Tražilica


Psalam 41. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 41,1Blagoslovljen je onaj, koji se zauzima za slaboga; njega izbavlja Gospod u dan zao!
Psalam 41,2Gospod ga čuva, ostavlja ga na životu: sretnim će se slaviti u zemlji; ti ga ne predaješ požudi neprijatelja njegovih.
Psalam 41,3Na bolesničkoj postelji krijepi ga Gospod; svu postelju njegovu mijenjaš mu, kad je bolestan.
Psalam 41,4Ja se molim: Gospode, budi mi milostiv, ozdravi me, jer sagriješih tebi!
Psalam 41,5Neprijatelji moji žele mi zlo: "Kad će umrijeti, ime njegovo iščeznuti?"
Psalam 41,6Dođe li tko, da me posjeti, onda govori lažno; drži u srcu zlobu zatvorenu; ali jedva izađe van, govori loše.
Psalam 41,7Svi mrzitelji moji šapću među se proti meni; oni sebi naslikaju, koje me zlo pogađa:
Psalam 41,8"Strašno se zlo srušilo na njega." "Kako on leži, ne ustaje više."
Psalam 41,9Pa i prijatelj moj, u koga sam se uzdao, koji je jeo kruh moj, podiže na me petu.
Psalam 41,10Ali ti, Gospode, budi mi milostiv i podigni me, da im vratim!
Psalam 41,11Po tom poznajem, da si mi naklonjen, kad neprijatelj moj ne klikće nada mnom.
Psalam 41,12A za mene, ti me držiš zdrava, da ti služim uvijek.
Psalam 41,13Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, odvijeka dovijeka! Amen! Amen!
Psalam 41,1 Zborovođi. Psalam. Davidov.
Psalam 41,2Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!
Psalam 41,3Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima.
Psalam 41,4Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.
Psalam 41,5Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!
Psalam 41,6Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?
Psalam 41,7I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.
Psalam 41,8Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju:
Psalam 41,9"Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje.
Psalam 41,10Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.
Psalam 41,11A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.
Psalam 41,12Po tome ću znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom.
Psalam 41,13A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka.
Psalam 41,14Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!
Psalam 41,1Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
Psalam 41,2Sretan onaj koji misli na nejake! U dan nevolje, GOSPOD ga oslobađa,
Psalam 41,3GOSPOD ga čuva živog i sretnog na zemlji. Ne izručuje ga pohlepnosti njegovih neprijatelja!
Psalam 41,4GOSPOD ga podržava na njegovoj postelji patnje, obrćući često njegovu bolesničku prostirku .
Psalam 41,5Ja sam govorio: ” GOSPODE, za milost, iscijeli me, jer ja sam griješio protiv tebe.“
Psalam 41,6Moji neprijatelji govore zlo o meni: ” Kad će umrijeti, da njegovo ime nestane?“
Psalam 41,7Ako li tko dođe vidjeti mene, on na zlo misli, on stvara zalihe opačina; izišavši, on priča na ulici o tome.
Psalam 41,8Sjedinjeni kod mene, svi ti protivnici šapću, i kod mene, oni ocjenjuju moju nevolju:
Psalam 41,9” On se dohvatio jednog prljavog posla, kad jedanput legne, on se otud neće pridići više!“
Psalam 41,12Evo u čemu ja zahvaljujem tvojoj dobrohotnosti: moj neprijatelj ne kriči više pobjedonosno.
Psalam 41,13Ti si me podupro zbog moje nedužnosti, i zauvijek me postavio pred sebe.
Psalam 41,14Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov, oduvijek i zauvijek! Amen i amen !
Psalam 41,1Blago onome koji razumije ništemu! Gospod će ga izbaviti u zli dan.
Psalam 41,2Gospod će ga sačuvati i poživiće ga; biće blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovijem.
Psalam 41,3Gospod će ga ukrijepiti bolna na odru. Sasvijem mijenjaš postelju njegovu u bolesti njegovoj.
Psalam 41,4Ja vičem: Gospode! smiluj se na me, iscijeli dušu moju, sagriješih ti.
Psalam 41,5Neprijatelji moji govore zlobno za mene: "kad će umrijeti, i ime njegovo poginuti?"
Psalam 41,6I ako ko dođe da me vidi, laska; srce njegovo slaže u sebi nepravdu, i otišavši kazuje.
Psalam 41,7Šapću o meni među sobom neprijatelji moji, i misle mi zlo:
Psalam 41,8"Zla stvar dođe na njega, legao je; neće više ustati."
Psalam 41,9I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže na me petu.
Psalam 41,10Ali ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti.
Psalam 41,11Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom.
Psalam 41,12A mene cijela sačuvaj, i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka.
Psalam 41,13Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje