Tražilica


Titu 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Titu 2,1A ti govori, što se slaže sa zdravom naukom:
Titu 2,2Starci da budu trijezni, pošteni, mudri, zdravi u vjeri, u ljubavi, u strpljivosti;
Titu 2,3Starice isto tako da se vladaju, kako dolikuje svetima, da ne kleveću, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobro,
Titu 2,4Da mudro upućuju mlade žene, neka ljube svoje muževe, neka ljube svoju djecu.
Titu 2,5Neka budu razborite, čiste, dobre kućanice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne psuje riječ Božja!
Titu 2,6Isto tako mladiće opominji, da budu čestiti!
Titu 2,7U svemu sam sebe podaj za izgled dobrih djela: u nauci cijelost, dostojanstvenost,
Titu 2,8Riječ zdravu, besprijekornu, da se posrami onaj, koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti o nama.
Titu 2,9Sluge neka se pokoravaju svojim gospodarima, da budu ugodni u svemu, da ne odgovaraju,
Titu 2,10Da ne varaju, nego u svemu da pokazuju dobru vjeru, da nauku Spasitelja našega Boga ukrašuju u svemu!
Titu 2,11Jer se pokaza milost Božja koja spasava sve ljude,
Titu 2,12Učeći nas, da se odreknemo bezbožnosti i svjetskih želja, trijezno i pravedno i pobožno živimo na ovome svijetu,
Titu 2,13Čekajući blagoslovljenu nadu i dolazak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista,
Titu 2,14Koji je dao samoga sebe za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani, koji je revan u dobrim djelima.
Titu 2,15Ovo govori i opominji, i poučavaj sa svom odlučnošću! Nitko neka te ne prezire!
Titu 2,1 Ti, naprotiv, govori što se priliči zdravu nauku:
Titu 2,2starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;
Titu 2,3starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego učiteljice dobra
Titu 2,4da urazumljuju mlađe neka ljube svoje muževe, djecu,
Titu 2,5neka budu razumne, čiste, kućevne, dobre, podložne svojim muževima da se riječ Božja ne bi pogrđivala.
Titu 2,6Mladiće isto tako potiči da budu razumni.
Titu 2,7U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost,
Titu 2,8riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo.
Titu 2,9Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugađaju im, ne proturječe,
Titu 2,10ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga.
Titu 2,11Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi;
Titu 2,12odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu,
Titu 2,13iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.
Titu 2,14On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.
Titu 2,15To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašću. Nitko neka te ne prezire.
Titu 2,1Za tebe, poučavaj ono što je sukladno zdravoj nauci.
Titu 2,2Da starci budu trezveni, časni, staloženi, puni zdrave vjere, ljubavi, ustrajnosti.
Titu 2,3Starije žene, jednako, trebaju se ponašati kao što to dolikuje svetim osobama : ni klevetnice, ni odane vinu prekomjernom vinu. Nek poučavaju dobro,
Titu 2,4nek uče također, mklade žene voljeti muževe svoje i svoju djecu,
Titu 2,5biti skromne, časne, posvećene svojoj kući, dobre, poslušne svojim muževima, da Riječ Božja ne bude huljeno*.
Titu 2,6Podstiči također, mladiće na staloženost
Titu 2,7u svim stvarima. Pokaži svojom osobom jedan uzor lijepih djela: čistoću nauke, dostojanstvo,
Titu 2,8*riječ zdravu i neosporivu, da protivnik, ne nalazeći ništa zlo za reći na naš račun, bude zbunjen.
Titu 2,9Nek robovi budu pokorni svojih gospodarima u svim stvarima; nek budu prijatni izbjegavajući proturječiti im,
Titu 2,10i ne počinjavajući nikakvu utaju. Nek neprekidno pružaju dokaze jedne savršene pouzdanosti; tako će oni činiti čast nauci o Bogu našem Spasitelju.
Titu 2,11Jer, ona se očitovala, milost Božja, izvor spasenja za sve ljude.
Titu 2,12Ona nas poučava odreći se bezbožnosti i žudnji ovog *svijeta, da bismo živjeli u sadašnje vrijeme oprezno, pravedno i pobožno,
Titu 2,13očekujući blaženu nadu i očitovanje slave našeg velikog Boga i Spasitelja Isusa Krista .
Titu 2,14On je samog sebe dao za nas, da nas otkupi od svake nepravde i *očisti jedan narod koji mu pripada, koji je pun gorljivosti za lijepa djela.
Titu 2,15Tako ti trebaš govoriti, pobuđivati i ispravljati s punim ovlaštenjem. Nek te nitko ne prezire.
Titu 2,1A ti govori što pristoji zdravoj nauci:
Titu 2,2Starcima da budu trijezni, pošteni, čisti, zdravi u vjeri, u ljubavi, u trpljenju;
Titu 2,3Staricama također da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru,
Titu 2,4Da uče mlade da ljube muževe, da ljube djecu,
Titu 2,5Da budu poštene, čiste, dobre kućanice, blage, pokorne svojijem muževima, da se ne huli na riječ Božiju.
Titu 2,6Tako i mladiće svjetuj da budu pošteni.
Titu 2,7A u svemu sam sebe podaji za ugled dobrijeh djela, u nauci cijelost, poštenje,
Titu 2,8Riječ zdravu, nezazornu: da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas.
Titu 2,9Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju,
Titu 2,10Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru vjeru, da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu.
Titu 2,11Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude,
Titu 2,12Učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga svijeta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svijetu,
Titu 2,13Čekajući blažena nada i javljanja slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista,
Titu 2,14Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrijem djelima.
Titu 2,15Ovo govori, i svjetuj, i karaj sa svakom zapoviješću da te niko ne prezire.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje