Tražilica


Postanak 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 21,1Gospod pohodi Saru, kao što je bio obećao, i učini Gospod na njoj, kao što je bio unaprijed rekao.
Postanak 21,2Sara zatrudnje i rodi Abrahamu u starosti njegovoj sina u vrijeme, što ga je Bog unaprijed odredio.
Postanak 21,3Abraham nadjenu ime novorođenom sinu svojemu, kojega mu rodi Sara, Izak.
Postanak 21,4Abraham obreza sina svojega Izaka, kad mu je bilo osam dana, kao što mu je bio zapovjedio Bog.
Postanak 21,5Abrahamu je bilo sto godina, kad mu se rodio sin Izak.
Postanak 21,6Tada reče Sara: "Smijeh mi Bog pripravi, i svaki, koji čuje o tom, smijat će se zbog mene."
Postanak 21,7Reče dalje: "Tko bi bio ikad rekao Abrahamu, da će Sara još dojiti djecu? Pa ipak ja mu rodih sina u starosti njegovoj."
Postanak 21,8Dječak odraste i bi odbijen od prsiju. Abraham na taj dan, kad bi Izak odbijen od prsiju, priredi veliku gozbu.
Postanak 21,9A kad vidje Sara, kako se sin Egipćanke Agare, kojega je bila rodila Abrahamu, podsmijeva,
Postanak 21,10Ona reče Abrahamu: "Otjeraj tu sluškinju i sina njezina, jer sin te sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom Izakom."
Postanak 21,11A to Abrahamu bi vrlo neugodno zbog sina njegova.
Postanak 21,12Tada reče Bog Abrahamu: "Neka ti ne bude žao za dječaka i za sluškinju tvoju; poslušaj Saru u svemu što ti kaže, jer samo oni, što proizađu od Izaka, imaju vrijediti kao potomci tvoji.
Postanak 21,13Ali ću i sina sluškinje učiniti narodom, jer je potomak tvoj."
Postanak 21,14I tako Abraham drugoga jutra uze kruha i mješinu vode i dade to Agari metnuvši joj na leđa; i dječaka joj dade i otpusti je. Ona tada ode i lutala je po pustinji Beer Šebe.
Postanak 21,15A kad nesta vode u mješini, stavi dječaka pod jedan grm.
Postanak 21,16Otide dalje i sjede po strani daleko, koliko može luk dobaciti; i reče u sebi: "Ne mogu da gledam, kako umire dijete." Tako je sjedila po strani i počne glasno plakati.
Postanak 21,17A Bog je čuo glas dječakov, i anđeo Božji viknu Agaru s neba: "Što ti je, Agaro? Ne kloni duhom, jer Bog je čuo glas dječakov tu, gdje leži.
Postanak 21,18Hajde, uzmi dječaka i drži ga čvrsto za ruku; jer ja ću ga učiniti velikim narodom,"
Postanak 21,19Tada joj Bog otvori oči, te ugleda studenac. Ona ode tamo, napuni mješinu vode i dade dječaku da pije.
Postanak 21,20I Bog je bio s dječakom; on odraste i nastani se u pustinji i postade vješt u strijeljanju lukom.
Postanak 21,21A prebivao je u pustinji Paranu; a mati njegova oženi ga iz zemlje egipatske.
Postanak 21,22U to isto vrijeme imadoše Abimelek i poglavica vojske njegove Fikol s Abrahamom ovaj govor: "Bog je s tobom u svemu, što radiš.
Postanak 21,23Stoga zakuni mi se ovdje Bogom, da nećeš nikada nevjerno raditi ni proti meni ni proti svemu potomstvu mojemu! Kao što sam ja tebi iskazivao prijateljstvo, tako ga ti iskazuj i meni i zemlji, u kojoj prebivaš kao gost!"
Postanak 21,24Abraham odgovori: "Jest, hoću se zakleti."
Postanak 21,25Ali Abraham pozva na odgovor Abimeleka zbog studenca, što su ga sluge Abimelekove bile na silu posvojile.
Postanak 21,26Abimelek reče: "Ne znam, tko je to učinio, a ti mi o tome ni jesi ništa rekao, niti sam do danas što o tome čuo."
Postanak 21,27Tada uze Abraham ovaca i goveda i dade ih Abimeleku, i sklopiše savez među sobom.
Postanak 21,28Potom Abraham odvoji od ovaca sedmero janjadi.
Postanak 21,29Upita Abimelek Abrahama: "Što ima da znači to sedmero janjadi, što si ih odvojio?"
Postanak 21,30On odgovori: "Ovo sedmero janjadi moraš ti od mene primiti; jer taj dar ima da bude meni za svjedočanstvo, da sam ja iskopao ovaj studenac."
Postanak 21,31Zato se to mjesto prozva Beer-Šeba, jer se ondje među sobom zakleše.
Postanak 21,32Tako oni sklopiše savez u Beer-Šebi. Tada se Abimelek i Poglavica vojske njegove Fikol podigoše i vratiše se natrag u zemlju filistejsku.
Postanak 21,33A Abraham zasadi stablo tamarisku u Beer-Šebi i prizva ondje ime Gospoda, Boga vječnoga.
Postanak 21,34Abraham proboravi još dugo vremena kao tuđinac u zemlji filistejskoj.
Postanak 21,1 Jahve se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao:
Postanak 21,2Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog označio.
Postanak 21,3Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.
Postanak 21,4I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio.
Postanak 21,5Abrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Izak.
Postanak 21,6Sara reče: "Dade mi Bog da se nasmijem, i tko god to čuje nasmijat će mi se.
Postanak 21,7Još doda: "Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu će ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti".
Postanak 21,8Dijete je raslo i bilo od sise odbijeno. A u dan u koji Izak bijaše od sise odbijen Abraham priredi veliku gozbu.
Postanak 21,9Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipćanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom,
Postanak 21,10pa reče Abrahamu: "Otjeraj tu sluškinju i njezina sina, jer sin sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom - s Izakom!
Postanak 21,11To je Abrahamu bilo nemilo, jer je i Jišmael bio njegov sin.
Postanak 21,12Ali Bog reče Abrahamu: "Nemoj se uznemirivati zbog dječaka i zbog svoje sluškinje; sve što ti kaže Sara poslušaj, jer će Izakovo potomstvo tebi ovjekovječiti ime.
Postanak 21,13I od sina tvoje sluškinje podići ću velik narod, jer je tvoj potomak.
Postanak 21,14Rano ujutro Abraham uze kruha i mješinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s dječakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer Šebe.
Postanak 21,15Potrošivši vodu iz mješinice, ostavi dijete pod jednim grmom,
Postanak 21,16a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk može dobaciti. Govorila je u sebi: "Neću da vidim kako dijete umire." Sjedeći tako, udari u jecanje.
Postanak 21,17Bog ču plač dječaka te anđeo Božji zovne s neba Hagaru i reče joj: "Što ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog čuo plač dječaka u njegovoj nevolji.
Postanak 21,18Na noge! Digni dječaka i utješi ga, jer od njega ću podići velik narod.
Postanak 21,19Tada joj Bog otvori oči pa ona opazi studenac. Ode i napuni vodom mješinicu pa napoji dječaka.
Postanak 21,20Bog je bio s dječakom te je rastao i odrastao. Živio je u pustinji te postao vješt u strijeljanju iz luka.
Postanak 21,21Dom mu bijaše u pustinji Paranu; a njegova mu majka dobavi ženu iz zemlje egipatske.
Postanak 21,22U to vrijeme Abimelek - koga je pratio Fikol, zapovjednik njegove vojske - reče Abrahamu: "Bog je s tobom u svemu što radiš.
Postanak 21,23Stoga mi se ovdje i sada zakuni Bogom da nećeš varati ni mene ni moju rodbinu i prijatelje nego da ćeš se prema meni i prema zemlji u kojoj sad boraviš ponašati pošteno, kao što sam se ja prema tebi ponio.
Postanak 21,24"Kunem se", odgovori Abraham.
Postanak 21,25Onda Abraham prekori Abimeleka zbog zdenca vode što su ga Abimelekove sluge bile prisvojile.
Postanak 21,26A Abimelek reče: "Ne znam tko je to učinio; ni ti me nisi o tome obavijestio, niti sam ja o tome čuo, osim danas.
Postanak 21,27Abraham uzme ovaca i goveda pa ih dade Abimeleku te njih dvojica sklope savez.
Postanak 21,28Potom Abraham razluči napose sedam janjaca od stada.
Postanak 21,29Nato Abimelek zapita Abrahama: "Što znači ovih sedam janjaca koje si na stranu stavio?
Postanak 21,30A on odgovori: "Primi ovih sedam janjaca iz moje ruke da mi bude dokazom da sam ja iskopao ovaj zdenac.
Postanak 21,31Zato se ono mjesto nazvalo Beer Šeba; jer se njih dvojica ondje zakleše.
Postanak 21,32Pošto su sklopili savez kod Beer Šebe, Abimelek i zapovjednik njegove vojske Fikol odu i vrate se u zemlju Filistejaca.
Postanak 21,33Abraham zasadi kod Beer Šebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve - Boga Vječnoga.
Postanak 21,34Dugo je vremena Abraham proveo u zemlji filistejskoj kao pridošlica.
Stvaranje 21,1GOSPOD učini za ljubav Sari kao što je bio rekao, on joj učini prema svojoj riječi..
Stvaranje 21,2Ona osta noseća i dade sina Abrahamu u svojoj starosti u doba koje joj je Bog bio rekao .
Stvaranje 21,3Abraham nazva Izakom sina koji mu bijaše rođen.
Stvaranje 21,4On *obreza svog sina Izaka u dobi od osam dana kako mu Bog bijaše propisao.
Stvaranje 21,5Abraham imade stotinu godina kad mu se rodi sin Izak.
Stvaranje 21,6Sara uzviknu! ` Bog mi je dao povod za smijeh! Tko god dozna nasmijat će se glede moje stvari.`
Stvaranje 21,7Ona preuze: `Tko bi bio rekao Abrahamu da će Sara dojiti sinove? A ja sam dala sina u svojoj starosti! `
Stvaranje 21,8Dijete naraste i bi odbijeno od sise. Abraham priredi veliku gozbu u dan kad Izak bi odbijen od sise.
Stvaranje 21,9Sara vidje zabavljati se sina kojeg Hagara Egipćanka bijaše dala Abrahamu.
Stvaranje 21,10Ona reče ovom posljednjem: ` Otjeraj sluškinju i njenog sina, jer sin te sluškinje ne treba baštiniti s mojim sinom Izakom.`
Stvaranje 21,11Ovaj govor rasrdi jako Abrahama jer to bijaše njegov sin.
Stvaranje 21,12Ali Bog mu reče: ` Ne srdi se radi dječaka i svoje sluškinje. Poslušaj sve što ti Sara kaže, jer je Izak taj po kojem će jedno potomstvo nositi tvoje ime. `
Stvaranje 21,13Ali od sluškinjinog sina, ja ću također načiniti jedan narod, jer je iz tvog potomstva. `
Stvaranje 21,14Abraham se diže u rano jutro, uzme kruha i mješinu vode koje dade Hagarai. On stavi dijete na njena pleća i otpusti ih. Ona ode lutati pustinjom kod Ber-Ševe .
Stvaranje 21,15Kad voda iz mješine bi iscrpljena, ona baci dijete pod jedan od grmova.
Stvaranje 21,16Potom ode sjesti u stranu, na udaljenost dometa luka. Ona je u stvari rekla: `Nek ja ne sudjelujem u smrti djeteta! Sjedeći po strani, ona diže glas i zaplaka.
Stvaranje 21,17Bog ču glas dječakov i, s neba, *anđeo Božji pozva Hagara. On joj reče: ` Što ti je, Hagaro ? Ne boj se, jer Bog je čuo glas dječakov, ondje gdje jest.
Stvaranje 21,18Digni se! Probudi dijete i drži ga za ruku, jer od njega stvorit ću jedan veliki narod. `
Stvaranje 21,19Bog joj otvori oči i ona opazi jedan bunar s vodom. Ona ode napuniti mješinu i napoji dječaka.
Stvaranje 21,20Bog bi s dječakom koji naraste i nastani se u pustinji. Bio je strijelac;
Stvaranje 21,21i stanovaše u on pustinji u Paranskoj, a njegova ga majka oženi jednom ženom iz Egipta.
Stvaranje 21,22No, u ono vrijeme, Abimeleh s Pikolom, zapovjednikom njegove vojske, reče Abrahamu: ` Bog je s tobom u svemu što ti činiš.
Stvaranje 21,23Prisegni mi Bogom, ovdje i sada, da ne ćeš izdati ni mene, ni moje pleme, ni moje potomstvo; da ćeš postupati prema meni i mojoj zemlji gdje boraviš s istim prijateljstvom koje sam ja primijenio prema tebi. `
Stvaranje 21,24Abraham odgovori:` Ja ti prisežem to. `
Stvaranje 21,25Abraham podnese žalbu Abimelehu zbog bunara koje sluge ovog posljednjeg bijahu prigrabili.
Stvaranje 21,26Abimeleh podviknu: ` Ja ne znam tko je to napravio; ti me nisi bio čak ni obavijestio i ja nisam o tome čuo govoriti do danas. `
Stvaranje 21,27Abraham uze sitne i krupne stoke koju dade Abimelehu i njih dvojica zaključiše savez.
Stvaranje 21,28Abraham odvoji sedam ovčica iz stada.
Stvaranje 21,29Abimeleh reče Abrahamu: `Što radi ovdje sedam ovčica koje si odstranio? `
Stvaranje 21,30On odgovori: ` Da ti primiš od mene sedam ovčica. One će mi služiti kao svjedočenje da sam ja iskopao sedam bunara. `
Stvaranje 21,31To je ono zbog čega se to mjesto zove Ber-Ševa ` jer ondje smo obojica dali prisegu.
Stvaranje 21,32Oni sklopiše savez u Ber-Ševi. Abimeleh se diže i, s Pikolom, zapovjednikom svoje vojske, vrati se u zemlju Filistinaca .
Stvaranje 21,33On zasadi jednu tamarisku u Ber-Ševi gdje bi jedno zazivanje u ime GOSPODA, Boga vječnog.
Stvaranje 21,34Abraham proboravi mnogo vremena u zemlji Filistinaca.
1. Mojsijeva 21,1I Gospod pohodi Saru, kao što bješe rekao, i učini Gospod Sari kao što bješe kazao.
1. Mojsijeva 21,2Jer zatrudnje i rodi Sara Avramu sina u starosti njegovoj u isto vrijeme kad kaza Gospod.
1. Mojsijeva 21,3I Avram nadjede ime sinu koji mu se rodi, kojega mu rodi Sara, Isak.
1. Mojsijeva 21,4I obreza Avram sina svojega Isaka kad bi od osam dana, kao što mu zapovjedi Bog.
1. Mojsijeva 21,5A Avramu bješe sto godina kad mu se rodi sin Isak.
1. Mojsijeva 21,6A Sara reče: Bog mi učini smijeh; ko god čuje, smijaće mi se.
1. Mojsijeva 21,7I reče: ko bi rekao Avramu da će Sara dojiti djecu? ipak mu rodih sina u starosti njegovoj.
1. Mojsijeva 21,8A kad dijete doraste da se odbije od sise, učini Avram veliku gozbu onaj dan kad odbiše Isaka od sise.
1. Mojsijeva 21,9I Sara vidje sina Agare Misirke, koja ga rodi Avramu, gdje se potsmijeva;
1. Mojsijeva 21,10Pa reče Avramu: otjeraj ovu robinju sa sinom njezinijem, jer sin ove robinje neće biti našljednik s mojim sinom, s Isakom.
1. Mojsijeva 21,11A to Avramu bi vrlo krivo radi sina njegova.
1. Mojsijeva 21,12Ali Bog reče Avramu: nemoj da ti je krivo radi djeteta i radi robinje tvoje. Što ti je god kazala Sara, poslušaj; jer će ti se u Isaku sjeme prozvati.
1. Mojsijeva 21,13Ali ću i od sina robinjina učiniti narod, jer je tvoje sjeme.
1. Mojsijeva 21,14I Avram ustav ujutru rano, uze hljeba i mješinu vode, i dade Agari metnuvši joj na leđa, i dijete, i otpusti je. A ona otišavši lutaše po pustinji Virsavskoj.
1. Mojsijeva 21,15A kad nesta vode u mješini, ona baci dijete pod jedno drvo,
1. Mojsijeva 21,16Pa otide koliko se može strijelom dobaciti, i sjede prema njemu; jer govoraše: da ne gledam kako će umrijeti dijete. I sjedeći prema njemu stade iza glasa plakati.
1. Mojsijeva 21,17A Bog ču glas djetinji, i anđeo Božji viknu s neba Agaru, i reče joj: što ti je, Agaro? ne boj se, jer Bog ču glas djetinji odande gdje je.
1. Mojsijeva 21,18Ustani, digni dijete i uzmi ga u naručje; jer ću od njega učiniti velik narod.
1. Mojsijeva 21,19I Bog joj otvori oči, te ugleda studenac; i otišavši napuni mješinu vode, i napoji dijete.
1. Mojsijeva 21,20I Bog bijaše s djetetom, te odraste, i življaše u pustinji, i posta strijelac.
1. Mojsijeva 21,21A življaše u pustinji Faranu. I mati ga oženi iz zemlje Misirske.
1. Mojsijeva 21,22U to vrijeme reče Avimeleh i Fihol vojvoda njegov Avramu govoreći: Bog je s tobom u svemu što radiš.
1. Mojsijeva 21,23Zakuni mi se sada Bogom da nećeš prevariti mene ni sina mojega ni unuka mojega, nego da ćeš dobro onako kako sam ja tebi činio i ti činiti meni i zemlji u kojoj si došljak.
1. Mojsijeva 21,24A Avram reče: hoću se zakleti.
1. Mojsijeva 21,25Ali Avram prekori Avimeleha za studenac, koji uzeše na silu sluge Avimelehove.
1. Mojsijeva 21,26A Avimeleh reče: ne znam ko je to učinio; niti mi ti kaza, niti čuh do danas.
1. Mojsijeva 21,27Tada Avram uze ovaca i goveda, i dade Avimelehu, i uhvatiše vjeru među sobom.
1. Mojsijeva 21,28A Avram odluči sedam jaganjaca iz stada.
1. Mojsijeva 21,29A Avimeleh reče Avramu: šta će ono sedam jaganjaca što si odlučio?
1. Mojsijeva 21,30A on odgovori: da primiš iz moje ruke ono sedam jaganjaca, da mi bude svjedočanstvo da sam ja iskopao ovaj studenac.
1. Mojsijeva 21,31Otuda se prozva ono mjesto Vir-Saveja, jer se ondje zakleše obojica.
1. Mojsijeva 21,32Tako uhvatiše vjeru na Virsaveji. Tada se diže Avimeleh i Fihol vojvoda njegov, i vratiše se u zemlju Filistejsku.
1. Mojsijeva 21,33A Avram posadi lug na Virsaveji, i ondje prizva ime Gospoda Boga vječnoga.
1. Mojsijeva 21,34I Avram življaše kao došljak u zemlji Filistejskoj mnogo vremena.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje