Tražilica


Brojevi 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 19,1Gospod reče Mojsiju i Aronu:
Brojevi 19,2"Ovo je zakonska odredba, koju izdaje Gospod: Reci sinovima Izraelovim, neka ti dovedu crvenu, bez pogrješke junicu, koja nema mane i na kojoj još nije bio jaram.
Brojevi 19,3Predajte je svećeniku Eleazaru. Neka se onda izvede van pred tabor i neka se zakolje pred očima njegovim.
Brojevi 19,4Svećenik Eleazar neka uzme prstom svojim nešto krvi njezine i neka poškropi s nešto krvi njezine sedam puta prema prednjoj strani Šatora sastanka.
Brojevi 19,5Nato neka se spali junica pred očima njegovim. Salo njezino, meso njezino, krv njezina s izmetinom utrobnom neka se spali.
Brojevi 19,6Onda neka uzme svećenik cedrovine, hisopa i grimiza i neka to baci u oganj, u kojem se spaljuje junica.
Brojevi 19,7Nato neka svećenik opere haljine svoje i neka se okupa. Tada smije opet doći u tabor. Ali do večera ostaje svećenik još nečist.
Brojevi 19,8Također onaj, koji ju je spalio, ima oprati haljine svoje i okupati se. Ipak i on ostaje nečist do večera.
Brojevi 19,9Onda čovjek, koji je čist, ima pokupiti pepeo junice, pa ga istresti izvan tabora na koje čisto mjesto. Tamo neka se sačuva zajednici sinova Izraelovih, da se napravi voda očišćenja, što služi kao sredstvo za oproštenje od grijeha.
Brojevi 19,10Onaj, koji je pokupio pepeo junice, mora oprati haljine svoje i ostaje nečist do večera. Ovaj zakon neka vrijedi zauvijek sa sinove Izraelove i strance, koji su kod njih:
Brojevi 19,11Tko se dotakne mrtva tijela čovječjega, ima biti nečist sedam dana.
Brojevi 19,12On neka se očisti vodom očišćenja treći i sedmi dan. Tada je opet čist. Ako li neće da se očisti treći i sedmi dan, onda ne bude čist.
Brojevi 19,13Svaki, koji se dotakne mrtvoga tijela kojeg umrloga, i onda se ne očisti, taj oskvrni prebivalište Gospodnje. Takav čovjek ima se isključiti iz Izraela, jer nije bio poškropljen vodom očišćenja, ostaje nečist. Nečistoća njegova ostaje dalje na njemu.
Brojevi 19,14Ovo je zakonska odredba: "Umre li netko u kojem Šatoru, onda svaki, koji stupi u Šator ili se nalazi u Šatoru, bude nečist sedam dana.
Brojevi 19,15I svaka otvorena posuda, na kojoj nema poklopca, bude nečista.
Brojevi 19,16Isto tako svaki, koji se dotakne na polju ubijenoga mačem čovjeka ili inače umrloga ili kosti čovječje ili groba, nečist bude sedam dana.
Brojevi 19,17Za jednoga, koji je tako postao nečist, neka se uzme nešto od pepela spaljene žrtve za grijeh i neka se ulije na njega vode žive u posudu.
Brojevi 19,18Jedan, koji je čist, neka uzme hisop, neka ga umoči u vodu i neka njom poškropi Šator i sve posuđe i osobe, što su u njemu, isto kako i onoga, koji se je dotakao kosti mrtvačke ili kojeg ubijenoga ili inače kojeg umrla ili groba.
Brojevi 19,19I to neka čisti poškropi nečistoga treći i sedmi dan. Je li ga očistio sedmi dan, onda neka ovaj opere haljine svoje i neka se okupa. On će tada navečer opet biti čist.
Brojevi 19,20Ako li netko bude nečist i ne očisti se, onda se takav čovjek ima isključiti iz zajednice, jer on je oskvrnio Svetište Gospodnje, jer nije bio poškropljen vodom očišćenja, on je nečist.
Brojevi 19,21Ovaj zakon ima vrijediti kod njih zauvijek. Također onaj, koji je poškropio vodom očišćenja, neka opere haljine svoje. Tko se inače još dotakne vode očišćenja, neka je nečist do večera.
Brojevi 19,22Sve, čega se dotakne nečisti, nečisto je, i svaki, koji se dotakne toga, nečist je do večera."
Brojevi 19,1 Jahve reče Mojsiju i Aronu:
Brojevi 19,2"Ovo je zakonska odredba što ju je Jahve naredio: Reci Izraelcima neka ti dovedu crvenu junicu, zdravu, na kojoj nema mane i na koju još nije stavljan jaram.
Brojevi 19,3A vi je predajte svećeniku Eleazaru. Neka se zatim izvede izvan tabora i zakolje pred njim.
Brojevi 19,4Svećenik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst pa njome poškropi sedam puta prema pročelju Šatora sastanka.
Brojevi 19,5Neka se onda junica spali na njegove oči; neka joj se spale: koža, meso, krv i nečist.
Brojevi 19,6Potom neka svećenik uzme cedrovine, izopa i crvenoga prediva pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje.
Brojevi 19,7Neka svećenik opere svoju odjeću, a svoje tijelo u vodi okupa. Poslije toga neka se svećenik vrati u tabor, ali neka je nečist do večeri.
Brojevi 19,8I onaj koji ju je spaljivao neka svoju odjeću opere i okupa svoje tijelo u vodi te bude nečist do večeri.
Brojevi 19,9A jedan čist čovjek neka pokupi pepeo od junice pa ga pohrani izvan tabora na čisto mjesto da se čuva izraelskoj zajednici za vodu očišćenja. To je žrtva okajnica.
Brojevi 19,10I onaj koji skupi pepeo od junice neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri. Neka to bude trajan zakon i za Izraelce i za stranca koji među njima boravi.
Brojevi 19,11"Tko se dotakne mrtva ljudskog tijela neka je nečist sedam dana.
Brojevi 19,12Takav neka se opere tom vodom trećega dana i sedmoga dana pa će biti čist. Ako se ne opere trećega dana i sedmoga dana, neće biti čist.
Brojevi 19,13Tko se dotakne mrtvaca, tijela preminula čovjeka, a ne opere se, oskvrnjuje Jahvino prebivalište. Takav neka se iskorijeni iz Izraela. Budući da vodom za očišćenje nije bio poliven, nečist je; njegova je nečistoća još na njemu.
Brojevi 19,14"Ovo je zakon kad koji čovjek umre u šatoru; tko god uđe u šator i tko god bude u šatoru neka je nečist sedam dana.
Brojevi 19,15Svaka otvorena posuda koja ne bude zatvorena poklopcem neka je nečista.
Brojevi 19,16A na otvorenu polju tko se god dotakne poginuloga od mača, ili mrtvaca, ili ljudskih kostiju, ili groba neka je nečist sedam dana.
Brojevi 19,17Neka se za onoga koji se onečistio uzme pepela od životinje spaljene za okajnicu i na nj, u kakvu sudu, nalije žive vode.
Brojevi 19,18Onda neka čist čovjek uzme izopa, zamoči ga u vodu te poškropi po šatoru, po svemu posuđu, po ljudima koji su tu bili, po onome koji se dotakao kostiju, ili ubijenoga, ili preminuloga, ili groba.
Brojevi 19,19Neka čisti čovjek škropi nečistoga trećega i sedmoga dana. Tako će ga na sedmi dan očistiti. Taj onda neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i neka je navečer čist.
Brojevi 19,20A bude li tko nečist pa se ne očisti, neka se iskorijeni iz zajednice, jer je oskvrnuo Jahvino svetište; vodom za očišćenje nije bio poliven; nečist je!
Brojevi 19,21Neka im i ovo bude trajnim zakonom: i onaj koji je škropio vodom za očišćenje neka opere svoju odjeću; i onaj koji je dirnuo vodu za očišćenje neka je nečist do večeri.
Brojevi 19,22Čega se god nečisti dotakne neka je nečisto; a osoba koja se njega dotakne neka je nečista do večeri.
Brojevi 19,1GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
Brojevi 19,2` Evo uputa o zakonu koji je GOSPOD propisao: Reci sinovima Izraelovim da ti dovedu jednu riđu kravu, bez mane i nedostatka, jednu životinju koja nije nosila *jarma.
Brojevi 19,3Predat će te ju svećeniku Eleazaru; isvest će te izvan tabora i zaklati u njegovoj nazočnosti.
Brojevi 19,4Svećenik Eleazar uzet će svojim desnim prstom krvi krave i sedam puta načiniti škropljenje u smjeru pročelja *šatora susretanja.
Brojevi 19,5Potom će se krava spaliti pred njegovim očima; spalit će se koža, meso i krv, kao i nečist.
Brojevi 19,6Svećenik će uzeti cedrovog drveta, miloduh i blještavi grimiz i bacit će ih usred žeravica gdje se spaljuje krava.
Brojevi 19,7Potom, svećenik će oprati svoju odjeću i okupati svoje tijelo u vodi; poslije čega, on će se vratiti u tabor, ali će ostati u stanju nečistoće sve do večeri.
Brojevi 19,8Onaj koji bude spaljivao kravu oprat će također svoju odjeću u vodi i ostat će u stanju nečistoće sve do večeri.
Brojevi 19,9A jedan čovjek u stanju *čistoće pokupit će posmrtne ostatke krave i odložiti ih izvan tabora na jedno čisto mjesto. Oni će služiti zajednici sinova Izraelovih kao zaliha za očisnu vodu . To je jedna *žrtva za grijeh.
Brojevi 19,10Onaj koji bude skupljao posmrtne ostatke krave oprat će također svoju odjeću i ostat će u stanju nečistoće sve do večeri. To će biti jedan nepromjenjivi zakon za sinove Izraelove kao i za useljenike koji stanuju kod njih.
Brojevi 19,11` Onaj koji dodirne mrtvaca - bilo koji posmrtni ostatak - *nečist je za sedam dana.
Brojevi 19,12On će obaviti svoje očišćenje tom vodom trećeg dana, i sedmog dana bit će on čist. Ali, ako on ne obavi svoje očišćenje trećeg dana, neće on biti čist sedmog dana.
Brojevi 19,13Tko bude dodirnuo jednog mrtvaca - ostatak ljudskog bića koje je upravo umrlo - i ne bude obavio svoje očišćenje uprljao bi *boravište GOSPODOVO; ta će osoba biti odstranjena iz Izraela . Budući da ona nije bila poškropljena očisnom vodom, ona je nečista: ona zadržava svoje stanje nečistoće.
Brojevi 19,14Evo zakona: kad jedan čovjek umre u jednom šatoru, tko god uđe u šator i tko god se nađe u šatoru nečist je na sedam dana.
Brojevi 19,15I svaka otvorena posuda - lišena uzice za zatvaranje - nečista je.
Brojevi 19,16Koji god, u polju, spotakne se o čovjeka ubijenog mačem ili o jednog mrtvaca ili o ljudske kosti ili o jedan grob, nečist je sedam dana.
Brojevi 19,17Za tog nečistog čovjeka, uzet će se pepeo od žeravice *žrtve za grijeh i stavit će se u jednu vazu dodajući žive vode .
Brojevi 19,18Jedan čovjek u stanju čistoće uzet će jednu granu miloduha koju će zamočiti u tu vodu i izvršiti škropljenje šatora i svih posuda, kao i osoba koje se tu nađu ili čovjeka koji bude dodirnuo kosti, ubijenog, mrtvaca ili grob.
Brojevi 19,19Čist čovjek obavit će škropljenje nečistog čovjeka trećeg i sedmog dana; sedmog dana on će biti očišćen od svojeg grijeha. Drugi će tada oprati svoju odjeću, okupati se u vodi i, navečer, bit će čist.
Brojevi 19,20Ali čovjek koji se onečistio i nije obavio svoje očišćenje, jedan takav čovjek bit će odstranjen iz sredine sabore, jer je zaprljao *svetište GOSPODOVO; on nije bio poškropljen očisnom vodom, on je nečist.
Brojevi 19,21To će za njih biti jedan nepromjenjivi zakon. Glede onoga koji je obavio škropljenje očisnom vodom, on će oprati svoju odjeću. I taj koji bude dodirivao očisnu vodu bit će nečist sve do večeri.
Brojevi 19,22Sve što dodirne nečist čovjek bit će nečisto i osoba koja to dodirne bit će nečista sve do večeri. `
4. Mojsijeva 19,1Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
4. Mojsijeva 19,2Ovo je uredba i zakon što zapovjedi Gospod govoreći: reci sinovima Izrailjevijem neka ti dovedu junicu crvenu zdravu, na kojoj nema mane, i koja još nije bila u jarmu;
4. Mojsijeva 19,3I podajte je Eleazaru svešteniku, a on neka je izvede napolje iz okola da je zakolju pred njim.
4. Mojsijeva 19,4I uzevši Eleazar krvi njezine na prst svoj neka pokropi krvlju prema šatoru od sastanka sedam puta.
4. Mojsijeva 19,5Potom neka zapovjedi da se spali junica pred njegovijem očima; kožu njezinu i meso njezino i krv njezinu s balegom neka spale.
4. Mojsijeva 19,6I sveštenik uzevši drveta kedrova, isopa i crvca, neka baci u oganj gdje gori junica.
4. Mojsijeva 19,7Potom neka opere haljine svoje i opere tijelo svoje vodom, pa onda neka uđe u oko, i neka bude sveštenik nečist do večera.
4. Mojsijeva 19,8Tako i ko je spali, neka opere haljine svoje vodom, i tijelo svoje neka opere vodom, i neka bude nečist do večera.
4. Mojsijeva 19,9A čist čovjek neka pokupi pepeo od junice i izruči ga iza okola na čisto mjesto, da se čuva zboru sinova Izrailjevijeh za vodu očišćenja; to je žrtva za grijeh.
4. Mojsijeva 19,10I onaj koji pokupi pepeo od junice neka opere haljine svoje, i neka bude nečist do večera. To neka je sinovima Izrailjevijem i došljaku koji se bavi među njima vječan zakon.
4. Mojsijeva 19,11Ko se dotakne mrtva tijela čovječijega, da je nečist sedam dana.
4. Mojsijeva 19,12On neka se očisti onom vodom treći dan i sedmi dan, i biće čist; ako li se ne očisti treći dan i sedmi, neće biti čist.
4. Mojsijeva 19,13Ko se dotakne mrtva tijela čovječijega pa se ne očisti, onaj je oskrvnio šator Gospodnji; zato da se istrijebi ona duša iz Izrailja; jer nije pokropljen vodom očišćenja, zato je nečist, i nečistota je njegova na njemu.
4. Mojsijeva 19,14Ovo je zakon kad čovjek umre u šatoru: ko god uđe u onaj šator i ko god bude u šatoru, nečist da je sedam dana;
4. Mojsijeva 19,15I svaki sud otkriven, koji ne bude dobro zaklopljen, nečist je.
4. Mojsijeva 19,16I ko se god dotakne u polju posječenoga mačem ili umrloga ili kosti čovječije ili groba, nečist da je sedam dana.
4. Mojsijeva 19,17I neka za nečistoga uzmu pepela od junice spaljene za grijeh, i neka naliju na nj vode žive u sud.
4. Mojsijeva 19,18Potom neka uzme čist čovjek isopa i zamoči u onu vodu, i pokropi njom šator i sve sude i ljude koji su u njemu bili; tako i onoga koji bi se dotakao kosti ili čovjeka posječena ili umrla ili groba.
4. Mojsijeva 19,19Čisti nečistoga neka pokropi treći i sedmi dan; i kad ga očisti sedmi dan, neka opere haljine svoje i sebe neka opere vodom, i biće čist uveče.
4. Mojsijeva 19,20A ko bude nečist pa se ne očisti, da se istrijebi ona duša iz zbora; jer je svetinju Gospodnju oskvrnio, a nije pokropljen vodom očišćenja; nečist je.
4. Mojsijeva 19,21I ovo neka im je zakon vječan: i koji pokropi vodom očišćenja, neka opere haljine svoje; i ko se god dotakne vode očišćenja, da je nečist do večera.
4. Mojsijeva 19,22I čega se god dotakne ko je nečist, da je nečisto; i ko se njega dotakne, da je nečist do večera.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje