Tražilica


Rimljanima 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 15,1A dužni smo mi jaki slabosti slabih nositi, i ne sebi ugađati.
Rimljanima 15,2Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, da napreduje u dobru.
Rimljanima 15,3Jer i Krist nije ugađao sebi, nego kao što je pisano: "Pogrde onih, koji tebe grde, padoše na me."
Rimljanima 15,4Jer štogod je pisano, pisano je za našu nauku, da strpljivošću i utjehom Pisma nadu imamo.
Rimljanima 15,5A Bog strpljivosti i utjehe neka vam dadne, da složno mislite među sobom po Kristu Isusu,
Rimljanima 15,6Da jednodušno jednim ustima slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
Rimljanima 15,7Zato primajte jedan drugoga, kao što je i Krist primio vas na slavu Božju.
Rimljanima 15,8Jer kažem, da je Krist Isus bio sluga obrezanja zbog istinitosti Božje, da potvrdi obećanje ocima;
Rimljanima 15,9A neznabošci da slave Boga zbog milosrđa, kao što je pisano: "Zato ću te slaviti među narodima Gospodine, i pjevat ću imenu tvojemu."
Rimljanima 15,10I opet govori: "Veselite se, narodi, s narodom njegovim!"
Rimljanima 15,11I opet: "Hvalite Gospodina, svi narodi, i neka ga slave svi puci!"
Rimljanima 15,12I opet Izaija govori: "Bit će korijen Jesejev, i koji će ustati da vlada nad narodima, u njega će se uzdati narodi."
Rimljanima 15,13A Bog nade neka vas napuni svake radosti i mira u vjeri, da obilujete u nadi jakošću Duha Svetoga!
Rimljanima 15,14A ja sam i sam uvjeren za vas, braćo moja, da ste i sami puni dobrote, napunjeni svakoga znanja, da možete jedan drugoga opominjati.
Rimljanima 15,15A pisao sam vam braćo dijelom slobodnije, da vam napomenem zbog milosti, koja mi je dana od Boga,
Rimljanima 15,16Da budem sluga Krista Isusa za narode, izvršujući svetu službu evanđelja Božjega, da bude prinos naroda ugodan i posvećen u Duhu Svetome.
Rimljanima 15,17Imam dakle slavu u Kristu Isusu kod Boga.
Rimljanima 15,18Jer ne smijem govoriti što o onome, što Krist nije učinio po meni, da obratim narode riječju i djelom,
Rimljanima 15,19U sili znaka i čudesa, u sili Duha Svetoga, tako da sam od Jerusalema i naokolo sve do Ilirika napunio evanđeljem Kristovim.
Rimljanima 15,20I tako sam se trudio, da ne propovijedam evanđelja ondje, gdje se je već spominjao Krist, da ne gradim na tuđemu temelju,
Rimljanima 15,21Nego kao što je pisano: "Kojima nije javljeno za njega vidjet će; i koji nijesu čuli, razumjet će."
Rimljanima 15,22Zbog čega sam mnogo puta bio spriječen da dođem k vama.
Rimljanima 15,23A sad više ne imajući mjesta u ovim krajevima, a imajući želju već od mnogo godina da dođem k vama.
Rimljanima 15,24Kad pođem u Španjolsku, nadam se, da ću prolazeći vidjeti vas, i vi ćete me otpratiti onamo, kad se najprije ponešto naužijem vas.
Rimljanima 15,25A sad idem u Jerusalem, da poslužim svetima.
Rimljanima 15,26Jer Makedonija i Ahaja nađoše za dobro da skupe neki prinos za siromahe svetih, koji su u Jerusalemu.
Rimljanima 15,27Oni nađoše to za dobro, i dužnici su njihovi, jer kad neznabošci dobiše dio njihovih duhovnih dobara, dužni su njima i svojim zemaljskim poslužiti.
Rimljanima 15,28Kad ovo dakle svršim i ovaj im plod izručim, zaputit ću preko vas u Španjolsku.
Rimljanima 15,29A znam, da kad dođem k vama, doći ću s obiljem blagoslova evanđelja Kristova.
Rimljanima 15,30Molim vas dakle, braćo, zaradi Gospodina našega Isusa Krista i zaradi ljubavi Duha Svetoga: Pomozite mi u borbi molitvama za me k Bogu.
Rimljanima 15,31Da se izbavim od nevjernika u Judeji, i da služba moja u Jerusalemu bude ugodna svetima;
Rimljanima 15,32Da s radošću dođem k vama po volji Božjoj, i okrijepim se s vama.
Rimljanima 15,33A sada Bog mira neka bude s svima vama! Amen.
Rimljanima 15,1 Mi jaki treba da nosimo slabosti slabih, a ne da sebi ugađamo.
Rimljanima 15,2Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje.
Rimljanima 15,3Ta ni Krist nije sebi ugađao, nego kao što je pisano: Poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
Rimljanima 15,4Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu.
Rimljanima 15,5A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu
Rimljanima 15,6te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
Rimljanima 15,7Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju.
Rimljanima 15,8Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima,
Rimljanima 15,9a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.
Rimljanima 15,10I još veli: Kličite, puci, s njegovim narodom.
Rimljanima 15,11I još: Hvalite, svi puci, Gospodina, slavili ga svi narodi!
Rimljanima 15,12Izaija opet veli: Pojavit će se Jišajev izdanak, dignut da vlada narodima, u njemu je nada narodima.
Rimljanima 15,13A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.
Rimljanima 15,14Ja sam, braćo moja, uvjeren: vi ste i sami puni čestitosti, ispunjeni svakim znanjem, sposobni jedni druge urazumljivati.
Rimljanima 15,15Ipak vam djelomično smionije napisah da vas na poznato nekako podsjetim poradi milosti koja mi je dana od Boga -
Rimljanima 15,16da budem bogoslužnik Krista Isusa među poganima, svećenik evanđelja Božjega te prinos pogana postane ugodan, posvećen Duhom Svetim.
Rimljanima 15,17Imam se dakle čime dičiti u Kristu Isusu s obzirom na ono što je Božje.
Rimljanima 15,18/
Rimljanima 15,19Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i djelom, snagom znamenja i čudesa, snagom Duha nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane. Tako sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika pronio evanđelje Kristovo,
Rimljanima 15,20i to tako da sam se trsio navješćivati evanđelje ne gdje se već spominjao Krist - da ne bih gradio na temeljima drugih -
Rimljanima 15,21nego, kako je pisano: Vidjet će ga oni kojima nije naviješten, shvatiti oni koji za nj nisu čuli.
Rimljanima 15,22Time sam ponajčešće i bio spriječen doći k vama.
Rimljanima 15,23Sad mi pak više nema mjesta u ovim krajevima, a živa mi je želja, ima već mnogo godina, doći k vama
Rimljanima 15,24kad pođem u Španjolsku. Nadam se doista da ću vas na proputovanju posjetiti i da ćete me onamo otpraviti pošto mi se najprije bar donekle ispuni želja biti s vama.
Rimljanima 15,25Ali sad idem u Jeruzalem da poslužim svetima.
Rimljanima 15,26Makedonija i Ahaja odlučiše očitovati neko zajedništvo prema siromašnim svetima u Jeruzalemu.
Rimljanima 15,27Da, odlučiše, a i dužnici su im. Jer ako su pogani postali sudionicima njihovih duhovnih dobara, dužni su im u tjelesnima poslužiti.
Rimljanima 15,28Pošto dakle to obavim - ovaj im plod zapečaćen uručim - uputit ću se u Španjolsku i usput k vama.
Rimljanima 15,29A kada dođem k vama, doći ću, znam, s puninom blagoslova Kristova.
Rimljanima 15,30Ali zaklinjem vas, braćo, Gospodinom Isusom Kristom i ljubavlju Duha: suborci mi budite u molitvama Bogu upravljenima za me,
Rimljanima 15,31da umaknem onim nevjernima u Judeji i da moja pomoć Jeruzalemu bude po volji svetima
Rimljanima 15,32te s Božjom voljom radosno dođem k vama i s vama zajedno odahnem.
Rimljanima 15,33Bog mira sa svima vama! Amen.
Rimljanima 15,1Ali, to je jedna zadaća za nas, jake, nositi slabosti slabih i ne tražiti ono što nam godi.
Rimljanima 15,2Nek svaki od nas traži ugoditi bližnjem svom na dobro, za izgraditi.
Rimljanima 15,3Krist, naime, nije tražio ono što je njemu godilo već, kao što je pisano, pogrde tvojih napadača pale su na mene.
Rimljanima 15,4A, sve što je bilo pisano nekada to je bilo za našu pouku, da bi, po ustrajnosti i utjesi doneseno po Pismima, mi posjedovali nadu.
Rimljanima 15,5Nek Bog ustrajnosti i utjehe vama dadne biti u suglasnosti međusobnoj, kako to hoće Isus Krist,
Rimljanima 15,6da bi, jednim istim srcem i jednim istim glasom, iskazali slavu Bogu, Ocu našeg Gospodina Isusa Krista.
Rimljanima 15,7Primajte dakle, jedni druge, kao što je Krist vas primao, za slavu Božju.
Rimljanima 15,8Ja to, naime, potvrđujem, to je u ime vjernosti Boga da je Isus načinio sebe slugom *obrezanih, za ispuniti, obećanje dano očevima;
Rimljanima 15,9glede pogana, oni slave Boga s njegove milosrdnosti prema onome što je pisano: Zato ću ja tebe slaviti između naroda poganskih, i pjevat ću u čast tvog *imena.
Rimljanima 15,10Rečeno je još: Narodi, radujte se njegovim pukom.
Rimljanima 15,11I još: narodi, slavite svi Gospodina, i nek mu svi narodi kliču.
Rimljanima 15,12Izaija još kaže: On će se pojaviti izdanak Jeseov onaj koji se diže za zapovijedati Narodima . U njega će Narodi svoju nadu staviti.
Rimljanima 15,13Nek Bog nade vas ispuni radošću i mirom u vjeri, da biste obilovali nadom po moć Duha Svetog.
Rimljanima 15,14U onome što se vas tiče, ja sam osobno uvjeren da ste vi sami puni dobrih osobina, puni savršenog poznavanja i sposobni sebe uzajamno upozoriti.
Rimljanima 15,15Međutim, za oživjeti vaša sjećanja, ja sam vam pisao, mjestimice, s izvjesnom odvažnošću, na temelju milosti koju mi je Bog dao
Rimljanima 15,16da budem službenik Isusu Kristu kod *pogana, posvećen službi *Evanđelja Božjeg, da bi pogani postali jedan milodar koji, posvećen Svetim Duhom, jest ugodan Bogu .
Rimljanima 15,17Ja imam dakle, mjesta *dičiti se u Isusu Kristu, zbog djela Božjeg.
Rimljanima 15,18Jer, ja se neću usuditi ništa spomenuti, osim ono što je Isus Krist putem mene učinio za privesti pogane poslušnosti, putem riječi i djela,
Rimljanima 15,19po moć *znakova i čuda, kroz vlast Duha. tako, od Jeruzalema, obasjavajući sve do Ilirije, ja sam potpuno, osiguravao najavljivanje Evanđelja Kristovog.
Rimljanima 15,20Ali, ja sam sebi načinio jednu točku časti najavljujući Evanđelje koje ondje gdje *ime Isusa Krista, ne bijaše još navješteno, da se ne gradi na temeljima koje jedan drugi bijaše postavio.
Rimljanima 15,21Tako, ja sebe prispodobljujem onome što je pisano: Oni će vidjeti, oni kojima ono još ne bijaše najavljeno, i onima koji to ne bijahu čuli govoriti razumjet će.
Rimljanima 15,22I to je baš ono što je, u više navrata, sprječavalo mene doći k vama.
Rimljanima 15,23Ali sada, kako ja više nemam mjesta za djelovanje u onim krajevima i kako, od prije dosta godina, ja imam živu želju ići k vama,
Rimljanima 15,24kad budem išao u Španjolsku … Ja se nadam, naime vidjeti vas u mom prolazu i primiti vašu pomoć, da dođem tu, nakon što sam najprije ispunjen, nije li to jedna sitnica, vašom nazočnošću.
Rimljanima 15,25Ali sada, ja idem u Jeruzalem za službu svetima :
Rimljanima 15,27Da, one su odlučile i one im to duguju. Jer, ako *pogani su sudjelovali u njihovim duhovnim dobrima, oni trebaju jednako opskrbiti njihove tvarne potrebe.
Rimljanima 15,28Kad ja dakle, budem završio ovu stvar i budem im službeno predao plod ovog sakupljanja, otići ću u Španjolsku prolazeći kod vas.
Rimljanima 15,29I ja znam da odlazeći kod vas, bit će to s punim blagoslovom Kristovim, da ću doći .
Rimljanima 15,30Ali, ja vas savjetujem, Braćo, po našem Gospodinu Isusu Kristu i po ljubavi Duha, da se borite sa mnom molitvama koje upućujete Bogu za mene,
Rimljanima 15,31da ja izbjegnem nevjernicima iz Judeje i da pomoć koju donosim u Jeruzalem bude dobro primljena od svetih.
Rimljanima 15,32Tako moć ću ja doći kod vas u radosti i, po volji Božjoj, s vama nešto odmora uzeti.
Rimljanima 15,33Nek Bog mira bude s vama svima! Amen.
Rimljanima 15,1Dužni smo dakle mi jaki slabosti slabijeh nositi, i ne sebi ugađati.
Rimljanima 15,2I svaki od vas da ugađa bližnjemu na dobro za dobar ugled.
Rimljanima 15,3Jer i Hristos ne ugodi sebi, nego kao što je pisano: ruženja onijeh koji tebe ruže padoše na me.
Rimljanima 15,4Jer što se naprijed napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utjehom pisma nad imamo.
Rimljanima 15,5A Bog trpljenja i utjehe da vam da da složno mislite među sobom po Hristu Isusu,
Rimljanima 15,6Da jednodušno jednijem ustima slavite Boga i oca Gospoda našega Isusa Hrista.
Rimljanima 15,7Zato primajte jedan drugoga kao što i Hristos primi vas na slavu Božiju.
Rimljanima 15,8Ali kažem da je Isus Hristos bio sluga obrezanja istine radi Božije, da utvrdi obećanje ocevima,
Rimljanima 15,9A neznabošci po milosti da proslave Boga, kao što stoji napisano: zato ću te hvaliti među neznabošcima, Gospode, i pjevaću ime tvoje.
Rimljanima 15,10I opet govori: veselite se neznabošci, s narodom njegovijem.
Rimljanima 15,11I opet: hvalite Gospoda svi neznabošci, i slavite ga svi narodi.
Rimljanima 15,12I opet Isaija govori: biće korijen Jesejev, i koji ustane da vlada nad neznabošcima u onoga će se uzdati neznabošci.
Rimljanima 15,13A Bog nada da ispuni vas svake radosti i mira u vjeri, da imate izobilje u nadu silom Duha svetoga.
Rimljanima 15,14A ja sam i sam uvjeren za vas, braćo, da ste i vi sami puni blagodati, napunjeni svakoga razuma, da možete druge naučiti.
Rimljanima 15,15Ali vam opet, braćo, slobodno pisah nekoliko da vam napomenem radi blagodati koja mi je dana od Boga,
Rimljanima 15,16Da budem sluga Isusa Hrista u neznabošcima, da služim jevanđelju Božijemu, da budu neznabošci prinos povoljan i osvećen Duhom svetijem.
Rimljanima 15,17Imam dakle hvalu u Hristu Isusu kod Boga.
Rimljanima 15,18Jer ne smijem govoriti što koje Hristos ne učini kroza me za poslušanje neznabožaca riječju i djelom,
Rimljanima 15,19U sili znaka i čudesa silom Duha Božijega; tako da od Jerusalima i naokolo tja do Ilirika napunih jevanđeljem Hristovijem.
Rimljanima 15,20I tako se potrudih da propovijedim jevanđelje ne gdje se spominjaše Hristos, da na tuđoj zakopini ne zidam;
Rimljanima 15,21Nego kao što je pisano: kojima se ne javi za njega, vidjeće; i koji ne čuše razumjeće.
Rimljanima 15,22To me zadrža mnogo puta da ne dođem k vama.
Rimljanima 15,23A sad više ne imajući mjesta u ovijem zemljama, a imajući želju od mnogo godina da dođem k vama,
Rimljanima 15,24Ako pođem u Španjolsku, doći ću vam; jer se nadam da ću tuda proći i vas vidjeti, i vi ćete me otpratiti onamo kad se najprije nekoliko nasitim vas.
Rimljanima 15,25A sad idem u Jerusalim služeći svetima.
Rimljanima 15,26Jer Maćedonija i Ahaja učiniše dragovoljno neku porezu za siromahe svete koji žive u Jerusalimu.
Rimljanima 15,27Oni učiniše dragovoljno, a i dužni su im; jer kad neznabošci dobiše dijel u njihovijem duhovnijem imanjima, dužni su i oni njima u tjelesnim poslužiti.
Rimljanima 15,28Kad ovo dakle svršim, i ovaj im plod zapečatim, poći ću preko vas u Španjolsku.
Rimljanima 15,29A znam da kad dođem k vama, doći ću s obilnijem blagoslovom jevanđelja Hristova.
Rimljanima 15,30Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našega Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu;
Rimljanima 15,31Da se izbavim od onijeh koji se protive u Judeji, i da služba moja za Jerusalim bude po volji svetima;
Rimljanima 15,32Da s radošću dođem k vama, s voljom Božijom, i da se razveselim s vama.
Rimljanima 15,33A Bog mira sa svima vama. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje