Tražilica


2. Ljetopisa 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 2,1Salomon je bio izdao zapovijed, da se sagradi hram imenu Gospodnjemu i kraljevska palača njemu samomu.
2. Ljetopisa 2,2I odbroji Salomon sedamdeset tisuća nosilaca i osamdeset tisuća, koji će tesati u gori, i tri tisuće i šest stotina nadzornika nad njima.
2. Ljetopisa 2,3Nato poruči Salomon kralju tirskome Hiramu: "Ti si mojemu ocu Davidu iskazao dobrotu, da mu pošlješ drva cedrovih, te je mogao sebi za stan sagraditi palaču.
2. Ljetopisa 2,4Ja namjeravam sagraditi hram imenu Gospoda, Boga svojega, i posvetiti mu ga, da se kadi pred njim kadom mirisnim, da se postavljaju redovito hljebovi, i da se svako jutro i veče, u subote, mjesece mlađake i blagdane Gospoda, Boga našega, prinose žrtve paljenice, kako je to propis u Izraelu za vječna vremena.
2. Ljetopisa 2,5Hram, koji ću graditi, ima da bude velik, jer je Bog naš veći od svih bogova.
2. Ljetopisa 2,6Ali tko može njemu da sagradi kuću, kad ga nebo i najviše nebo ne može da obuhvati? Tko sam ja, da bih mu mogao sagraditi hram? Ipak samo, da se žrtva pred njim spali.
2. Ljetopisa 2,7Pa pošlji mi sad čovjeka, koji umije da izradi radove u zlatu, srebru, mjedi, gvožđu, crvenom grimizu, grimizu i modrom grimizu! On ima i u tom biti vješt da izvede rezbarije s umjetnicima, koje imam kod sebe u Judeji i u Jerusalemu i koje je već namjestio moj otac David.
2. Ljetopisa 2,8Pošlji mi i drva cedrovih, čempresa i sandalovine s Libanona, jer znam, da ljudi tvoji umij u sjeći drva na Libanonu. Moje će sluge zajedno raditi s tvoj ima.
2. Ljetopisa 2,9Mora se naime meni pripraviti veoma mnogo drva, jer kuća, što ću je graditi, ima da bude izvanredno velika.
2. Ljetopisa 2,10Evo, poslenicima, što će sjeći drva, ljudima tvojim za hranu njihovu dat ću dvadeset tisuća kora pšenice, dvadeset tisuća kora ječma, dvadeset tisuća bata vina i dvadeset tisuća bata ulja."
2. Ljetopisa 2,11Hiram, kralj tirski, posla Salomonu ovaj pismeni odgovor: "Jer Gospod ljubi svoj narod, zato te postavi kraljem nad njim."
2. Ljetopisa 2,12I Hiram je nastavio: "Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, koji je stvorio nebo i zemlju, što je dao kralju Davidu sina puna mudrosti, razboritosti i uviđavnosti, koji će graditi hram Gospodu i kraljevsku palaču sebi!
2. Ljetopisa 2,13Šaljem ti dakle čovjeka mudra, u umjetnosti vješta, majstora Hurama,
2. Ljetopisa 2,14Sina neke Danovke. Njegov je otac bio Tirac. On se razumije u radove u zlatu, srebru, mjedi, gvožđu, kamenu, drvetu, crvenom i modrom grimizu, finom lanu i grimizu. On može urezati rezbariju svake vrste i izvesti svaki umjetni rad, što mu se dadne, u društvu s umjetnicima tvojim i s umjetnicima mojega gospodara, tvojega oca Davida.
2. Ljetopisa 2,15Neka dakle moj gospodar pošlje pšenicu, ječam, ulje i vino slugama svojim, kao što je obećao!
2. Ljetopisa 2,16A mi ćemo nasjeći drva na Libanonu, koliko trebaš, i dovesti ih u splavovima na moru u Jopu. Ti ih onda daj odnijeti u Jerusalem!"
2. Ljetopisa 2,17Tada Salomon podiže sve strance u Izraelu po brojenju, što ga je bio učinio njegov otac David. Bilo ih je sto i pedeset i tri tisuće i šest stotina.
2. Ljetopisa 2,18Od njih odredi sedamdeset tisuća za nosioce, osamdeset tisuća za tesače u planini i tri tisuće i šest stotina za nadzornike, koji će ljude dizati na rad.
2. Ljetopisa 2,1 Odbroji sedamdeset tisuća nosača, osamdeset tisuća kamenolomaca u gori i tri tisuće i šest stotina poslovođa.
2. Ljetopisa 2,2Tada posla ovu poruku Hiramu, tirskomu kralju: "Kao što si mome ocu Davidu slao cedrovine da gradi dvor gdje će živjeti, tako učini i meni.
2. Ljetopisa 2,3Kanim podići Dom Imenu Jahve, svojega Boga, i posvetiti mu ga da se diže pred njim miomirisni kad, da se uvijek postavljaju kruhovi, da se prinose paljenice jutrom i večerom, subotom, na dane mlađaka i na blagdane Jahve, Boga našega; i tako da zauvijek ostane u Izraelu.
2. Ljetopisa 2,4Dom koji gradim bit će velik, jer je naš Bog najveći među svim bozima.
2. Ljetopisa 2,5Ta tko bi imao dovoljno snage da njemu sazda Dom kad ga ni nebesa, ni nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti? I tko sam ja da mu zidam Dom, osim zato da mu se kad diže pred lice?
2. Ljetopisa 2,6Pošalji mi čovjeka vična obradi zlata, srebra, tuča, željeza, grimiza, karmezina i ljubičastog baršuna, i vična umjetnosti rezbarstva: radit će s rukotvorcima kod mene u Judi i u Jeruzalemu, s onima što mi ih ostavi moj otac David.
2. Ljetopisa 2,7Pošalji mi iz Libanona cedrovine, čempresovine i sandalovine, jer znam da tvoje sluge umiju sjeći libanonska stabla. Moje će sluge raditi s tvojima.
2. Ljetopisa 2,8Morat će mi pripraviti mnogo drva, jer će kuća što je mislim graditi biti velika i veličanstvena.
2. Ljetopisa 2,9Drvosječama što će obarati stabla dajem dvadeset tisuća kora pšenice, dvadeset tisuća kora ječma, dvadeset tisuća bata vina i dvadeset tisuća bata ulja za izdržavanje tvojih slugu.
2. Ljetopisa 2,10Hiram, tirski kralj, odgovori pismom što ga posla Salomonu: "Zato što voli svoj narod, Jahve te zakraljio nad njim.
2. Ljetopisa 2,11Dometnu još i ovo: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji je stvorio nebesa i zemlju. On je kralju Davidu dao mudra, pametna i umna sina koji će jedan dom graditi Jahvi, a drugi sebi da iz njega kraljuje.
2. Ljetopisa 2,12Stoga ti šaljem čovjeka mudra, vješta i razumna, Hurama Abija,
2. Ljetopisa 2,13sina jedne Danovke i oca Tirca. Umije obrađivati zlato, srebro, tuč, željezo, kamen, drvo, grimiz, ljubičasti baršun, bez i karmezin, umije rezbariti svakovrsne rezbarije i zamisliti svako djelo koje mu se povjeri. On će raditi s tvojim umjetnicima i umjetnicima moga gospodara Davida, tvoga oca.
2. Ljetopisa 2,14Neka, dakle, sada moj gospodar svojim slugama pošalje pšenice, ječma, ulja i vina kako je obećao.
2. Ljetopisa 2,15A mi ćemo nasjeći stabala s Libanona koliko ti god treba i dovest ćemo ti ih na splavima morem u Jafu, a ti ih prevezi gore u Jeruzalem.
2. Ljetopisa 2,16Salomon pobroji sve strance koji se zatekoše u Izraelovoj zemlji poslije popisa što ga bijaše proveo njegov otac David i nađe ih sto pedeset tri tisuće i šest stotina.
2. Ljetopisa 2,17Od njih odredi sedamdeset tisuća nosača, osamdeset tisuća tesara u planini, tri tisuće i šest stotina ljudi da upravljaju radom naroda.
2. Kronika 2,1Solomon zavrbova 70.000 nosača, 80.000 kamenara i 3.600 nadzornika.
2. Kronika 2,2Solomon posla reći Hiramu, kralju Tira: ” Ti si surađivao s Davidom, mojim ocem, šaljući mu cedrove za sagraditi jednu kuću za stanovanje.
2. Kronika 2,3A, evo sad, ja, ja hoću izgraditi jednu kuću za ime GOSPODA Boga, da ju njemu posvetim, da stavljam da se dime pred njim mirisi za paljenje, milodari stalno ponuđeni i jutarnji, i večernji, šabatski i mladomjesečni i blagdana GOSPODA našeg Boga holokausti; tozauvijek u Izraelu.
2. Kronika 2,4A kuća koju ja hoću graditi bit će velika, jer naš je Bog veći od svih bogova.
2. Kronika 2,5Tko bi dakle posjedovao toliko snage da mu izgradi jednu Kuću, dok *nebesa i nebesa nebesa ne mogu njega sadržavati? I tko bih bio ja, za njemu sagraditi jednu Kuću, ako to nije za staviti dimiti pred njim milodare ?
2. Kronika 2,6A sada, pošalji mi, jednog stručnjaka za rad u zlatu, srebru, bronci, željezu, purpuru, karminu i violetu; i koji poznaje kiparstvo; on će surađivati sa stručnjacima koji su kod mene u Judi i u Jeruzalemui koje je moj otac David pripremio.
2. Kronika 2,7Pošalji također iz Libana cedrovog drveta, čempresa i sandalovinu, jer ja znam da tvoji sluge znaju sjeći drvo u Libanu, a moje sluge ići će s tvojim slugama,
2. Kronika 2,8za pripremiti mi drveta u velikoj količini, jer Kuća koju ja hoću izgraditi bit će velika i božanstvena.
2. Kronika 2,9I evo kako za drvosječe koji će sjeći stabla ja sam dao u hranu za tvoje sluge 20.000 kora pšenice, 20.000 kora ječma, 20.000 bata vina i 20.000 bata ulja.“
2. Kronika 2,10Hiram, kralj Tira odgovori pismeno Solomonu:” To je zato što GOSPOD voli svoj narod pa te je postavio nad njim kao kralja.“ Hiram također reče: ” Blagoslovljen budi GOSPOD Bog Izraelov, koji je stvorio nebesa i zemlju,
2. Kronika 2,11koji je dao kralju Davidu jednog mudrog sina nadarenog razboritošći i umnošću, koji će izgraditi jednu Kuću za GOSPODA i jednu kraljevsku kuću za sebe.
2. Kronika 2,12Ja ti dakle šaljem jednog stručnjaka nadarenog umnošću, Hiram-Abija
2. Kronika 2,13sina jedne žene Danitkinje i jednog oca Tirijanca, koji zna obraditi zlato, srebro, bronce, željezo, kamen, drvo, purpur, lan i karmin, izvesti svako klesanje i ostvariti svaku zamisao koja će mu biti povjerena, s tvojim stručnjacima i sa stručnjacima mog gospodara Davida, tvog oca.
2. Kronika 2,14Pšenica i ječam, ulje i vino, o kojima je govorio moj gospodar, nek budu poslani sada njegovim slugama.
2. Kronika 2,15Mi ćemo posjeći drvo u Libanu prema svim tvojim potrebama i dopremit ćemo ga splavima morem u Jaffu; ti, uspet ćeš to u Jeruzalem.“.
2. Kronika 2,16Solomon izbroja sve strance koji se nalaziše u zemlji Izraelovoj, u nastavku prebrojavanja koje bijaše izvršio njegov otac David, i nađe ih se 153.600.
2. Kronika 2,17Bi ih 70.000 nosača, 80.000 kamenara u planini i 36.000 nadzornika za nadzirati rad naroda.
2. Dnevnika 2,1I naumi Solomun da zida dom imenu Gospodnjemu i dom carski sebi.
2. Dnevnika 2,2I odbroji Solomun sedamdeset tisuća nosilaca i osamdeset tisuća koji će tesati u gori, i tri tisuće i šest stotina nastojnika nad njima.
2. Dnevnika 2,3I posla Solomun ka Hiramu caru Tirskom i poruči mu: kako je činio Davidu ocu mojemu i slao mu drva kedrovijeh da zida sebi kuću gdje će sjedeti, učini tako i meni.
2. Dnevnika 2,4Evo rad sam zidati dom imenu Gospoda Boga svojega da mu ga posvetim da se kadi pred njim kadom mirisnijem i da se postavljaju hljebovi vazda i da se prinose žrtve paljenice jutrom i večerom, i u subote i na mladine i na praznike Gospoda Boga našega, što treba da biva u Izrailju dovijeka.
2. Dnevnika 2,5A dom koji ću zidati biće velik, jer je Bog naš veći od svijeh bogova.
2. Dnevnika 2,6A ko bi mogao njemu sazidati dom kad ga nebo i nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti? i ko sam ja da mu sazidam dom? nego samo da se kadi pred njim.
2. Dnevnika 2,7Tako sada pošlji mi čovjeka vješta, koji umije raditi od zlata i od srebra i od mjedi i od gvožđa i od skerleta i od crvca i od porfire, i koji zna rezati, da radi s umjetnicima koje imam kod sebe u Judeji i u Jerusalimu, koje je dobavio David otac moj.
2. Dnevnika 2,8I pošlji mi drva kedrovijeh i jelovijeh i almugima s Livana, jer znam da sluge tvoje umiju sjeći drva Livanska; a evo sluge će moje biti s tvojim slugama,
2. Dnevnika 2,9Da mi priprave mnogo drva, jer dom što ću zidati biće velik i divan.
2. Dnevnika 2,10A evo, poslenicima koji će sjeći drvo, slugama tvojim, daću pšenice ovršene dvadeset tisuća kora, i dvadeset tisuća kora ječma, i vina dvadeset tisuća vata, i ulja dvadeset tisuća vata.
2. Dnevnika 2,11I odgovori Hiram car Tirski u knjizi koju posla Solomunu: što Gospod ljubi svoj narod zato te postavi carem nad njim.
2. Dnevnika 2,12I govoraše Hiram: blagosloven da je Gospod Bog Izrailjev, koji je stvorio nebo i zemlju, što je dao caru Davidu sina mudra, pametna i razumna, koji će sazidati dom Gospodu i carski dom sebi.
2. Dnevnika 2,13Šaljem ti dakle čovjeka vješta i razumna, Hirama Aviva,
2. Dnevnika 2,14Sina jedne žene između kćeri Danovijeh, kojemu je otac bio Tirac; on umije raditi od zlata i od srebra, od mjedi, od gvožđa, od kamena i od drveta, od skerleta, i od porfire, i od tankoga platna i od crvca, i rezati svašta, i izmisliti svašta vješto što mu se da, neka radi s tvojim umjetnicima i s umjetnicima gospodara mojega Davida oca tvojega.
2. Dnevnika 2,15Neka dakle pšenicu i ječam, ulje i vino, što je rekao gospodar moj, pošlje slugama svojim.
2. Dnevnika 2,16A mi ćemo nasjeći drva na Livanu koliko ti god treba, i spustićemo ih u splavovima morem u Jopu, a ti ih odande vozi u Jerusalim.
2. Dnevnika 2,17Tada Solomun izbroji sve inostrance koji bijahu u zemlji Izrailjevoj poslije brojanja kad ih izbroji David otac njegov, i nađe ih se sto i pedeset i tri tisuće i šest stotina;
2. Dnevnika 2,18I odredi od njih sedamdeset tisuća koji će nositi, i osamdeset tisuća koji će tesati u planini, a tri tisuće i šest stotina nastojnika da nastoje da radi narod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje