Tražilica


Nahum 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nahum 2,1Uzlazi proti tebi, Ninivo, zatirač: čuvaj nasip, pazi na put, opaši bedra, skupi svu snagu svoju!
Nahum 2,2Jer Gospod uspostavlja opet slavu Jakovljevu kao slavu Izraelovu, jer su ih razbojnici opustošili i loze im potrli.
Nahum 2,3Štit je junaka njegovih crven kao krv. Ratnici su u skerletu. Oganj prosipaju kola u dan, kad se oruža; kopljanici bjesne.
Nahum 2,4Po ulicama srljaju kola, jure preko trgova. Izgledaju kao baklje, odlete kao munje.
Nahum 2,5Spominje se junaka svojih: oni posrću u trku; hrle k zidovima. Već postavljaju bojni pokrov.
Nahum 2,6Na rijekama se otvaraju vrata. Tu očajava palača.
Nahum 2,7Odvodi se u ropstvo kraljica, odvlače se sluškinje njezine. One tuguju kao golubice i biju se u prsa.
Nahum 2,8Niniva je kao jezero vodeno od dana svojega postanja. Ali oni bježe. "Stojte! Stojte!" Ali se nitko ne obazire.
Nahum 2,9"Grabite srebro! Grabite zlato!" Blagu nema kraja, mnoštvo svakojakih dragocjenih stvari.
Nahum 2,10Pustoš, pohara, rasap, klonula srca, drhtava koljena, drhat u svim bedrima, crven od stida na svim licima.
Nahum 2,11Gdje je log lavovima, brlog lavićima, kamo je išao lav, lavica i lavić, a da ih nije plašio nitko?
Nahum 2,12Lav je lovio za mlade svoje, davio je za lavice svoje. Punio je špilje svoje lovom i brloge svoje plijenom.
Nahum 2,13"Gle, ja ću na tebe!" govori Gospod nad vojskama, "Učinit ću da kola tvoja izađu u dim. Tvoje će laviće proždrijeti mač. Istrijebit ću sa zemlje grabež tvoj. Neće se nikada više čuti glas poslanika tvojih!"
Nahum 2,1 Gledajte, preko gora hrli glasnik, on naviješta: "Spasenje!" Svetkuj svoje blagdane, Judo, ispuni svoje zavjete, jer Belijal više neće prolaziti po tebi, on je sasvim zatrt.
Nahum 2,2Protiv tebe dolazi rušitelj. Postavi stražu na bedeme, gledaj na put, opaši bedra, saberi sve svoje snage.
Nahum 2,3Da, Jahve će obnoviti vinograd Jakovljev i vinograd Izraelov. Pljačkaši ih opljačkali, mladice im potrli.
Nahum 2,4Štitovi njegovih junaka crvene se, njegovi su ratnici u grimizu; ognjem blista čelik na njihovim bojnim kolima kad krenu u boj; konji im se propinju.
Nahum 2,5Po ulicama bjesne bojna kola, lete preko trgova; na pogled su baklje goruće; kao munje, samo sijevaju.
Nahum 2,6Pozivaju se borci odabrani, bacaju se u rovove, hrle brzo na bedeme, već je zaklon postavljen.
Nahum 2,7Vrata koja gledaju na Rijeku otvaraju se, strava je u palači.
Nahum 2,8Podižu, u izgnanstvo odvode Gospodaricu, robinjice njene cvile, tuguju kao golubice, u prsa se udaraju.
Nahum 2,9Niniva je nabujalo jezero, oni bježe pred vodom njezinom. "Zaustavite se, stanite!" Ali se nitko ne okreće.
Nahum 2,10"Grabite srebro! Grabite zlato!" Blagu kraja nema, obilje dragocjenosti!
Nahum 2,11Pljačkanje, haranje, razaranje! Srce zamire, koljena klecaju, u bedrima drhtavica, svima su lica poblijedjela.
Nahum 2,12Gdje je skrovište lavovima i log lavićima? Kad je lav izlazio, lavica je ostajala i lavovi mališani; plašio ih nitko nije.
Nahum 2,13Lav je grabio za svoje laviće, davio je za svoje lavice; svoje spilje punio je plijenom, svoja skrovišta lovinom.
Nahum 2,14"Evo me! Tebi!" - riječ je Jahve nad Vojskama. "Pretvorit ću u dim tvoja bojna kola, mač će poklati tvoje laviće. Istrijebit ću sa zemlje tvoja pljačkanja, i neće se više čuti povik tvojih glasnika.
Nahum 2,1Na planinama, juri jedan glasnik: on najavljuje mir. Slavi svoje blagdane Judo, ispuni svoje zavjete! Jer pakleno biće neće više nikada proći kod tebe, on je potpuno uništen. (Ninivi)
Nahum 2,2Jedna udarna grupa te napada s čela. Podigni stražu na tvrđavu, vrebaj na kružnim putovima, budi krjepak, prikupi svu svoju snagu! (O Judi)
Nahum 2,3Jer GOSPOD se vraća s ponosom Jakovljevim, on je sam ponos Izraelov. Pljačkaši ih bijahu ogulili, pustošeći vinograd . Niniva zauzeta u napadu i opljačkana
Nahum 2,4Štit njenih junaka je obojen crvenim; ratnici su odjeveni u skerlet. Njihova bojna kola blješte od sveg tog njihovog čelika kad se oni uspinju u redu. Koplja se razmahuju.
Nahum 2,5U polju, kola bijesno grabe naprijed; oni se sudaraju na mjestima; reklo bi se jedna buktinja; oni se izbacuju kao munje.
Nahum 2,6- Kralj Asirije saziva svoje smjele kapetane. Njihov je hod nesiguran! Sunovraćuje se sve do bedema; zaklon je postavljen.
Nahum 2,7Vrata okrenuta prema rijeci probijena su; u palači, to je propast !
Nahum 2,8Kip je razotkriven, odnesen; njegove sluškinje, golubice tužne, odvedene su; one se tuku u prsa . Oduvijek, Niniva bijaše kao jedno spremište obilnih voda, i evo ih kako otječu! Držite se dobro, čilo! Ali, nitko se ne osvrće!
Nahum 2,10Grabite srebro, grabite zlato, to je jedan neiscrpan rudnik, jedna hrpa svih vrsta dragulja!
Nahum 2,11Sve je popljačkano, odguljeno, oteto; smjelost je nestala, koljena klecaju, oni drhte svim svojim tijelom, sva su lica kao purpur.
Nahum 2,12Gdje je jazbina lavlja ? Laviću u njoj dobijaju svoju hranu; kad lav ode tražiti ju, nitko ne straši lavlje mlado.
Nahum 2,13Lav komada za nakljukati svoje male, on davi za svoje laviće; on puni svoje jazbine plijenom, svoje spilje rastrganim mesom.
Nahum 2,14Evo me protiv tebe -proročanstvo GOSPODA, sve-mogućeg! Da, ja ću u dim pretvoriti njegova bojna kola . Tvoji lavići, mač će ih požderati. Na zemlji, ja ću svršiti s tvojim pljačkama i neće se bviše čuti glas tvojih izaslanika.
Naum 2,1Izađe zatirač na te, čuvaj grad, pazi na put, utvrdi bedra, ukrijepi se dobro.
Naum 2,2Jer Gospod povrati slavu Jakovljevu kao slavu Izrailjevu, jer ih pustošnici opustošiše i loze im potrše.
Naum 2,3Štit je junaka njegovijeh crven, vojnici su u skerletu; kola će mu biti kao zapaljeni lučevi na dan kad se uvrsta, i jele će se ljuljati strašno.
Naum 2,4Kola će praskati po ulicama i udarati jedna o druga po putovima, biće kao lučevi, i trčaće kao munje.
Naum 2,5Pominjaće junake svoje, a oni će padati idući, pohitjeće k zidovima njegovijem, i zaklon će biti gotov.
Naum 2,6Vrata će se rijekama otvoriti, i dvor će se razvaliti.
Naum 2,7I koja stoji, zarobiće se i odvešće se, djevojke njezine pratiće je uzdišući kao golubice, bijući se u prsi.
Naum 2,8Ninevija bijaše kao jezero vodeno otkako je; ali bježe. Stanite, stanite. Ali se niko ne obzire.
Naum 2,9Grabite srebro, grabite zlato; blagu nema kraja, mnoštvo je svakojakih dragih zaklada.
Naum 2,10Isprazni se, i ogolje, i opustje; i srce se rastopi, koljena udaraju jedna o drugo, i bol je u svijem bedrima, i lica su svjema pocrnjela.
Naum 2,11Gdje je loža lavovima i pasište lavićima, kuda iđaše lav i lavica i lavić, i nikoga ne bješe da plaši?
Naum 2,12Lav lovljaše svojim lavićima dosta, i davljaše lavicama svojim, i punjaše pećine svoje lova i lože svoje grabeža.
Naum 2,13Evo me na te, govori Gospod nad vojskama, i popaliću kola tvoja u dim, i mač će proždrijeti laviće tvoje, i istrijebiću sa zemlje grabež tvoj, i neće se čuti glas poslanika tvojih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje