Tražilica


Psalam 66. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 66,1Poklikni Bogu, sva zemljo!
Psalam 66,2Pjevajte hvalu slavnome imenu njegovu, dajte da glasno odjekne hvala njegova!
Psalam 66,3Recite Bogu ovako: Kako su strašna djela tvoja! Zbog velike moći tvoje moraju ti se prikloniti sami neprijatelji tvoji.
Psalam 66,4Sva zemlja neka se pokloni tebi; neka ti hvalu pjeva, imenu tvojemu hvalu pjeva!
Psalam 66,5Dođite i gledajte djela Božja: strašno je kod ljudi djelovanje njegovo.
Psalam 66,6More je pretvorio u suhu zemlju; preko rijeke prijeđoše nogom; zato ćemo se veseliti o njemu.
Psalam 66,7Vječno vlada u moći svojoj; oči njegove ispituju narode, da se ne podižu buntovnici.
Psalam 66,8blagoslivljajte, narodi, Boga našega, dajte da glasno odjekne hvala njegova!
Psalam 66,9On je dušu našu uzdržao na životu; nije dao da poklizne noga naša.
Psalam 66,10Ti si nas kušao, Bože; čistio si nas, kao što se čisti srebro;
Psalam 66,11Uveo si nas u zamku, metnuo si breme na leđa naša;
Psalam 66,12Dao si, da ljudi idu preko nas; moradosmo prolaziti kroz oganj i vodu: ipak si nas doveo u slobodu.
Psalam 66,13Sa žrtvama stupam u kuću tvoju, da ti izvršim zavjet svoj,
Psalam 66,14Što ga izrekoše usne moje i obećaše u nevolji usta moja.
Psalam 66,15Od pretilih ovaca prinosim ti žrtve paljenice s kadom ovnujskim; junad i jarad spremam ti.
Psalam 66,16Dođite i čujte, pripovijedam, vi svi koji se Boga bojite, što je učinio duši mojoj:
Psalam 66,17Zavapih k njemu ustima, zahvalna pjesma već pod jezikom.
Psalam 66,18Da sam nosio u srcu svojem bezakonje, nikad me ne bi uslišio Svemogući.
Psalam 66,19Ali je Bog čuo, primio je glasno moljenje moje,
Psalam 66,20Neka je blagoslovljen Bog, koji mi ne odbi molitvu moju, niti usteže milost svoju od mene!
Psalam 66,1 Zborovođi. Pjesma. Psalam.
Psalam 66,2Kliči Bogu, zemljo sva, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu.
Psalam 66,3Recite Bogu: "Kako su potresna djela tvoja! Zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju.
Psalam 66,4Sva zemlja nek` ti se klanja i nek` ti pjeva, neka pjeva tvom imenu!
Psalam 66,5Dođite i gledajte djela Božja: čuda učini među sinovima ljudskim.
Psalam 66,6On pretvori more u zemlju suhu te rijeku pregaziše. Stog` se njemu radujmo!
Psalam 66,7Dovijeka vlada jakošću svojom, oči mu paze na narode da se ne izdignu ljudi buntovni.
Psalam 66,8Blagoslivljajte, narodi, Boga našega, razglašujte hvalu njegovu!
Psalam 66,9Našoj je duši darovao život i ne dade da nam posrne noga.
Psalam 66,10Iskušavao si nas teško, Bože, iskušavao ognjem kao srebro.
Psalam 66,11Pustio si da u zamku padnemo, stisnuo lancima bokove naše.
Psalam 66,12Pustio si da nam zajašu za vrat: prošli smo kroz oganj i vodu, onda si pustio da odahnemo.
Psalam 66,13S paljenicama ću u Dom tvoj ući, zavjete ispuniti pred tobom
Psalam 66,14što ih obećaše usne moje, što ih usta moja u tjeskobi obrekoše.
Psalam 66,15Prinijet ću ti paljenice s kadom ovnova, žrtvovati volove i jarad.
Psalam 66,16Dođite, počujte, koji se Boga bojite, pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Psalam 66,17Na svoja sam usta njega zvao, jezikom ga hvalio.
Psalam 66,18Da sam u srcu na zlo mislio, ne bi uslišio Gospod.
Psalam 66,19No Bog me uslišio: obazro se na glas molitve moje.
Psalam 66,20Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, naklonosti ne odvrati od mene!
Psalam 66,1Plješćite Bogu, cijela zemlja;
Psalam 66,2opjevavajte slavu njegovog imena, slavite ga hvalospjevom .
Psalam 66,3Recite Bogu: ” Kako su tvoja djela strašna! Pred tvojom velikom snagom, tvoji neprijatelji se čine ulizicama.
Psalam 66,4Sva se zemlja klanja pred tobom, ona pjeva za tebe, ona pjeva tvoje ime.“
Psalam 66,5Dođite, vidjet ćete djela Boga, koji užasava ljude svojim djelom:
Psalam 66,6On pretvori more u čvrsto tle, on prijeđe rijeku suhih nogu; ondje, mi njemu priredismo blagdan.
Psalam 66,7Svojim junaštvom on nadvisuje zauvijek, njegove oči nadgledaju narode; nek se pobunjenici ne podignu više!
Psalam 66,8Pogani, blagoslovite našeg Boga; dajte odjeknuti njegov hvalospjev.
Psalam 66,9Onaj koji nas oživje nije ostavio naše stope posrtati.
Psalam 66,10Bože, ti si nas ispitao, istanjio kao što se srebro istanjuje.
Psalam 66,11Ti si nas odveo u jednu zamku, ti si preopteretio naša križa;
Psalam 66,12ti si dopustio da se s nama postupa kao s tovarnim životinjama . Mi smo ušli u vatru i u vodu, ali ti si nas izveo na jednu svečanu gozbu.
Psalam 66,13Ja ulazim u tvoju kuću s holokaustima; prema tebi, ja ispunih zavjete
Psalam 66,14koji su otvorili moje usne i koje su moja su usta izrekla u mojoj tjeskobi.
Psalam 66,15Ja ti nudim masne životinje u holokaust, s vonjem ovnova; Ja pripravljam bikove i jarčeve.
Psalam 66,16Dođite, vi svi koji se bojite Boga, vi ćete me slušati pričati ono što je učinio za mene.
Psalam 66,17Kad ga moja usta zazivaše hvalospjev podsticaše moj jezik.
Psalam 66,18Da sam ja mislio zlo, Gospodin me ne bi slušao.
Psalam 66,19Ali Bog je slušao, on je bio pažljiv na moju molitvu.
Psalam 66,20Blagoslovljen budi Bog, koji nije odstranio od sebe moju molitvu, ni od mene svoju vjernost.
Psalam 66,1Poklikni Bogu, sva zemljo!
Psalam 66,2Zapjevajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu.
Psalam 66,3Recite Bogu: kako si strašan u djelima svojim! radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji.
Psalam 66,4Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu.
Psalam 66,5Hodite i vidite djela Boga strašnoga u djelima svojim nad sinovima ljudskim.
Psalam 66,6On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke prijeđosmo nogama; ondje smo se veselili o njemu;
Psalam 66,7Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode. Buntovnici, da se nijeste podigli!
Psalam 66,8Blagosiljajte, narodi, Boga našega, i glasite hvalu njemu.
Psalam 66,9On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.
Psalam 66,10Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas, kao srebro što se pretapa.
Psalam 66,11Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša.
Psalam 66,12Dao si nas u jaram čovjeku, uđosmo u oganj i u vodu; ali si nas izveo na odmor.
Psalam 66,13Ući ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršiću ti zavjete svoje,
Psalam 66,14Koje rekoše usta moja, i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj.
Psalam 66,15Žrtve paljenice pretile ću tu prinijeti s dimom od pretiline ovnujske, prinijeću ti teoce s jarićima.
Psalam 66,16Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj.
Psalam 66,17K njemu zavikah ustima svojim, i jezikom svojim proslavih ga.
Psalam 66,18Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod.
Psalam 66,19Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega.
Psalam 66,20Blagosloven Bog, koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje