Tražilica


Psalam 52. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 52,1Silniče, što se hvališ zloćom: "Milost Božja traje uvijek!"
Psalam 52,2Nepravdu izmišlja jezik tvoj; on je kao oštar nož, ti kovaču varke!
Psalam 52,3Voliš više zlo nego dobro, više laž nego pravedan govor.
Psalam 52,4Voliš samo riječi, što rađaju zlo, ti jeziče pun varke!
Psalam 52,5Zato će te i Bog uništiti zauvijek, iščupat će te, izbacit će te iz šatora, iskorijenit će te iz zemlje živih.
Psalam 52,6Pravednici će to gledati i zgrozit će se, i tada će mu se podsmijevati:
Psalam 52,7"Gle čovjeka, koji nije tražio utočište svoje u Bogu! Gradio je na veličini bogatstva svojega; prkosio je zloćom svojom."
Psalam 52,8A ja sam kao zelena maslina u kući Božjoj; ja stavljam uzdanje svoje u milosrđe Božje uvijek i dovijeka.
Psalam 52,9Slavit ću te vječno, jer ti si to učinio i navješćivat ću ime tvoje dobrostivo, pred licem tvojih svetih.
Psalam 52,1 Zborovođi. Poučna pjesma. Davidova.
Psalam 52,2 Kad je Edomac Doeg Šaulu javio: "David je ušao u kuću Abimelekovu.
Psalam 52,3Što se to hvališ pakošću, silniče nesmiljeni?
Psalam 52,4Neprestano snuješ o propasti, jezik ti je britva nabrušena, spletkaru!
Psalam 52,5Zlo voliš više nego dobro, i laž više nego pravednost!
Psalam 52,6Mili su ti pogubni govori, lažljivi jeziče!
Psalam 52,7Bog će te zato satrti, zauvijek te ukloniti; iščupat će te iz tvog šatora, iskorijeniti iz zemlje živih.
Psalam 52,8Pravednici će gledati s užasom i njemu se smijati:
Psalam 52,9"Gle čovjeka koji ne uze Boga za svoju zaštitu, već se uzdao u veliko bogatstvo i osilio u svojim zločinima!
Psalam 52,10A ja, k`o zelena maslina u Domu Božjem, uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.
Psalam 52,11Hvalit ću te svagda što si to učinio i slavit ću tvoje ime, jer je dobrostivo, pred licem tvojih pobožnika.
Psalam 52,1Ravnatelju zbora. Instrukcija Davidova.
Psalam 52,2Kad Doëg Edomit dođe javiti Saulu : ” David je ušao u kuću
Psalam 52,3Zašto, hvastavče, hvastaš se učinjenim zlom? Vjernost Božja zauvijek je!
Psalam 52,4Tvoj jezik smišlja zločine; on je himben kao naoštrena britva; on je spretan za prevariti.
Psalam 52,5Dobru ti pretpostavljaš zlo, i prostodušnosti laž.
Psalam 52,6Ti voliš svaku riječ koja uništava, podmukli jeziče!
Psalam 52,7Bog sam će te uništiti zauvijek, on će te izvući, iščupati te iz šatora, on će te iskorijeniti iz zemlje živućih.
Psalam 52,8Tad će pravedni vidjeti i strahovati; oni će se njemu smijati:
Psalam 52,9Evo tog junačine koji ne uzima Boga za tvrđu, već koji se uzda u svoje veliko bogatstvo, utvrđenog u svoje zločine!
Psalam 52,10Ali ja, kao jedna ozelenjela maslina u kući Božjoj, ja računam u pouzdanost Božju za uvijek.
Psalam 52,11Uvijek ja ću tebi zahvaljivati, jer ti si djelovao; ja čekam da tvoje ime bude rečeno, jer ono je dobro, u nazočnosti tvojih vjernika.
Psalam 52,1Što se hvališ nevaljalstvom, silni? Milost je Božija svaki dan sa mnom.
Psalam 52,2Nepravdu izmišlja jezik tvoj; on je u tebe kao britva naoštrena, lukavi!
Psalam 52,3Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti.
Psalam 52,4Ljubiš svakojake riječi od pogibli, i jezik lukav.
Psalam 52,5Toga radi Bog će te poraziti sasvijem, izbaciće te i iščupaće te iz stana, i korijen tvoj iz zemlje živijeh.
Psalam 52,6Vidjeće pravednici i pobojaće se, i potsmijevaće mu se:
Psalam 52,7Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu krjeposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom.
Psalam 52,8A ja, kao maslina zelena u domu Gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka.
Psalam 52,9Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje; jer si dobar k svecima svojim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje