Budući došao u svoj zavičaj, on poučavaše stanovnike u njihovim *sinagogama na takav način da, iznenađeni, oni govoriše: ` Otkud li njemu dolaze ta mudrost i ta čuda?
Matej 13,55- Nije li to drvodjeljin sin? Njegova majka ne zove li se Marija, a njegova braća Jakov, Josip, Simon i Juda?
Matej 13,56I njegove sestre, nisu li one sve kod nas? Otkud, dakle, njemu sve to dolazi? `
Matej 13,57I bi on za njih jedna zgoda za negodovanje. Isus im reče: ` *Prorok se prezire u svojem zavičaju i u kući svojoj. `
Matej 13,58I ondje, on ne načini mnogo čuda, jer oni ne vjerovaše. (Mk 6.14-29; Lk 9.7-9; 3.19-20)
Matej 13,1I onaj dan izišavši Isus iz kuće sjeđaše kraj mora.
Matej 13,2I sabraše se oko njega ljudi mnogi, tako da mora ući u lađu i sjesti; a narod sav stajaše po brijegu.
Matej 13,3I on im kaziva mnogo u pričama govoreći: gle, iziđe sijač da sije.
Matej 13,4I kad sijaše, jedna zrna padoše kraj puta, i dođoše ptice i pozobaše ih;
Matej 13,5A druga padoše na kamenita mjesta, gdje ne bijaše mnogo zemlje, i odmah iznikoše; jer ne bijaše u dubinu zemlje.
Matej 13,6I kad obasja sunce, povenuše, i budući da nemahu žila, posahnuše.
Matej 13,7A druga padoše u trnje, i naraste trnje, i podavi ih.
Matej 13,8A druga padoše na zemlju dobru, i donošahu rod, jedno po sto, a jedno po šeset, a jedno po trideset.
Matej 13,9Ko ima uši da čuje neka čuje.
Matej 13,10I pristupivši učenici rekoše mu: zašto im govoriš u pričama?
Matej 13,11A on odgovarajući reče im: vama je dano da znate tajne carstva nebeskoga, a njima nije dano.
Matej 13,12Jer ko ima, daće mu se, i preteći će mu; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.
Matej 13,13Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide, i čujući ne čuju niti razumiju.
Matej 13,14I zbiva se na njima proroštvo Isaijno, koje govori: ušima ćete čuti, i nećete razumjeti; i očima ćete gledati, i nećete vidjeti.
Matej 13,15Jer je odrvenilo srce ovijeh ljudi, i ušima teško čuju, i oči su svoje zatvorili da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i srcem ne razumiju, i ne obrate se da ih iscijelim.
Matej 13,16A blago vašijem očima što vide, i ušima vašijem što čuju.
Matej 13,17Jer vam kažem zaista da su mnogi proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite, i ne vidješe; i čuti što vi čujete, i ne čuše.
Matej 13,18Vi pak čujte priču o sijaču:
Matej 13,19Svakome koji sluša riječ o carstvu i ne razumije, dolazi nečastivi i krade posijano u srcu njegovom: to je oko puta posijano.
Matej 13,20A na kamenu posijano to je koji sluša riječ i odmah s radosti primi je,
Matej 13,21Ali nema korijena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga poteraju riječi radi, odmah udari natrag.
Matej 13,22A posijano u trnju to je koji sluša riječ, no briga ovoga svijeta i prijevara bogatstva zaguše riječ, i bez roda ostane.
Matej 13,23A posijano na dobroj zemlji to je koji sluša riječ i razumije, koji dakle i rod rađa, i donosi jedan po sto, a jedan po šeset, a jedan po trideset.
Matej 13,24Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao čovjek koji posija dobro sjeme u polju svojemu,
Matej 13,25A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i posija kukolj po pšenici, pa otide.
Matej 13,26A kad niče usjev i rod donese, onda se pokaza kukolj.
Matej 13,27Tada dođoše sluge domaćinove i rekoše mu: gospodaru! nijesi li ti dobro sjeme sijao na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj?
Matej 13,28A on reče im: neprijatelj čovjek to učini. A sluge rekoše mu: hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo?
Matej 13,29A on reče: ne; da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime pšenicu.
Matej 13,30Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve; i u vrijeme žetve reći ću žeteocima: saberite najprije kukolj, i svežite ga u snoplje da ga sažežem; a pšenicu svezite u žitnicu moju.
Matej 13,31Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj,
Matej 13,32Koje je istina najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sjedaju na njegovijem granama.
Matej 13,33Drugu priču kaza im: carstvo je nebesko kao kvasac koji uzme žena i metne u tri kopanje brašna dok sve ne uskisne.
Matej 13,34Sve ovo u pričama govori Isus ljudima, i bez priče ništa ne govoraše im:
Matej 13,35Da se zbude što je kazao prorok govoreći: otvoriću u pričama usta svoja, kazaću sakriveno od postanja svijeta.
Matej 13,36Tada ostavi Isus ljude, i dođe u kuću. I pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći: kaži nam priču o kukolju na njivi.
Matej 13,37A on odgovarajući reče im: koji sije dobro sjeme ono je sin čovječij;
Matej 13,38A njiva je svijet; a dobro sjeme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla;
Matej 13,39A neprijatelj koji ga je posijao jest đavo; a žetva je pošljedak ovoga vijeka; a žeteoci su anđeli.
Matej 13,40Kako što se dakle kukolj sabira, i ognjem sažiže, tako će biti na pošljetku ovoga vijeka.
Matej 13,41Poslaće sin čovječij anđele svoje, i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i koji čine bezakonje.
Matej 13,42I baciće ih u peć ognjenu: ondje će biti plač i škrgut zuba.
Matej 13,43Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svojega. Ko ima uši da čuje neka čuje.
Matej 13,44Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ono.
Matej 13,45Još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobra bisera,
Matej 13,46Pa kad nađe jedno mnogocjeno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga.
Matej 13,47Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i zagrabi od svake ruke ribe;
Matej 13,48Koja kad se napuni, izvukoše je na kraj, i sjedavši, izbraše dobre u sudove, a zle baciše napolje.
Matej 13,49Tako će biti na pošljetku vijeka: izići će anđeli i odlučiće zle od pravednijeh.
Matej 13,50I baciće ih u peć ognjenu: ondje će biti plač i škrgut zuba.
Matej 13,51Reče im Isus: razumjeste li ovo? Rekoše mu: da, Gospode.
Matej 13,52A on im reče: zato je svaki književnik koji se naučio carstvu nebeskome kao domaćin koji iznosi iz klijeti svoje novo i staro.
Matej 13,53I kad svrši Isus priče ove, otide odande.
Matej 13,54I došavši na postojbinu svoju, učaše ih po zbornicama njihovijem tako da mu se divljahu, i govorahu: otkud ovome premudrost ova i moći?
Matej 13,55Nije li ovo drvodjeljin sin? ne zove li se mati njegova Marija, i braća njegova Jakov, i Josija, i Simon, i Juda?
Matej 13,56I sestre njegove nijesu li sve kod nas? Otkud njemu ovo sve?
Matej 13,57I sablažnjavahu se o njega. A Isus reče im: nema proroka bez časti osim na postojbini svojoj i u domu svojemu.
Matej 13,58I ne stvori ondje čudesa mnogijeh za nevjerstvo njihovo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje