Tražilica


Luka 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 19,1On dođe u Jeriho i prolazio je kroz mjesto.
Luka 19,2Tu je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je starješina carinički, i bio je bogat.
Luka 19,3Želio je da vidi Isusa, tko je, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta;
Luka 19,4to potrča naprijed i pope se na divlju smokvu, da ga mogne vidjeti; jer je onuda morao proći.
Luka 19,5Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: "Zakeju, siđi brzo; jer danas moram proboraviti u kući tvojoj."
Luka 19,6I siđe brzo, i primi ga s radošću.
Luka 19,7Svi, koji to vidješe, mrmljali su i govorili: "Svratio se u kuću jednome grješniku."
Luka 19,8A Zakej stupi pred Gospodina i reče: "Gospodine, pola imanja svojega dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko."
Luka 19,9Isus mu reče: "Danas dođe spasenje kući ovoj, jer je i on sin Abrahamov.
Luka 19,10Jer je Sin čovječji došao da potraži i spasi, što je bilo izgubljeno."
Luka 19,11Kako su to oni slušali, rekoše im još jednu prispodobu. Zato jer je bio blizu Jerusalema, i jer su mislili ljudi, da se sad odmah mora javiti kraljevstvo Božje.
Luka 19,12Zato reče: "Jedan čovjek plemenita roda otide u daleku zemlju, da primi sebi kraljevstvo, i da se vrati.
Luka 19,13Zato dozva k sebi deset svojih sluga, predade im deset mina i reče im: 'Trgujte s tim, dok se ja vratim.'
Luka 19,14A sugrađani njegovi mrzili su na njega; oni poslaše za njim poslanike i rekoše: 'Nećemo da on kraljuje nad nama.'
Luka 19,15A kad se on vrati, pošto primi kraljevstvo, dade dozvati k sebi sluge, kojima je bio dao novac, da vidi, koliko je svaki stekao.
Luka 19,16Prvi dođe i reče: 'Gospodaru, mina tvoja donese deset mina.'
Luka 19,17On mu odgovori: 'Dobro, dobri slugo: jer si mi u malom bio vjeran, imat ćeš vlast nad deset gradova.'
Luka 19,18Drugi dođe i reče: 'Gospodaru, mina tvoja donese pet mina.'
Luka 19,19Ovomu reče: 'Ti ćeš vladati nad pet gradova.'
Luka 19,20Treći dođe i reče: 'Gospodaru, evo tvoja mina! Zavezao sam je u rupcu.
Luka 19,21Bojao sam se naime tebe, jer si čovjek strog. Uzima, Što nijesi uložio, i žanješ, što nijesi sijao.'
Luka 19,22On mu odgovori: 'Iz tvojih ću ti usta suditi, nevrijedni slugo! Znao si, da sam strog čovjek, da uzimam, što nijesam uložio, i žanjem, što nijesam sijao.
Luka 19,23Pa zašto nijesi dao mojega novca u novčaru, da bih ga ja došavši mogao primiti s dobitkom.'
Luka 19,24Tada reče onima, što su ondje stajali: 'Uzmite mu minu i podajte je onome, koji ima deset mina!'
Luka 19,25Odgovoriše mu: 'Gospodaru, on već ima deset mina.'
Luka 19,26Kažem vam: svakome, koji ima, dat će se; a tko nema, njemu će se oduzeti, i ono što ima.
Luka 19,27A one moje neprijatelje, koji ne htjedoše, da ja kraljujem nad njima, dovedite ovamo i pogubite ih pred očima mojim!"
Luka 19,28Iza ovih riječi pođe dalje na putu gore u Jerusalem.
Luka 19,29Kad dođe u blizinu Betfage i Betanije na goru, što se zove Maslinska gora, posla dva od učenika svojih
Luka 19,30I naloži im: "Idite u selo, što je pred vama! Ondje ćete na ulazu naći magare privezano, na kojemu još nitko nije sjedio. Odvežite ga i dovedite!
Luka 19,31Upita li vas tko: 'Zašto ga odvezujete?' odgovorite ovako: 'Gospodin ga treba.'"
Luka 19,32Poslani otiđoše i nađoše, kako im je bio rekao.
Luka 19,33Kad su odvezivali magare, upitaše ih njegovi gospodari: "Zašto odvezujete magare?"
Luka 19,34Oni odgovoriše: "Gospodin ga treba."
Luka 19,35Tako dovedoše magare k Isusu, metnuše haljine svoje na njega i podigoše Isusa na njega.
Luka 19,36Kad je išao tako, prostirali su haljine svoje po putu.
Luka 19,37I kad se približi već da siđe s gore Maslinske, počne sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga iza glasa za sva čudesna djela, što su ih bili vidjeli:
Luka 19,38Govorili su: "Blagoslove kralj, koji dolazi u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visini!"
Luka 19,39Tada mu rekoše neki farizeji: "Učitelju, zabrani to učenicima svojim!"
Luka 19,40On im reče: "Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati."
Luka 19,41Kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim i reče:
Luka 19,42"Kad bi i ti u ovaj svoj dan upoznao, što ti je za mir! Ali je sad skriveno od očiju tvojih.
Luka 19,43Doći će dani na tebe, kad će te neprijatelji tvoji okružiti opkopom, unaokolo te zatvoriti i sa svih te strana pritisnuti.
Luka 19,44Oni će tebe i djecu tvoju, što su u tebi, lupiti o zemlju i neće ostati u tebi kamena na kamenu, jer nijesi upoznao vremena pohođenja svojega."
Luka 19,45Tada pođe u hram i potjera van prodavce.
Luka 19,46Dovikivao im je: "Stoji pisano: Kuća moja kuća je molitve. A vi načiniste od nje špilju razbojničku."
Luka 19,47Svaki dan učio je u hramu. Glavari svećenički, književnici i vode naroda gledali su da ga pogube.
Luka 19,48Ali mu nijesu mogli ništa učiniti; jer je sav narod prianjao za usta njegova da ga čuje.
Luka 19,1 I uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio,
Luka 19,2eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat.
Luka 19,3Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa.
Luka 19,4Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći.
Luka 19,5Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: "Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.
Luka 19,6On žurno siđe i primi ga sav radostan.
Luka 19,7A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: "Čovjeku se grešniku svratio!
Luka 19,8A Zakej usta i reče Gospodinu: "Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.
Luka 19,9Reče mu na to Isus: "Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov!
Luka 19,10Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!
Luka 19,11Kako su oni to slušali, dometnu on prispodobu - zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje.
Luka 19,12Reče dakle: "Neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati.
Luka 19,13Dozva svojih deset slugu, dade im deset mna i reče: `Trgujte dok ne dođem.`
Luka 19,14A njegovi ga građani mrzili te poslaše za njim poslanstvo s porukom: `Nećemo da se ovaj zakralji nad nama.`
Luka 19,15"Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili.
Luka 19,16"Pristupi prvi i reče: `Gospodaru, tvoja mna donije deset mna.`
Luka 19,17Reče mu: `Valjaš, slugo dobri! U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova!`
Luka 19,18Dođe i drugi govoreći: `Mna je tvoja, gospodaru, donijela pet mna.`
Luka 19,19I tomu reče: `I ti budi nad pet gradova!`
Luka 19,20"Treći, opet dođe govoreći: `Gospodaru, evo ti tvoje mne. Držao sam je pohranjenu u rupcu.
Luka 19,21Bojao sam te se jer si čovjek strog: uzimaš što nisi pohranio, žanješ što nisi posijao.`
Luka 19,22"Kaže mu: `Iz tvojih te usta sudim, zli slugo! Znao si da sam čovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao?
Luka 19,23Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom.`
Luka 19,24Nato reče nazočnima: `Uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima deset.`
Luka 19,25Rekoše mu: `Gospodaru, ta već ima deset mna!`
Luka 19,26Kažem vam: svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.
Luka 19,27A moje neprijatelje - one koji me ne htjedoše za kralja - dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim očima!`
Luka 19,28Rekavši to, nastavi put uzlazeći u Jeruzalem.
Luka 19,29Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu učenika
Luka 19,30govoreći: "Hajdete u selo pred vama. Čim uđete u nj, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite.
Luka 19,31Upita li vas tko: `Zašto driješite?`, ovako recite: `Gospodinu treba.`
Luka 19,32Oni koji bijahu poslani otiđoše i nađoše kako im bijaše rekao.
Luka 19,33I dok su driješili magare, rekoše im gospodari: "Što driješite magare?
Luka 19,34Oni odgovore: "Gospodinu treba.
Luka 19,35I dovedoše ga Isusu i staviše svoje haljine na magare te posjednuše Isusa.
Luka 19,36I kuda bi on prolazio, prostirali bi po putu svoje haljine.
Luka 19,37A kad se već bio približio obronku Maslinske gore, sve ono mnoštvo učenika, puno radosti, poče iza glasa hvaliti Boga za sva silna djela što ih vidješe:
Luka 19,38"Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!
Luka 19,39Nato mu neki farizeji iz mnoštva rekoše: "Učitelju, prekori svoje učenike.
Luka 19,40On odgovori: "Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati!
Luka 19,41Kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim
Luka 19,42govoreći: "O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir!
Luka 19,43Ali sada je sakriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe kad će te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit će te i pritijesniti odasvud.
Luka 19,44Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja.
Luka 19,45Ušavši u Hram, stane izgoniti prodavače.
Luka 19,46Kaže im: "Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!
Luka 19,47I danomice naučavaše u Hramu. A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni,
Luka 19,48ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi.
Luka 19,1Kad je ušao u Jerihon, Isus prolažaše gradom.
Luka 19,2Naiđe jedan čovjek zvani Zahej; bijaše to glavni ubirač poreza i bijaše bogat.
Luka 19,3On tražaše vidjeti tko bijaše Isus, ali ne uspijevaše zbog mnoštva, jer bijaše on niskog rasta.
Luka 19,4On potrča naprijed i pope se na jednu sikomoru da vidi Isusa koji će prolaziti tuda.
Luka 19,5Kad Isus stiže na to mjesto, dižući oči on joj reče: treba meni danas boraviti u tvojoj kući. `
Luka 19,6Brzo, Zahej siđe i radostan, primi ga.
Luka 19,7Videći to, svi mrmljajući govoraše: ` On će boraviti kod jednog *grješnika. `
Luka 19,8Ali Zahej, primakavši se, reče Gospodinu: ` Eh dobro, Gospodine, ja polovinu svojih dobara dajem sirotima i, ako sam dužan spram koga, njemu vratim četverostruko. `
Luka 19,9Tada Isus reče na njegove riječi: ` Danas, spas je došao za ovu kuću jer on je također sin Abrahamov.
Luka 19,10Naime, *Sin čovjekov je došao tražiti i spasiti ono što bijaše izgubljeno. ` (Mt 25.1430)
Luka 19,11Kad ljudi saslušaše te riječi, Isus dodade jednu prispodobu, jer bijaše blizu Jeruzalema, a oni si zamišljaše da će se to *vladavina Božja pred njima ukqyqti.
Luka 19,12On dakle reče: ` Jedan čovjek visokog podrijetla pođe u jednu susjednu zemlju da se dadne ustoličiti i potom da se vrati.
Luka 19,13On pozva deset svojih slugu, podijeli im mine i reče im: Obavljajte poslove sve do mog povratka.
Luka 19,14Ali, njegovi sugrađani mržaše ga i poslaše za njim jedno izaslanstvo za reći: Mi nećemo da nam on vlada.
Luka 19,15A, kad se on vrati nakon što je bio postavljen za kralja, on dade pozvati pred sebe one sluge kojima bijaše razdijelio novac, za doznati kakav koji od njih bijaše napravio posao.
Luka 19,16Prvi se predstavi i reče mu: Gospodine, tvoja mina donijela ti je deset mina.
Luka 19,17On mu reče: Dobro je to, dobri slugo, pošto si ti bio pouzdan u jednom malom poslu, primi vlast nad deset gradova.
Luka 19,18Drugi dođe i reče: Tvoja mina, Gospodine, proizvela je pet mina.
Luka 19,19On reče isto i tome: Ti, budi na čelu pet gradova.
Luka 19,20Onaj drugi dođe i reče: Gospodine, evo tvoje mine, ja sam je bio ostavio po strani pod rubljem.
Luka 19,21Jer, ja sam se bojao tebe jer, ti si jedan strog čovjek: ti uzimaš gdje nisi ostavio i žanješ gdje nisi posijao.
Luka 19,22Ovaj mu reče: Po tvojim riječima ja ću tebe suditi, opaki slugo. Ti si znao da sam ja jedan strog čovjek, da uzimam gdje nisam ostavio i da žanjem gdje nisam posijao.
Luka 19,23Tad, zašto ti nisi stavio moj novac u banku? Po svom povratku ja bih ga preuzeo s dobiti.
Luka 19,24Potom on reče onima koji bijahu ondje: Oduzmite mu onu minu, i dajte ju onome koji imade deset.
Luka 19,25Oni mu rekoše: Gospodine, on već ima deset!
Luka 19,26Ja vam to kažem: svakome čovjeku koji ima, dat će se, ali, onome koji nema, čak i ono što ima oduzet će mu se.
Luka 19,27Glede mojih neprijatelja, ti ljudi koji ne htijaše da im ja vladam, dovedite ih ovamo, i zakoljite ih preda mnom. `
Luka 19,28Na te riječi, Isus ode naprijed uspinj ući se u Jeruzalem. (Mt 21.111; Mk 11.110; Iv 12.1216)
Luka 19,29A, kad se on primaknu Betfageji i Betaniji, prema Maslinskoj gori, on posla dva učenika
Luka 19,30govoreći im: ` Idite u selo koji je pred vama; ušavši onamo naći ćete privezano jedno magare koje nitko nije jahao. Odvežite ga i dovedite.
Luka 19,31A ako vas netko upita: Zašto ga odvezujete? vi odgovorite: Jer, Gospodin ga treba. `
Luka 19,32Poslani pođoše i nađoše stvari kao što im to Isus bijaše rekao.
Luka 19,33Kako oni odvezivaše magarca, njegove gazde im rekoše: ` Zašto vi odvezujete tog magarca? `
Luka 19,34Oni odgovaraše: ` Jer, Gospodin ga treba. `
Luka 19,35Oni tada odvedoše životinju Isusu, potom bacivši na nju svoju odjeću, oni uspeše Isusa;
Luka 19,36i postupno prema svojem napredovanju oni prostiraše svoju odjeću po cesti.
Luka 19,37Već su se približavali silasku s Maslinske gore, kad svi učenici u zboru, puni radosti, stadoše slaviti Boga punim glasom za sva čuda koja bijahu vidjeli.
Luka 19,38Oni govoraše: `Blagoslovljen budi Onaj koji dolazi, kralj, *imenom Gospod! Mir u *nebu i slava najvišem od nebesa! `
Luka 19,39Nekolicina *farizeja, iz sredine mnoštva, reče Isusu: ` Učitelju, ukori učenike svoje!
Luka 19,40On odgovori: ` Ja vam to kažem: ako oni ušute, kamenje je ono koje će klicati.`
Luka 19,41Kad se on približi gradu i opazi ga, on zaplaka nad njim.
Luka 19,42Govoraše on: ` Da ti također bijaše znao, u ovaj dan; kako pronaći mir…! Ali, na žalost! to bijaše skriveno očima njihovim!
Luka 19,43Da, za tebe dani će doći kad će neprijatelji tvoji postaviti opsadne sprave protiv tebe; oni će te opkoliti i stegnuti sa svih strana;
Luka 19,44oni će te skršiti, tebe i tvoju djecu usred tebe; i neće oni ostaviti od tebe ni kamen na kamenu, jer ti nisi prepoznao vrijeme kad si bio posjećen. ` (Mt 21.1213; Mk 11.1519; Iv 2.1316)
Luka 19,45Potom Isus uđe u *Templ i stade izgoniti one koji tu prodavaše.
Luka 19,46On im govoraše: ` Pisano je: Moja će kuća biti kuća molitve; ali vi, vi ste od nje načinili razbojničku špilju. `
Luka 19,47On bijaše svaki dan poučavajući u Templu. *veliki svećenici i pismoznalci tražaše način kako ga uništiti, i također narodni poglavari;
Luka 19,48ali, ne nađoše oni čime mu to učiniti, jer sav narod, gutaj ući svaku njegovu riječ, slušaše njega. (Mt 21.2327; Mk 11.2733)
Luka 19,1I kad uđe u Jerihon i prolažaše kroza nj,
Luka 19,2I gle, čovjek po imenu Zakhej, koji bješe starješina carinički, i bješe bogat,
Luka 19,3I iskaše da vidi Isusa da ga pozna; i ne mogaše od naroda, jer bješe maloga rasta;
Luka 19,4I potrčavši naprijed, pope se na dud da ga vidi; jer mu je onuda trebalo proći.
Luka 19,5I kad dođe Isus na ono mjesto, pogledavši gore vidje ga, i reče mu: Zakheju! siđi brzo; jer mi danas valja biti u tvojoj kući.
Luka 19,6I siđe brzo; i primi ga radujući se.
Luka 19,7I svi, kad vidješe, vikahu na njega govoreći da griješnome čovjeku dođe u kuću.
Luka 19,8A Zakhej stade i reče Gospodu: Gospode! evo pola imanja svojega daću siromasima, i ako sam koga zanio vratiću onoliko četvoro.
Luka 19,9A Isus mu reče: danas dođe spasenije kući ovoj; jer je i ovo sin Avraamov.
Luka 19,10Jer je sin čovječij došao da nađe i spase što je izgubljeno.
Luka 19,11A kad oni to slušahu nastavi kazivati priču; jer bješe blizu Jerusalima, i mišljahu da će se odmah javiti carstvo Božije.
Luka 19,12Reče dakle: jedan čovjek od dobra roda otide u daljnu zemlju da primi sebi carstvo, i da se vrati.
Luka 19,13Dozvavši pak deset svojijeh sluga dade im deset kesa, i reče im: trgujte dok se ja vratim.
Luka 19,14I građani njegovi mržahu na njega, i poslaše za njim poslanike govoreći: nećemo da on caruje nad nama.
Luka 19,15I kad se on vrati, pošto primi carstvo, reče da dozovu one sluge kojima dade srebro, da vidi šta je koji dobio.
Luka 19,16Tada dođe prvi govoreći: gospodaru! kesa tvoja donese deset kesa.
Luka 19,17I reče mu: dobro, dobri slugo; kad si mi u malom bio vjeran evo ti vlast nad deset gradova.
Luka 19,18I dođe drugi govoreći: gospodaru! kesa tvoja donese pet kesa.
Luka 19,19A on reče i onome: i ti budi nad pet gradova.
Luka 19,20I treći dođe govoreći: gospodaru! evo tvoja kesa koju sam zavezao u ubrus i čuvao.
Luka 19,21Jer sam se bojao tebe: jer si čovjek tvrd: uzimaš što nijesi ostavio, i žnješ što nijesi sijao.
Luka 19,22A gospodar mu reče: po tvojijem ću ti riječima suditi, zli slugo! znao si da sam ja tvrd čovjek, uzimam što nijesam sijao:
Luka 19,23Pa zašto nijesi dao mojega srebra trgovcima, i ja došavši primio bih ga s dobitkom?
Luka 19,24I reče onima što stajahu pred njim: uzmite od njega kesu i podajte onome što ima deset kesa.
Luka 19,25I rekoše mu: gospodaru! on ima deset kesa.
Luka 19,26A on im odgovori: jer vam kažem da će se svakome koji ima dati: a od onoga koji nema uzeće se od njega i ono što ima.
Luka 19,27A one moje neprijatelje koji nijesu htjeli da ja budem car nad njima, dovedite amo, i isijecite preda mnom.
Luka 19,28I kazavši ovo pođe naprijed, i iđaše gore u Jerusalim.
Luka 19,29I kad se približi Vitfazi i Vitaniji kod gore koja se zvaše Maslinska, posla dva od učenika svojijeh
Luka 19,30Govoreći: idite u to selo prema vama, i kad uđete u njega naći ćete magare privezano na koje nikakav čovjek nikad nije usjedao; odriješite ga i dovedite.
Luka 19,31I ako vas ko upita: zašto driješite: ovako mu kažite: ono Gospodu treba.
Luka 19,32A kad otidoše poslani, nađoše kao što im kaza.
Luka 19,33A kad oni driješahu magare rekoše im gospodari od njega: zašto driješite magare?
Luka 19,34A oni rekoše: ono Gospodu treba.
Luka 19,35I dovedoše ga k Isusu, i baciše haljine svoje na magare, i posadiše Isusa.
Luka 19,36A kad iđaše, prostirahu haljine svoje po putu.
Luka 19,37A kad se približi već da siđe s gore Maslinske, poče sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga iza glasa za sva čudesa što su vidjeli,
Luka 19,38Govoreći: blagosloven car koji ide u ime Gospodnje! mir na nebu i slava na visini!
Luka 19,39I neki fariseji iz naroda rekoše mu: učitelju! zaprijeti učenicima svojijem.
Luka 19,40I odgovarajući reče im: kažem vam: ako oni ućute, kamenje će povikati.
Luka 19,41I kad se približi, ugleda grad i zaplaka za njim
Luka 19,42Govoreći: kad bi i ti znao u ovaj tvoj dan što je za mir tvoj! ali je sad sakriveno od očiju tvojijeh.
Luka 19,43Jer će doći dani na tebe, i okružiće te neprijatelji tvoji opkopima, i opkoliće te, i obuzeće te sa sviju strana;
Luka 19,44I razbiće tebe i djecu tvoju u tebi, i neće ostaviti u tebi kamena na kamenu, zato što nijesi poznao vremena u kojemu si pohođen.
Luka 19,45I ušavši u crkvu stade izgoniti one što prodavahu u njoj i kupovahu,
Luka 19,46Govoreći im: u pismu stoji: dom moj dom je molitve, a vi načiniste od njega pećinu hajdučku.
Luka 19,47I učaše svaki dan u crkvi. A glavari sveštenički i književnici i starješine narodne gledahu da ga pogube.
Luka 19,48I ne nalažahu šta bi mu učinili; jer sav narod iđaše za njim, i slušahu ga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje