Tražilica


Sefanija 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Sefanija 3,1Teško gradu upornom okaljanom nasilnom!
Sefanija 3,2On ne sluša opomene, ne prima nauke. Ne uzda se u Gospoda, ne pristupa k Bogu svojemu.
Sefanija 3,3Knezovi su njegovi u njemu lavovi što riču. Suci su njegovi vuci uveče, koji do jutra ne o stavljaju ništa.
Sefanija 3,4Proroci su njegovi nepouzdani, varalice. Svećenici njegovi skvrne svetište, povređuju zakon.
Sefanija 3,5Prevladan je u sredini njegovoj Gospod, ne čini nepravde. Svako jutro izvršuje sud svoj. Ne izostaje kao bijeli dan; ali bezbožnik ne zna za stid.
Sefanija 3,6"Istrijebio sam narode, tvrđave su njihove opustošene. Ulice sam njihove poharao, te nitko više ne ide po njima. Gradove sam njihove razorio, te nikoga nema u njima, nitko tu ne stoji.
Sefanija 3,7Mislio sam: 'Sad će me se pobojati, primit će nauku. Tada m se neće zatrti stan, nakon svega, što, am odredio za njega. Ali oni samo još revniji bili u tom, da rade pogubno u svim djelima svojim.
Sefanija 3,8"Zato čekajte me", govori Gospod, "do dana, kad ću se podignuti kao svjedok; jer odluka moja da skupim narode, da pokupim kraljevstva, da izlijem na njih jarost svoju, sav žestoki gnjev svoj, jer će u ognju revnosti moje biti proždrta sva zemlja.
Sefanija 3,9Tada ću pribaviti čiste usne narodima, da svi zazivaju ime Gospodnje i služe mu jednodušno.
Sefanija 3,10S one strane rijeka od Kuša donijet će darove poklonici moji, razasuta zajednica moja.
Sefanija 3,11U onaj se dan ne trebaš više stidjeti nijemoga svojih djela, kojima si griješio proti meni. Jer onda ću kloniti iz tvoje sredine obijesne zlikovce tvoje. Ti se nećeš više veličati na svetoj gori mojoj.
Sefanija 3,12Ostavit ću još u sredini tvojoj narod, ponizan i malen, što će tražiti utočište u imenu Gospodnjem.
Sefanija 3,13Ostatak Izraelov neće više činiti nepravde, neće više govoriti laži. Neće se više naći u ustima njihovim jezik prijevaran; jer će oni pasti i ležati, a da ih nitko ne uplaši.
Sefanija 3,14Klikuj, kćeri sionska! Vi od Izraela, klikujte! Raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri jerusalemska!
Sefanija 3,15. Uklonio je Gospod sud tvoj, maknuo je s puta neprijatelje tvoje. Kralj Izraelov Gospod u sredini je tvojoj. Nećeš od sada više kušati nesreću.
Sefanija 3,16U onaj će se dan reći Jerusalemu: "Sione, ne boj se! Nemoj da ti klonu ruke!
Sefanija 3,17Gospod, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, junak pomoćnik. On se raduje tebi pun veselja. On obnavlja ljubav svoju. On kliče nad tobom pun radosti.
Sefanija 3,18Koji tuguju daleko od svečanoga sastanka, skupit ću ih; od tebe vuku lozu, na kojima je sada sramota,
Sefanija 3,19Gle, ustat ću u ono vrijeme proti svima tlačiteljima tvojim, pomoći ću hromu, skupit ću što je razasuto i pribavit ću im slavu i čast u svim zemljama, u kojima ih sada preziru.
Sefanija 3,20U ono vrijeme dovest ću vas kući, u vrijeme naime, kada vas skupim, jer ću vam pribaviti čast i slavu kod svih naroda na zemlji, kad okrenem sudbinu vašu pred vašim očima, govori Gospod.
Sefanija 3,1 Teško nepokornom, okaljanom, nasilničkom gradu!
Sefanija 3,2On nikada nije čuo poziva, nikada nije prihvatio pouku; Jahvi on se nikada nije povjerio; svome Bogu nije se nikada približio.
Sefanija 3,3Njegovi su knezovi usred njega - lavovi koji riču; njegovi su suci - vuci večernji koji do jutra nisu kosti glodali;
Sefanija 3,4proroci su njegovi - razmetljivci, puki lažljivci, svećenici njegovi skvrne Svetište, krše Zakon.
Sefanija 3,5Usred njega, Jahve je pravedan - on ne čini nepravde; svako jutro iznosi svoju pravicu, u praskozorje ne izostaje; ali bezbožnik srama ne poznaje.
Sefanija 3,6"Uništio sam narode, razorena su kruništa kula njihovih, poharao sam njihove ulice: nema više prolaznika! Razoreni su njihovi gradovi: nema ljudi, nema stanovnika!
Sefanija 3,7Govorio sam: `Ti ćeš se mene ipak bojati, prigrlit ćeš pouku; u njihovim očima ne mogu nestati toliki moji pohodi.` Ali ne! - oni su žurno pokvarili sva djela svoja.
Sefanija 3,8Zato mene čekajte - riječ je Jahvina - do dana kad ustanem kao tužilac; jer ja sam odredio da se sakupe narodi, da se saberu kraljevstva, da na vas gnjev svoj izlijem, svu gorčinu svoje srdžbe: u vatri moje ljubomore bit će sva zemlja sažgana.
Sefanija 3,9Dat ću narodima čiste usne, da svi mogu zazivati ime Jahvino i služiti mu jednodušno.
Sefanija 3,10S druge obale rijeka etiopskih prinosit će mi žrtvene darove moji štovaoci.
Sefanija 3,11U onaj dan nećeš se sramiti svih svojih nedjela koja si protiv mene počinio, jer ću ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce; i nećeš se više šepiriti na Svetoj gori mojoj,
Sefanija 3,12jer ću pustiti da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Jahvinu tražit će okrilje
Sefanija 3,13Ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pasti i odmarati se, i nitko im neće smetati.
Sefanija 3,14Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska!
Sefanija 3,15Jahve te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Jahve, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla!
Sefanija 3,16U onaj dan reći će se Jeruzalemu: "Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke!
Sefanija 3,17Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno
Sefanija 3,18kao u dan svečani. Odvratio sam od tebe nevolju da na sebi više ne nosiš sramotu.
Sefanija 3,19Evo svladavam sve tvoje tlačitelje. U ono vrijeme izbavit ću sve hrome, sabrat ću prognane, pribavit im hvalu i diku po svoj zemlji gdje ih sramota bijaše dopala.
Sefanija 3,20U ono vrijeme ja ću vas dovesti, u ono vrijeme ja ću vas sabrati! Tada ću vam dati hvalu i diku među narodima zemlje, kad okrenem vašu sudbinu pred vašim očima" - govori Jahve.
Sofonija 3,1Nesreća pobunjeniku, nečistome, gradu tiranskom!
Sofonija 3,2On nije slušao poziv, on nije prihvatio poduku, on nije imao pouzdanja u GOSPODA, on se nije primaknuo svome Bogu.
Sofonija 3,3Njegovi ministri, u sred njega, ričuči su lavovi; njegovi sudci, vukovi u sumrak, koji više nemaju što glodati u jutro.
Sofonija 3,4Njegovi *proroci su razmetljivci, prevaranti; njegovi su svećenici oskvrnuli ono što je sveto, oni su prekršili zakon.
Sofonija 3,5U sred grada, GOSPOD je pravedni, on ne počinjava nepravde. Svakog jutra on izgovara svoju presudu, u svitanje, on ne uzmanjka. - Ali, bezbožnik ne poznaje sram. -
Sofonija 3,6Ja sam uništio narode, njihove ugaone kule su bile porušene ja sam opustošio njihove ulice: nema više prolaznika; njihovi su gradovi opljačkani: nikog više, nema više stanovnika.
Sofonija 3,7Ja sebi bijah rekao: ” Ti ćeš me barem poštovati, ti ćeš prihvatiti poduku i njegovo boravište neće biti zbrisano." Svaki put kad sam ja posredovao oni su se samo više užurbali za iskvariti sve svoje činove .
Sofonija 3,8Eh dobro, čekajte me! - Proročanstvo GOSPODOVO. Čekajte dan kad ću se ja dignuti kao svjedok optužbe! Moja će presuda biti istrijebiti narode, nagomilati kraljevstva, da saspem na njih svoj gnjev, svu žestinu moje srdžbe, jer cijela će zemlja biti spaljena u vatri moje ljubomore.
Sofonija 3,9Tada ću ja učiniti da narodi imaju *čiste usne da bi svi oni zazivali *ime GOSPODOVO, da ga služe svi u jednom istom trudu.
Sofonija 3,10S one strane rijeka Nubije, oni koji me obožavaju - oni koje sam ja raspršio - prinijet će mi jedan milodar.
Sofonija 3,11U onaj dan, ti nećeš više crvenjeti zbog svih svojih ružnih djela, svoje pobune protiv mene; jer u taj čas, ja ću ukloniti iz sred tebe tvoje razmetljivce ohole i ti ćeš prekinuti činiti oholost na mojoj *svetoj planini.
Sofonija 3,12Ja ću zadržati u sred tebe jedan ostatak poniznih i sirotih ljudi; oni će tražiti utočište u imenu GOSPODOVOM.
Sofonija 3,13Ostatak Izraelov neće više počinjavati nepravde; oni neće više govoriti laži, neće se više u njihovim ustima zateći prijevarnog govora: već će oni napasti i odmarati se, a da im nitko ne učini da zadrhte.
Sofonija 3,14Krikni od radosti, kćeri *Siona, usklikuj, Izraele, raduj se, nasmij se svim svojim srcem, kćeri Jeruzalema .
Sofonija 3,15GOSPOD je uklonio presude koje su te pritiskale, on je odstranio tvog neprijatelja. Kralj Izraelov, GOSPOD sam, u sred tebe je, ti nećeš više bojati se zla.
Sofonija 3,16U onaj dan, govorit će se Jeruzalemu: ” Ne boj se, Sione, nek tvoje ruke ne klonu;
Sofonija 3,17GOSPOD tvoj Bog je u sred tebe junak, pobjednik. On je sav radostan zbog tebe, u svojoj ljubavi, on te obnavlja, on pleše i kliče od radosti zbog tebe.“
Sofonija 3,18Ja prikupljam one koji bijahu lišeni blagdana; oni bijahu daleko od tebe - sram koji pritiskaše Jeruzalem.
Sofonija 3,19Ja ću postupiti glede svih onih koji su te zlostavljali - u ono vrijeme -, ja ću spasiti hrome ovčice, ja ću prikupiti zalutale. Ja ću vas staviti na čast i vaše će se ime čuti u svim zemljama u kojima ste upoznali sram.
Sofonija 3,20U ono vrijeme ja ću vas sakupiti, to će biti u vrijeme kad ću vas ja prikupiti; vaš će se ugled čuti i ja ću vas staviti na čast među narodima zemlje kad, pred vašim očima, budem promijenio vašu sudbinu, reče GOSPOD.
Sofonija 3,1Teško gradu odmetničkom i oskvrnjenom, nasilničkom!
Sofonija 3,2Ne sluša glasa, ne prima nauka, ne uzda se u Gospoda, ne pristupa k Bogu svojemu.
Sofonija 3,3Knezovi su mu u njemu lavovi koji riču; sudije su mu vuci večernji, koji ne glođu kosti do jutra.
Sofonija 3,4Proroci su mu hvališe, varalice; sveštenici njegovi skvrne svetinju, izvrću zakon.
Sofonija 3,5Gospod je pravedan usred njega, ne čini nepravde, svako jutro iznosi sud svoj na vidjelo, ne izostaje, ali bezbožnik ne zna za stid.
Sofonija 3,6Istrijebih narode, kule im se razoriše, ulice im opustih, te niko ne prolazi; gradovi im se raskopaše, da nema nikoga, nema stanovnika.
Sofonija 3,7Rekoh: pobojaćeš me se, primićeš nauk; neće mu se zatrti stan ničim su čim bih ga pohodio; ali oni uraniše te pokvariše sva djela svoja.
Sofonija 3,8Zato čekajte me, govori Gospod, do dana kad ću se podignuti na plijen; jer je sud moj da saberem narode i pokupim carstva, da izlijem na njih gnjev svoj, svu žestinu jarosti svoje, jer će oganj revnosti moje proždrijeti svu zemlju.
Sofonija 3,9Jer ću tada promijeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu složnijem ramenima.
Sofonija 3,10Ispreko rijeka Huskih koji se meni mole, rasijani moji, donijeće mi dare.
Sofonija 3,11Tada se nećeš više stidjeti nijednoga svojih djela, kojima si mi zgriješio; jer ću onda uzeti iz tebe one koji se hvale slavom tvojom, i nećeš se više veličati na svetoj gori mojoj.
Sofonija 3,12I ostaviću u tebi narod nevoljan i siromašan, i oni će se uzdati u ime Gospodnje.
Sofonija 3,13Ostatak Izrailjev neće činiti bezakonja niti će govoriti laži, niti će se naći u ustima njihovijem jezik prijevaran; nego će pasti i ležati i neće biti nikoga da ih plaši.
Sofonija 3,14Pjevaj, kćeri Sionska; klikuj, Izrailju; raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska!
Sofonija 3,15Ukloni Gospod sudove tvoje, odvrati neprijatelje tvoje; car Izrailjev Gospod usred tebe je, nećeš se više bojati zla.
Sofonija 3,16U onaj dan reći će se gradu Jerusalimu: ne boj se; Sionu: nemoj da ti klonu ruke.
Sofonija 3,17Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te; radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pjevajući.
Sofonija 3,18Koji tuže za praznicima, sabraću ih, koji su iz tebe, radi teške sramote koja je na tebi.
Sofonija 3,19Gle, uništiću u ono vrijeme sve koji te muče, i izbaviću hrome i sabrati odagnane, i dobaviću im hvalu i slavu po svoj zemlji, gdje su bili pod sramotom.
Sofonija 3,20U ono vrijeme dovešću vas, u ono vrijeme sabraću vas; jer ću vam dobaviti slavu i hvalu po svijem narodima na zemlji, kad povratim roblje vaše pred vašim očima, govori Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje