Tražilica


Psalam 60. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 60,1Ti si nas odbacio, o Bože, rasuo nas: razgnjevio si se, na bijeg nas prisilio; vrati nas i obnovi.
Psalam 60,2Uzdrmao si zemlju, rastrgao ju; stegni pukotine njezine, jer se drmaju.
Psalam 60,3S narodom svojim postupao si veoma tvrdo; napojio si nas vinom omamnim.
Psalam 60,4Dignuo si zastavu proti pobožnima svojim, tako da utekoše
Psalam 60,5Da se sad izbave prijatelji tvoji, pruži desnicu svoju i čuj nas!
Psalam 60,6Ovako reče Bog u svetosti svojoj "Kličući pobjedonosno razdijelit ću Šekem, izmjerit ću dolinu Sukot.
Psalam 60,7Moj je Gilead, moj je Manaseh, Efraim je obrana glave moje, Juda vladalački štap moj.
Psalam 60,8Moab je moj umivaonik, Edomu, da se brine za obuću moju; ti, Filistejo, zavjeri se meni!
Psalam 60,9Tko će me odvesti u tvrdi grad tko će me povesti u Edom?
Psalam 60,10Zar ne ti, Bože, koji si nas odbacio, koji nijesi išao s našim četama, Bože?
Psalam 60,11Ah, daj nam pomoć pred neprijateljem; jer je pomoć ljudska ništava!
Psalam 60,12S Bogom izvojujemo pobjedu; on će pogaziti neprijatelje naše.
Psalam 60,1 Zborovođi. Po napjevu "Ljiljan svjedočanstva". Miktam. Davidov.
Psalam 60,2 Kad je David izišao protiv Aram Naharajima i protiv Aram Sobe i kad je Joab na povratku potukao dvanaest tisuća Edomaca
Psalam 60,3Bože, ti nas odbÄaci i bojne nam redove probi, razjari se, a sad nas opet vrati!
Psalam 60,4Potrese zemlju, rasječe je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala.
Psalam 60,5Zlu si kob na svoj narod navalio, napio nas vinom omamnim.
Psalam 60,6Al` si i stijeg dao vjernicima svojim da umaknu luku dušmanskom.
Psalam 60,7Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!
Psalam 60,8Bog reče u svom Svetištu: "Šekem ću razdijelit` kličući, dolinu Sukot izmjeriti.
Psalam 60,9Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Psalam 60,10Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slavit` pobjedu!
Psalam 60,11Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
Psalam 60,12Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar više nećeš, Bože, s četama našim?
Psalam 60,13Pomozi nam protiv dušmana, jer ljudska je pomoć ništavna!
Psalam 60,14S pomoću Božjom hrabro ćemo se boriti, a on će zgaziti naše dušmane.
Psalam 60,1Ravnatelju zbora. Al-shoushân édouth. Od Davida,
Psalam 60,2Kad on potuče Aramejce iz Mezopotamije i one iz Sova.
Psalam 60,3Bože, ti si nas odbacio, upropastio; ti si se ražestio: povrati nas!
Psalam 60,4Ti si potresao zemlju, ti si ju razjapio: smanji njene raspukline, jer ona posrće!
Psalam 60,5Ti si svom narodu dao vidjeti mučnih časova, ti si nam dao piti vino koje opija.
Psalam 60,6Onima koji se tebe boje, ti si dao znak da bježe pred strijelcima.
Psalam 60,7Da bi tvoji miljenici bili oslobođeni, spašavaj svojom desnicom i odgovori nam.
Psalam 60,8Bog je govorio u svetištu: Ja kličem; ja dijelim Sišem i premjerevam dolinu Sukot .
Psalam 60,9Galaad je moj; Manasej je moj; Efraim je kaciga na mojoj glavi; Juda je moje žezlo;
Psalam 60,10Moab, plitica gdje se ja perem . Na Edom, ja bacam svoju sandalu; Filistino, propadni protiv mene kričući !
Psalam 60,11Tko će me odvesti u grad utvrđeni? Tko će me odvesti sve do Edoma,
Psalam 60,12ako ne ti, Bog koji nas je odbacio, Bog koji nije više izlazio s našim vojskama?
Psalam 60,13Dođi nam u pomoć protiv protivnika, jer pomoć ljudska utvara je.
Psalam 60,14S Bogom smo mi izvršili podvige: on je taj koji će zgaziti naše protivnike.
Psalam 60,1Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se; povrati nas.
Psalam 60,2Zatresao si zemlju, i razvalio si je; stegni rasjeline njezine, jer se njiha.
Psalam 60,3Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zanesosmo.
Psalam 60,4Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka,
Psalam 60,5Da se izbave mili tvoji. Pomozi desnicom svojom i usliši me.
Psalam 60,6Bog reče u svetinji svojoj: veseliću se, razdijeliću Sihem, i dolinu Sokot razmjeriću.
Psalam 60,7Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krjepost glave moje, Juda skiptar moj,
Psalam 60,8Moav čaša moja, iz koje se umivam, na Edoma pružiću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo!
Psalam 60,9Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma?
Psalam 60,10Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskom našom?
Psalam 60,11Daj nam pomoć u tjeskobi. A obrana je čovječija uzalud.
Psalam 60,12Bogom smo jaki: on gazi neprijatelje naše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje