Tražilica


Psalam 30. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 30,1Slavit ću te, Gospode, jer si me oteo; nijesi dao neprijateljima mojim, da kliču nada mnom!
Psalam 30,2Gospode, Bože moj, k tebi povikah; tada si me ozdravio;
Psalam 30,3Gospode, iz carstva mrtvih izveo si dušu moju; opet si me životu darovao između onih, koji siđoše u carstvo mrtvih.
Psalam 30,4Pjevajte hvalu Gospodu, pobožni njegovi, pjevajte zahvalu svetome imenu njegovu!
Psalam 30,5Jer samo za trenut oka traje gnjev njegov, a milost njegova do života; večerom dolazi plač, a jutrom već vlada radost.
Psalam 30,6Pomislio sam u mirnoj sreći svojoj: "Nikada se neću pomaknuti!"
Psalam 30,7Ti si me bio, Gospode, pun milosti utvrdio u sreći. Onda si skrio lice svoje: i već se ja smetoh.
Psalam 30,8Tada povikah k tebi, Gospode, tada zavapih k Bogu svojemu:
Psalam 30,9"Što ti koristi krv moja, kad siđem u podzemni svijet? Slavi li te prah? Navješćuje li on vjernost tvoju?
Psalam 30,10Gospode, čuj i smiluj se meni; Gospode, budi mi pomoćnik!"
Psalam 30,11Tada si obratio plač moju radost, rastrgao si žalosnu odjeću moju i opasao me veseljem:
Psalam 30,12Da ti pjeva duša moja i nikada više ne umuknu. Gospode, Bože moj, vječno ću ti zahvaljivati!
Psalam 30,1 Psalam. Pjesma za posvećenje Doma. Davidov.
Psalam 30,2Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Psalam 30,3Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;
Psalam 30,4Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.
Psalam 30,5Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Psalam 30,6Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje.
Psalam 30,7U svojoj sreći rekoh: "Neću se pokolebati nikada!
Psalam 30,8Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
Psalam 30,9Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrđe Boga svojega:
Psalam 30,10"Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem? Zar će te prašina slaviti, zar će naviještati vjernost tvoju?
Psalam 30,11Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoć!
Psalam 30,12Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću.
Psalam 30,13Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!
Psalam 30,1Psalam: pjesma za posvećenje kuće Davidove .
Psalam 30,2Ja se tobom zanosim, GOSPODE, jer ti si mene spasio iz nevolje; ti nisi obradovao moje neprijatelje na moj trošak.
Psalam 30,3GOSPODE moj Bože, ja sam vapio prema tebi, i ti si me izliječio;
Psalam 30,4GOSPODE, ti si me podigao iz pakla, ti si me oživio kad sam pao u jamu .
Psalam 30,5Pjevajte za GOSPODA, vi njegovi vjerni, slavite ga zazivajući njegovu svetost:
Psalam 30,6Za jedan čas pod njegovim gnjevom sav život u njegovoj naklonosti. U večer se zadrže plačevi, Jutrom krikovi radosti.
Psalam 30,7A ja, spokojan, ja govorih: Ja ću ostati nepokolebljiv.
Psalam 30,8GOSPODE, u tvojoj naklonosti, ti si ojačao moju planinu .“ Ali ti si skrio lice svoje, i ja bih prestrašen.
Psalam 30,9GOSPODE, ja tebe pozivam; ja preklinjem Gospodina:
Psalam 30,10” što dobijaš ti mojom krvi i mojim silaskom u jamu? Prašina može li ti ona zahvaljivati? Proglašava li ona tvoju pouzdanost?
Psalam 30,11Slušaj, GOSPODE! Za milost! GOSPODE, budi moja pomoć! “
Psalam 30,12Ti si promijenio moju žalost u jedan ples, i zamijenio moju kostrijet habitima blagdanskim.
Psalam 30,13Također, duša te opijeva bez prekida; GOSPODE moj Bože, ja ću ti uvijek zahvaljivati.
Psalam 30,1Uzvišivaću te, Gospode, jer si me oteo, i nijesi dao neprijateljima mojim da mi se svete.
Psalam 30,2Gospode, Bože moj! zavikah k tebi, i iscijelio si me.
Psalam 30,3Gospode! izveo si iz pakla dušu moju, i oživio si me da ne siđem u grob.
Psalam 30,4Pojte Gospodu, sveci njegovi, i slavite sveto ime njegovo.
Psalam 30,5Gnjev je njegov za trenuće oka, a do života milost njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost.
Psalam 30,6I ja rekoh u dobru svom: neću posrnuti dovijeka.
Psalam 30,7Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje, i ja se smetoh.
Psalam 30,8Tada tebe, Gospode, zazivah, i Gospoda molih:
Psalam 30,9"Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju?
Psalam 30,10Čuj, Gospode, i smiluj se na me; Gospode! budi mi pomoćnik."
Psalam 30,11I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću, opasa me veseljem.
Psalam 30,12Zato će ti pjevati slava slava moja i ne će umuknuti; Gospode, Bože moj! dovijeka ću te hvaliti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje