Tražilica


Jovan 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jovan 2,1I treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i ondje bješe mati Isusova.
Jovan 2,2A pozvan bješe i Isus i učenici njegovi na svadbu.
Jovan 2,3I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: nemaju vina.
Jovan 2,4Isus joj reče: što je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas.
Jovan 2,5Reče mati njegova slugama: što god vam reče učinite.
Jovan 2,6A ondje bijaše šest vodenijeh sudova od kamena, postavljenijeh po običaju Jevrejskoga čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra.
Jovan 2,7Reče im Isus: napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.
Jovan 2,8I reče im: zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.
Jovan 2,9A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je (a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika,
Jovan 2,10I reče mu: svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije.
Jovan 2,11Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i učenici njegovi vjerovaše ga.
Jovan 2,12Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova, i braća njegova, i učenici njegovi, i ondje stajaše ne mnogo dana.
Jovan 2,13I blizu bješe pasha Jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim.
Jovan 2,14I nađe u crkvi gdje sjede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce mijenjahu.
Jovan 2,15I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i mjenjačima prosu novce i stolove ispremeta;
Jovan 2,16I reče onima što prodavahu golubove: nosite to odavde, i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga.
Jovan 2,17A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji: revnost za kuću tvoju izjede me.
Jovan 2,18A Jevreji odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti?
Jovan 2,19Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti.
Jovan 2,20A Jevreji rekoše: četrdeset i šest godina građena je ova crkva, a ti za tri dana da je podigneš?
Jovan 2,21A on govoraše za crkvu tijela svojega.
Jovan 2,22A kad usta iz mrtvijeh, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše, i vjerovaše pismu i riječi koju reče Isus.
Jovan 2,23A kad bješe u Jerusalimu na praznik pashe, mnogi vjerovaše u ime njegovo, videći čudesa njegova koja činjaše.
Jovan 2,24Ali Isus ne povjeravaše im sebe; jer ih sve znadijaše,
Jovan 2,25I ne trebaše mu da ko svjedoči za čovjeka; jer sam znadijaše šta bješe u čovjeku.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje