Tražilica


Djela apostolska 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 11,1A čuli su apostoli i braća, što su bili u Judeji, da su i neznabošci primili riječ Božju.
Djela apostolska 11,2I kad uzađe Petar u Jerusalem, prigovoriše mu oni iz obrezanja
Djela apostolska 11,3I rekoše: "Zašto si ušao k ljudima neobrezanim i jeo s njima?"
Djela apostolska 11,4A Petar počevši izlagati im redom govoreći:
Djela apostolska 11,5"Ja sam bio u gradu Jopi i molio se. I u zanosu vidio sam viđenje, gdje silazi posuda nekakva kao veliko platno, što se na četiri ugla spušta s neba, i dođe do preda me.
Djela apostolska 11,6Kad sam to dobro pogledao, vidjeh unutra četveronožne životinje zemaljske i zvijeri i gmazove i ptice nebeske.
Djela apostolska 11,7A čuo sam i glas, što mi je govorio: 'Ustani, Petre, pokolji i jedi!'
Djela apostolska 11,8A ja rekoh: 'Nipošto, Gospodine, jer ništa okaljano i nečisto nikada ne uđe u usta moja.'
Djela apostolska 11,9Ali glas s neba progovori i po drugi put: 'Ne zovi nečistim, što je Bog očistio!'
Djela apostolska 11,10A ovo bi triput; i uze se opet sve na nebo.
Djela apostolska 11,11I gle, odmah tri Čovjeka stadoše pred kućom, u kojoj sam bio ja, poslani k meni iz Cezareje.
Djela apostolska 11,12A duh mi reče, da idem s njima ne oklijevajući ništa. A dođoše s menom i ovo šest braće, i uđosmo u kuću čovjeka.
Djela apostolska 11,13I on nam pripovjedi, kako je vidio anđela u kući svojoj, koji je stao i rekao mu: "Pošlji u Jopu i dozovi Simona, koji se zove Petar!
Djela apostolska 11,14On će ti reći riječi, kojima ćeš se spasiti ti i sva kuća tvoja.
Djela apostolska 11,15A kada ja počeh govoriti, siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku.
Djela apostolska 11,16Onda se sjetih riječi Gospodinove, kako je govorio: 'Ivan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim.'
Djela apostolska 11,17Kad im dakle Bog dade isti dar kao i nama, koji vjerovasmo u Gospodina Isusa Krista: tko, sam ja da bih mogao zabraniti Bogu?"
Djela apostolska 11,18A kad čuše ovo, umiriše se, i slavili su Boga i govorili: "Dakle i neznabošcima dade Bog pokajanje za život."
Djela apostolska 11,19A oni, što se razišli zbog progonstva, koje nastade za Stjepana, prođoše do Fenicije Cipra i Antiohije nikomu ne propovijedajući riječi Božje do samim Židovima.
Djela apostolska 11,20A neki od njih bili su Ciprani i Cirenci, koji su došavši u Antiohiju propovijedali i Helenistima navješćujući, Gospodina Isusa.
Djela apostolska 11,21I bila je ruka Božja s njima, i velik ih je broj vjerovao i obratio se Gospodinu.
Djela apostolska 11,22Vijest o tome dođe do ušiju Crkvi u Jerusalemu. I poslaše Barnabu u Antiohiju.
Djela apostolska 11,23Kad on dođe tamo i vidje milost Božju, obradova se i opomenu sve, da svim srcem ostanu vjerni Gospodinu.
Djela apostolska 11,24A bio je on vrli čovjek, pun Duha Svetoga i vjere. Tako se mnogi narod pridruži Gospodinu.
Djela apostolska 11,25Tada on zaputi u Tarz, da potraži Savla. Nađe ga i uze ga sa sobom u Antiohiju.
Djela apostolska 11,26I oni se cijelu godinu zadržaše u toj crkvi, i učili su mnogi narod. U Antiohiji se najprije učenici nazvaše kršćani.
Djela apostolska 11,27A u one dane siđoše iz Jerusalema proroci u Antiohiju.
Djela apostolska 11,28Jedan od njih po imenu Agab ustade i ponukan Duhom proreče glad veliki, što će biti po svemu svijetu. I bio je za Klaudija.
Djela apostolska 11,29Tada zaključiše učenici, da svaki prema mogućnosti pošlje nešto u pomoć braći u Judeji.
Djela apostolska 11,30To i učiniše poslavši prinose starješinama po Barnabi i Savlu.
Djela apostolska 11,1 Dočuli apostoli i braća po Judeji da i pogani primiše riječ Božju
Djela apostolska 11,2pa kad Petar uziđe u Jeruzalem, uzeše mu obrezanici prigovarati:
Djela apostolska 11,3"Ušao si, dobacivahu, k ljudima neobrezanima i jeo s njima!
Djela apostolska 11,4Onda započe Petar te im izloži sve po redu:
Djela apostolska 11,5"Molio sam se, reče, u Jopi kadli u zanosu ugledam viđenje: posudu neku poput velika platna, uleknuta s četiri okrajka, gdje silazi s neba i dolazi do mene.
Djela apostolska 11,6Zagledah se, promotrih je i vidjeh četvoronošce zemaljske, zvijeri i gmazove te ptice nebeske.
Djela apostolska 11,7Začuh i glas koji mi govoraše: `Ustaj, Petre! Kolji i jedi!`
Djela apostolska 11,8Ja odvratih: `Nipošto, Gospodine! Ta nikad mi još ništa okaljano ili nečisto ne uđe u usta.`
Djela apostolska 11,9A glas će s neba po drugi put: `Što Bog očisti, ti ne zovi nečistim.`
Djela apostolska 11,10To se ponovi do triput, a onda se sve opet povuče na nebo.
Djela apostolska 11,11"I odmah se, evo, pred kućom u kojoj bijah pojaviše tri čovjeka poslana iz Cezareje k meni.
Djela apostolska 11,12A Duh mi reče da pođem s njima ništa ne premišljajući. Sa mnom pođoše i ova šestorica braće te uđosmo u kuću tog čovjeka.
Djela apostolska 11,13On nam pripovjedi kako je u svojoj kući vidio anđela koji je stao preda nj i rekao: `Pošalji u Jopu i dozovi Šimuna nazvanog Petar;
Djela apostolska 11,14on će ti navijestiti riječi po kojima ćeš se spasiti ti i sav dom tvoj.`
Djela apostolska 11,15"I kad počeh govoriti, siđe na njih Duh Sveti kao ono na nas u početku.
Djela apostolska 11,16Sjetih se tada riječi Gospodnje: `Ivan je, govoraše on, krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim.`
Djela apostolska 11,17Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu?
Djela apostolska 11,18Kad su to čuli, umiriše se te stadoše slaviti Boga govoreći: "Dakle i poganima Bog dade obraćenje na život!
Djela apostolska 11,19Oni dakle što ih rasprši nevolja nastala u povodu Stjepana dopriješe do Fenicije, Cipra i Antiohije, nikomu ne propovijedajući Riječi doli samo Židovima.
Djela apostolska 11,20Neki su od njih bili Ciprani i Cirenci. Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa.
Djela apostolska 11,21Ruka Gospodnja bijaše s njima te velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu.
Djela apostolska 11,22Vijest o tome doprije do Crkve u Jeruzalemu pa poslaše Barnabu u Antiohiju.
Djela apostolska 11,23Kad on stiže i vidje milost Božju, obradova se te potaknu sve da u odlučnosti srca ostanu uz Gospodina.
Djela apostolska 11,24Ta bijaše to muž čestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu.
Djela apostolska 11,25Barnaba se zatim zaputi u Tarz potražiti Savla.
Djela apostolska 11,26Kad ga nađe, odvede ga u Antiohiju. Punu su se godinu dana sastajali u toj Crkvi i poučavali poveće mnoštvo te se u Antiohiji učenici najprije prozvaše kršćanima.
Djela apostolska 11,27U one dane dođoše u Antiohiju neki proroci iz Jeruzalema.
Djela apostolska 11,28Jedan od njih, imenom Agab, usta i po Duhu pretkaza da će uskoro nastati velika glad po svem svijetu. Ona i nasta za Klaudija.
Djela apostolska 11,29Stoga će svatko od učenika, odlučiše, koliko smogne poslati da se posluži braći u Judeji.
Djela apostolska 11,30To i učiniše te poslaše starješinama po Barnabi i Savlu.
Apostolska djela 11,1*Apostoli i braća smještena u Judeji bijahu čula govoriti da *poganski narodi, sa svoje strane, dolaze primati riječ Božju.
Apostolska djela 11,2Kad se Petar ponovo uspne u Jeruzalem, obrezanici imadoše raspravu s njim:
Apostolska djela 11,3` Ti si ušao, govoraše oni, kod *neobrezanih općenito poznatih i jeo si s njima !
Apostolska djela 11,4Tada Petar preuze stvar od početka i izloži im ju točku po točku:
Apostolska djela 11,5` Kako se ja nalazih u gradu Jopeji i moljah, vidjeh u zanosu ovo viđenje: s neba silažaše jedan neopisivi predmet, jedna vrsta bezmjernog jedra koje, na četiri točke, spusti se s neba, i stiže sve do mene.
Apostolska djela 11,6Pogleda uprtom u to, ja to ispitivah i vidjeh četveronošce zemaljske, divlje životinje, one koje pužu i one koje lete nebom.
Apostolska djela 11,7Potom začuh jedan glas kako mi govori: Hajde, Petre! Ubijaj i jedi.
Apostolska djela 11,8Ja tada rekoh: nikad Gospodine. Jer, u svom životu ništa uprljano i nečisto nije ušlo u moja usta.
Apostolska djela 11,9Drugi put glas preuze iz neba: Ono što je Bog učinio *čistim, ti, zar ćeš proglasiti nečistim!
Apostolska djela 11,10To ponovi tri puta, potom sve bi ponovo uzdignuto u nebo.
Apostolska djela 11,11I evo kako u istom času tri se čovjeka pojaviše u kući gdje mi bijasmo; oni mi bijahu poslani iz Cezareje!
Apostolska djela 11,12Duh mi reče da odem s njima bez ikakve bojazni. Šestero ove braće me doprati. I mi smo ušli u kuću čovjeka koji je u pitanju.
Apostolska djela 11,13On nam je ispričao kako bijaše vidio *anđela predstaviti se u svojoj kući i njemu reći: Pošalji nekog u Jopeju da dovede Šimuna kojem je nadjenuto ime Petar.
Apostolska djela 11,14On izložit će pred tobom događaje koji će donijeti spasenje tebi i svoj tvojoj kući.
Apostolska djela 11,15Jedva da ja bih uzeo riječ kad Sveti Duh pade na njih kao što to bijaše činio nama u početku.
Apostolska djela 11,16Ja sam se tada sjetio ove izjave o Gospodinu: Ivan, kazao je on, davaše krštenje vodom, ali vi, ćete primiti krštenje u Svetom Duhu.
Apostolska djela 11,17Ako je Bog tim ljudima dao isti besplatni dar kao i nama drugima da bi vjerovali u Gospodina Isusa Krista, da li bih ja bio netko tko bi mogao spriječiti Boga tako postupiti? `
Apostolska djela 11,18Na te riječi slušatelji nađoše svoj mir i proslaviše Boga: ` Evo, Bog je također dao poganskim narodima obraćenje koje vodi *Životu!`
Apostolska djela 11,19Međutim, oni koje bijaše raspršila nadošla nevolja u svezi sa Stjepanom bijahu prošli sve do Fenicije, Cipra i Antiohije, a da nisu nikom drugom oglašavali Riječ osim *Židovima.
Apostolska djela 11,20Stanoviti između njih ipak, podrijetlom s Cipra i iz Cirene, kad su stigli u Antiohiju, uputiše također Grcima dobru vijest o Gospodinu Isusu.
Apostolska djela 11,21Gospodin im pružaše potporu, tako da broj onih koji se obraćaše Gospodinu, postajući vjerujući, bi velik.
Apostolska djela 11,22Novost o tom događanju stiže do ušiju crkve koja bijaše u Jeruzalemu, pa oni izaslaše Barnabasa u Antiohiju.
Apostolska djela 11,23Kad on na mjestu vidje milost Božju djelovati, obuze ga radost i on pobudi sve njih ostati do dna srca privrgnuti Gospodinu.
Apostolska djela 11,24Bijaše to, naime, jedan čovjek prav, ispunjen Svetim Duhom i vjerom. Jedno zamašno mnoštvo se tako prikloni Gospodinu.
Apostolska djela 11,25Barnabas tada pođe u Tars za potražiti Saula,
Apostolska djela 11,26nađe ga i dovede u Antiohiju. Oni, provedoše cijelu jednu godinu radeći zajedno u toj crkvi i poučavajući jedno zamašno mnoštvo. I to bi u Antiohiji da, po prvi put, ime "kršćanin" bi dano *učenicima.
Apostolska djela 11,27U one dane, *proroci siđoše iz Jeruzalema u Antiohiju.
Apostolska djela 11,28Jedan od njih, zvani Agabus, dade tada na znanje, prosvijetljen Svetim Duhom da će jedna velika glad zavladati u cijelom svijetu on se, naime dogodi pod Klaudijem .
Apostolska djela 11,29Učenici tada odlučiše poslati, prema raspoloživim izvorima svakog od njih, jedan prilog za upotrebu braći koja stanuju u Judeji.
Apostolska djela 11,30To bi učinjeno. Pošiljka, upućena *starješinama, bi povjerena u ruke Barnabasu i Saulu.
Djela apostolska 11,1A čuše i apostoli i braća koji bijahu u Judeji da i neznabošci primiše riječ Božiju.
Djela apostolska 11,2I kad iziđe Petar u Jerusalim, prepirahu se s njim koji bijahu iz obrezanja,
Djela apostolska 11,3Govoreći: ušao si k ljudima koji nijesu obrezani, i jeo si s njima.
Djela apostolska 11,4A Petar počevši kazivaše im redom govoreći:
Djela apostolska 11,5Ja bijah u gradu Jopi na molitvi, i došavši izvan sebe vidjeh utvaru, gdje silazi sud nekakav kao veliko platno na četiri roglja i spušta se s neba, i dođe do preda me.
Djela apostolska 11,6Pogledavši u nj opazih i vidjeh četvoronožna zemaljska, i zvjerinje i bubine i ptice nebeske.
Djela apostolska 11,7A čuh glas koji mi govori: ustani, Petre! pokolji i pojedi.
Djela apostolska 11,8A ja rekoh: nipošto Gospode! jer ništa pogano i nečisto nikad ne uđe u usta moja.
Djela apostolska 11,9A glas mi odgovori drugom s neba govoreći: što je Bog očistio ti ne pogani.
Djela apostolska 11,10A ovo bi triput; i uze se opet sve na nebo.
Djela apostolska 11,11I gle, odmah tri čovjeka staše pred kućom u kojoj bijah, poslani iz Žesarije k meni.
Djela apostolska 11,12A Duh mi reče da idem s njima ne premišljajuči ništa. A dođoše sa mnom i ovo šest braće, i uđosmo u kuću čovjekovu.
Djela apostolska 11,13I kaza nam kako vidje anđela u kući svojoj koji je stao i kazao mu: pošlji ljude u Jopu i dozovi Simona prozvanoga Petra,
Djela apostolska 11,14Koji će ti kazati riječi kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.
Djela apostolska 11,15A kad ja počeh govoriti, siđe Duh sveti na njih, kao i na nas u početku.
Djela apostolska 11,16Onda se opomenuh riječi Gospodnje kako govoraše: Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom svetijem.
Djela apostolska 11,17Kad im dakle Bog dade jednak dar kao i nama koji vjerujemo Gospoda svojega Isusa Hrista; ja ko bijah da bi mogao zabraniti Bogu?
Djela apostolska 11,18A kad čuše ovo, umukoše, i hvaljahu Boga govoreći: dakle i neznabošcima Bog dade pokajanje za život.
Djela apostolska 11,19A oni što se rasijaše od nevolje koja posta za Stefana, prođoše tja do Finikije i Kipra i Antiohije, nikomu ne govoreći riječi do samijem Jevrejima.
Djela apostolska 11,20A neki od njih bijahu Kiprani i Kirinci, koji ušavši u Antiohiju govorahu Grcima propovijedajući jevanđelje o Gospodu Isusu.
Djela apostolska 11,21I bješe ruka Božija s njima; i mnogo ih vjerovaše i obratiše se ka Gospodu.
Djela apostolska 11,22A dođe riječ o njima do ušiju crkve koja bješe u Jerusalimu; i poslaše Varnavu da ide tja do Antiohije;
Djela apostolska 11,23Koji došavši i vidjevši blagodat Božiju, obradova se, i moljaše sve da tvrdijem srcem ostanu u Gospodu;
Djela apostolska 11,24Jer bješe čovjek blag i pun Duha svetoga i vjere. I obrati se mnogi narod ka Gospodu.
Djela apostolska 11,25Varnava pak iziđe u Tars da traži Savla; i kad ga nađe, dovede ga u Antiohiju.
Djela apostolska 11,26I oni se cijelu godinu sastajaše ondje s crkvom, i učiše mnogi narod; i najprije u Antiohiji nazvaše učenike hrišćanima.
Djela apostolska 11,27A u te dane siđoše iz Jerusalima proroci u Antiohiju.
Djela apostolska 11,28I ustavši jedan od njih, po imenu Agav, objavi glad veliki koji šćaše biti po vasionom svijetu; koji i bi za Klaudija ćesara.
Djela apostolska 11,29A od učenika odredi svaki koliko koji mogaše da pošlju u pomoć braći koja življahu u Judeji.
Djela apostolska 11,30Koje i učiniše poslavši starješinama preko ruke Varnavine i Savlove.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje