Tražilica


Izaija 38. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 38,1U ono vrijeme razbolje se Ezekija na smrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe k njemu i reče mu: "Ovako veli Gospod: Uredi kuću svoju; jer ćeš umrijeti i nećeš više ozdraviti!"
Izaija 38,2Tada okrenu Ezekija svoje lice k zidu i upravi Gospodu ovu molitvu:
Izaija 38,3"Ah, Gospode, spomeni se ipak, da sam hodio pred tobom u vjernosti i s nepodijeljenim srcem i da sam činio, što je tebi ugodno!" I udari Ezekija u glasan plač.
Izaija 38,4Tada dođe riječ Gospodnja Izaiji:
Izaija 38,5"Idi, reci Ezekiji: "Ovako veli Gospod, Bog Davida, djeda tvojega: 'Čuo sam molitvu tvoju, vidio suze tvoje. I evo dodat ću ti vijeku petnaest godina.
Izaija 38,6I izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku kralja asirskoga i branit ću ovaj grad.'
Izaija 38,7Ovo neka ti bude znak od Gospoda, da će Gospod ispuniti svoje obećanje, što ga je dao!
Izaija 38,8Evo, ja ću vratiti sjenu po stepenima, po kojima je sišla na sunčaniku Ahazovu, natrag za deset stepena." Tada se vrati sunce natrag za deset stepena po stepenima, po kojima je bilo sišlo.
Izaija 38,9Pjesma Ezekije, kralja Judina, kad je bio bolestan i opet ozdravio od bolesti svoje.
Izaija 38,10"Ja sam mislio: usred života svojega imam da stupim na vrata svijeta mrtvih, da mi se uzme ostatak godina mojih.
Izaija 38,11Mislio sam: "Ne smijem više gledati Gospoda, Gospoda u zemlji živih, neću više vidjeti čovjeka kod stanovnika na svijetu.
Izaija 38,12Stan se moj raspada, odnosi se od mene kao šator pastirski; kao tkalac savio sam život svoj: on me odsijeca od osnutka, prije nego još dan bude noć, činiš mi kraj.
Izaija 38,13Mirno sam izdržao do ujutro; kao lav satire on sve kosti moje, prije nego još dan bude noć, činiš mi kraj.
Izaija 38,14Kao lastavica, kao ždral tugovao sam, gukao sam kao golubica, mutno su gledale oči moje prema gore:
Izaija 38,15U tjeskobi sam, Svemogući, olakšaj mi! Što da još govorim? On mi je to navijestio, on je to i izveo: Mirno imam proživjeti sve godine svoje unatoč gorkosti duše svoje.
Izaija 38,16O tom se živi, Svemogući, u tom je svemu život duha mojega, ti ćeš me opet ojačiti i sačuvati u životu.
Izaija 38,17Eto, na spasenje postao mi je gorki. Sačuvao si život moj od uništenja i propasti, jer si bacio za leđa svoja sve grijehe moje.
Izaija 38,18Jer ne slavi te carstvo mrtvih, ne hvali te smrt; koji silaze u jamu ne nadaju se tvojoj vjernosti.
Izaija 38,19Ne, živi samo, živi slavi te kao ja danas. Otac javlja djeci vjernost tvoju.
Izaija 38,20Gospod je bio spreman da me spasi. Zato udarajmo u žice sve kolike dane života svojega u hramu Gospodnjem!"
Izaija 38,21Onda zapovjedi Izaija, neka uzmu grudu suhih smokava i stave je na otok, da ozdravi opet.
Izaija 38,22Ezekija upita: "Koji je znak za to, da ću opet moći otići u kuću Gospodnju?"
Izaija 38,1 U ono se vrijeme Ezekija razbolje nasmrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče: "Ovako veli Jahve: `Uredi kuću svoju, jer ćeš umrijeti, nećeš ozdraviti.`
Izaija 38,2Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomoli Jahvi:
Izaija 38,3"Ah, Jahve, sjeti se da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca i učinio što je dobro u tvojim očima." I Ezekija briznu u gorak plač.
Izaija 38,4Tada dođe riječ Jahvina Izaiji:
Izaija 38,5"Idi i reci Ezekiji: Ovako kaže Jahve, Bog oca tvoga Davida: `Uslišao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Izliječit ću te; za tri dana uzići ćeš u Dom Jahvin. Dodat ću tvome vijeku petnaest godina.
Izaija 38,6Izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja. Jest, zakrilit ću ovaj grad!`
Izaija 38,7Izaija odgovori: "Evo ti znaka od Jahve da će učiniti što je rekao:
Izaija 38,8sjenu koja je sišla po stupnjevima Ahazova sunčanika vratit ću za deset stupnjeva natrag." I vrati se sunce deset stupnjeva natrag po stupnjevima po kojima bijaše već sišlo.
Izaija 38,9Pjesan Ezekije, kralja judejskoga, kada se razbolio pa ozdravio od svoje bolesti:
Izaija 38,10"Govorio sam: U podne dana svojih ja moram otići. Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano za ostatak mojih ljeta.
Izaija 38,11Govorio sam: Vidjet više neću Jahve na zemlji živih, vidjet više neću nikoga od stanovnika ovog svijeta.
Izaija 38,12Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, kao šator pastirski; poput tkalca moj si život namotao da bi me otkinuo od osnove. Od jutra do noći skončat ćeš me,
Izaija 38,13vičem sve do jutra; kao što lav mrska kosti moje, od jutra do noći skončat ćeš me.
Izaija 38,14Poput laste ja pijučem, zapomažem kao golubica, uzgor mi se okreću oči, zauzmi se, jamči za me.
Izaija 38,15Kako ću mu govoriti i što ću mu reći? Ta on je koji djeluje. Slavit ću te sva ljeta svoja, premda s gorčinom u duši.
Izaija 38,16Gospodine, za tebe živjet će srce moje i živjet će moj duh. Ti ćeš me izliječiti i vratiti mi život,
Izaija 38,17bolest će mi se pretvorit` u zdravlje. Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, za leđa si bacio sve moje grijehe.
Izaija 38,18Jer Podzemlje ne slavi te, ne hvali te Smrt; oni koji padnu u rupu u tvoju se vjernost više ne uzdaju.
Izaija 38,19Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas. Otac naučava sinovima tvoju vjernost.
Izaija 38,20U pomoć mi, Jahve priteci, i mi ćemo pjevati uz harfe sve dane svojega života pred Hramom Jahvinim.
Izaija 38,21Izaija naloži: "Donesite oblog od smokava, privijte mu ga na čir i on će ozdraviti.
Izaija 38,22Ezekija upita: "Po kojem ću znaku prepoznati da ću uzići u Dom Jahvin?
Izaija 38,1U one dane, Ezekijas bi obolio od jedne smrtne bolesti. *Prorok Izaija, sin Amosov, dođe ga naćii reče mu: ”Ovako govori GOSPOD: Izdaj svoje zapovijedi svojoj kući, jer ti ćeš umrijeti, ti nećeš preživjeti.“
Izaija 38,2Ezekijas okrenu svoje lice prema zidu u moliše GOSPODA.
Izaija 38,3On reče: ” Ah! GOSPODE udostoji se sjetiti da sam ja išao u tvojoj nazočnosti s odanošću i jednim poštenim srcem i da sam činio što je dobro u tvojim očima. “ Ezekijas proli obilne suze.
Izaija 38,4Riječ GOSPODOVA bi upućena Izaiji:
Izaija 38,5” Idi i reci Ezekijasu: Ovako govori GOSPOD, Bog Davida tvojeg oca : Ja sam čuo tvoju molitvu i vidio tvoje suze. Ja ću dodati petnaest godina broju tvojih dana.
Izaija 38,6Oslobodit ću te, kao i ovaj grad, iz ruku kralja Asirije. Ja ću zaštititi ovaj grad .
Izaija 38,7I evo za tebe, od GOSPODA, znaka da će GOSPOD učiniti to što je rekao:
Izaija 38,8Evo, na brojčaniku Akhazovu, ja ću učiniti da se vrati unatrag sjena koja je već sišla: ona će se vratiti za deset stupnjeva . “ I sunce uziđe na brojčaniku deset stupnjeva koje je već bilo sišlo.
Izaija 38,9Pjesma Ezekijasa, kralja Jude, kad bijaše obolio i preživio svoju bolest.
Izaija 38,10Ja kažem: u najbolje doba svojeg života, ja trebam otići. Ja sam označen za vrata *boravišta mrtvih, za ostatak svojih godina.
Izaija 38,11Ja kažem: ja neću više vidjeti GOSPODA na zemlji živih. Ja neću više moći vidjeti lice ni jednog čovjeka među stanovnicima zemlje gdje sve prestaje.
Izaija 38,12Moj je život otet i odnesen daleko od mene kao jedan *pastirski šator. Kao jedan tkalac, ja stižem na kraj smotka svojeg života, a niti konca su odsječene. Od dana do noći ćeš završiti sa mnom.
Izaija 38,13Prije jutra, ja ću biti pretvoren u ništa. kao lav, on je zdrobio sve moje kosti. Od dana do noći, ti ćeš svršiti sa mnom .
Izaija 38,14Kao lastavica ili vrabac, ja cvrkućem, ja gugučem kao golubica. Moje se oči dižu prema tebi do iznemoglosti: Gospodine, ja sam slomljen, priteci mi!
Izaija 38,15što bih rekao da mi on odgovori, jer, on je taj koji čini? Ja moram vući sve moje godine s gorčinom koja je moja.
Izaija 38,16” Gospodin je kod svojih: oni će živjeti, a njegov će duh pokrenuti sve što je u njima“, ti ćeš mene također ponovo uspraviti i oživjeti.
Izaija 38,17Moja gorčina se promijenila u spas. Ti si prionuo uz moj život da bih ja izbjegao jamu i ti si bacio iza sebe sve moje grijehove.
Izaija 38,18Jer, boravište mrtvih ne može te hvaliti niti te Smrt slaviti. Oni koji su sišli u grob ne uzdaju se više u tvoju pouzdanost.
Izaija 38,19živi, samo on, tebe hvali, kao ja danas. Otac će priopćiti sinovima svojim pouzdanost tvoju.
Izaija 38,20GOSPODE, pošto si me ti spasio, učinimo da odjekuju naša glazbala svih dana našeg života, pred Domom GOSPODOVIM.
Izaija 38,21Izaija reče : ” Da se donese jedan kolač od smokava i da se stavi na tumore.“ I kralj ozdravi.
Izaija 38,22A Ezekijas reče: ” Koji će biti znak da ću ja moći uzići u Dom GOSPODOV? “ (usp. 2Krlj 20.12-19)
Isaija 38,1U to vrijeme razbolje se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija sin Amosov i reče mu: ovako veli Gospod: naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ.
Isaija 38,2A Jezekija se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu,
Isaija 38,3I reče: oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i s cijelim srcem, i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma.
Isaija 38,4Tada dođe riječ Gospodnja Isaiji govoreći:
Isaija 38,5Idi i reci Jezekiji: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega: čuo sam molitvu tvoju, i vidio sam suze tvoje, evo dodaću ti vijeku petnaest godina.
Isaija 38,6I izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga, i braniću ovaj grad.
Isaija 38,7I ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao.
Isaija 38,8Evo ja ću vratiti sjen po koljencima po kojima je sišao na sunčaniku Ahazovu natrag za deset koljenaca. I vrati se sunce za deset koljenaca po koljencima po kojima bijaše sišlo.
Isaija 38,9Ovo napisa Jezekija car Judin kad se razbolje, i ozdravi od bolesti svoje:
Isaija 38,10Ja rekoh, kad se presjekoše dani moji: idem k vratima grobnijem, uze mi se ostatak godina mojih.
Isaija 38,11Rekoh: neću vidjeti Gospoda Gospoda u zemlji živijeh, neću više vidjeti čovjeka među onima koji stanuju na svijetu.
Isaija 38,12Vijek moj prođe i prenese se od mene kao šator pastirski; presjekoh život svoj kao tkač, otsjeći će me od osnutka; od jutra do večera učinićeš mi kraj.
Isaija 38,13Mišljah za jutra da će kao lav potrti sve kosti moje; od jutra do večera učinićeš mi kraj.
Isaija 38,14Pištah kao ždrao i kao lastavica, ukah kao golubica, oči mi iščilješe gledajući gore: Gospode, u nevolji sam, oblakšaj mi.
Isaija 38,15Šta da rečem? On mi kaza, i učini. Proživjeću sve godine svoje po jadu duše svoje.
Isaija 38,16Gospode, o tom se živi i u tom je svemu život duha mojega, iscijelio si me i sačuvao u životu.
Isaija 38,17Evo, na mir dođe mi ljut jad; ali tebi bi milo da izvučeš dušu moju iz jame pogibli, jer si bacio za leđa svoja sve grijehe moje.
Isaija 38,18Jer neće grob tebe slaviti, neće te smrt hvaliti, i koji siđu u grob ne nadaju se tvojoj istini.
Isaija 38,19Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas: otac će sinovima javljati istinu tvoju.
Isaija 38,20Gospod me spase, zato ćemo pjevati pjesme moje u domu Gospodnjem dok smo god živi.
Isaija 38,21A Isaija bješe rekao da uzmu grudu suhih smokava i priviju na otok, te će ozdraviti.
Isaija 38,22I Jezekija bješe rekao: šta će biti znak da ću otići u dom Gospodnji?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje