Tražilica


Psalam 103. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 103,1Dušo moja, slavi Gospoda, i sve, što je u meni, sveto ime njegovo!
Psalam 103,2Dušo moja, slavi Gospoda i ne zaboravljaj nijednoga dobročinstva njegova!
Psalam 103,3On je, koji ti oprašta za sva zlodjela, koji ozdravlja sve bolesti tvoje,
Psalam 103,4Koji čuva od propasti život i tvoj, koji te kruni milošću i milosrđem,
Psalam 103,5Koji nasiti dušu tvoju dobrima, da se obnovi mladost tvoja kao u orla.
Psalam 103,6Gospod čini pomoćna djela i pravicu svima potlačenima.
Psalam 103,7Putove svoje pokaza Mojsiju, djela svoja djeci Izraelovoj.
Psalam 103,8Gospod je milosrdan i milostiv, strpljiv i bogat ljubavlju.
Psalam 103,9Zato se ne gnjevi dovijeka, niti se dovijeka srdi.
Psalam 103,10Ne postupa s nama po grijehima našim, niti nam vraća po zlodjelima našim.
Psalam 103,11Jer koliko je nebo visoko nad zemljom, tolika je ljubav njegova prema pravednicima njegovim.
Psalam 103,12Koliko je istok daleko od zapada, toliko on udaljuje od nas grijehe naše.
Psalam 103,13Kao što se otac smiluje djeci svojoj, tako se smiluje Gospod pravednicima svojim.
Psalam 103,14Jer zna, kakva smo mi grada, spominje se, da smo samo prah.
Psalam 103,15Čovjek: kao trava; tako su dani njegovi, kao cvijet u polju, tako cvjeta.
Psalam 103,16Dune vjetar na njega, i nestane ga, i ne zna više mjesta, gdje je stajao.
Psalam 103,17A milosrđe Gospodnje ostaje uvijek i vječno na onima, koji ga se boje; i dobrota njegova na sinovima sinova,
Psalam 103,18Koji drže zavjet njegov i brižno ispunjaju zapovijedi njegove.
Psalam 103,19Prijestolje svoje postavi Gospod na nebu, vlast njegova proteže se na sve.
Psalam 103,20Slavite Gospoda, svi anđeli njegovi, junaci puni snage, izvršitelji liječi njegove, koji slušate silni glas njegov!
Psalam 103,21Slavite Gospoda, sve vojske njegove, sluge njegove, vršitelji volje njegove!
Psalam 103,22Slavite Gospoda, sva djela njegov, po svim mjestima kraljevstva njegova: Dušo moja, slavi Gospoda!
Psalam 103,1 Davidov. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Psalam 103,2Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova:
Psalam 103,3on ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
Psalam 103,4on ti od propasti čuva život, kruni te dobrotom i ljubavlju;
Psalam 103,5život ti ispunja dobrima, k`o orlu ti se mladost obnavlja.
Psalam 103,6Jahve čini pravedna djela i potlačenima vraća pravicu,
Psalam 103,7Mojsiju objavi putove svoje, sinovima Izraelovim djela svoja.
Psalam 103,8Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Psalam 103,9Jarostan nije za vječna vremena niti dovijeka plamti srdžba njegova.
Psalam 103,10Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama.
Psalam 103,11Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Psalam 103,12Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Psalam 103,13Kako se otac smiluje dječici, tako se Jahve smiluje onima što ga se boje.
Psalam 103,14Jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina.
Psalam 103,15Dani su čovjekovi kao sijeno, cvate k`o cvijetak na njivi;
Psalam 103,16jedva ga dotakne vjetar, i već ga nema, ne pamti ga više ni mjesto njegovo.
Psalam 103,17Al` ljubav Jahvina vječna je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova,
Psalam 103,18nad onima što njegov Savez čuvaju i pamte mu zapovijedi da ih izvrše.
Psalam 103,19Jahve u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Psalam 103,20Blagoslivljajte Jahvu, svi anđeli njegovi, vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, poslušni riječi njegovoj!
Psalam 103,21Blagoslivljajte Jahvu, sve vojske njegove, sluge njegove koje činite volju njegovu!
Psalam 103,22Blagoslivljajte Jahvu, sva djela njegova, na svakome mjestu vlasti njegove: blagoslivljaj Jahvu, dušo moja!
Psalam 103,1Od Davida. Blagoslovi GOSPODA, o moja dušo, nek sve moje srce blagoslovi njegovo sveto ime!
Psalam 103,2Blagoslovi GOSPODA, o moja dušo, ne zaboravi ni jednu od njegovih darežljivost!
Psalam 103,3On je taj koji oprašta tvoju grešku u potpunosti i iscjeljuje od svih boli.
Psalam 103,4On potražuje tvoj život jami i ovjenčava te vjernošću i nježnošću.
Psalam 103,5On svojim dobrima hrani tvoju snagu, i pomlađuje se kao orao.
Psalam 103,6GOSPOD izvršava djela pravde, on čini pravo svim izrabljenima.
Psalam 103,7On otkriva svoje putove Mojsiju i sinovima Izraelovim svoja junačka djela.
Psalam 103,8GOSPOD je milosrdan i dobrohotan, spor na ljutnji i pun pouzdanosti.
Psalam 103,9On nije uvijek u parbi i ne čuva nikakvu pizmu beskonačno.
Psalam 103,10On ne postupa s nama prema našim grijesima on nam ne vraća prema našim grješkama.
Psalam 103,11Kao što nebesa nadvisuju zemlju, njegova vjernost nadvisuje one koji ga se boje.
Psalam 103,12Kao što je izlazak daleko od zalaska, on daleko od nas stavlja naše uvrjede.
Psalam 103,13Kao što je jedan otac nježan za svoju djecu, GOSPOD je nježan za one koji se njega boje;
Psalam 103,14on dobro zna od kakvog smo tijesta načinjeni, on se sjeća da smo mi prašina.
Psalam 103,15čovjek! Njegovi su dani kao trava; on procvjeta kao poljski cvijet:
Psalam 103,16Prođe li vjetar, njega nema više, i mjesto gdje on bijaše on je zaboravio .
Psalam 103,17Ali vjernost GOSPODOVA, oduvijek i zauvijek, je nad onima koji se njega boje, i njegova pravda za sinove njihovih sinova,
Psalam 103,18za one koji čuvaju njegov savez i misle izvršavati njegove zapovijedi.
Psalam 103,19GOSPOD je uspostavio svoj prijestol u nebesima, i njegovo kraljevstvo nadvisuje sve.
Psalam 103,20Blagosiljajte GOSPODA, vi njegovi anđeli, izabrane sile u službi njegove riječi, koji se pokoravate čim se zaori njegova riječ.
Psalam 103,21Blagosiljajte GOSPODA, vi sve njegove vojske, vi njegovi izvršitelji koji vršite volju njegovu.
Psalam 103,22Blagosiljajte GOSPODA, vi sva njegova djela, Posvuda u njegovom carstvu. Blagosiljaj GOSPODA, o moja dušo.
Psalam 103,1Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni sveto ime njegovo.
Psalam 103,2Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijednoga dobra što ti je učinio.
Psalam 103,3On ti prašta sve grijehe i iscjeljuje sve bolesti tvoje;
Psalam 103,4Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću;
Psalam 103,5Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja.
Psalam 103,6Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini.
Psalam 103,7Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izrailjevim djela svoja.
Psalam 103,8Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnjev i veoma blag.
Psalam 103,9Ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi.
Psalam 103,10Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim.
Psalam 103,11Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova k onima koji ga se boje.
Psalam 103,12Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.
Psalam 103,13Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji ga se boje.
Psalam 103,14Jer zna građu našu, opominje se da smo prah.
Psalam 103,15Dani su čovječiji kao trava; kao cvijet u polju, tako cvjeta.
Psalam 103,16Dune vjetar na nj, i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo.
Psalam 103,17Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje, i pravda njegova na sinovima sinova,
Psalam 103,18Koji drže zavjet njegov, i pamte zapovijesti njegove, da ih izvršuju.
Psalam 103,19Gospod na nebesima postavi prijesto svoj, i carstvo njegovo svijem vlada.
Psalam 103,20Blagosiljajte Gospoda anđeli njegovi, koji ste silni krjepošću, izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove.
Psalam 103,21Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove, koje tvorite volju njegovu.
Psalam 103,22Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova, po svijem mjestima vlade njegove! Blagosiljaj, dušo moja Gospoda!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje