Tražilica


Izaija 56. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 56,1Ovako veli Gospod: "Čuvajte pravicu i uspostavite pravednost, jer je spasenje moje blizu, da dođe, i pravednost moja, da se otkrije."
Izaija 56,2Blagoslovljen je čovjek, koji tako čini, i djetetu čovječjem, koje se drži toga: koje drži subotu i ne oskvrni je, čuva ruku svoju, da ne učini ništa zlo!
Izaija 56,3Neka ne govori tuđin, koji pristane uz Gospoda: "Gospod će me isključiti iz svojega naroda." Neka ne govori uškopljenik: "Ah, ja sam samo suho drvo!"
Izaija 56,4Jer ovako veli Gospod: "Uškopljenicima, koji drže subote moje i to izabiraju, što je meni ugodno, i drže se zavjeta mojega:
Izaija 56,5Njima dajem u kući svojoj i među zidovima svojim mjesto i ime, koje je bolje nego sinovi i kćeri. Ime vječno dajem im, koje se nikada ne zatre.
Izaija 56,6A tuđine, koji pristanu uz Gospoda, da mu služe, da ljube ime Gospodnje i da budu sluge njegove, sve, koji drže subotu i ne oskvrne je i drže se zavjeta mojega:
Izaija 56,7Njih ću dovesti k svetoj gori svojoj i razveseliti ih u kući svojoj molitvenoj. Žrtve paljenice njihove i žrtve zaklanice njihove ugodne su na žrtveniku mojemu, jer će se kuća moja zvati kuća molitve za sve narode."
Izaija 56,8Govori svemogući Gospod, koji skuplja prognanike Izraelove: "Još više skupljam k onima, koje sam već skupio od njega.
Izaija 56,9Sve životinje poljske, dođite da jedete, sve životinje šumske!
Izaija 56,10Stražari su njegovi slijepi: Svi oni ne zapažaju ništa, svi su psi nijemi, ne mogu lajati, drijemaju i leže, i najdraže im je spavati.
Izaija 56,11Psi su proždrljivi, ne znaju za sitost. Pastiri su, ne pokazuju razbora. Svi idu svojim vlastitim putem, svaki za svojom korišću, jedan kao drugi.
Izaija 56,12Dođite, donijet ću vina! Napit ćemo se žestoka pića! Sutra neka bude kao; danas, sjajno preko mjere!
Izaija 56,1 Ovako govori Jahve: "Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost.
Izaija 56,2Blago čovjeku koji čini tako i sinu čovječjem što se toga pridržava: koji poštuje subotu da je ne oskvrni i koji ruke svoje čuva od svakoga zla djela.
Izaija 56,3Neka sin tuđinčev koji je prionuo uz Jahvu ne govori: "Jamačno će me Jahve odvojiti od svojega naroda." Neka uškopljenik ne govori: "Ja sam, evo, tek suho drvo.
Izaija 56,4Jer ovako govori Jahve: "S uškopljenicima koji obdržavaju subotu, koji izabiru što je meni drago i ostanu postojani u Savezu mome -
Izaija 56,5podići ću u kući svojoj i među svojim zidovima spomenik i ime, bolje nego sinovima i kćerima, dat ću im vječno ime koje neće biti iskorijenjeno.
Izaija 56,6A sinove tuđinske koji pristadoše uz Jahvu da mu služe i da ljube ime Jahvino i da mu budu službenici, koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u Savezu mome,
Izaija 56,7njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem Domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se Dom moj zvati Dom molitve za sve narode.
Izaija 56,8Riječ je Gospoda Jahve koji sabire raspršene Izraelce: "Sabrat ću ih još povrh onih koji su već sabrani.
Izaija 56,9Sve zvijeri poljske, dođite jesti, i sve vi, zvijeri šumske!
Izaija 56,10Svi su mu stražari slijepi, i ništa ne shvaćaju. Svi su oni psi nijemi, ne mogu lajati. Sanjaju i drijemlju, najmilije im spavati.
Izaija 56,11Psi su to proždrljivi, nezasitni; pastiri su to bez razbora: svaki svojim putem okreće, svaki za dobitkom svojim.
Izaija 56,12"Dođite, donijet ću vina; napit ćemo se pića žestoka, i sutra će biti kao danas, izobilje veliko, preveliko!
Izaija 56,1Ovako govori GOSPOD: čuvajte pravo i vršite pravdu, jer moj spas je pred dolaskom i moja pravda pred otkrivanjem.
Izaija 56,2Sretan čovjek koji čini ovo, sin Adamov . koji se tog drži, čuvajući *šabat, a da ga ne obeščašćuje, čuvajući svoju ruku da nikakvo ne počini zlo.
Izaija 56,3Nek ne ide reći, sinu strančevom koji se privrgnuo GOSPODU: ” GOSPOD će me sigurno odvojiti od svog naroda!“ I nek *eunuh ne ide reći: ”Evo sam ja jedno drvo suho! “
Izaija 56,4Jer, ovako govori Gospodin: Eunusima koji čuvaju moje šabate, koji izaberu činiti ono što meni godi i koji se drže u mom *savezu,
Izaija 56,5njima ću ja pričuvati u svojoj Kući, u mojim zidovima, jednu stelu koja nosi ime; to će biti bolje od sinova i kćeri; ja ću tu staviti jedno vječno ime, koje nikad neće biti oteto.
Izaija 56,6Sinovi stranaca koji se privrgnu GOSPODU za vršiti njegovu službu, za : *voljeti ime GOSPODOVO, za biti njemu kao sluga, sve njih koji čuvaju šabat ne sramoteći ga i koji se drže u mom savezu,
Izaija 56,7ja ću dovesti u svoju *svetu planinu, i dati im da kliču u Kući gdje meni mole; njihovi holokausti i njihove žrtve bit će u milosti na mom *oltaru, jer moja Kuća bit će zvana: ” Kuća molitve za sve narode . “
Izaija 56,8Proročanstvo Gospodina BOGA koji prikuplja izgnanike Izraelove: Uz sve one već prikupljene, oko sebe ja ću još okupiti! “
Izaija 56,9Vi sve poljske životinje, dođite napasti se, vi sve šumske životinje:
Izaija 56,10to su slijepci koji prave zasjede; svi toliki kakvi su, oni ne znaju ništa; oni su nijemi psi, oni ne uspijevaju zalajati, snatreći, opruženi, ljubeći sanjariti,
Izaija 56,11ali oni su također psi pohlepnog ždrijela, oni ne znaju reći: ” Dosta!“ I oni su ti *pastiri! Oni ne znaju ništa uočiti, svatko od njih se okreće svom vlastitom putu, svatko prema svojoj grabeži, sve do kraja:
Izaija 56,12”Dođite, ja ću uzeti vina, mi ćemo lokati nektar, a sutra bit će kao i danas: preostatak je u izobilju! “
Isaija 56,1Ovako veli Gospod: pazite na sud, i tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje, i pravda će se moja objaviti.
Isaija 56,2Blago čovjeku koji tako čini, i sinu čovječijemu koji se drži toga čuvajući subotu da je ne oskvrni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla.
Isaija 56,3I neka ne govori tuđin koji pristane uz Gospoda: Gospod me je odlučio od svoga naroda; i neka ne govori uškopljenik: gle, ja sam suho drvo.
Isaija 56,4Jer ovako veli Gospod za uškopljenike: koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno, i drže zavjet moj,
Isaija 56,5Njima ću dati u domu svom i među zidovima svojim mjesto i ime bolje nego sinova i kćeri, ime vječno daću svakome od njih, koje se neće zatrti.
Isaija 56,6A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavjet moj,
Isaija 56,7Njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svojem molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve biće ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svijem narodima.
Isaija 56,8Gospod Gospod govori, koji sabira prognanike Izrailjeve: još ću mu sabrati osim onijeh koji su sabrani.
Isaija 56,9Sve zvijeri poljske, hodite da jedete, sve zvijeri šumske.
Isaija 56,10Svi su mu stražari slijepi, ništa ne znaju, svi su psi nijemi, ne mogu lajati, sanljivi su, leže, mio im je drijemež.
Isaija 56,11I psi su proždrljivi, koji ne znaju za sitost; i pastiri su koji ne znaju za razum, svaki se okreće svojim putem, svaki za svojom korišću sa svoga kraja.
Isaija 56,12Hodite, uzeću vina i napićemo se silovita pića, i sjutra će biti kao danas, i još mnogo više.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje