Tražilica


1. Korincanima 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Korincanima 6,1Smije li koji od vas, kad ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima?
1. Korincanima 6,2Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Kad ćete dakle vi svijetu suditi nijeste li vrijedni suditi manjijem stvarima?
1. Korincanima 6,3Ne znate li da ćemo anđelima suditi, akamoli stvarima ovoga svijeta?
1. Korincanima 6,4A vi kad imate tužbe za stvari ovoga svijeta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko u što!
1. Korincanima 6,5Na sramotu vašu govorim: zar nema među vama nijednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom?
1. Korincanima 6,6Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevjernima!
1. Korincanima 6,7I to je već vrlo sramno za vas da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?
1. Korincanima 6,8Nego vi sami činite nepravdu i štetu, pa još braći!
1. Korincanima 6,9Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici,
1. Korincanima 6,10Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijega neće naslijediti.
1. Korincanima 6,11I ovakovi bijaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i Duhom Boga našega.
1. Korincanima 6,12Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da što oblada mnome.
1. Korincanima 6,13Jela su za trbuh, i trbuh je za jela; ali će Bog i ova i onoga pokvariti. A tijelo nije za kurvarstvo, nego za Gospoda, i Gospod za tijelo.
1. Korincanima 6,14A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom.
1. Korincanima 6,15Ne znate li da su tjelesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj!
1. Korincanima 6,16Ili ne znate da ko se s kurvom sveže jedno tijelo s njom postane? Jer, reče, biće dvoje jedno tijelo.
1. Korincanima 6,17A ko se Gospoda drži jedan je duh s Gospodom.
1. Korincanima 6,18Bježite od kurvarstva; jer svaki grijeh koji čovjek čini osim tijela je; a koji se kurva on griješi svome tijelu.
1. Korincanima 6,19Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijesta svoji?
1. Korincanima 6,20Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje