Tražilica


Jona 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jona 4,1To vrlo ozlovolji Jonu, i on se rasrdi.
Jona 4,2Ovako se on pomoli Gospodu: "Ah, Gospode, to je eto ono, što sam mislio, kad sam još bio u svojoj postojbini! Upravo zato htio sam prije pobjeći u Taršiš, jer znao sam, da si ti Bog milostiv i milosrdan, dugotrpan i bogat milosrđem i sažališ se zbog nesreće.
Jona 4,3A sada, Gospode, uzmi ipak život moj od mene; jer je bolje za me da umrem nego da živim!"
Jona 4,4Ali ga Gospod samo upita: "Je li pravo o tebe, da si tako zlovoljan?"
Jona 4,5Tada izađe Jona iz grada i sjede na istoku grada. Načini ondje sebi kolibu, i sjedio je pod njom u sjeni, da vidi, što će se dogoditi gradu.
Jona 4,6I Bog, Gospod, dade, te se izvije bršljan, koji uzraste nad Jonom, da glavi njegovoj pruži sjenu i da ga izliječi od njegove zlovolje. Jona se je bršljanu veoma radovao.
Jona 4,7A kad je idućega dana zora osvanula, dade Bog, te crv podgrize bršljan, tako da je usahnuo.
Jona 4,8Kad je bilo ogranulo sunce, posla Bog vruć istočni vjetar. I sunce upeče Jonu u glavu, tako da ga je ostavila sva snaga. Tada je sebi poželio smrt i rekao: "Bolje je za me da umrem nego da živim!"
Jona 4,9A Bog upita Jonu: "Je li pravo od tebe, da si zbog bršljana tako zlovoljan?" On odgovori: "Jest, pravo sam zlovoljan do smrti!
Jona 4,10Gospod reče: "Tebi je žao bršljana, premda se nijesi trudio za njega i nijesi ga odgojio. U jednoj se je noći izvio, i u jednoj je noći propao.
Jona 4,11A meni da ne bude žao Ninive, velikoga grada, u kojem stanuje više od sto i dvadeset tisuća ljudi, koji ne mogu razlikovati između desna i lijeva, a usto još mnoge životinje?"
Jona 4,1 Joni bi veoma krivo i rasrdi se.
Jona 4,2I ovako se pomoli Jahvi: "Ah, Jahve, nisam li ja to slutio dok još u svojoj zemlji bijah? Zato sam htio prije pobjeći u Taršiš; jer znao sam da si ti Bog milostiv i milosrdan, spor na gnjev i bogat milosrđem i da se nad nesrećom brzo sažališ.
Jona 4,3Sada, Jahve, uzmi moj život, jer mi je bolje umrijeti nego živjeti.
Jona 4,4Jahve odgovori: "Srdiš li se ti s pravom?
Jona 4,5Jona iziđe iz grada i sjede s istoka gradu; načini ondje kolibu i sjede pod njom u hlad da vidi što će biti od grada.
Jona 4,6A Jahve Bog učini da izraste bršljan nad Jonom i pruži sjenu njegovoj glavi te da ga izliječi od zlovolje. Jona se bršljanu veoma obradova.
Jona 4,7Ali sutradan, u osvit zore, Bog zapovjedi crvu da podgrize bršljan, i on usahnu.
Jona 4,8Kad je ogranulo sunce, posla Bog vruć istočni vjetar; sunce je palilo glavu Joninu te je sasvim klonuo. Poželje umrijeti i reče: "Bolje mi je umrijeti nego živjeti.
Jona 4,9Bog upita Jonu: "Srdiš li se s pravom zbog bršljana?" On odgovori: "Da, s pravom sam ljut nasmrt.
Jona 4,10Jahve mu reče: "Tebi je žao bršljana oko kojega se nisi trudio, nego je u jednu noć nikao i u jednu noć usahnuo.
Jona 4,11A meni da ne bude žao Ninive, grada velikoga, u kojem ima više od sto i dvadeset tisuća ljudi koji ne znaju razlikovati desno i lijevo, a uz to i mnogo životinja!
Jona 4,1Jonas to loše primi, veoma loše, i naljuti se.
Jona 4,2On moliše GOSPODU i reče: ”Ah! GOSPODE, nije li točno ono što si govorih kad živjeh na svojoj zemlji? Evo zašto se požurih uteći u Tarsis. Ja znadoh dobro da si ti jedan dobrohotan i milosrdan Bog, spor na ljutnji i pun vjernosti, i koji odustaje od svoje odluke.
Jona 4,3Sada, GOSPODE, ja te molim, oduzmi mi život; bolje je za mene umrijeti no živjeti!“
Jona 4,4” Imaš li ti razloga da se srdiš? reče mu GOSPOD.
Jona 4,5Jona iziđe i smjesti se na istoku grada. Ondje, on si napravi jednu kolibu i sjede pod nju, u sjenu, čekajući vidjeti što će se dogoditi s gradom.
Jona 4,6Tada GOSPOD Bog pohiti jednu biljku koja izraste iznad Jonu tako da ovaj imaše sjenu nad glavom za izvaditi ga iz njegove loše prilike. Ova biljka izazva jednu veliku radost u Jonasa.
Jona 4,7Sutradan, u zoru, Bog posla jednog crva koji napade biljku; ona uginu.
Jona 4,8Po tome, kad sunce poče pržiti, Bog posla jedan oštar vjetar s istoka i sunce udaraše u glavu Jonasovu.® Gotov onesvijestiti se, Jona zamoli umrijeti; on govoriše: ” Bolje je za mene umrijeti nego živjeti.“
Jona 4,9Tada Bog njemu reče: ” Imaš li ti razloga ljutiti se zbog te biljke? “ Jona mu odgovori: ”Da, ja imam razloga na smrt ljutiti se.“
Jona 4,10GOSPOD mu reče: ” Ti imaš milosti za tu biljku za koju se nisi mučio i koju nisi odnjegovao; kćer jedne noći, ona je nestala u dobi od jedne noći.
Jona 4,11A ja da nemam milosti za Ninivu veliki grad gdje ima više od 120.000 ljudskih bića koji ne znaju razlikovati svoju desnicu od svoje ljevice, i bezbrojne životinje! “
Jona 4,1A Joni bi vrlo nedrago, i rasrdi se.
Jona 4,2I pomoli se Gospodu i reče: Gospode! ne rekoh li to kad još bijah u svojoj zemlji? zato šćah prije pobjeći u Tarsis; jer znah da si ti Bog milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem, i kaješ se oda zla.
Jona 4,3Sada Gospode, uzmi dušu moju od mene, jer mi je bolje umrijeti nego živjeti.
Jona 4,4A Gospod reče: je li dobro što se srdiš?
Jona 4,5I Jona izide iz grada, i sjede s istoka gradu, i načini ondje kolibu, i sjeđaše pod njom u hladu da vidi što će biti od grada.
Jona 4,6A Gospod Bog zapovjedi, te uzraste tikva nad Jonom da mu bude sjen nad glavom da mu pomože u muci njegovoj; i Jona se obradova tikvi veoma.
Jona 4,7Potom zapovjedi Bog, te dođe crv u zoru sjutradan, i podgrize tikvu, te usahnu.
Jona 4,8I kad ogranu sunce, posla Bog suh istočni vjetar; i sunce stade žeći Jonu po glavi tako da obamiraše i poželje da umre govoreći: bolje mi je umrijeti nego živjeti.
Jona 4,9A Bog reče Joni: je li dobro što se srdiš tikve radi? A on reče: dobro je što se srdim do smrti.
Jona 4,10A Gospod mu reče: tebi je žao tikve, oko koje se nijesi trudio, i koje nijesi odgajio, nego jednu noć uzraste a drugu noć propade.
Jona 4,11A meni da ne bude žao Ninevije, velikoga grada, u kom ima više od sto i dvadeset tisuća ljudi koji još ne znaju šta je desno šta li lijevo, i mnogo stoke?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje