Tražilica


Mudre izreke 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 11,1Lažna su mjerila Gospodu mrska, a puna mjera ugodna mu je.
Mudre izreke 11,2Dođe li oholost, dođe i prezir, a mudrost se zadrži kod poniznih.
Mudre izreke 11,3Nedužnost vodi poštene sigurno, a nevjerne upropašćuje lažljivost njihova.
Mudre izreke 11,4Bogatstvo ne koristi ništa u dan srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti
Mudre izreke 11,5Nedužnome ravna put pravda njegova, a bezbožnik pada od vlastite zloće.
Mudre izreke 11,6Poštene izbavlja pravda njihova, a nevjerni se hvataju od vlastite zloće.
Mudre izreke 11,7Kad umre bezbožnik, propada nadanje njegovo; očekivanje opakoga sruši se.
Mudre izreke 11,8Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik zauzima mjesto njegovo.
Mudre izreke 11,9Opak čovjek traži da pokvari bližnjega jezikom svojim, a oprezom se izbavljaju pravednici.
Mudre izreke 11,10Dobru pravednika raduje se grad, a kliču nad propašću bezbožnika.
Mudre izreke 11,11Grad se podiže blagoslovom poštenih ljudi, a ustima se bezbožnika uništava.
Mudre izreke 11,12Bezumnik postupa sa svojim bližnjim prezirno, a razuman čovjek šuti tiho.
Mudre izreke 11,13Tko kao klevetnik ide naokolo, izdaje tajne, a pouzdan čovjek drži stvar tajno.
Mudre izreke 11,14Gdje nema vodstva, propada narod, a dobro stoji gdje se čuju mnogi savjetnici.
Mudre izreke 11,15Veoma se zlo prolazi, kad se jamči za druge; tko mrzi biti jamac ide bezbrižno.
Mudre izreke 11,16Žena mila dobiva čast; nasilnici dobivaju bogatstvo.
Mudre izreke 11,17Dobrostiv čovjek čini sam sebi dobro; nemilostiv reže sam sebe u meso.
Mudre izreke 11,18Bezbožnik dobiva sebi isprazan dobitak, a sigurnu plaću, tko sije pravednost.
Mudre izreke 11,19Tko se drži pravednosti, ide k životu; tko čini zlo, srće u propast.
Mudre izreke 11,20Tko je lažna srca, mrzak je Gospodu, a tko ide nedužno, mio mu je.
Mudre izreke 11,21Iako rade zajedno, zao čovjek neće izaći bez kazne, a rod pravednika izbavit će se.
Mudre izreke 11,22U gubici svinje zlatna brnjica: "to je žena lijepa, ali besramna.
Mudre izreke 11,23Želja pravednih nalazi sreću; nada je bezbožnika nesreća.
Mudre izreke 11,24Jedan dijeli obilno i sve je bogatiji; drugi škrtari previše i sve je siromašniji.
Mudre izreke 11,25Tko čini dobro, nalazi obilatu okrepu; tko napaja druge, napaja sam sebe.
Mudre izreke 11,26Tko ne da žita, proklinje ga narod; tko ga daje, na glavu njegovu dolazi blagoslov.
Mudre izreke 11,27Tko traži dobro, dobiva milost; tko traži zlo, i zadesi ga.
Mudre izreke 11,28Tko se uzda u bogatstvo svoje, propada; a pravednici uspijevaju kao zelene grane,
Mudre izreke 11,29Tko zapušta kuću svoju, žanje vjetar: luđak će služiti mudromu.
Mudre izreke 11,30Plod je pravednikov drvo života; mudri predobiva srca.
Mudre izreke 11,31Ako se pravedniku plaća na zemlji, koliko prije bezbožniku i grješniku!
Mudre izreke 11,1 Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je.
Mudre izreke 11,2S ohološću dolazi sramota, a u smjernih je mudrost.
Mudre izreke 11,3Pravednike vodi nevinost njihova, a bezbožnike upropašćuje njihova opačina.
Mudre izreke 11,4Ne pomaže bogatstvo u dan Božje srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti.
Mudre izreke 11,5Nedužnomu pravda njegova put utire, a zao propada od svoje zloće.
Mudre izreke 11,6Poštene izbavlja pravda njihova, a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost.
Mudre izreke 11,7Kad zao čovjek umre, nada propada i ufanje u imetak ruši se.
Mudre izreke 11,8Pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opaki dolazi na mjesto njegovo.
Mudre izreke 11,9Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem.
Mudre izreke 11,10Sa sreće pravedničke grad se raduje i klikuje zbog propasti opakoga.
Mudre izreke 11,11Blagoslovom pravednika grad se diže, a ustima opakih razara se.
Mudre izreke 11,12Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok čovjek uman šuti.
Mudre izreke 11,13Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a čovjek pouzdana duha čuva se.
Mudre izreke 11,14Gdje vodstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima.
Mudre izreke 11,15Veoma zlo prolazi tko jamči za drugoga, a bez straha je tko mrzi na jamstvo.
Mudre izreke 11,16Ljupka žena stječe slavu, a krepki muževi bogatstvo.
Mudre izreke 11,17Dobrostiv čovjek sam sebi dobro čini, a okrutnik muči vlastito tijelo.
Mudre izreke 11,18Opak čovjek pribavlja isprazan dobitak, a tko sije pravdu, ima sigurnu nagradu.
Mudre izreke 11,19Tko je čvrst u pravednosti, ide u život, a tko za zlom trči, na smrt mu je.
Mudre izreke 11,20Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni.
Mudre izreke 11,21Zaista, zao čovjek neće proći bez kazne, a rod će se pravednički izbaviti.
Mudre izreke 11,22Zlatan je kolut na rilu svinjskom: žena lijepa, a bez razuma.
Mudre izreke 11,23Pravednička je želja samo na sreću, a nada je opakih prolazna.
Mudre izreke 11,24Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve je siromašniji.
Mudre izreke 11,25Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti.
Mudre izreke 11,26Tko ne da žita, kune ga narod, a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje.
Mudre izreke 11,27Tko traži dobro, nalazi milost, a tko za zlom ide, ono će ga snaći.
Mudre izreke 11,28Tko se uzda u bogatstvo, propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće.
Mudre izreke 11,29Tko vlastitu kuću zapusti, vjetar žanje, a luđak je sluga mudromu.
Mudre izreke 11,30Plod je pravednikov drvo života, i mudrac je tko predobiva žive duše.
Mudre izreke 11,31Ako se pravedniku plaća na zemlji, još će se više opakomu i grešniku.
Poslovice 11,1Jedna patvorena vaga je užas u GOSPODA, ali točna težina ima njegovu naklonost.
Poslovice 11,2Nek dođe oholost, doći će i prijezir, ali mudrost je s poniznima.
Poslovice 11,3Poštenje pravičnih ljudi njih će ali lukavština podmuklih njih će uništiti.
Poslovice 11,4Bogatstvo je nekorisno u dan gnjeva, ali pravda će oslobađati od smrti.
Poslovice 11,5Pravednost poštenog čovjeka čini pravičnim njegovo ponašanje, ali opaki propadne u svojoj opakosti.
Poslovice 11,6Pravda pravičnih ljudi njih oslobađa, ali podmukli su ulovljeni u zamku njihovom pohlepom.
Poslovice 11,7Kad umire opaki, njegova nada propada, nada stavljena u njegova bogatstva propada također.
Poslovice 11,8Pravdenik je bio oslobođen straha, a opaki je u nj pao umjesto njega.
Poslovice 11,9Bezbožnik ruši svog bližnjeg ustima svojim, ali pravednik će biti spašen znanjem.
Poslovice 11,10Grad se veseli sreći pravednika, za propast opakih on kliče od radosti.
Poslovice 11,11Jedan se grad diže blagoslovom koji duguje pravičnim ljudima, on nestaje po ustima opakih.
Poslovice 11,12Tko prezire svog bližnjeg manjka razumom; razuman čovjek čuva tišinu.
Poslovice 11,13Tko se rasipa u spletkarenju otkriva tajne; odan čovjek ne ispuhuje riječi.
Poslovice 11,14Zbog nedostatka politike jedan narod pada; spas je u broju savjetnika.
Poslovice 11,15Padne se u zlo zbog davanja jamstva jednom tuđinu; tko odbije obvezivanjima osigurava sebi spokoj.
Poslovice 11,16Krasna žena stječe slavu a snažni stječu bogatstvo.
Poslovice 11,17Jedan vjeran čovjek sam sebi čini dobro, tko se muči čini sebe nesretnim.
Poslovice 11,18Opaki prima jednu varljivu plaću, jedna nagrada je osigurana onome tko sije pravdu.
Poslovice 11,19Da, pravda vodi u život, ali tko provodi zlo ide u smrt.
Poslovice 11,20*Srca podmukla užas su u GOSPODA, pošteni ljudi imaju njegovu naklonost.
Poslovice 11,21Na kraju računa opaki neće ostati nekažnjen, ali sorta pravednih bit će spašena.
Poslovice 11,22Jedan zlatni kolut u rilu svinje, kao kakva lijepa, ali razvratna žena.
Poslovice 11,23Pravednici mogu očekivati samo dobro, opaki se ne mogu nadati drugom do gnjevu .
Poslovice 11,24Jedan čini poklone i još se više obogati, jedan drugi štedi više no što treba i upoznaje bijedu.
Poslovice 11,25Jedna darežljiva osoba bit će preobdarena, a tko daje piti bit će i sam gasan.
Poslovice 11,26Proklet narod prekupac pšenice ali blagoslovljen onaj koji ju stavlja na tržište.
Poslovice 11,27Tko sprovodi dobro traži također milost, tko traži zlo, zlo će i dosegnuti.
Poslovice 11,28Onaj koji se pouzdaje u svoje bogatstvo past će, ali pravednici, kao lišće, razveselit će se.
Poslovice 11,29Tko baca nemir kod sebe baštinit će vjetar, ludak postaje robom mudrome.
Poslovice 11,30Drvo života plod je pravednikov a mudri kroti ljude.
Poslovice 11,31Pravednik, izvjesno, ima svoju naknadu na zemlji; što reći o opakom i o grješniku!
Price Solomunove 11,1Lažna su mjerila mrska Gospodu, a prava mjera ugodna mu je.
Price Solomunove 11,2Kad dođe oholost, dođe i sramota; a u smjernijeh je mudrost.
Price Solomunove 11,3Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloća njihova.
Price Solomunove 11,4Neće pomoći bogatstvo u dan gnjeva, a pravda izbavlja od smrti.
Price Solomunove 11,5Pravda bezazlenoga upravlja put njegov, a bezbožnik pada od svoje bezbožnosti.
Price Solomunove 11,6Pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonici hvataju se u svojoj zloći.
Price Solomunove 11,7Kad umire bezbožnik, propada nadanje, i najjače uzdanje propada.
Price Solomunove 11,8Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mjesto.
Price Solomunove 11,9Licemjer kvari ustima bližnjega svojega; ali se pravednici izbavljaju znanjem.
Price Solomunove 11,10Dobru pravednijeh raduje se grad; a kad propadaju bezbožnici, biva pjevanje.
Price Solomunove 11,11Blagoslovima pravednijeh ljudi podiže se grad, a s usta bezbožničkih raskopava se.
Price Solomunove 11,12Bezumnik se ruga bližnjemu svojemu, a razuman čovjek muči.
Price Solomunove 11,13Opadač tumarajući izdaje tajnu; a ko je vjerna srca, taji stvar.
Price Solomunove 11,14Gdje nema savjeta, propada narod, a pomoć je u mnoštvu savjetnika.
Price Solomunove 11,15Zlo prolazi ko se jamči za tuđina; a ko mrzi na jamstvo, bez brige je.
Price Solomunove 11,16Žena mila dobija čast, a silni dobijaju bogatstvo.
Price Solomunove 11,17Milostiv čovjek čini dobro duši svojoj, a nemilostiv udi svojemu tijelu.
Price Solomunove 11,18Bezbožni radi posao prijevaran; a ko sije pravdu, pouzdana mu je plata.
Price Solomunove 11,19Ko se drži pravde, na život mu je; a ko ide za zlom, na smrt mu je.
Price Solomunove 11,20Mrski su Gospodu koji su opaka srca; a mili su mu koji su bezazleni na svom putu.
Price Solomunove 11,21Zao čovjek neće ostati bez kara ako i druge uzme u pomoć; a sjeme pravednijeh izbaviće se.
Price Solomunove 11,22Žena lijepa a bez razuma zlatna je brnjica u gubici svinji.
Price Solomunove 11,23Želja je pravednijeh samo dobro, a očekivanje bezbožnijeh gnjev.
Price Solomunove 11,24Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji.
Price Solomunove 11,25Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja, sam će biti napojen.
Price Solomunove 11,26Ko ne da žita, proklinje ga narod, a ko prodaje, blagoslov mu je nad glavom.
Price Solomunove 11,27Ko traži dobro, dobija ljubav; a ko traži zlo, zadesiće ga.
Price Solomunove 11,28Ko se uzda u bogatstvo svoje, propašće; a pravednici će se kao grana zelenjeti.
Price Solomunove 11,29Ko zatire kuću svoju, naslijediće vjetar; i bezumnik će služiti mudromu.
Price Solomunove 11,30Plod je pravednikov drvo životno, i mudri obučava duše.
Price Solomunove 11,31Gle, pravedniku se na zemlji plaća, akamoli bezbožniku i griješniku?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje