Tražilica


Psalam 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 19,1Nebesa pripovijedaju slavu Božju, djela ruku njegovih navješćuje svod nebeski:
Psalam 19,2Dan na dan šapće on tu vijest, noć na noć donosi on taj glas.
Psalam 19,3To nijesu govori, nijesu riječi, kojima se glas ne razabira:
Psalam 19,4U sav svijet prodire povik njihov, riječ njihova do na kraj zemlje! Suncu je stvorio šator na njima.
Psalam 19,5Ono izlazi kao zaručnik iz ložnice svoje; veseli se kao junak, da dobije trku:
Psalam 19,6Na rubu neba izlazi, okreće se istom na drugom kraju; ništa se ne može skriti žaru njegovu.
Psalam 19,7Zakon je Gospodnji siguran vođa, provodi dušu; svjedočanstvo je Gospodnje pouzdano, čini luđake mudracima.
Psalam 19,8Zakon je Gospodnji savršen, veseli srce; naredbe su Gospodnje čiste, prosvjetljuje oči.
Psalam 19,9Riječi su Gospodnje svete, ostaju zauvijek; odluke su Gospodnje istinite, pravedne sve kolike.
Psalam 19,10Dragocjenije su od zlata, od mnogoga čistog zlata; slađe su od meda, što teče iz sata.
Psalam 19,11I sluga se je tvoj dao prosvijetliti od njih; tko ih drži, ima veliku plaću.
Psalam 19,12A pogrješke - tko će ih znati? Očisti me od skrivenih!
Psalam 19,13I od strasti sačuvaj slugu svojega; ne daj da vladaju nada mnom; tada ću biti čist, slobodan od teške krivnje.
Psalam 19,14O da bi ti se riječi usta mojih dopale, misli srca mojega, Gospode, utočište moje i Spasitelju moj!
Psalam 19,1 Zborovođi. Psalam. Davidov.
Psalam 19,2Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Psalam 19,3Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje.
Psalam 19,4Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti,
Psalam 19,5al` po zemlji razliježe se jeka, riječi sve do nakraj svijeta sežu. Ondje suncu razape šator,
Psalam 19,6te ono k`o ženik iz ložnice ide, k`o div kliče kad prelijeće stazu.
Psalam 19,7Izlazi ono od nebeskog kraja, i put mu se opet s krajem spaja, ne skriva se ništa žaru njegovu.
Psalam 19,8Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči;
Psalam 19,9prava je naredba Jahvina - srce sladi; čista je zapovijed Jahvina - oči prosvjetljuje;
Psalam 19,10neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni,
Psalam 19,11dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka.
Psalam 19,12Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva.
Psalam 19,13Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha očisti me!
Psalam 19,14Od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad ću biti neokaljan, čist od grijeha velikoga.
Psalam 19,15Moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Jahve, hridi moja, otkupitelju moj!
Psalam 19,1Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
Psalam 19,2Nebesa pronose slavu Božju, svodovi proglašavaju djelo njegovih ruku.
Psalam 19,3Dan o čudu danu pripovijeda, Noć noći o tom daje saznanje.
Psalam 19,4To nije jedna pripovijest, nema riječi, njihov se glas ne čuje.
Psalam 19,5Njihov sklad izbija na cijeloj zemlji a njihov govor sve do kraja svijeta. Dolje, Bog je podigao jedan šator za sunce:
Psalam 19,6to je jedan mlad suprug koji izlazi iz ložnice, jedan prvak radostan što ide svojim putem.
Psalam 19,7S jednog kraja neba on iskrsne, on ševrda k drugom kraju, i ništa ne izmiče njegovoj toploti.
Psalam 19,8Zakon je GOSPODOV savršen, on stvara život; zakon GOSPODOV je siguran, on čini mudrog jednostavnim.
Psalam 19,9Propisi su GOSPODOVI pravdeni, oni čine srce radosnim; zapovijed GOSPODOVA je prozirna, ona čini vidovitim{{Refa60">*.
Psalam 19,10Strah od GOSPODA je jasna stvar, on odolijeva zauvijek; odluke GOSPODOVE su istinite, sve su one pravedne.
Psalam 19,11Poželjniji od zlata i množina finog zlata: ukusniji od meda, od novog meda!
Psalam 19,12Tvoj sluga osobno je njime prosvijetljen; on nalaži veliku korist čuvati ih.
Psalam 19,13Tko uviđa grješke? Odriješi me skrivenih grijeha!
Psalam 19,14Udalji također svog slugu od oholih: da ne bi imali moć nada mnom, tad ću ja biti savršen i nedužan spram jednom velikom grijehu.
Psalam 19,15Nek riječi iz mojih usta i šum iz mog srca budu primljeni u tvoju nazočnost, GOSPODE, stijeno moja i moj branitelju!
Psalam 19,1Nebesa kazuju slavu Božiju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski.
Psalam 19,2Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.
Psalam 19,3Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov.
Psalam 19,4Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima;
Psalam 19,5I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem.
Psalam 19,6Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegova; i niko nije sakriven od toplote njegove.
Psalam 19,7Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu; svjedočanstvo je Gospodnje vjerno, daje mudrost nevještome.
Psalam 19,8Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovijest je Gospodnja svijetla, prosvjetljuje oči.
Psalam 19,9Strah je Gospodnji čist, ostaje dovijeka. Sudovi su njegovi istini, pravedni svikoliki.
Psalam 19,10Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata.
Psalam 19,11I slugu tvojega oni su prosvijetlili; ko ih drži ima veliku platu.
Psalam 19,12Ko će znati sve svoje pogrješke? Očisti me i od tajnijeh;
Psalam 19,13I od voljnijeh sačuvaj slugu svojega, da ne obladaju mnome. Tada ću biti svršen i čist od velikoga prijestupa.
Psalam 19,14Da su mu riječi usta mojih ugodne, i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, krjeposti moja i izbavitelju moj!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje