Tražilica


Izaija 39. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 39,1U ono vrijeme kralj babilonski Merodak-Baladan, sin Baladanov, posla Ezekiji pismo s darovima. On je naime bio čuo, da je bio bolestan i opet ozdravio.
Izaija 39,2Ezekija se obradova tome i pokaza im skladište svoje, srebro i zlato, mirise i skupocjeno ulje, svu oružnicu svoju i sve, što se nalazilo u riznicama. Ne osta ništa u palači njegovo; i u svemu području gospodstva njegova, da im ne pokaza Ezekija.
Izaija 39,3I dođe prorok Izaija kralju Ezekiji i upita ga: "Što su htjeli ti ljudi i odakle su došli k tebi " Ezekija odgovori: "Iz daleke zemlje došli su k meni, iz Babilona."
Izaija 39,4Onaj upita dalje: "Što su vidjeli u tvojoj palači?" Ezekija odgovori: "Vidjeli su sve, što ima u mojoj palači. Nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao."
Izaija 39,5Tada reče Izaija Ezekiji: "Čuj riječ Gospoda nad vojskama:
Izaija 39,6'Doći će vrijeme, kad će se odvući u Babilon sve, što se nalazi u palači tvojoj, što su skupili oci tvoji do današnjega dana, ništa neće preostati, veli Gospod,
Izaija 39,7I od tvojih vlastitih sinova što će ti se još roditi, uzete neke, da vrše sobarske službe u palači kralja babilonskoga."
Izaija 39,8Ezekija odgovori Izaiji: "Riječ Gospodnja, koju si mi navijestio, prava je"; mislio je naime: "Dok živim, vladat će mir i sigurnost."
Izaija 39,1 U to vrijeme posla babilonski kralj Merodak Baladan, sin Baladanov, pisma s darom Ezekiji, jer bijaše čuo da se razbolio i ozdravio.
Izaija 39,2Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicima svoju riznicu - srebro, zlato, miomirise i mirisavo ulje - svoju oružanu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i u svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao.
Izaija 39,3Tada prorok Izaija dođe kralju Ezekiji i upita ga: "Što su rekli ti ljudi i odakle su došli k tebi?" Ezekija odgovori: "Došli su iz daleke zemlje, iz Babilona.
Izaija 39,4Izaija upita dalje: "Što su vidjeli u tvojem dvoru?" Ezekija odgovori: "Vidjeli su sve što je u mojem dvoru; nema u mojim skladištima ničega što im nisam pokazao.
Izaija 39,5Tad Izaija reče Ezekiji: "Čuj riječ Jahve nad Vojskama:
Izaija 39,6`Evo dolaze dani kada će sve što je u tvojem dvoru, sve što su tvoji oci nakupili do danas, biti odneseno u Babilon. Ništa neće ostati,` kaže Jahve.
Izaija 39,7`A od sinova koji poteku od tebe, koji ti se rode, neke će uzeti da budu uškopljeni dvorani babilonskoga kralja.`
Izaija 39,8Ezekija odgovori Izaiji: "Povoljna je riječ koju ti je Jahve objavio." A mislio je: "Bit će barem mira i sigurnosti za moga života.
Izaija 39,1U ono vrijeme, Merodak-Baladan, sin Baladana, kralja Babilonije, posla pisma i poklone Ezekijasu, jer ovaj bijaše doznao da Ezekijas bijaše obolio i da je ozdravio.
Izaija 39,2Ezekijas se obradova dolasku glasonoša i dade im vidjeti sve svoje ostave, srebro, zlato, mirisne tvari, mirisna ulja, sve svoje oružje i sve što se nalazilo u njegovim riznicama: ne bi ničega da Ezekijas nije njima u svojoj kući pokazao i u svem svojem imanju.
Izaija 39,3*Prorok Izaija dođe pronaći kralja Ezekijasa i reći mu: ” što su ti ljudi rekli i otkud oni dolaze?“ Ezekijas odgovori: ”Oni su došli k meni iz daleke zemlje, iz Babilonije.“
Izaija 39,4Tad Izaija reče: ” što su oni vidjeli u kući tvojoj? “ Ezekijas odgovori: ” Oni su vidjeli sve što ima u mojoj kući. Nema ničeg u mojim riznicama što im ja nisam pokazao. “
Izaija 39,5Izaija reče Ezekijasu: ” Slušaj riječ GOSPODA, svemogućeg:
Izaija 39,6U budućim danima kad sve što je u tvojoj kući i što su tvoji očevi prikupili sve do ovog dana bit će odneseno u Babilon: neće od tog ostati ništa.
Izaija 39,7Odvest će više tvojih sinova, onih koji su potekli od tebe, od onih koje ti budeš izrodio, oni će postati *eunusi u palači kralja Babilonije. “
Izaija 39,8Ezekias reče Izaiji: ”Ona je dobra, riječ GOSPODOVA koju si rekao.“ On si reče: ”Bit će to mir i sigurnost tijekom mojih dana. “
Isaija 39,1U to vrijeme Merodah-Valadan, sin Valadanov, car Vavilonski, posla knjigu s darom Jezekiji; jer bješe čuo da je bio bolestan i ozdravio.
Isaija 39,2I Jezekija se obradova tome, i pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise, i najbolje ulje, i kuću gdje mu bješe oružje, i što se god nalažaše u riznicama njegovijem, ne osta ništa da im ne pokaza Jezekija u kući svojoj i u svemu gospodstvu svom.
Isaija 39,3Tada dođe prorok Isaija k caru Jezekiji i reče mu: šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Jezekija reče: iz daljne zemlje došli su k meni, iz Vavilona.
Isaija 39,4A on reče: šta su vidjeli u tvom dvoru? A Jezekija reče: vidjeli su sve što ima u mom dvoru; nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao.
Isaija 39,5Tada reče Isaija Jezekiji: čuj riječ Gospoda nad vojskama.
Isaija 39,6Evo doći će vrijeme kad će se odnijeti u Vavilon sve što ima u kući tvojoj, i što su sabirali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli Gospod.
Isaija 39,7I sinove tvoje, koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzeće da budu dvorani u dvoru cara Vavilonskoga.
Isaija 39,8A Jezekija reče Isaiji: dobra je riječ Gospodnja koju si rekao. Još reče: je li? za moga vijeka biće mir i vjera?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje