Tražilica


Izaija 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 26,1U onaj će se dan u zemlji Judinoj pjevati ova pjesma: Imamo tvrd grad: "on nam je postavio spasenje na zidove i nasipe.
Izaija 26,2Otvorite vrata, da uđe narod pravedni, koji čuva vjernost!
Izaija 26,3Čvrsta je svijest njegova i trajno ćeš mu spasenje dati, jer se uzda u tebe.
Izaija 26,4Uzdajte se u Gospoda dovijeka, jer je Gospod, Svemogući, vječna hridina.
Izaija 26,5Jer je ponizio stanovnike na visini grad visoki, ponizio ga je, do zemlje ga ponizio, srušio ga do u prah.
Izaija 26,6Sad ga gazi noga, noga bijednika, korak nevoljnih.
Izaija 26,7Staza je pravednikova prava. Poravnao si put pravedniku.
Izaija 26,8I na stazi sudova tvojih čekali smo te, Gospode! Za imenom tvojim, za hvalom tvojom čezne duša naša.
Izaija 26,9Duša moja čezne za tobom u noći i duh moj traži te u nutarnjosti mojoj. Kada sudovi tvoji pogađaju zemlju, tada se uče pravednosti stanovnici svijeta.
Izaija 26,10Ako li se pomiluje bezbožnik, ne nauči se nikada pravednosti. U zemlji pravednosti ostaje on zlikovac i ne vidi ništa od veličanstva Gospodnjega.
Izaija 26,11Gospode, ruka je tvoja visoko podignuta: "oni to ne vide. Vidjet će i posramit će se od revnosti tvoje za narod tvoj. Oganj gnjeva, što je pripravljen protivnicima tvojim, proždrijet će ih.
Izaija 26,12Gospode, nama ćeš dati mir, jer što se je i dogodilo na nama, ti si učinio.
Izaija 26,13Gospode, Bože naš! Vladali su nad nama drugi gospodari osim tebe, ali mi slavimo samo ime tvoje.
Izaija 26,14Mrtvi neće više živjeti, sjene neće opet ustati, jer si ih ti pohodio i uništio, svaki spomen njihov zatro.
Izaija 26,15Umnožio si narod, Gospode, umnožio si narod, sebe si proslavio, sve si međe zemlje proširio.
Izaija 26,16Gospode, u nevolji su te tražili i pokorno su molili, kada ih zadesila kazna tvoja.
Izaija 26,17Kao što se previja mati pred porođajem i viče od bolova svojih, tako smo bi mi pred tobom, Gospode:
Izaija 26,18Išli smo trudni, ležali smo u bolovima, a kad smo rodili, bio je to - vjetar. Nijesmo dali spasenja zemlji i nije bio rođen stanovnik zemaljski.
Izaija 26,19Ali žive mrtvi tvoji, mrtvaci moji ustaju opet Probudite se i pjevajte, koji počivate u prahu, jer je rosa svjetlosti tvoja rosa. Zemlja povraća sjene."
Izaija 26,20Ustani, narode moj! Uđi u odaje svoje i zaključaj vrata za sobom! Skrij se za čas, dok prođe gnjev!
Izaija 26,21Jer gle, Gospod izlazi iz stala svojega, da kazni krivnju zlodjela stanovnika zemaljskih. Zemlja otkriva krvno djelo svoje i ne pokriva više pobijenih svojih.
Izaija 26,1 U onaj dan pjevat ću ovu pjesmu u zemlji Judinoj: "Tvrd grad mi imamo: za obranu nam On podiže zidove i predziđa.
Izaija 26,2Otvorite vrata! Nek` uđe narod pravedni koji čuva vjernost,
Izaija 26,3čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda.
Izaija 26,4Uzdajte se u Jahvu dovijeka, jer Jahve je Stijena vječna;
Izaija 26,5on obara one koji obitavahu visoko, razvaljuje tvrđu visoku, ruši u prah, sravnjuje sa zemljom,
Izaija 26,6te je gaze noge, noge ubogih i koraci nevoljnih.
Izaija 26,7Put je pravednikov prav, ti ravniš stazu pravednom.
Izaija 26,8Da, na stazi tvojih sudova željno te, Jahve, čekamo; ime tvoje i spomen tvoj duša nam žudi.
Izaija 26,9Dušom svojom žudim tebe noću i duhom svojim u sebi te tražim. Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.
Izaija 26,10Ako se pomiluje opaki, on se ne uči pravednosti. U zemlji pravednosti on čini bezakonje i ne obazire se na veličanstvo Jahvino.
Izaija 26,11Jahve, ruka je tvoja podignuta, a oni je ne vide. Nek` vide i postide se, nek` ih proguta revnost za narod, nek` ih proždre oganj pripravljen dušmanima tvojim.
Izaija 26,12Jahve, ti mir nama daješ, jer ti si tvorac svih djela naših.
Izaija 26,13Jahve, Bože naš, gospodarili su nama osim tebe drugi gospodari, ali tebe jedinog, ime tvoje, častimo.
Izaija 26,14Mrtvi neće oživjeti, sjene neće uskrsnuti, jer ti si ih kaznio i uništio i zatro svaki spomen na njih!
Izaija 26,15Umnožio si narod, Jahve, umnožio si narod, proslavio se, proširio sve granice zemlje!
Izaija 26,16Jahve, tražili su te u nevolji; izlijevali tihu molitvu, kad ih je stigla tvoja kazna.
Izaija 26,17Kao što se trudna žena pred porođajem grči i viče u bolovima, takvi smo, Jahve, pred tobom.
Izaija 26,18Zatrudnjeli smo, u mukama smo kao da rađamo, nismo donijeli duha spasenja zemlji nit` se rodiše stanovnici svijeta.
Izaija 26,19Tvoji će mrtvi oživjeti, uskrsnut će tijela. Probudite se i kličite, stanovnici praha! Jer rosa je tvoja - rosa svjetlosti, i zemlja će sjene na svijet dati.
Izaija 26,20Hajde, narode moj, uđi u sobe i vrata za sobom zatvori. Sakrij se časkom dok jarost ne prođe.
Izaija 26,21Jer, gle, izići će Jahve iz svog prebivališta da stanovnike zemljine kazni što se o njeg` ogriješiše. Izbacit će zemlja svu krv što je na njoj prolivena i neće više kriti onih koji su na njoj poklani.
Izaija 26,1Onog dana, pjevat će se pjesma u zemlji Judi: Mi imamo jedan tvrdi grad. On ima tu smješten kao zaštitu jedan zid i jedno predziđe: nek uđe on, narod pravedni koji se čuvao vjernim.
Izaija 26,3Kao jedno djelo dobro ustanovljeno, ti možeš oblikovati mir jer se ima povjerenja u tebe.
Izaija 26,4Povjeruj GOSPODU za uvijek, GOSPODU, stijeni vječno,
Izaija 26,5jer on povija one koji nastanjivahu visine i on obara varoš nedostupnu, on ju obara sve do zemlje i čini da dodirne prašinu.
Izaija 26,6Ona će biti zgažena nogama, pod korakom poniznih, poda nogama slabašnih.
Izaija 26,7Put pravednikov ide sasvim pravo, a ti poravnavaš pravi put pravednikov.
Izaija 26,8Na putu koji obilježavaju tvoje odluke, mi se uzdamo u tebe, GOSPODE, predmet naših čežnji je ponovo izricati tvoje ime.
Izaija 26,9Noću, k tebi moja duša strijemi, moj duh, u nutrini mojoj, tebe traži. Kad se tvoje zapovijedi izvršavaju na zemlji, žitelji sijeta upoznaju pravdu.
Izaija 26,10Zemlji pravičnosti, on nanosi zlo i ne vidi veličanstvo GOSPODOVO.
Izaija 26,11Tvoja je ruka podignuta, GOSPODE, a oni ju ne vide, ali oni će vidjeti tvoju gorljivost za narod i bit će oni smeteni, požderani vatrom namijenjenoj tvojim neprijateljima.
Izaija 26,12GOSPODE, ti nam daješ mir, ti si taj koji ispunjava za nas sve ono što mi činimo.
Izaija 26,13GOSPODE naš Bože, drugačiji no ti gospodari nad nama vladaju, ali samo je tvoje ime ono koje mi ponavljamo.
Izaija 26,14Pošto mrtvi ne oživljavaju, pošto se preminuli ne vraćaju, ti si pritekao za njih istrijebiti i učiniti da nestanu sva sjećanja na njih.
Izaija 26,15Ti si uvećao narod, GOSPODE, ti si uvećao narod, ti si pokazao svoju slavu, ti si odmaknuo sve granice zemlje.
Izaija 26,16GOSPODE, u pogibli imam utočište u tebi. Kad ti pustošiš, pretapam se u molitvama.
Izaija 26,17Mi smo bili pred tobom, GOSPODE, kao jedna trudna žena, pred rađanjem, koja se uvija i kriči u bolovima.
Izaija 26,18Mi smo začeli, mi smo bili u bolovima, ali to je kao da bijasmo rodili vjetar: mi ne donosimo spas zemlji, ni svijetu novih stanovnika.
Izaija 26,19Tvoji će mrtvi oživjeti, njihovi će lješevi uskrsnuti. Probudite se, kličite od radosti, vi koji boravite u prašini! Jer, tvoja rosa je jedna rosa od svjetlosti i zemlja će preminulima vratiti dan.
Izaija 26,20Idi, narode moj, vrati se kući i zatvori za sobom oba krila. Sakrij se na čas, dok prođe srdžba,
Izaija 26,21jer evo GOSPODA koji izlazi iz svog boravišta za iskati račun o njihovim zločinima u stanovnika zemlje. I zemlja će pustiti da se pojavi krv, ona će prestati skrivati žrtve.
Isaija 26,1Tada će se pjevati ova pjesma u zemlji Judinoj: imamo tvrd grad; zidovi su i opkop spasenje.
Isaija 26,2Otvorite vrata da uđe narod pravedni, koji drži vjeru.
Isaija 26,3Ko se tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u tebe uzda.
Isaija 26,4Uzdajte se u Gospoda dovijeka, jer je Gospod Gospod vječna stijena.
Isaija 26,5Jer ponižuje one koji nastavaju na visini, grad visoki obara, obara ga na zemlju, obraća ga u prah.
Isaija 26,6Te ga gazi noga, noge ubogih, stopala nevoljnijeh.
Isaija 26,7Put je pravedniku prav, ti ravniš stazu pravednome.
Isaija 26,8I na putu sudova tvojih, Gospode, čekamo te; tvoje ime i tvoj spomen žudi duša.
Isaija 26,9Dušom svojom žudim tebe noću, i duhom svojim što je u meni tražim te jutrom; jer kad su sudovi tvoji na zemlji, uče se pravdi koji žive u vasiljenoj.
Isaija 26,10Ako se i pomiluje bezbožnik, ne uči se pravdi, u zemlji najpravednijoj čini bezakonje i ne gleda na veličanstvo Gospodnje.
Isaija 26,11Gospode! ruka je tvoja visoko podignuta, a oni ne vide; vidjeće i posramiće se od revnosti za narod, i oganj će proždrijeti neprijatelje tvoje.
Isaija 26,12Gospode! nama ćeš dati mir, jer sva djela naša ti si nam učinio.
Isaija 26,13Gospode Bože naš, gospodariše nad nama gospodari drugi osim tebe, ali samo tobom pominjemo ime tvoje.
Isaija 26,14Pomriješe, neće oživjeti, mrtvi budući neće ustati, jer si ih ti pohodio i istrijebio, zatro svaki spomen njihov.
Isaija 26,15Gospode, umnožio si narod, umnožio si narod i proslavio si se, ali si ih zagnao na sve krajeve zemaljske.
Isaija 26,16Gospode, u nevolji tražiše te, izlivaše pokornu molitvu kad si ih karao.
Isaija 26,17Kao trudna žena kad hoće da se porodi pa se muči i viče od bola, taki bijasmo mi pred tobom, Gospode!
Isaija 26,18Zatrudnjesmo, mučismo se da rodimo, i kao da rodismo vjetra, nikako ne pomogosmo zemlji, niti padoše koji žive u vasiljenoj.
Isaija 26,19Oživjeće mrtvi tvoji, i moje će mrtvo tijelo ustati. Probudite se, i pjevajte koji stanujete u prahu; jer je tvoja rosa rosa na travi, i zemlja će izmetnuti mrtvace.
Isaija 26,20Hajde narode moj, uđi u klijeti svoje, i zaključaj vrata svoja za sobom, prikrij se začas, dokle prođe gnjev.
Isaija 26,21Jer, gle, Gospod izlazi iz mjesta svojega da pohodi stanovnike zemaljske za bezakonje njihovo, i zemlja će otkriti krvi svoje niti će više pokrivati pobijenijeh svojih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje