Tražilica


Izlazak 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 19,1Treći mjesec nakon izlaska sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, u taj isti dan, dođoše u pustinju Sinajsku.
Izlazak 19,2Oni su naime bili krenuli od Refidima, došli u pustinju Sinajsku i utaborili se u pustinji. Ondje pred gorom bio se je utaborio Izrael.
Izlazak 19,3I kad Mojsije uzađe k Bogu, povika mu Gospod s gore: "Ovo kaži kući Jakovljevoj i objavi sinovima Izraelovim:
Izlazak 19,4Vidjeli ste, kako sam postupao s Egipćanima, kako sam vas nosio na krilima orlovim i doveo vas ovamo k sebi.
Izlazak 19,5Ako sada budete vjerno slušali riječ moju i držali zavjet moj, bit ćete moja svojina osobita između svih naroda, jer moja je sva zemlja,
Izlazak 19,6I bit ćete mi kraljevstvo svećeničko i narod svet. To su riječi, što ih imaš reći sinovima Izraelovim."
Izlazak 19,7Mojsije dođe, sazva starješine naroda i priopći im sve te riječi, što mu ih bio zapovjedio Gospod.
Izlazak 19,8Sav narod odgovori jednoglasno: "Sve, što zapovijeda Gospod, činit ćemo!" Kad Mojsije dojavi Gospodu odgovor naroda,
Izlazak 19,9Reče Gospod Mojsiju: "Evo, ja ću doći k tebi u gustim burnim oblacima, da čuje narod, kad budem s tobom govorio, i da ti vjeruje zauvijek." Mojsije priopći Gospodu odgovor naroda.
Izlazak 19,10Tada reče Gospod Mojsiju: "Idi k narodu i daj da se posveti danas i sutra! Neka opere haljine svoje,
Izlazak 19,11I neka bude spreman preksutra, jer će preksutra sići Gospod na goru Sinajsku pred ocima svega naroda.
Izlazak 19,12Označi narodu među unaokolo i zapovjedi: Čuvajte se, da ne uzađete na goru ili da se i samo dotaknete podnožja njezina! Tko se god dotakne gore, mora poginuti.
Izlazak 19,13Nijedna ruka ne smije se onda toga dotaknuti, nego to se ima kamenovati ili ustrijeliti. Bio čovjek ili živinče, ne smije ostati na životu. Istom kad zatrubi rog ovnov, smije se uzaći na goru."
Izlazak 19,14Nato side Mojsije s gore k narodu i dade da se posveti narod, i opraše haljine svoje.
Izlazak 19,15Onda zapovjedi narodu: "Budite spremni preksutra! Ne približite se ženi!"
Izlazak 19,16Treći dan kad osvanu jutro, zagrmješe gromovi i zasijevaše munje. Teški se oblaci nadviše nad gorom, i odjeknu glas trube veoma jak. Sav narod, što je bio u taboru, zadrhta.
Izlazak 19,17Mojsije povede narod iz tabora u susret Bogu, i postavi se narod na podnožju gore.
Izlazak 19,18Gora Sinaj bila je sva u dim ovijena, jer je bio Gospod u ognju sišao na nju. Dim se je iz nje dizao kao dim iz taonika, i sva se je gora tresla veoma.
Izlazak 19,19Glas trube bivao je sve jači. Mojsije je govorio, i Bog mu je odgovarao u gromu.
Izlazak 19,20I kad je bio Gospod sišao na vrh gore Sinaja, pozva Gospod Mojsija na vrh gore. Mojsije uzađe,
Izlazak 19,21I Gospod zapovjedi Mojsiju: "Siđi dolje, opomeni narod, da se ne protisne do Gospoda, da ga vidi! Inače bi ih mnogo poginulo.
Izlazak 19,22I sami svećenici, koji se inače smiju približiti Gospodu, imaju se posvetiti, da ih ne uništi Gospod."
Izlazak 19,23Mojsije reče Gospodu: "Narod ne može uzići na goru Sinaj; jer si nas ti opomenuo, da omeđimo goru i da proglasimo, da se njoj ne smije približiti."
Izlazak 19,24A Gospod mu reče: "Siđi dolje i dođi opet gore s Aronom! Ali svećenici i narod ne smiju provaliti među, da se popnu do Gospoda, jer On bi ih inače uništio."
Izlazak 19,25Mojsije dakle siđe k narodu i sve mu dojavi.
Izlazak 19,1 Tri mjeseca nakon izlaska iz zemlje egipatske, istoga dana, stignu Izraelci u Sinajsku pustinju.
Izlazak 19,2Idući od Refidima, dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom,
Izlazak 19,3a Mojsije se popne k Bogu. Jahve ga zovne s brda pa mu rekne: "Ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj:
Izlazak 19,4`Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo.
Izlazak 19,5Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode - ta moj je sav svijet! -
Izlazak 19,6vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet.` Tim riječima oslovi Izraelce.
Izlazak 19,7Mojsije se vrati i sazva narodne starješine te im izloži sve što mu je Jahve naredio.
Izlazak 19,8A sav narod uzvrati jednoglasno: "Vršit ćemo sve što je Jahve naredio." Onda Mojsije prenese odgovor naroda Jahvi.
Izlazak 19,9Nato Jahve reče Mojsiju: "Ja ću, evo, doći k tebi u gustom oblaku da narod čuje kad budem s tobom govorio i da ti zauvijek vjeruje." Tako je Mojsije prenio Jahvi odgovor naroda.
Izlazak 19,10"Pođi k narodu", reče Jahve Mojsiju, "i posvećuj ga danas i sutra. Neka opere svoju odjeću;
Izlazak 19,11neka bude gotov prekosutra, jer će prekosutra sići Jahve na brdo Sinaj naočigled svega puka.
Izlazak 19,12Postavi naokolo granicu za narod i izdaj naredbu: `Pripazite da se na brdo ne penjete; da se ni podnožja ne dotičete! Tko se god brda dotakne, smrt će ga snaći.
Izlazak 19,13Nikakva ruka neka ga se ne dotakne, nego neka bude kamenjem zasut ili strijelom ustrijeljen: bio čovjek ili živinče, neka na životu ne ostane.` Na otegnuti zvuk trube neka se na brdo penju.
Izlazak 19,14Mojsije siđe s brda k narodu i poče posvećivati narod. Oni operu svoju odjeću.
Izlazak 19,15"Budite gotovi za prekosutra!" - rekne Mojsije narodu. "Ne primičite se ženi!
Izlazak 19,16A prekosutra, u osvit dana, prolomi se grmljavina, munje zasijevaše, a gust se oblak nadvi nad brdo. Gromko zaječa truba, zadrhta sav puk koji bijaše u taboru.
Izlazak 19,17Mojsije povede puk iz tabora u susret Bogu. Stadoše na podnožju brda.
Izlazak 19,18Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo.
Izlazak 19,19Zvuk trube bivao sve jači. Mojsije je govorio, a Bog mu grmljavinom odgovarao.
Izlazak 19,20Jahve siđe na Sinajsko brdo, na vrhunac, i pozva Jahve Mojsija na vrhunac brda. Mojsije se uspe.
Izlazak 19,21Sad Jahve reče Mojsiju: "Siđi i opomeni narod da ne bi provalio prema Jahvi da ga vidi. Mnogo bi ih poginulo.
Izlazak 19,22I sami svećenici, koji dolaze blizu Jahvi, moraju se očistiti, da ih Jahve ne uništi.
Izlazak 19,23"Narod se ne može popeti na brdo Sinaj", odgovori Mojsije Jahvi, "jer si nas sam ti opomenuo: `Postavi granice naokolo brda i proglasi ga svetim.`
Izlazak 19,24"Siđi pa se opet popni zajedno s Aronom", odgovori mu Jahve. "Ali neka svećenici i narod ne navaljuju da se popnu prema Jahvi da ne izginu.
Izlazak 19,25Mojsije siđe k narodu i sve mu kaza.
Izlazak 19,1Treći mjesec poslije njihovog izlaska iz Egipta, danas isto sinovi Izraelovi stigoše u pustinju Sinaj.
Izlazak 19,2Oni pođoše iz Refidima, stigoše u pustinju Sinaj i utaboriše se u pustinji. - Izrael se utabori ovdje, nasuprot planini,
Izlazak 19,3ali Mojsije se uspe prema Bogu. GOSPOD ga pozva iz planine govoreći: ` Ovako ćeš reći kući Jakovljevoj i prenijet ćeš obavijest sinovima Izraelovim :
Izlazak 19,4Vi ste i sami vidjeli što sam ja učinio u Egiptu, kako sam vas nosio na krilima orlovskim i doveo vas sve do mene.
Izlazak 19,5A sada, ako li slušate moj glas i čuvate moj *savez, vi će te biti moj osobni dio među svim narodima - pošto sva zemlja pripada meni, -
Izlazak 19,6i vi će te biti za mene jedno kraljevstvo svećenika i jedan *sveti narod. Takve su riječi koje ćeš ti reći sinovima Izraelovim. `
Izlazak 19,7Mojsije dođe; pozva *starješine puka i izloži im sve te riječi koje mu je GOSPOD bio zapovjedio.
Izlazak 19,8Sav narod odgovori, jednodušno: ` Sve što je GOSPOD rekao, mi ćemo primijeniti. ` A Mojsije izvijesti GOSPODU riječi puka.
Izlazak 19,9GOSPOD reče Mojsiju: ` Evo, ja ću doći sve do tebe u oblačnoj tmuši, da bi puk čuo kad ja budem govorio s tobom i da također svoju vjeru stavi u tebe zauvijek. ` I Mojsije prenese GOSPODU riječi puka.
Izlazak 19,10GOSPOD reče Mojsiju: ` Idi prema puku i *posveti ga danas i sutra; nek operu svoje ogrtače,
Izlazak 19,11da budu spremni za treći dan, jer trećeg će dana Gospod sići na planinu Sinaj pred očima sveg puka.
Izlazak 19,12Odredi međe za narod govoreći: Pazite da se ne penjete na planinu i da ne dodirujete prilaza njenih. Tko li dodirne planinu bit će mrtav!
Izlazak 19,13Ni jedna ruka neće dodirnuti krivca, već će biti kamenovan ili proboden strijelama. Ni životinja ni čovjek neće preživjeti. Kad truba zaječi, nekolicina će se uspeti na planinu. `
Izlazak 19,14Mojsije siđe s planine k narodu, posveti pučanstvo, oni operoše svoje ruke,
Izlazak 19,15a on reče puku: ` Budite spremni za tri dana. Ne prilazite svojim ženama . `
Izlazak 19,16No, trećeg dana, kad svanu jutro, začuše se glasovi, bi munja, jedan oblak pritiščući planinu i glas jednog vrlo moćnog zbora; u cijelom taboru, sav puk zadrhta.
Izlazak 19,17Mojsije izvede puki zvan tabora u susret Bogu, i oni ostadoše sasvim u podnožju planinu.
Izlazak 19,18Planina Sinaj bi samo jedan dim, jer GOSPOD tu bijaše sišao u vatri; njegov dim se uzdiže, kao dim iz peći, i sva planina žestoko se potrese.
Izlazak 19,19Glas se zbora pojača: Mojsije govoriše, a Bog mu odgovaraše glasom grmljavine.
Izlazak 19,20GOSPOD siđe na planinu Sinaj, na vrh planine, i GOSPOD pozva Mojsija na vrh planine. Mojsije se uspne.
Izlazak 19,21GOSPOD reče Mojsiju: ` Siđi i upozori puk da se ne sjuri prema GOSPODU da bi ga vidio; past će ih mnogo.
Izlazak 19,22I da se čak i svećenici koji se približe GOSPODU posvete iz straha da se GOSPOD ne plane protiv njih. `
Izlazak 19,23Mojsije reče GOSPODU : ` Puk se ne može uspeti na planinu Sinaj, pošto ti, ti si nas upozorio govoreći: Ograniči planinu i drži ju odatle svetom!`
Izlazak 19,24GOSPOD mu reče: ` Siđi ponovo, potom ćeš se uspeti s Aaronom. Što se tiče svećenika i puka, da ne pojure uspeti se prema GOSPODU, iz straha da se ne razjari protiv njih! `
Izlazak 19,25Mojsije siđe prema puku i reče mu …
2. Mojsijeva 19,1Prvoga dana trećega mjeseca, pošto izađoše sinovi Izrailjevi iz Misira, toga dana dođoše u pustinju Sinajsku.
2. Mojsijeva 19,2Krenuvši se iz Rafidina dođoše u pustinju Sinajsku, i stadoše u oko u pustinji, a oko načiniše Izrailjci ondje pod gorom.
2. Mojsijeva 19,3I Mojsije izađe na goru k Bogu; i povika mu Gospod s gore govoreći: ovako kaži domu Jakovljevu, i reci sinovima Izrailjevim:
2. Mojsijeva 19,4Vidjeli ste šta sam učinio Misircima i kako sam vas kao na krilima orlovijem nosio i doveo vas k sebi.
2. Mojsijeva 19,5A sada ako dobro uzaslušate glas moj i uščuvate zavjet moj, bićete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja.
2. Mojsijeva 19,6I bićete mi carstvo svešteničko i narod svet. To su riječi koje ćeš kazati sinovima Izrailjevim.
2. Mojsijeva 19,7A Mojsije dođe i sazva starješine narodne; i kaza im sve ove riječi koje mu Gospod zapovjedi.
2. Mojsijeva 19,8A sav narod odgovori složno i reče: što je god kazao Gospod činićemo. I Mojsije javi Gospodu riječi narodne.
2. Mojsijeva 19,9A Gospod reče Mojsiju: evo, ja ću doći k tebi u gustom oblaku, da narod čuje kad ti stanem govoriti i da ti vjeruje do vijeka. Jer Mojsije bješe javio Gospodu riječi narodne.
2. Mojsijeva 19,10I reče Gospod Mojsiju: idi k narodu, i osveštaj ih danas i sjutra, i neka operu haljine svoje;
2. Mojsijeva 19,11I neka budu gotovi za treći dan, jer će u treći dan sići Gospod na goru Sinajsku pred svijem narodom.
2. Mojsijeva 19,12A postavićeš narodu među unaokolo, i reći ćeš: čuvajte se da ne stupite na goru i da se ne dotaknete kraja njezina; što se god dotakne gore, poginuće;
2. Mojsijeva 19,13Toga da se niko ne dotakne rukom, nego kamenjem da se zaspe ili da se ustrijeli, bilo živinče ili čovjek, da ne ostane u životu. Kad rog zatrubi otežući onda neka pođu na goru.
2. Mojsijeva 19,14I Mojsije siđe s gore k narodu; i osvešta narod, i opraše haljine svoje.
2. Mojsijeva 19,15I reče narodu: budite gotovi za treći dan, i ne liježite sa ženama.
2. Mojsijeva 19,16A treći dan kad bi ujutru, gromovi zagrmješe i munje zasijevaše, i posta gust oblak na gori, i zatrubi truba veoma jako, da zadrhta sav narod koji bijaše u okolu.
2. Mojsijeva 19,17Tada Mojsije izvede narod iz okola pred Boga, i stadoše ispod gore.
2. Mojsijeva 19,18A gora se Sinajska sva dimljaše, jer siđe na nju Gospod u ognju; i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći, i sva se gora tresijaše veoma.
2. Mojsijeva 19,19I truba sve jače trubljaše, i Mojsije govoraše a Bog mu odgovaraše glasom.
2. Mojsijeva 19,20I Gospod sišavši na goru Sinajsku, na vrh gore, pozva Mojsija na vrh gore; i izađe Mojsije.
2. Mojsijeva 19,21A Gospod reče Mojsiju: siđi, opomeni narod da ne prestupe međe da vide Gospoda, da ne bi izginuli od mene.
2. Mojsijeva 19,22I sami sveštenici, koji pristupaju ka Gospodu, neka se osveštaju, da ih ne bi pobio Gospod.
2. Mojsijeva 19,23A Mojsije reče Gospodu: neće moći narod izaći na goru Sinajsku, jer si nas ti opomenuo rekavši: načini među gori i osveštaj je.
2. Mojsijeva 19,24A Gospod mu reče: idi, siđi, pa onda dođi ti i Aron s tobom; a sveštenici i narod neka ne prestupe međe da se popnu ka Gospodu, da ih ne bi pobio.
2. Mojsijeva 19,25I siđe Mojsije k narodu i kaza im.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje